دانلود پایان نامه ارشد: ترجمه و گزارش و تحلیل کتاب لباب الاشارات و التنبیهات فخر رازی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی

گرایش: فلسفه اسلامی

عنوان: ترجمه و گزارش و تحلیل کتاب لباب الاشارات و التنبیهات فخر رازی «نمط ­های ده­گانه»

دانشگاه قم

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی – فلسفه اسلامی

عنوان:

ترجمه،گزارش و تحلیل کتاب لباب الاشارات و التنبیهات فخر رازی «نمط ­های ده­گانه»

استاد راهنما:

دکتر  احمد عابدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب:مقدمه................................................................................................................... 1فصل اول: کلیات و گزارشتبیین مسأله............................................................................................................ 4پرسش­های تحقیق.................................................................................................. 4اهمیت و ضرورت تحقیق............................................................................................. 5پیشینه تحقیق......................................................................................................... 6گزارش..................................................................................................................... 6انگیزه فخر رازی از نگاشتن کتب فلسفی......................................................................... 6ابن سینا و  کتاب اشارات و تنبیهات............................................................................. 8فخر رازی و کتاب اشارات و تنبیهات..................................................................... 8گزارشی از کار فخر رازی در لباب الاشارات و التنبیهات.............................................. 9گزارش از فعالیت های انجام شده توسط نگارنده........................................................... 12فصل دوم: طبیعیاتسخن در طبیعیات و الهیات............................................................................... 15نمط اول: تجوهُر اجسام (گوهر و حقیقت جسم)مسأله اول: نفی جزء لایتجزا........................................................................ 171-1.­ اجسام پیوسته هستند نه گسسته............................................................................ 182-1. تقسیم وهمی، بی­نهایت است.................................................................................. 193-1. حرکت و زمان قابل تقسیم هستند........................................................................... 19مسأله دوم: اثبات هیولی.......................................................................................... 191-2. هیولی اندازه­های گوناگون از اجسام را می­پذیرد................................................ 21مسأله سوم: محال و ممتنع است که جرم از هیولی خالی و بی­نیاز باشد.................... 211-3. تناهی ابعاد................................................................................................... 212-3. عدم انفکاک صوره جسمیّه از شکل.................................................................... 223-3. اشکال به ابطال فرض اول که نفس جسمیّت علت شکل باشد........................ 234-3. اشکال دوم بر نیاز جسمیت به محل...................................................................... 24مسأله چهارم: نسبت هیولی به صورت؛ محال است هیولی از صورت جسمیه خالی باشد..... 25مسأله پنجم: هیولی همراه صورت جسمیه و صورت­های دیگر است......................... 251-5. اثبات صورت نوعیه............................................................................................... 25مسأله ششم: هیولی و صورت................................................................................. 261-1-6. ابطال علت تامه بودن صورت برای هیولی................................................... 272-1-6. ابطال علت بودن هیولی برای صورت به دو دلیل.................................... 283-1-6. ابطال این فرض که هیچ یک از هیولی و صورت در دیگری تأثیرگذارنباشد............................................................................................................... 292-6. نسبت هیولی و صورت.................................................................................... 29مسأله هفتم: صفات اجسام................................................................................... 291-7. سطح، خط، نقطه...................................................................................... 292-7. احکام مقدارها............................................................................................... 303-7. ترتیب وجودی مقدارها در خارج....................................................................... 31مسأله هشتم: خلأ................................................................................................. 31مسأله نهم: جهت................................................................................................... 32نمط دوم: جهات و اجسام نخستین و دومین جهاتبخش اول: فلکیات (افلاک).................................................................................... 35مسأله اول: اثبات فلک............................................................................................ 35مسأله دوم: صفات فلک...................................................................................... 37مسأله سوم: احکام کلی اجسام....................................................................... 38مسأله چهارم: احکام میل........................................................................................ 39مسأله پنجم: بیان بقیه صفات فلک....................................................................... 42بخش دوم: عنصریات (اجسام عنصری).................................................................. 45مسأله اول: نیروی اجسام عنصری............................................................................ 45مسأله دوم: صفات عناصر (خاک، آب، هوا، آتش).................................................... 461-2. علت نظام طولی عناصر............................................................................. 462-2. اثبات کون و فساد در عناصر...................................................................... 463-2. عناصر اربعه ریشه کون و فساد هستند............................................................ 474-2. کیفیت تولد مرکبات از این عناصر چهارگانه.............................................. 485-2. کیفیت تولد صورت­های محسوس از عناصر چهارگانه................................ 486-2. نظر فخر رازی در اثبات مزاج..................................................................... 517-2. آتش محض، رنگ ندارد......................................................................... 51مسأله سوم: بیان حکمت خداوند در خلق عناصر.......................................... 52نمط سوم: نفس ارضی و سماویبخش اول: بحث از ماهیت جوهر نفس............................................................ 54مسأله اول: نفس همان بدن نیست................................................................ 54مسأله دوم: حرکت و درک انسان به واسطه جسم و مزاج نیست بلکه با نفس است..... 56مسأله سوم: وحدت نفس و کیفیت تأثیرپذیری نفس از بدن و بدن از نفس.... 58بخش دوم: چیزهایی که تعلق به قوه ادراکی نفس دارد..................................... 58مسأله اول:  ماهیت ادراک........................................................................ 58مسأله دوم:  بیان اقسام ادراک: حسی، خیالی، عقلی.......................... 59مسأله سوم: حواس باطنی.................................................................................. 591-3. اثبات حس مشترک و ردّ آن توسط فخر رازی................................................. 602-3. اثبات قوه متوهمه و ردّ آن توسط فخر رازی.................................................... 613-3. اثبات قوه مفکره و ردّ آن توسط فخر رازی........................................................ 624-3. سخن نهایی فخر رازی: مدرک همه معانی و صور نفس است................... 625-3. استدلال فلاسفه بر قوای باطنی به واسطه شواهد پزشکی........................... 63مسأله چهارم: قوای نفس انسان..................................................................... 641-4. فرق بین فکر و حدس و تعریف آن دو........................................................... 64مسأله چهارم: اثبات قوه قدسیه............................................................ 65مسأله پنجم: اثبات عقل فعال و بیان کیفیت افاضه معقولات.................................. 661-5. چگونگی اتصال به عقل فعال.................................................................. 67مسأله ششم: نفس انسانی جسم و جسمانی نیست....................................... 67مسأله هفتم: هر مجردی، عقل و عاقل و معقول است................................... 691-7. اشکال اول: مقارنت، تعقل نیست............................................................ 712-7. اشکال دوم: وجود خارجی معقول، مانع از مقارنت در ذهن است................ 71بخش سوم: بحث از احکام قوای محرّکه انسان................................................ 72مسأله اول: اقسام قوای نباتی..................................................................... 72مسأله دوم: مراتب حرکات اختیاری و مبادی آن­ها............................................... 73مسأله سوم: حرکات افلاک، نفسانی ارادی است.............................................. 731-3. نفس فلک، دارای اراده کلی است......................................................... 742-3. نفس فلک، دارای اراده جزئی است.................................................. 74مسأله چهارم: فاعل بالاراده، کاری را اراده نمی­کند مگر علم یا ظن یا اعتقاد به سزاوار بودن آن داشته باشد.... 75فصل سوم: فلسفهنمط چهارم: وجود و علل آنمسأله اول: موجود، منحصر در محسوس نیست................................................. 781-1 علت حقه همه حقائق،  به تجرد سزاوارتر است............................................ 78مسأله دوم : تبیین مغایرت ماهیت با وجود................................................... 79مسأله سوم : تبیین علت­های چهارگانه............................................................ 801-3 نظریه فخر رازی در مورد علت غائی........................................................... 80مسأله چهارم: احکام علل چهارگانه................................................................ 811-4 اشکال به قول مشهور........................................................................... 81مسأله پنجم: تقسیم موجود به واجب لذاته و ممکن لذاته................................. 821-5 . اشکال اسناد ممکن به مؤثر محال است به چهار دلیل............................ 832-5 . جواب از چهار دلیل مذکور بر عدم اسناد ممکن به مؤثر................................. 86مسأله ششم : اثبات واجب الوجود............................................................... 871-6 . اموری که دلالت بر سلبی بودن مفهوم وجوب دارند.................................... 872-6 . دلائلی که دلالت دارند بر امتناعِ امر ثبوتی بودن تعین............................. 893-6 . رد دو فرض مذکور و اثبات ثبوتی بودن مفهوم وجوب................................ 904-6 . پاسخ به اشکالات مذکور.................................................................. 91مسأله هفتم : صفات واجب الوجود.............................................................. 921-7 . اموری که بر صفت فرد بودن متفرع می شوند................................. 93مسأله هشتم : صفات ثبوتیه و بحث های آن............................................... 971-8 . بحث اول: صفت قادر........................................................................... 972-8 . صفت مرید بودن........................................................................... 983-8 . صفت علم......................................................................................... 984-8. تعقل کلیات توسط خداوند.................................................................... 99مسأله نهم : برهان صدیقین........................................................................ 100نمط پنجم: صنع و ابداعمسأله اول: علت نیاز به مؤثر امکان است نه حدوث........................................... 1021-1. دلائل قائلین به قدم عالم......................................................................... 102مسأله دوم: هر حادثی مسبوق به زمانی است که ابتداء ندارد (زمان ازلی)............. 1051-2. استدلال بر وجود زمان............................................................................. 1052-2. اثبات زمان ازلی و حرکت ازلی................................................................. 106مسأله سوم: هر محدثی قبل از حدوثش، مسبوق به ماده ممکنه است.................. 1071-3. اشکال فخر رازی بر ابن سینا................................................................... 107مسأله چهارم: ازلی بودن مؤثریت واجب تعالی.................................................. 1081-4. تبیین ازلی بودن مؤثریت واجب الوجود....................................................... 1082-4. دوام فیض؛ از ازل تا ابد...................................................................... 1103-4  قدیم بودن مؤثر و اثر................................................................................ 111مسأله پنجم:‌ پندارها و هشدارها................................................................ 1121-5 گونه اول: بیان حدوث عالم................................................................... 1122-5 گونه دوم: بیان آغاز و ابتداء داشتن حرکات...................................... 112مسأله ششم: از واحد غیر از واحد صادر نمی­شود........................................... 116مسأله هفتم: تبیین حدوث ذاتی عالم......................................................... 116نمط ششم: غایات و مبادی آن هابخش اول: غایات................................................................................... 119مساله اول: نفی غایت از فعل خداوند متعال................................................ 1191-1- حسن فعل نمی تواند هدف غنی باشد............................................... 1202-1- راه حل نهایی : خداوند فاعل بالعنایه است.................................... 120مساله دوم: غایت حرکات سماوی........................................................... 1211-2- غایت حرکت های افلاک، تشبه به عقول است................................ 1212-2- سخن فخر رازی.......................................................................... 122بخش دوم: عقول............................................................................... 123مسأله اول: راه اول برای اثبات عقول: کثرت عقول......................................... 1231-1-­ نظر فخر رازی............................................................................... 1242-1- سخن فخر رازی در مورد تشبه نفس فلکی به عقول............................ 1253-1- نصیحت حکیمانه............................................................................. 126مسأله دوم: راه دوم برای اثبات عقول: حرکت های افلاک بی­نهایت­اند.................... 1261-2. نیرو جسمانی نمی تواند مبدأ حرکت های بی نهایت شود....................... 1272-2. نظریه فخر رازی (اشکالات فخر رازی به ابن سینا)..................................... 1293-2. مناقشه فخر رازی با ابن سینا و رفع یک تناقض......................................... 1294-2.  بطلان نظریه متحرک بالعرض بودن، محرک های افلاک.......................... 130مسأله سوم: راه سوم برای اثبات عقول...................................................... 1311-3. معلول اول، عقل محض است........................................................... 1312-3. هر جسم کروی که به دور خود می­چرخد، ویژگی خاصی دارد که مبدأ حرکتش شده است...131مسأله چهارم: راه چهارم برای اثبات عقول................................................. 1331-4. هیچ یک از کرات سماوی علت برای دیگری نیست.............................. 1332-4. هیچ یک اجسام علت برای جسم دیگر نیست........................................ 134بخش سوم: ترتیب نظام هستی................................................................... 135مساله اول: بیان مراتب وجود........................................................................ 135مسأله دوم: تبیین نظام طولی عالم............................................................ 135مساله سوم: دلائل فخر رازی در رد قاعده الواحد........................................ 137مساله چهارم: بیان کیفیت وجود عناصر......................................................... 1401-4. اشکال فخر رازی به ترتیب مذکور در عالم عنصری...................................... 140نمط هفتم: تجریدبخش اول : نفس....................................................................................... 143مسأله اول: نفس غیر از بدن است......................................................... 143دلیل اول تجرد نفس ناطقه.......................................................................... 143دلیل دوم بر تجرد نفس ناطقه...................................................................... 144دلیل سوم بر تجرد نفس ناطقه................................................................. 144دلیل چهارم بر تجرد نفس ناطقه......................................................... 144مساله دوم: بقاء نفس بعد از مرگ بدن......................................................... 146مسأله سوم: بطلان اتحاد نفس ناطقه با معقول خود و تبیین نظریه ارتسام صورت­های عقلی...147بخش دوم : علم.................................................................................. 148مسأله اول : تقسیم معقولات به فعلی و انفعالی....................................... 148مسأله دوم : احاطه علمی واجب الوجود به جمیع موجودات............................ 149مسأله سوم : مراتب ادراک........................................................................ 149مسأله چهارم : علم حق تعالی به جزئیات به نحو کلی است...................... 1501-4  تغییر علم با تغییر معلوم................................................................. 151مسأله پنجم : علم عنایی..................................................................... 152بخش سوم : کیفیت دخول شر در قضای الهی............................................... 1521-5- درجات و مراتب نفوس................................................................... 1532-5- عدم جواز رها کردن خیر بسیار به دارا بودن اندکی شر................................. 1543-5- قضا و قدر و مساله کیفر...................................................................... 1544-5- نظر فخر رازی در مورد قدر......................................................... 155فصل چهارم: عرفاننمط هشتم: بهجت و سعادتمسأله اول: لذت­های باطنی قوی­تر و شریف­تر از لذت­های حسی و ظاهری هستند....158مسأله دوم: تعریف لذت و رنج..................................................................... 1591-2. نسبی بودن خیر و شر.................................................................. 1592-2. اشکال به تعریف لذت و پاسخ به آن.................................................... 1603-2. تعریف لذت به گونه ای که نقضی بر آن وارد نشود........................... 160مسأله سوم : اثبات لذت عقلیه و اشرف بودن لذت عقلیه از لذت حسیه........ 1611-3. اشکال به حصول لذت عقلیه و پاسخ از آن....................................... 1622-3. بیان نظریه فخر رازی بر مغایرت لذت و ادراک.................................... 163مسأله چهارم : نفس بعد از مرگ از ملکات نفسانی رنج می برد............... 163مسأله پنجم : مراتب ارواح................................................................. 1641-5- نظریه فخر رازی درباره تکامل برزخی اشقیاء................................... 1652-5- مراتب ارواح طبق عقل عملی....................................................... 166مسأله ششم: کیفیت ابتهاج و لذت موجودات مجرد.............................. 166نمط نهم: مقامات عارفاننظر فخر رازی در مورد این نمط.................................................................169مسأله اول : تعریف زاهد، عابد و عارف.................................................... 169مسأله دوم : هدف عارف و غیر عارف از زهد و عبادت...................... 1691-2- هدف عارف تنها حق تعالی است...................................................... 1702-2- مشمول رحمت بودن طالب بهشت (عابد و زاهد)................................ 170مسأله سوم : منازل و مراحل سلوک عارفان.............................................. 1711-3- مرحله اول : اراده....................................................................... 1712-3- مرحله دوم : ریاضت................................................................. 1713-3- مرحله سوم : وقت................................................................... 1724-3- مرحله چهارم: توغّل................................................................. 1735-3- مرحله پنجم: استیفاز................................................................. 1736-3- مرحله ششم: انقلاب................................................................. 1737-3- مرحله هفتم: تغلغل....................................................... 1738-3- مرحله هشتم: مشیّت............................................................ 1749-3- مرحله نهم: تعریج.................................................................. 17410-3- مرحله دهم: تردد................................................................... 17411-3- مرحله یازدهم: وصول............................................................. 174مسأله چهارم : بیان درجات تزکیه...................................................... 175مسأله پنجم : هدف از تحصیل عرفان...................................................... 175مسأله ششم : آستان حضرت حق، دست یافتنی نیست........................ 176نمط دهم: اسرار الآیاتمسأله اول: توانایی عارف بر ترک طولانی مدت غذا خوردن........................... 178مسأله دوم: توانایی عارف بر انجام کارهای دشوار...................................... 179مسأله سوم: عارف از غیب خبر می دهد............................................... 179مسأله چهارم: سبب خواب دیدن (رویا).................................................... 1801-4 تفاوت مشاهده ها در خواب و بیداری............................................. 1812-4 مشاهده عوالم غیبی در بیداری........................................................ 1823-4  اثری که از اتصال نفس به عقول مفارق حاصل می­شود مختلف است.......... 184مسأله پنجم: بعید نیست که عارف در طبایع و عناصر کارهای خارق العاده انجام دهد.....185نتیجه­گیری.......................................................................................... 187فهرست منابع و مآخذ......................................................................... 191Abstract........................................................................................ چکیده:کتاب لباب الاشارات و التنبیهات، یکی از آثار گران سنگ فخر الدین محمد رازی است.وی این کتاب را با عنایت به دیدگاه های کلامی خویش، به رشته تحریر در آورده است.کتاب لباب الاشارات و التنبیهات در بخش منطق، در بر دارنده نهج های ده گانه و در بخش طبیعیات و الاهیات، در بر دارنده نمط های ده گانه است.لباب الاشارات و التنبیهات با این‌که چکیده ای روان و گویا از کتاب اشارات و تنبیهات شیخ الرئیس ابو علی سینا است، در عین حال دیدگاه های فلسفی و کلامی فخر رازی را نیز نمایان می سازد. این اثر با ارزش، با این‌که می تواند برای طالبان فلسفه پر کاربرد باشد، اما با کمال تأسف، در گذر زمان مورد غفلت اهل فن، واقع شده است؛ از این رو پرداختن به این کتاب با ارزش، نه تنها سیری در فلسفه مشاء از دیدگاه شیخ الرئیس ابو علی سینا است، بلکه با این کتاب می توان دیدگاه های فخر رازی را نیز مطالعه کرد. در نوشتار پیش رو، نگارنده کوشیده است تا ترجمه و شرحی روان از این کتاب با عنایت به سایر آثار فلسفی و کلامی فخر رازی ارائه کند که به سبب آن مجموعه ای کامل از فلسفه مشاء شیخ الرئیس ابو علی سینا، در اختیار دوست‌داران فلسفه قرار دهد.مقدمه:یکی از منابع مهم و با ارزش فلسفه مشاء، کتاب اشارات و تنبیهات شیخ الرئیس ابو علی سینا است. بسیاری از فلاسفه، بر این کتاب شرح نوشته و بسیاری دیگر، استفاده های علمی برده اند. یکی از شرح های این کتاب، شرح فخر رازی است. فخر رازی، یکی از متکلمین بزرگ اشعری است.  وی با این‌که در فلسفه بسیار قلم فرسایی کرده، اما رابطه خوشی با فلسفه ندارد، از این رو در شرح خود بر اشارات و تنبیهات، ایرادها و اشکال های فراوانی به ابن سینا می کند. چنان‌که در کتاب اعتقادات فرق المسلمین و المشرکین می گوید: «خداوند به من توفیق داد کتاب هایی که در بردارنده ردّ فلاسفه است را بنویسم هم‌چون کتاب نهایه العقول و مباحث مشرقیه و شرح اشارات و تنبیهات[1]». روی کرد فخر رازی در تمامی آثارش اعم از فلسفی، کلامی و تفسیری، یک روی‌کرد کلام اشعری است و نظرات کلامی وی در همه آثارش به روشنی نمایان است. فخر رازی، به اهمیت کتاب اشارات و تنبیهات عنایت داشته است؛ از این رو در مورد این کتاب دو گونه کار کرده؛ اول آن که این کتاب را شرح نموده است که برخی اهل دقت، آن را «جرح» نامیده اند. دوم آن که این کتاب را تلخیص نموده و چکیده ای از آن ارائه کرده است. هر چند او در مقدمه خود بر کتاب لباب الاشارات و التنبیهات می گوید: من فقط چکیده اشارات و تنبیهات ابن سینا را ارائه می دهم و کاری به صحیح و فاسد آن ندارم، اما از آن روی که فخر رازی چنین روحیه ای ندارد در همه نمط های ده گانه بر کلام شیخ، ایراد گرفته و در بسیاری موارد، نظرات شخصی خویش را بیان نموده است. البته گفتی است که این اظهار نظرها، دوگونه است: در برخی موارد، با عبارت هایی هم چون «أنا اقول»، نظر خویش را بیان می دارد که در این موارد جداسازی نظر فخر رازی از نظر ابن سینا برای همه میسر است. اما در برخی موارد، فخر رازی نظر خویش را در قالب اشاره و تنبیه بیان می دارد؛ در این موارد جدا سازی نظر فخر رازی از نظر ابن سینا تنها بر خواننده زیرک و دارای شامه قوی فلسفی، امکان پذیر است. جداسازی نظرات فخر رازی از نظرات ابن سینا در این پایان نامه، انجام شده است.با توجه به این که این کتاب، خلاصه و چکیده کتاب گران سنگ اشارات و تنبیهات ابن سینا است، می توان با مطالعه لباب الاشارات و التنبیهات، یک دوره فلسفه مشاء، از طبیعیات گرفته تا فلسفه و عرفان را با تکیه بر دیدگاه های فلسفی، کلامی فخر رازی مطالعه نمود. ولی با کمال تأسف، این کتاب در پرتو شرح های گوناگونی که بر اشارات و تنبیهات نوشته شده، به ویژه شرح فخر رازی و نیز با گذر زمان، مورد غفلت قرار گرفته است، در حالی که کتاب لباب الاشارات و التنبیهات، تنها اثری است که به طور خلاصه اما کامل، یک دوره فلسفه مشاء را در خود جای داده است. بنابراین این کتاب، به دلیل خلاصه بودن، روان بودن و جامع بودن؛ هم از اشارات و تنبیهات و هم از شرح های اشارات و تنبیهات، بهتر است.شاید برای بسیاری، خواندن اشارات و تنبیهات آن هم، با شرح های مفصل و پر از اشکال و جواب که توسط فخر رازی، خواجه نصیر الدین طوسی و قطب الدین رازی نگاشته شده، میسر نباشد، اما لباب الاشارات و التنبیهات، با توجه به قلم روان فخر رازی و اختصار گویی او، می تواند قابل فهم و مطالعه برای دوست‌داران و طالبان فلسفه باشد.از این رو بر خود لازم دیدم تا با ارائه ترجمه ای روان و شرحی گویا، به احیاء این کتاب ارزشمند همت گمارم، باشد که مورد پسند حق تعالی واقع گردد.فصل اول: کلیات و گزارشتبیین مسأله:مکتب فلسفی مشاء، توسط ارسطو پایه گذاری شد، اما در بقاء خویش، وام دار شیخ الرئیس ابوعلی سینا است. آثار شیخ، همگی گران قدر و پر ارج هستند، اما در میان همه این آثار، شیخ الرئیس عنایت ویژه ای به کتاب اشارات و تنبیهات دارد. چنان که هم در آغاز و هم در پایان کتاب، بر حفظ و صیانت از اسرار این کتاب، وصیت می کند.در قرن ششم هجری، متکلمی زبر دست از تبار اشاعره، به اهمیت این کتاب پی می برد. او کسی نیست جز فخر الدین محمد رازی، ملقب به امام المشککین. وی ابتداء کتاب اشارات و تنبیهات را شرح می کند؛ شرحی سراسر پر از اشکال و ایراد بر مبانی و نظرات ابن سینا و دگر بار به تلخیص این کتاب می پردازد؛ تا به دور از همه آن اشکال و جواب ها، بتواند اشارات و تنبیهات را در عبارت های چکیده و روان، در اختیار دوست‌داران فلسفه قرار دهد. اما مطلبی که خواننده دقیق و زیرک متوجه می شود آن است که فخر رازی تنها در پی خلاصه کردن یا روان سازی عبارت های ابن سینا نبوده، هر چند که این هم بخشی از کار وی در این کتاب است، اما در واقع او مفاهیم و محتوای اشارات و تنبیهات ابن سینا را در اسلوب مورد پسند خویش، البته با تحفظ بر نظم منطقی ابن سینا در ارائه مطالب، به رشته تحریر در آورده است. و در بیان مطالب پای بند به عین عبارت های ابن سینا نیست و به شرح خود بر اشارات و تنبیهات بسیار نظر دارد.پرسش های تحقیق:1.­ آیا می­توان مهم­ترین مسائل مطرح شده در کتاب اشارات و تنبیهات ابن سینا را بدونشرح­های موجود و در یک چکیده­ای روان، به زبان فارسی از نظر گذراند؟2.­ آیا فخر رازی در لباب الاشارات و التنبیهات، تنها در پی خلاصه کردن کتاب اشارات و تنبیهات ابن سینا بوده یا نظرات کلامی خود را وارد کتاب کرده است؟3. امتیاز لباب الاشارات و التنبیهات، بر شرح اشارات و تنبیهات در چیست؟4. تبیین لباب الاشارات و التنبیهات، چگونه امکان پذیر است؟اهمیت و ضرورت تحقیق:کتاب اشارات و تنبیهات، با عبارت های سنگین و رمز گونه و اجمال گویی های ابن سینا، نمی تواند برای همگان مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل شرح های فراوانی بر آن نگاشته شده است. کتاب هایی که به عنوان شرح الاشارات و التنبیهات نگاشته شده اند نیز، به دلیل تفصیل و حجم زیاد مطالب که شامل نزاع های مبنایی بین فخر رازی و خواجه نصیر طوسی و دیگران هستند، برای طالبان فلسفه در پاره ای موارد ملال آور و گاهی بی حاصل است. از این رو توجه به کتابی که اجمال و ابهام های اشارات و تنبیهات ابن سینا را نداشته و هم چنین تفصیل و پرگویی های شرح اشارات و تنبیهات را نداشته باشد، ضروری می نماید.تنها کتابی که این ویژگی ها را دارد کتاب لباب الاشارات و التنبیهات فخر رازی است. لباب الاشارات و التنبیهات، حلقه مفقوده همه طالبان فلسفه مشاء است؛ از آن رو که لباب الاشارات و التنبیهات، همه فلسفه مشاء از طبیعیات تا الهیات را در برگرفته است؛ از حقیقت جسم آغاز گردیده و در اسرار آیات حق تعالی پایان می پذیرد، آن هم بدون پر گویی و بدون ابهام و اجمال. بنابر این بر آن شدم تا ترجمه ای روان و گویا البته با حفظ امانت داری و عدم دخل و تصرف در عبارت های کتاب و شرحی مختصر با توجه به نظرات فخر رازی، برای دوست‌داران و طالبان فلسفه ارائه نمایم.پیشینه تحقیق:آن‌چه باعث تأسف است، غفلت اهل فن از این کتاب پر ارزش است. طبق تحقیقات به عمل آمده، تا کنون هیچ ترجمه و تحلیلی از این کتاب در دسترس نیست و نوشتار پیش رو، نخستین کاری است که در مورد لباب الاشارات و التنبیهات انجام شده است.گزارش:امام فخر الدین محمد رازی، یکی از برجسته ترین علمای جهان اسلام است. او در کلام، فلسفه و تفسیر صاحب نظر بوده و کتاب های وی در هر یک از علوم مربوط، جزء منابع دسته اول است. اما در بررسی شخصیت علمی فخر رازی، این گونه در می یابیم که او در تمامی آثارش، بر مدار کلام اشعری سخن می گوید. فلسفه‏اى که او در آثارش عرضه داشته، فلسفه‏اى از نوع خاصّ و به شدّت متأثّر از آراء کلامى است که در آن اصول و براهین فلسفى تا آن جا مورد قبول و اعتبارند که با عقاید کلامى در تعارض نباشد و إلّا هر جا میان قواعد فلسفى با مبانى کلام اشعرى تعارضى روى دهد، او جانب متکلّمان را مى‏گیرد و آراء فلاسفه را مورد تخطئه قرار مى‏دهد. او در آثار فلسفى اش در مسائل مهمّى از قبیل: اثبات هیولى، اثبات صور نوعیّه ؛ امتناع اجتماع فعل و قبول در شى‏ء بسیط؛ عینیّت وجود و ماهیّت در واجب؛ مسبوقیّت حادث به مادّه؛ قاعده «الواحد لا یصدر عنه إلّا الواحد» و امتناع صدور کثیر از واحد و امثال این ها، به خاطر جانب دارى از آراء متکلّمان اشعرى به ابطال اصول مورد اتّفاق فلاسفه مى‏پردازد.انگیزه فخر رازی از نگارش کتب فلسفی:کلام اشعرى که توسّط بنیانگذار آن، ابو الحسن على بن اسماعیل اشعرى (متوفاى 324 ه. ق.) به عنوان واکنشى بر علیه مکتب عقل گراى معتزله آغاز گردید، در آغاز کار خود براى آن که پای بندى خود را در مسائل اعتقادى به سنّت و شریعت اثبات کند و مطابق با ظاهر آیات و اخبار سخن بگوید، از به کار بردن مفاهیم و براهین منطقى و فلسفى پرهیز کرد. امّا متکلّمان اشعرى در دوره‏هاى بعد به زودى دریافتند که براى دفاع از عقاید خود، چاره‏اى جز تمسّک به دلایل عقلى محکم ندارند و با سخنان عامیانه براى همیشه نمى‏توان در برابر مخالفانى که به سلاح منطق و فلسفه مجهزند، مقاومت کرد. روى این حساب به فکر افتادند تا علم کلام را به دلایل عقلى محکم، مجهّز سازند. این کار با قاضى ابو بکر باقلانى (متوفاى 403 ه. ق.) شروع شد و او به قول ابن خلدون: «به وضع مقدّماتى عقلى پرداخت که ادلّه و افکار و نظریّات بر آن‌ها متوقّف مى‏گردید، از قبیل: اثبات جوهر فرد و خلأ و این‌که عرض قائم به عرض نیست و در دو زمان باقى نمى‏ماند و امثال این‌ها از مسائلى که ادلّه ایشان بر آن‌ها متوقّف بود و این قواعد را از لحاظ وجوب اعتقاد به آن‌ها تابع عقاید ایمانى قرارداد ... آن‌گاه پس از قاضى ابو بکر باقلانى، امام الحرمین ابو المعالى پدید آمد و در همین راه کتاب «شامل» را نوشت و این راه را توسعه داد و به شرح و بسط آن پرداخت. سپس راه مزبور را در کتاب «ارشاد» تلخیص کرد و مردم آن را به منزله راهنماى عقاید خویش شمردند و مورد استفاده قرار دادند.پس از چندى علم منطق، در میان ملّت اسلام انتشار یافت و مردم به خواندن آن پرداختند و میان آن و علوم فلسفى تفاوت گذاشتند، بدین سان که منطق، تنها قانون و معیارى براى ادلّه ‏باشد و هم‌چنان که مسائل دیگر را با منطق مى‏آزمایند؛ ادلّه را نیز با آن مى‏سنجند و از آن پس قواعد مقدّماتى فنّ کلام را که پیشینیان وضع کرده بودند مورد نظر و تحقیق قرار دادند و با بسیارى از آن ها به وسیله براهینى که آن ها را راهنمائى کرده بود، مخالفت کردند و چه بسا که بسیارى از براهین ایشان برگرفته از کلام فلسفی در مباحث طبیعیّات و الهیّات بود ... و نخستین کسى که در طریقه کلام بر این منهج و شیوه به تألیف پرداخت غزالى بود و امام ابن الخطیب فخر رازى ‏از او پیروى کرد.»[1]..[1] عبدالرحمان بن محمد، ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ترجمه: محمد پروین گنابادی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی (1357) ج2، ص 8-947..[1] فخر رازی، اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین، تقدیم و تصحیح و تعلیق: محمد زینهم، قاهره: مکتبه مدبولی، چاپ اول (1413) ص111.تعداد صفحه : 224قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید