دانلود پایان نامه ارشد : جایگاه تشیع در آثار چهار شاعر معاصر (سهراب سپهری،شهریار،محمدرضاشفیعی کدکنی، قیصرامین پور)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : ادبیات و زبان فارسی

عنوان : جایگاه تشیع در آثار چهار شاعر معاصر (سهراب سپهری،شهریار،محمدرضاشفیعی کدکنی، قیصرامین پور)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بردسیر

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی«M.A.»

عنوان:

جایگاه تشیع در آثار چهار شاعر معاصر

(سهراب سپهری،شهریار،محمدرضاشفیعی کدکنی، قیصرامین پور)

استاد راهنما:

دکتر سید رضا معین زاده

استاد مشاور:

دکتر مریم جعفری

شهریور 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

ما با سعی و تلاش که در جمع آوری این تحقیق به عمل آوردیم به یک سری نتایج دست یافتیم که در اینجا خلاصه ای از دیدگاه چهار شاعر مذکور را می نویسیم سهراب سپهری در بیشتر اشعار خود تصویری از زندگی خود را نشان داده است و خود را به عنوان یک انسان شیعه کامل معرفی کرده است و در حالت کلی سهراب مردی واقع بین و انسانی کامل است. در اشعار شهریار جایگاه ائمه اطهار به ویژه حضرت علی(ع) به اوج خود می رسد و شهریار به چند ویژگی از ویژگی های خاص شیعیان مانند راستگویی بیشتر تاکید داشته است قیصر امین پور در آثارش جلوه های انتظار و مهدویت را به زیبایی سروده است و اشعار پیرامون امام زمان(عج) گل سرسبد اشعار این شاعر گرانقدر است قیصر امین پور خود نیز فردی جهان بین و دور اندیش است. دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی بسیار ژرف نگر و با بصیرت هستند و یکی از ویژگی های اشعار او این است که ویژگی های شیعیان را با برداشتی از اشیاء موجود در طبیعت مقایسه کرده است به این معنی که غم و شادیهای یک شیعه را از زبان یک برگ یا گیاه یا درخت بیان کرده است.

 

واژگان کلیدی:

تشییع ، اشعار سهراب سپهری، اشعار شهریار، اشعار دکتر شفیعی کدکنی، اشعار قیصر امین پور

مقدمه

شعر معاصر، تصویرگر لحظه های خوب زندگی است. در زندگی واقعی، شاید ما با افراد زیادی روبه رو باشیم که بخش اعظم صفات و روحیات آنها تا آخر عمر، برای ما ناشناخته بماند. اما در دنیای شاعران معاصر به راحتی باجنبه های گوناگون روحی و روانی انسانهای کامل و فرهیخته آشنا می شویم. غم ها و آرزوها، دردها و شادیها،خوبیها و بدیها و همه صفات درونی و بیرونی انسانهای یک شعر معاصر، در تمامی لحظات، برای ما به خوبی جلوه گر می شوندتا ما به دنیایی از تجربه های صاف و زلال زندگی دست یابیم. ما در این تحقیق به یاری خداوند متعال و با استعانت از امام زمان(عج) و با یاری استاد راهنمای گرانقدر خود که زحمات زیادی برای بنده حقیر کشیده اند سعی داریم اولا با جایگاه ائمه اطهار در اشعار چهار شاعر معاصر ایران آشنا شویم ثانیا با وی‍‍‍‍‍ژگیهای شیعیان آن بزرگواران که در ابتدای سخن از آنان به انسانهای کامل یاد شد سخن به میان آوریم این تحقیق بر روی آثار چهار شاعر برگزیده به نام های (سهراب سپهری- شهریار- قیصرامین پور- محمدرضا شفیعی کدکنی ) انجام می گیرد. آثار این شاعران معاصر گرانقدر با هویت مستقل و تحسین برانگیزی که پیدا کرده، به مرحله ای لز بلوغ رسیده اند که می توان جلوه هایی از تشیع و شیعه گری آنها را به عرصه نمایش گذاشت. جایگاه تشیع و ائمه اطهار در آثار شاعران معاصر مخصوصا این چهار شاعر مذکور و همچنین اهمیت به مقام رفیع امام علی(ع) و بحث انتظار ومهدویت و جامعه شیعی، موضوعی است که ذهن بسیاری از محققان ودانشجویان و حتی دانش آموزان را در دهه اخیر به خود مشغول کرده است هدف از این تلاش ها و اندیشه ورزیها ارائه یک تحقیق جامع پیرامون بحث تشیع وجایگاه والای ائمه اطهار مخصوصا مباحث مربوط به مهدویت استکه امیدوارم مورد قبول همگان باشد. در دهه های اخیر شاعران معاصر زیادی بودند که به بحث تشیع وشیعه پروری اهمیت زیادی قائل بودند ودر آثار افراد زیادی این موضوعات به چشم خورده است.متأسفانه در جامعه امروزی مخصوصا در بین دانشجویان ودانش آموزان عزیزمان مباحث تشیع و مهدویت کمرنگ جلوه می دهد و ما سعی بر این دارم تا با این تحقیق جامع پیرامون این موضوع در آثار چهار شاعر معاصر جایگاه رفیع تشیع را به دانشجویان عزیز کشورمان بشناسانیم. و دست یابی آنها به چشمه سار زلال فضائل ائمه اطهار و ویژگیهای شیعیان آن بزرگواران در پرتو ژرف کاوی و تأمل در سیره و اندیشه های جاویدان آن بزرگواران در آثار شاعران معاصر مذکور میسر باشد و به راحتی تحقق یابد. از آنجا که این تحقیق برای دانشجویان عزیز کشورم گزینش شده است امیدوارم که، مقبول آنها قرار گیرد.

بیان مسئله:

یکی از مسائل مهمی که در آثار شاعران معاصر باید جستجو کرد این است که این شاعران به چه میزان برای تشیع و جایگاه آن در اشعارشان اهمیت قائل شده اند به بیان دیگر می خواهیم جایگاه ائمه اطهار علیه السلام و همچنین میزان ارزش گذاری به جامعه شیعی را در آثار چهار شاعر معاصر به نامهای ( سهراب سپهری، شهریار، قیصر امین پور، محمدرضا شفیعی کدکنی) پیدا کنیم تا دانشجویان و خوانندگان عزیز به اهمیت این موضوع در آثار این شاعران به خوبی پی ببرند تشیع و شیعه یکی از مسائلی است که در جامعه امروزه ما بسیار اهمیت پیدا کرده است حال می خواهیم در یابیم که با ارزش دادن این شاعران به منزلت و جایگاه ائمه اطهار و بحث تشیع و جامعه شیعی چقدر در ادبیات معاصر ما این موضوع ارزش پیدا کرده و خواننده گان نیز درک کنند که تشیع حتی در آثار شاعران معاصر نیز نمود کرده و بیش از پیش برای این جایگاه در زندگی روزمره خویش ارزش و اهمیت قائل شوند.

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت این موضوع در این است که برای خوانندگان و مخصوصاً دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی روشن شود که جایگاه تشیع و جامعه شیعی به چه میزان برای شاعران معاصر اهمیت دادر و همچنین مشخص شود که ائمه اطهار و بحث مهدویت به چه میزان در اشعار شاعران معاصر خود نمایی می کند و خوانندگان با این درک می فهمند که خود شاعران مذکور چه ارزش والایی دارند و از دنیای درونی آنها آگاه می شوند. و این شاعران مورد بررسی نقش اساسی در شناخت ائمه اطهار و تشیع و جامعه شیعی دارند و هر یک از شاعران نام برده شده به نوعی در حرکت خوانندگان به سوی تشیع و شیعه نقش اساسی دارند.

 

 

اهداف تحقیق

  • بررسی میزان جایگاه ائمه اطهار در آثار «سهراب سپهری، شهریار، قیصر امین پور، محمدرضا شفیعی»
  • بررسی انتظار و مهدویت و جایگاه جامعه شیعی در آثار این شاعران معاصر
  • بررسی میزان شخصیت شیعه در بین آثار این شاعران معاصر

سوالهای تحقیق

  • بهره مندی هرکدام از شاعران در زمینه تشیع و شیعه چگونه است؟
  • جایگاه ائمه اطهار و بحث انتظار و مهدویت در آثار آنان چگونه است؟
  • چگونه به ارزش شخصیت شیعه در آثار این شاعران می شود پی برد؟

فرضیات تحقیق:

  • شاعران معاصر اغلب در آثارشان جایگاه ائمه اطهار به خوبی آورده شده است.
  • سهراب سپهری- شهریار- قیصر امین پور- شفیعی کدکنی در اشعارشان جایگاه شیعه را به خوبی نشان داده اند.
  • بحث مهدویت و انتظار در اشعار چهار شاعر مذکور به زیبایی دیده می شود.

تعداد صفحه : 190

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید