دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

عنوان : بررسی و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

دانشکده مدیریت

عنوان :

بررسی و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه

(مطالعه موردی شهرستان کاشان)

 استاد راهنما:

دکتر مهدوی نیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شودتکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)عنوان                    صفحهچکیده ‌سفصل اول. 3کلیات... 31-مقدمه. 42-بیان مساله. 43-اهمیت و ضرورت موضوع. 64-اهداف تحقیق.. 7الف)اهداف اصلی تحقیق.. 7ب)اهداف فرعی تحقیق.. 75-سوالات اصلی مربوط به فرضیه ها 8الف)سوالات فرعی مربوط به فرضیه ها 86-فرضیات... 87-قلمرو تحقیق.. 98-قلمرو موضوعی.. 99-قلمرو مکانی.. 910-مفاهیم نظری.. 10تعریف بیمه. 10موضوع بیمه: 11نفع بیمه‌ای: 11فرانشیز: 11مفهوم خسارت در بیمه ‏ 12تجزیه و تحلیل بازار: 13انتخاب بازارهای هدف: 13هیه ترکیب عناصر بازاریابی: 13تلاشهای بازاریابی: 13بازاریابی: 14مفاهیم عملیاتی.. 1511-جمع بندی فصل.. 16فصل دوم. 17ادبیات تحقیق.. 17مقدمه. 18گفتار اول - تعاریف و مفاهیم. 18تعریف برنامه ریزی.. 18بازاریابی.. 19هزینه ها 21منافع. 22گفتاردوم- ویژگی‌های برنامه ریزی.. 26انواع برنامه ریزی.. 26برنامه‌ریزی راهبردی.. 27برنامه ریزی استراتژیک... 27تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک... 28برنامه ریزی استراتژیک چگونه انجام می‌شود؟. 29مزایای برنامه ریزی استراتژیک... 29ویژگی‌های برنامه ریزی استراتژیک... 30برنامه ریزی استراتژیک در بخش دولتی.. 31سطوح فرآیند برنامه ریزی استراتژیک  سازمانی.. 32مدل های برنامه ریزی استراتژی.. 33مدل میتنزبرگ... 33مدل  BCG (گروه مشاوران بوستون) 33مدل تدوین استراتژی GE (جنرال الکتریک) 34مدل پروتر. 36مدل SWOT.. 37مدل CMS.. 39مدل برایسون. 40مدل فرآیند استراتژیک... 45مدل کارت امتیازی موزون BSC.. 45دلایل عدم اجرای استراتژی های تدوین شده در سازمان. 45عدم مشارکت کارکنان در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک شرکت... 46فرآیند برنامه ریزی استراتژیک... 48بیانیه ماموریت و بیانیه چشم انداز. 51چشم انداز: 51ماموریت: 51طرح کلی برنامه ریزی استراتژیک.. 52فرآیند برنامه ریزی استراتژیک.. 52ابزار ها و رویکردهای برنامه ریزی استراتژیک.. 52تحلیل موقعیت.. 52اهداف موضوعات و هدف.. 52گفتارسوم-انواع بازاریابی و استراتژی بازاریابی.. 52- بازاریابی شبکه‌ای.. 52- بازاریابی هدفمند. 53ترویج تاکتیک... 53استراتژی بازاریابی.. 59گفتارچهارم-استراتژی بازاریابی خدمات بیمه. 65بازاریابی ‌ارتباطات ‌ 65تعریف ‌اهداف ‌ارتباطی ‌ 65استفاده ‌از ‌تبلیغات ‌ 66حضور ‌نمایشگاهی ‌ 66خرید ‌آدرس‌ها 66دو انتخاب، پیش رو. 70فهمیدن و استاد شدن در این مهارت:. 73آیا مشتری احتمالی شما قبول دارند و اعتراف می کند که -مشکلی دارد؟. 74دست وپا زدن و تقلا کردن در برنامه های بازاریابی خود رامتوقف کنیم! 75چه چیزی در تمامی برنامه های "ایجاد و تولید تماس" های ماوجود دارد؟. 77تأثیر تمامی این شرایط و اخبار بد بر میزان توانایی ما دریافتن و جذب مشتریان احتمالی جدید و گذاشتن قرار ملاقات و بستن فروش، چگونه است؟. 78برای مشتریان احتمالی خود، کارگاه های آموزشی رایگان برگزار کنیم! 80بهترین راه برای ایجاد تماس های جدید در کار فروشندگی بیمه برای داشتن فروشهای جدید، چیست؟ 81برترین متدهای تولید تماس (به علاوه نکات ناگفته) 83- متدها تبلیغاتی بیشتر در تولید تماس... 93گفتار پنجم -آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک AHP دربیمه. 111آمیزه بازاریابی.. 113آمیزه ‌موفق ‌بازاریابی ‌ 119ایجاد ‌تمایز ‌ 120فروش ‌از ‌طریق ‌همه ‌کانال‌ها 120نرم‌افزارها 120‌جستجو در ‌اینترنت... 120تاثیر اینترنت برآمیخته بازاریابی.. 120زمان ایجاد اعتماد مشتری.. 122قدرت درحال افزایش مشتریان. 122ترکیب عناصر بازاریابی.. 124الف) محصول را می توان بدین گونه تعریف کرد: 124ب) قیمت: 125ج) توزیع (مکان): 126د) ترفیع (ترویج و گسترش): 128پست مستقیم، همیشه در نقطه هدف... 130گفتار ششم-آمیخته بازاریابی با مدل ارزیابی عملکرد سازمانها درسیستم الکترونیکی.. 131سازمانهای کوچک و متوسط و تجارت الکترونیکی:. 135مدلهای ورود سازمانهای کوچک و متوسط به تجارت الکترونیکی.. 136ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد سازمانهای کوچک و متوسط در ورود به تجارت الکترونیکی:. 1372-مدل پیشنهادی.. 139-تشریح اجزاء مدل پیشنهادی:. 1403- عوامل سازمانی:. 1424- سیستم های بین سازمانی:. 142تعیین اعتبار مدل پیشنهادی.. 144تاثیر آمادگی الکترونیکی بر شاخصهای مالی عملکرد. 144گفتار هفتم- سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع. 149الف)پیشینه داخلی: 149ب) پیشینه خارجی.. 150جدول چهارچوب نظری.. 152نتیجه گیری.. 154فصل سوم. 155روش کار. 155مقدمه. 156-جامعه و نمونه آماری.. 156نمونه های تحقیق.. 156متغیرها و چارچوب نظری تحقیق.. 157فرضیه های تحقیق.. 158فرضیات... 158ابزار گردآوری اطلاعات... 159روش تحقیق.. 159روایی: 159قابلیت اعتماد پرسشنامه. 160روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 160فصل چهارم. 161تجزیه و تحلیل یافته ها 161مقدمه. 162تبیین نظری و فرضیه ها:. 163رضایت مشتری.. 167عملکرد و رضایت... 169الف)اطلاعات توصیفی پژوهش... 169فصل پنجم. 179بحث،نتیجه گیری و پیشنهادات... 179انعطاف پذیری در نحوه پرداخت حق بیمه: 183افزایش سرمایه اصلی بیمه عمر (سرمایه فوت): 183تعدیل سرمایه اندوخته بیمه عمر: 184کاهش سرمایه بیمه عمر و یا تقلیل نرخ تعدیل: 184مزیت ویژه در پرداخت سرمایه فوت و اندوخته بیمه نامه: 184پوشش بیمه تکمیلی ناشی از حادثه: 184معافیت از پرداخت حق بیمه به علت از کار افتادگی: 185بیمه بیماریهای صعب العلاج: 185سرمایه گذاری مناسب: 185دسترسی به اندوحته حاصل از سرمایه گذاری: 185دریافت وام: 186 ضمانت سودآوری: 186میزان مشارکت مشتری  در سرمایه گذاری های شرکت بیمه کارآفرین : 186مطمئن، بدون ریسک و معاف از مالیات: 187بیمه مستمری و بازنشستگی: 187پشتوانه و اعتبار مالی شرکت بیمه کارآفرین: 187نتیجه گیری.. 189پیشنهادات... 192منابع. 