دانلود پایان نامه ارشد: تجربه دینی شناختاری در قرآن

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معارف قرآن

عنوان : تجربه دینی شناختاری در قرآن

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف قرآن

عنوان:

تجربه دینی شناختاری در قرآن

استاد راهنما:

دکتر قائمی نیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب:مقدمه............................................................................................................... 1فصل اول: کلیات ................................................................................................... 14فصل دوم: چیستی تجربه دینی.................................................................................. 42دیدگاه متفکران غربی..................................................................................... 43دیدگاه عرفای اسلامی..................................................................................... 52دیدگاه فلاسفه اسلامی.................................................................................... 88فصل سوم: تجربه دینی در قرآن............................................................................... 105علل ذکر تجارب دینی در قرآن........................................................................ 106بررسی آیات مربوط به نظریه احساسی.............................................................. 139بررسی آیات مربوط به نظریه تفسیری................................................................ 142بررسی آیات مربوط به نظر شناختی ................................................................. 145اقسام صاحبان تجربه دینی................................................................................ 175فصل چهارم: جمع بندی و نتیجه گیری ..................................................................... 128 فهرست تفصیلی:طرح مسأله: 1جایگاه این مبحث: 3اهداف تحقیق: 3دلائل انتخاب موضوع: 5نقد ادبیات موضوع: 6روش تحقیق: 6سؤال اصلی: 10سؤال فرعی: 10مفروضات: 10فرضیه: 11مفاهیم: 11ضرورت مسأله: 12فصل اول: (کلیات) 14تاریخچه‌ی تجربه‌ی دینی در الهیات مسیحی و سنت عرفان اسلامی: 14تعریف تجربه دینی: 21خصوصیات تجربه‌ی دینی: 23رفع یک شبهه. 24متعلق تجربه دینی چیست؟. 25انواع تجربه‌ی دینی: 29تقسیمی دیگر برای تجربه دینی: 33کاربردهای تجربه دینی.. 34رفع یک شبهه: 36خلاصه: 39فصل دوم: چیستی تجربه‌ی دینی.. 40مقدمه: 40- دیدگاه متفکران غربی درباره‌ی تجربه دینی: 41اول: نظریه‌ی احساسی، عاطفی: 41نقد و بررسی تجارب عاطفی احساسی: 43دوم: نظریه‌ی ادراکی، شناختی: 44نقد و بررسی تجارب ادراکی، شناختی: 45سوم: نظریه تفسیری.. 47نقد و بررسی تجربه تفسیری: 48دیدگاه عرفای اسلامی: 49تعریف مکاشفه یا تجربه‌ی دینی: 49راههای شناخت از دید عارف... 501- قلب: 502- عقل: 513- حدس... 51مراتب درک خدا در تجربه دینی.. 52چرا تجربه دینی و مکاشفه‌ی ذات خداوند محال است؟. 54نقش تجربه‌ی حسی در شناخت امر قدسی.. 56انواع معرفت در عرفان: 59فتح و فتوحات... 62مشاهده و مکاشفه: 63اقسام مکاشفه. 