194چکیدهمیل انسان به آرامش و تلاش توامان وی به طی مسیر زندگی در بستر امنیت تلاشی است قابل تامل. از این حیث بسته به سطح برخورداری جوامع از رفاه اجتماعی میزان بروز و ظهور این تمایل بیشتر می شود. در حقیقت آنچه بعد ها به عنوان توسعه از آن یاد شد از این میل انسانی نشات می گیرد.که برای  دستیابی به توسعه مهم ترین مقوله سیستم برنامه ریزی در سازمان است ازاینرو برنامه‌ریزی را از جنبه‌های مختلف دسته‌بندی کرده‌اند: برنامه‌ریزی از جنبه ماهیت به برنامه فیزیکی، سازمانی، فرایند، مالی، وظیفه‌ای و عمومی دسته‌بندی می‌شوند.برنامه ریزی از جنبه افق زمانی نیز به برنامه‌ریزی کوتاه مدت (عملیاتی و تاکتیکی)، میان و بلند مدت دسته‌بندی نموده‌اند. نوع دیگری از برنامه ریزی برای افق بلند مدت با دیدگاه خاص وجود دارد که با عنوان برنامه‌ریزی استراتژیک شناخته می‌شود. برنامه‌ریزی استراتژیک بر تصمیمات سطح عملیاتی اثر می‌گذارد.بنابراین نگاهی به تجربه بشری در جوامع حکم می کند که هرچه سطح توسعه یافتگی بیشتر باشد،برنامه ریزی برای ایجاد یک سازوکار امنیت اجتماعی در جامعه بیشتر می شود و از این رو مفهوم بیمه معنا می شود.زیرا بیمه در ایران ودر بسیاری از کشورهای دیگر همزاد توسعه است.که در آن برقراری هماهنگی همواره از چالشها و نگرانی های اساسی مدیران سازمان و به طور خاص مدیران در سیستم مدیریت استراتژی و بازاریابی بیمه می باشد.که در این تحقیق به بحث وبررسی استراتژری در بازار یابی بیمه توسعه شهرستان کاشان پرداخته شده،وجامعه آماری،آن شامل کارشناسان در دفتر مرکزی ونمایندگی های بیمه توسعه شهرستان کاشان است  .که تعداد 45نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی تعیین شدند.ابزارتحقیق شامل:منابع کتابخانه ای برای مباحث نظری ومصاحبه و پرسشنامه برای بحث توصیف آماری بوده است.در این تحقیق بررسی 5فرضیه مورد توجه بوده که در نتیجه یافته های نظری وآماری نتایج حاصل از آزمون همبستگی نیزنشان داد که بین تمامی متغیرهای تحقیق همبستگی قابل توجهی وجود دارد. در یک جمع بندی می توان گفت که انتخاب متغیر استراتژی،درسطح سنجش ترتیبی و بالاتر) دارای رابطه با بازاریابی بیمه توسعه می باشند و این نتیجه نشان می دهد که انتخاب مولفه های "راهبرد نفوذ در بازار بالقوه بیمه مهندسی کیفیت ،اطلاع رسانی قوانین جدید بیمه ،منحصربفرد بودن کیفیت خدمات ارائه شده،درنظرداشتن خدمات و مزایای ویژه و شرایط ویژه نسبت به رقبا در پرداخت حق بیمه"با بازار یابی بیمه توسعه با توجه به مبانی نظری درست صورت گرفته است و جریانی همسورا دنبال می کنند.کلیدواژه: سازمان،بیمه،استراتژی،بازار یابی،مشتری،بیمه توسعه،خدمات1-مقدمهبرنامه ریزی استراتژیک ، برنامه ای است با اهداف کلان و آینده نگر که این امکان را فراهم می آورد که در برخورد با مسائل پیش روی به جای منفعلانه عمل کردن ، فاعل باشیم و برای ساختن آینده خویش تلاش نمائیم .« مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین ، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلند مدت خود دست یابد. » ضرورت توجه به مدیریت استراتژیک از آن جهت است که با استفاده از روش های خاص ، بیم ها و تهدیدهای احتمالی را بازشناسایی کرده و با بکاربستن تمهیدات لازم آن ها را به فرصت های نیکو مبدل می کند بر پایه این شیوه تفکر ، مدیران در همه بخش های زندگی باید به بررسی در افق کار خود بپردازند و از آنچه پیش بینی می شود برنامه ای شایسته و کارساز فراهم آورند . مدیریت استراتژیک نه تنها از همه روش های معمول برای بررسی و دریافت پدیده ها بهره می گیرد که خود با تکیه بر اصول و قواعدی تازه می کوشد تا خواستهای احتمالی را به کامیابی های قطعی مبدل سازد و توان پایندگی سازمان ها را افزایش دهد .به دیگر سخن در عرصه بسیار پیچیده فعالیت های صنعتی ، بازرگانی و اقتصادی ، تعدد عوامل تاثیرگذار ، سرعت تغییر و تحولات ، علاقمندی سازمان ها به کسب موفقیت و بقای بلند مدت برنامه ریزی استراتژیک را ضرورتی اجتناب ناپذیر کرده استمدیران آینده ساز سعی می کنند که نه تنها با شناختن فرصتها و تهدیدات پیش روی ، آینده سازمان را پیش بینی نمایند و در جهت الگوها و پارا داریم های آن حرکت کنند بلکه با استفاده از خلاقیت و نوآوریها و آگاهی از ضعفها و قوتهای کسب و کار خویش تا حد امکان آینده را شکل داده و سایر رقبا را به پیروی از خویش مجبور نمایند . 2-بیان مسالهبدنبال تلاش مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی ایران در ایجاد بسترهای مناسب، جهت توسعه اقتصادی کشور، تصمیمات مهمی در عرصه‌های اقتصادی،همانند اصلاح قوانین مالیاتی،یکسان ‌سازی نرخ ارز،خصوصی‌سازی صنعت بانکداری و بیمه اتخاذ گردید.ولی با توجه به این که اداره بانک‌ها و شرکتهای بیمه‌ به عنوان دو اهرم مهم اقتصادی، سالهای متمادی در انحصار دولت بود ،به نظر می رسد به دلیل ضرورت رعایت مقررات و سلسله مراتب طولانی ، رشد مورد انتظار در این دو صنعت مهم حاصل نشده بود.بدنبال تصویب قانون تاسیس شرکتهای بیمه‌خصوصی،مؤسسه اعتباری توسعه، بعنوان اولین مؤسسه اعتباری دارای مجوز فعالیت، پس از کسب تجربه های موفق در امر بانکداری،امتیاز تاسیس شرکت بیمه خصوصی در کشور را کسب نموده و بیمه توسعه، به عنوان یکی از اولین شرکت های بیمه خصوصی در ایران، دراردیبهشت ماه 1382، با نیرویی کارآمد، برنامه ریزی بنیادی و تجهیزات فنی لازم، با مجوز بیمه مرکزی ایران، آغاز به کار کرد مهمترین هدف تاسیس بیمه توسعه ،‌ طراحی و ارائه خدمات بیمه ای به خصوص در زمینه سرمایه گذاری های تولیدی و صنعتی وهمجنین صنایع ساخت و ساز و کشاورزی است تا بتواند بخش وسیعی از آحاد جامعه را تحت پوشش انواع خدمات بیمه قرار دهد و به سهم خود رفاه اجتماعی و اقتصادی را برای کلیه اعضای جامعه فراهم آورده و تقویت بخشد و بدین ترتیب میزان آسیب پذیری اقتصادی فعالیت آنان را نیز کاهش دهد به عبارت دیگر هدف این است که فعالیت بیمه توسعه بر مبنای نیازهای مردم صورت گیرد تا به دنبال آن باگسترش آگاهی های جامعه درباره بیمه ، در جهت توسعه صنعت بیمه تلاش شود. و با رویکرد استراتژیک بتوان سهم بیشتری از بازار را بدست آورد.هرچند،برای شرکتها وموسسات برنامه ریزی استراتژیک تا دهه ۱۹۷۰ معنا و مفهومی نداشت و شرکتها فقط به برنامه ریزی عملیاتی می پرداختند.ولی با افزایش رقابت در بازار ودر اختیار گرفتن سهم بیشترآن،شرکتها بخصوص در صنعت بیمه متوجه شدند که با روشهای قبلی قادر به فعالیت نیستند.لذا فرآیند برنامه ریزی جدیدی برای رفع مشکلات پیشنهاد شد.این فرآیند دارای سه رکن اصلی است:-تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاریهای گذشته و آتی .-تخمین سود بالقوه آتی شرکت -تهیه استراتژیاز طرفی به عقیده برخی صاحبنظران و اماتورهای بیمه ای،عدم وجود فرهنگ استفاده از خدمات بیمه ای و خرید بیمه یکی از مشکلات جدی بر سر راه بازار بیمه است.حال باید دید،چه راهکارهای عملی واستراتژی مناسب بایداتخاذ نمود،تا بتوان از طریق کاربرداین ارکان در سیستم مدیریت سازمان در بازاررقابت صنعت بیمه سهم بیشتری را به خود اختصاص داد.بنابراین مهمترین واساسی ترین سوال این است که با چه رویکردی درسیستم مدیریت بیمه توسعه می توان به استراتژی مناسب بازاریابی در این صنعت دست یافت؟3-اهمیت و ضرورت موضوعبرنامه ریزی استراتژیک،یکی از موضوعات اساسی و کاربردی برای هر سازمان رو به توسعه ای می باشد.بخصوص در سازمان هایی که محیط کاری آن ها دستخوش تغییرات مهمی می باشند، اصل تغییر به عنوان یک نیاز اساسی با مجموعه ای از تغییرات مهمی می باشند،اصل تغییر بعنوان یک نیاز اساسی با مجموعه ای از گزینه های مختلف و مستمری مواجه است که بایستی از بین آنها بهترین و کارآمد ترین راانتخاب کند.بنابراین،براساس شواهد تجربی تمام تغییرات و یا تصمیمات اتخاذ شده مناسب و مطلوب نمی باشند و تصمیمات اتخاذ شده در هر سازمانی بایستی منعکس کننده جهتی باشند که موفقیت سازمان را در آینده تضمین کرده و یا حداقل بقاء آن را باعث شود.تفکیک شدن تصمیمات به دو سطح‏ استراتژیک وتاکتیکی در هر سازمان،از جمله‏ خدمات هری،اثربخشی‏[1] تصمیمات تاکتیکی و برنامه‏های کوتاه‏مدت را افزایش می‏دهد(شارل، 18،1371). بعلاوه،وجود تفکر مدیریت استراتژیک در سازمان،پایداری و توسعهء سازمان را در رویارویی با تحولات محیط امکان پذیر می‏سازد[2]بازاریابی تنها برای تبلیغ و ترویج نیست، در حقیقت تبلیغ و ترویج تنها یک جنبه از فرآیند بازاریابی می باشد. بازاریابی همچنین شامل تولید، قیمت گذاری و اشاعه یک محصول است . بازاریابی به دنبال تعیین و تامین نیازهای اجتماعی و انسانی می باشد. به گفته کاتلر و آرمسترانگ(2001) بازاریابی به عنوان فرایندی اجتماعی و مدیریتی است که در آن افراد و گروهها آنچه که می خواهند و نیاز دارند را با ایجاد و تغییر محصولات و ارزشها ، با دیگران بدست می آورند. بازاریابی مطالعه فرایندهای تغییر است به ویژه آن تغییراتی که در ارتباط با تامین کالاها و خدمات می باشد[3] .بر اساس تعریف موسسه بازاریابی چارتر بریتانیا،بازاریابی فرایندی مدیریتی است که مسئولیت تشخیص، پیش بینی و تامین نیازهای مشتریان به شکل موثر را بر عهده دارد[4] افراد بازاریاب عمدتا مشغول بازاریابی کالاها، خدمات، وقایع، تجارب، اشخاص، مکان ها، دارائی ها، سازمان ها، اطلاعات و عقاید مختلف می باشند.بسیاری از متخصصان احساس می کنند که بیمه همچون یک سازمان غیر انتفاعی است ، از آن رو، مفهوم برنامه ریزی استراتژیک مورد تقاضای بیمه ها در کارکرد و کاربرد سیستم اطلاعاتی می باشد. اما در دنیای مدرن، بازاریابی خدمات و محصولات اطلاعات رقومی برای بقای بیمه ها ضروری می باشد.فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی تغییرات شگفت انگیز و تحولات رویکردی در زنجیره عرضه و تقاضای خدمات به همراه داشته اند. بر اساس آنچه که کاتلر (1995) اشاره می کند سازمان هایی مثل موزه ها، دانشگاه ها، کتابخانه ها، و موسسات خیریه نیاز دارند تا منابع و محصولاتشان را جهت بدست آوردن حمایتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بازاریابی نمایند. 4-اهداف تحقیقالف)اهداف اصلی تحقیقراهبرد نفوذ دربازاربالقوه مهندسی کیفیت درارتقاء معنادار سهم شرکت بیمه توسعه کاشان.ب)اهداف فرعی تحقیق1- اطلاع رسانی قوانین جدید بیمه برای جلوگیری از تضرر بیمه شدگان و ارتقاءسهم بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان .2- منحصربفرد بودن کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شرکت های بیمه توسعه وبدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان .3- درنظرداشتن خدمات و مزایای ویژه برای افراد و موسسات با قدمت بیمه بالا در شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان. 4- شرایط ویژه نسبت به رقبا در پرداخت حق بیمه از سوی شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان .5-سوالات اصلی مربوط به فرضیه هاآیا کاربرد راهبرد نفوذ در بازار بالقوه بیمه مهندسی کیفیت موجب ارتقاء معنادار سهم شرکت بیمه توسعه کاشان  می شود؟الف)سوالات فرعی مربوط به فرضیه ها1-آیا اطلاع رسانی قوانین جدید بیمه برجلوگیری از تضرر بیمه شدگان و ارتقاءسهم بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟2- آیامیان منحصربفرد بودن کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شرکت های بیمه توسعه وبدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان رابطه وجود دارد؟3- آیا میان درنظرداشتن خدمات و مزایای ویژه برای افراد و موسسات با قدمت بیمه بالا در شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان رابطه وجود دارد؟4- آیا میان شرایط ویژه نسبت به رقبا در پرداخت حق بیمه از سوی شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان رابطه وجود دارد؟6-فرضیات1-میان راهبرد نفوذ در بازاربالقوه بیمه مهندسی و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در شرکت بیمه توسعه کاشان  رابطه معناداری وجود دارد.2-میان اطلاع رسانی قوانین جدید بیمه برای جلوگیری از تضرر بیمه شدگان و ارتقاءسهم بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان رابطه معناداری وجود دارد3-میان منحصربفرد بودن کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شرکت های بیمه توسعه وبدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان رابطه معناداری وجود دارد4-میان درنظرداشتن خدمات و مزایای ویژه برای افراد و موسسات با قدمت بیمه بالا در شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان رابطه معناداری وجود دارد5-میان شرایط ویژه نسبت به رقبا در پرداخت حق بیمه از سوی شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان رابطه معناداری وجود دارد.تعداد صفحه :218قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

2 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.