65نقش خیال در تجربه‌ی دینی: 67مشاهدات عارف در رؤیا: 69محتوای کشف عارف: 71عرفاء و تکلم بشر با خداوند: 76تکلم بشر با ارواح و انسانهای برزخی: 78مکاشفات و عقل.. 81دیدگاه فلاسفه اسلامی.. 84انواع ادراک و تعداد عوالم از دید ملاصدرا: 85مراتب تجربه دینی و درک یقینی: 88مراتب کمال عقل نظری و عملی برای درک حقایق: 90موانع مکاشفه و تجربه‌ی دینی از دید ملاصدرا (حجابها) 92جایگاه معرفتی تجربه دینی در هندسه معرفتی: 94خلاصه: 98فصل سوم: تجربه دینی در قرآن. 99مقدمه. 99علل ذکر تجارب دینی در قرآن. 100وحی از نگاه قرآن: 105تفاوت میان وحی، الهام، تحدیث... 108مقامات انسانی و درجه پیامبر. 113محتوای مکاشفات پیامبران. 114سه دیدگاه درباره پدیده وحی: 121تجارب دینی مؤمنان و غیر مؤمنان ( کفار) 122آیات متناسب تجربه دینی احساس: 128بررسی آیات تجربه احساسی و عاطفی: 131تجربه دینی، تفسیری، تبیینی.. 133بررسی آیات مربوط به نظریه تفسیری تبیینی: 134اشکالات وارد بر این نظریه: 135تجربه دینی ادراکی شناختی در قرآن: 137انواع ادراک در تجربه‌های دینی قرآن: 141بررسی آیات مربوطه به رؤیت خدا 154متعلق تجربه دینی.. 156اقسام صاحبان تجربه دینی: 164شرایط تجربه دینی: 169موانع درک امر قدسی از دیدگاه قرآن: 174تجربه‌های الهی و غیر الهی: 179معیار و میزان تجربه‌های الهی و غیر الهی.. 182آیا هر تجربه دینی خطاپذیر است؟. 186لغزش‌های خیال و وهم: 188نفوذ شیطان در ادراک.... 190نقش عالم رویا یا خیال متصل در تجربه ادراکی.. 195اقسام رؤیا 198آیا مشاهدات در رؤیا نیاز به تعبیر دارد. 199نقش تجارب دینی در سعادت انسان. 201خلاصه: 203فصل چهارم: جمع بندی و نتیجه گیری.. 205منابع. 215چکیده:هدف این پایان نامه بررسی تجربه دینی شناختاری در قرآن است. دیدگاه‌های مختلفی پیرامون تجربه دینی مطرح گردیده که مهمترین آنها تجربه دینی شناختی ادراکی می‌باشد. سؤال اصلی این پایان‌نامه این است که آیا قرآن تجربه دینی را به عنوان منبع مستقل شناخت و معرفت به رسمیّت می‌شناسد؟ اگر چنین است آیا همه تجارب دینی دارای چنین بار معرفتی هستند یا اینکه بین موارد آن تفاوتی وجود دارد؟فرضیه اصلی پایان‌نامه ما این است که قرآن تجربه دینی را به عنوان راهی مستقل برای دریافت حقایق به رسمیت می‌شناسد اما میزان این معرفت بخشی در تجارب مختلف متفاوت است به علاوه قرآن شرایط و موانعی را برای این تجارب ذکر می‌نماید.ما برای بررسی این موضوع پس از ذکر مقدمات و مفاهیم کلّی به مهمترین دیدگاه‌ها پیرامون چیستی تجربه دینی اشاره می‌کنیم و در نهایت با بررسی آیات قرآن و تفاسیر، دیدگاه مورد قبول قرآن را نشان خواهیم داد.مقدمه:طرح مسأله:پس از پایان یافتن قرون وسطی و آغاز دوره­ی روشنگری نقدهای جدی توسط اندیشمندان غرب نسبت به رابطه­ی عقل و دین صورت گرفت، به گونه­ای که برخی وجود هرگونه رابطه­ای را انکار نمودند، و معتقد شدند که معارف دینی قابل توجیه عقلانی نیست. زیرا حجیت عقل که پیش از آن به صورت نادرستی موردتأیید قرار گرفته بود، زیر سؤال رفت، و دیدگاه­های جدیدی پیرامون ماهیت و محدوده­ی عقل مطرح گردید. این تغییرات بیشتر تحت جریان رمانتیسم که به عنوان نقدی بر عقل‌گرایی افراطی به وجود آمده بود صورت گرفت. از سوی دیگر تجربه­گرایی هر چه بیشتر قدرت می‌گرفت و وجود نوعی اعتقادات براساس تجربه احساس نیاز می­شد. بنابراین دانشمندان به دنبال این پرسش به دنبال راه کارهای مناسب دیگری می­گشتند. برای مثال یکی از راه کارها راه کار (کی یر که گور)[1] بود که بیان می­کرد، که هیچ توجیه عقلانی معتبری برای اثبات باورهای دینی وجود ندارد. زیرا اصولا ایمان امری برهان ناپذیر است. به نظر او ایمانی که محصول برهان باشد ایمان نیست، بلکه خود برهان است. در حالی که ایمان نوعی اعتماد به امر ناپیدا و نامعقول است. ایمان نوعی احساس خود رهایی و حرکت به سوی امور غیر معقول است. در حقیقت ایمان یک انتخاب بدون جهت و بدون دلیل است که امکان برد و باخت در آن است.[2] ولی در صورت پیروزی جوایز بیشماری درانتظار انسان است.اما راه کار معتقدان به تجربه­ی دینی خصوصا شلایرماخر چیز دیگری بود. شلایرماخر[3] می­پذیرفت که ایمان و دین امری غیرمعقول است اما در عوض هسته­ی دین نوعی تجربه است که امری غیر شناختی است. هسته­ی مرکزی همه­ی ادیان تجربه دینی است و تجربه­ی دینی نوعی احساس و عاطفه است که صاحب تجربه در مسیر تجربه امر متعالی کسب می­نماید.[4]همین مطلب از گذشته­های دور در میان متفکران اسلامی هم وجود داشت. این سؤال همیشه مطرح بوده است که آیا دین دارای هسته و مرکز است؟ و اگر هست این مرکز چیست؟ آیا معارف دینی قابل تبیین عقلانی هستند یا خیر؟ و آیا درک خداوند همراه نوعی شناخت و ادراک هست یا خیر؟ اصولا نسبت انسان با عالم قدس و عالم غیب چگونه است؟ آیا انسان توانایی ارتباط با عوالم دیگر را دارد یاخیر. اگر دارد چه روشی وجود دارد، و آیا همه کس به هر شیوه­ای چنین توانایی را دارند یا اینکه شرایط خاصی برای چنین امر مهمی وجود دارد؟ دانشمندان مسلمان برای کشف این حقیقت تلاش­های بسیاری نموده­اند و در این باره کتابهای مختلفی نوشته­اند. اما این نوشته­ها به صورت متمرکز و آنهم به صورت بحث منسجم با روش شناسی جدید نبوده است.همه­ی دانشمندان و علمای اسلامی اعتراف دارند که قرآن کامل­ترین، جامع­ترین، سودمندترین کتاب در میان بشر و همچنین مرجع نهایی در فهم و داوری مسائل دینی است. لذا باید مهمترین نیازهای بشر را جوابگو باشد. ولیکن تلاش­ها برای دست­یابی به موضع قرآن در این موضوع کافی نبوده است. در تمام جستجوهای انجام شده از کتب ومقالات معتبر، تحقیقی جامع با محوریت قرآن در این موضوع نیافتیم. نوشته­های پراکنده و بعضا غیر منطبق با اصول اسلامی، قرآنی، ما را بر آن می­دارد که نوشته­ای نسبتاً جامع در این باره تهیه نمائیم تا دیدگاه‌های مختلف علمای مسلمان در علوم و کتابهای مختلف، حول محور قرآن جمع­آوری شود و مورد نقد وکنکاش قرار گیرد.خصوصا لازم است که این تلاش­ها با روش و متد جدید و با نگاهی به علم جدید و کلام جدید در حوزه­ی غرب صورت بگیرد تا نقصان­های احتمالی برطرف گردد.باید دید که آیا می­شود که تجربه دینی را به عنوان شاهدی برای مدعیات دینی پذیرفت، یا اینکه آنرا بیشتر یک امر شخصی وغیر مستدل بدانیم و همچنین باید دید که آیا می­توان تجربه­ی دینی را به عنوان بدیلی مناسب برای استدلال­های عقلی پیرامون دین دانست یا اینکه حجیت آنرا باید خیلی محدود دید.چنین امری با استفاده از فلسفه، کلام قدیم، کلام جدید، فلسفه دین، فلسفه غرب، تفسیر، عرفان و سایر علوم و معارف مرتبط بدست می­آید. در حقیقت در یک فرآیند تطبیقی باید تمام علوم مرتبط را به کار گرفت و همه را حول محور قرآن قرار داد تا بتوانیم نتیجه­ی مطلوب را بدست آوردیم.تعداد صفحه : 233قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید