دانلود پایان نامه ارشد: عوامل و موانع اجرای عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم و نهج البلاغه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تفسیر قرآن

عنوان : عوامل و موانع اجرای عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم و نهج البلاغه

دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تفسیر قرآن

موضوع :

عوامل و موانع اجرای عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم و نهج البلاغه

استاد راهنما:

حجه الاسلام والمسلمین دکترعلی فتحی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب:مقدمه 1فصل اوّل: کلّیات و مفاهیم 31-1-کلیّات 41-1-1- بیان مسأله 41-1-2- علت انتخاب موضوع و اهمیت و فایده آن 41-1-3- سابقه پژوهش 41-1-4- سؤال اصلی پژوهش 51-1-5- سؤالات فرعی پژوهش 51-1-6- فرضیه‌های پژوهش 61-1-7- پیش‌فرض‌های پژوهش 61-1-8- اهداف پژوهش 61-1-9- روش پژوهش 61-1-10- روش‌گردآوری اطلاعات و داده‌ها 61-1-11- جنبه جدید بودن موضوع 71-1-12- نتایج علمی و عملی تحقیق 71-2- مفهوم شناسی عدالت اجتماعی 81-2-1- معنای لغوی عدالت 101-2-2- واژه های همسو: قسط، مساوات و انصاف 11قسط 11تفاوت قسط و عدل 12مساوات 13فرق بین مساوات و عدالت 14انصاف 151-2-3- واژه های مقابل عدل 15ظلم 15تجاوز 181-2-4- مفهوم اصطلاحی عدالت و عدالت اجتماعی 191-2-4-1- مفهوم اصطلاحی عدالت 201-2-4-2- مفهوم اصطلاحی عدالت اجتماعی 251-2-5- دیدگاه اندیشمندان غیر مسلمان درباره عدالت 27فصل دوم: عدالت اجتماعی در قرآن کریم ونهج البلاغه....................................................................332-1- عدالت اجتماعی و جایگاه آن 342-1-1- عدالت، اصل ثابت قرآنی 352-1-2- عدالت، فلسفه بعثت پیامبران 372-1-3- عدالت قرآن، عدالت همه جانبه 392-2- عدالت و انواع آن 402-2-1- عدل الهی 40آیات ناظر به عدل الهی 422-2-2- عدالت بشری 46آیات ناظر به عدالت بشری 47عدل فردی 48عدل در روابط خانوادگی 482-2-3- عدالت اجتماعی 50آیات ناظر به عدالت اجتماعی 53عدالت اقتصادی 54عدالت قضایی 54عدالت سیاسی 552-3- عدالت از دیدگاه امام علی(علیه السّلام) 58فصل سّوم: عوامل اجرای عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم و نهج البلاغه.....................................623-1- عوامل اجرای عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم 643ـ1ـ1ـ حاکمیت قانون عادلانه الهی در جامعه 643ـ1ـ2ـ اجرای دقیق حدود و قوانین الهی 683-1-3- دینداری و تقوای افراد جامعه 743 -1-4- رسیدگی به محرومان و مستضعفان 773-1-5- شایسته سالاری 87ویژگی های لازم برای انتخاب افراد شایسته 873-1-6- نظارت عمومی 913-1-7- تعهد متقابل 953 ـ2ـ عوامل اجرای عدالت اجتماعی از منظر نهج البلاغه 983-2-1- حکمران عادل 1013 -2-2- نظارت همگانی 104پند و اندرز کارگزاران 105بی نیاز ساختن کارگزاران 105بازرسی مخفیانه از کارگزاران 106تقویت روحیه انتقاد پذیری 1073ـ 2 ـ 3 ـ منش عادلانه حاکمان 109مردمداری 111سعی در کسب رضایت عموم مردم 112رعایت مساوات 114تساوی در برابر قانون و قضا 1203 ـ 2 ـ 4 ـ حقوق متقابل مردم و حاکمان 121وظایف حکومت در قبال مردم 125فصل چهارم: موانع اجرای عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم ونهج البلاغه..................................1304-1- موانع اجرای عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم 1324-1-1- نبود قانون عادلانه 1334-1-2- حکومت جور 1364-1-3- مادی گرایی و انسان محوری 1404-1-4- سود گرایی و سرمایه داری نامطلوب 142کم فروشی 146اختلاس 1474-1-5- تبعیض نژادی و اختلاف طبقاتی 1484-2- موانع اجرای عدالت اجتماعی از منظر نهج البلاغه 1534-2-1- حکومت جور 1534-2-2- دنیا طلبی حکام 1574-2-3- استثمار و بهره کشی 1614-2-4- سرمایه داری 1644-2-5- انحصار گرایی (خود اختصاصی) 166نتیجه گیری 175پیشنهادات 176فهرست منابع و مآخذ: 177چکیدهعدالت و اجرای آن همواره مورد توجه تمام مکتب ها، از گذشته تاکنون بوده است. تفاوت مکتب اسلام با دیگر مکاتب آن است که، اسلام دو مؤلفه حق و تکلیف را ملازم یکدیگر قرارداده، آنجا که تکلیفی واجب شده، به دنبال آن حقی نیز بر آن مترتّب شده است و رعایت حقوق و تکالیف متقابل را شرط اجرای عدالت قرار داده است.قرآن کریم فلسفه تشکیل حکومت ها و بعثت انبیاء(علیهم السّلام) را اقامه قسط و عدل و حل اختلافات گوناگون میان بشر دانسته و عدالت را میزان تعادل بخشی زندگی بشری نامیده است؛ لذا در زمینه اجرای عدالت در جامعه فرامین بسیاری دارد. از جمله این فرامین امر به تقوای فردی، وضع و اجرای قوانین عادلانه و رسیدگی به ضعفای جامعه است.مولای متقیان حضرت علی(علیه السّلام) عدالت را  نه تنها یک تکلیف، بلکه ناموس الهی می داند. در نهج البلاغه ایشان، عدالت به عنوان یک فلسفه و نظریه اجتماعی سیاسی، مورد توجه قرار گرفته است. از اساسی ترین مظاهر عدالت در نظر امام علی (علیه السّلام) رعایت مساوات است. بیشترین اوامر ایشان به کارگزارانشان، درباره لزوم رعایت مساوات و اجرای عدالت بین اقشار مختلف مردم است.از جمله اساسی ترین عوامل اجرای عدالت می توان به حاکمیت قانون عادلانه در جامعه ، دینداری وتقوای افراد جامعه،رسیدگی به محرومان ومستضعفان جامعه، حکومت حکمرانان عادل،نظارت همگانی و... اشاره نمود. موانع اجرای عدالت نیز مواردی از قبیل نبود قانون عادلانه، حکومت جور، انسان محوری و سودگرایی، دنیا طلبی حکام و استثمار و انحصار گرایی و.... می باشند.مقدمه عدل و عدالت اجتماعی از جمله مفاهیم پر معنایی است که همواره مورد توجه ادیان و مکاتب مختلف بوده است .اما اجرای آن همچنان به عنوان آرزویی دست نیافتنی  به نظر می رسد؛ آرزویی که تحقق آن، نیازمند بررسی  لوازم اجرای عدالت و موانع پیش روی آن  می باشد.اندیشمندان بسیاری در این مورد قلم فرسایی نموده و آثار مفیدی در رابطه با عدالت و مفهوم آن، پدید آورده اند. آنچه در این پژوهش مورد نظر است؛ بررسی عوامل اجرای عدالت اجتماعی و موانع اجرای آن از دیدگاه قرآن کریم و نهج البلاغه می باشد که به نظر نگارنده تاکنون پژوهشی مستقل و جامع در این زمینه ارائه نشده است.قرآن کریم، کتاب جاودانی مسلمانان، بهترین راهنما در مسیر اجرای عدالت در جامعه می باشد. از منظر این کتاب آسمانی عوامل اجرای عدالت اجتماعی مواردی از قبیل حاکمیت قانون عادلانه در جامعه، دینداری و تقوای افراد جامعه و رسیدگی به محرومان و مستضعفان می باشند.نهج البلاغه میراث جاویدان امام علی (علیه السّلام)، در بردارنده اندیشه ها و رهنمودهای عدالت محور آن حضرت، در زمینه های اخلاقی، اجتماعی و سیاسی است. ارائه راهکارهای اجرای عدالت اجتماعی، از جمله مجاهدت های ایشان در جهت ایجاد جامعه ای عادل و فضیلت محور است. این راهکارها مواردی از قبیل لزوم زندگی عادلانه حاکمان، رعایت حقوق متقابل مردم و حاکمان و نظارت همگانی می باشند. فقدان هر یک از مؤلفه های تشکیل جامعه عادل به عنوان مانعی در راه اجرای عدالت اجتماعی قرار می گیرد.با کنار هم نهادن فرامین الهی در قرآن کریم و کلام دومین معصوم، امام علی (علیه السّلام) می توان تا حدودی به دیدگاه اسلام در رابطه با عوامل اجرای عدالت اجتماعی و موانع اجرای آن دست یافت.از آنجا که نسخه های نهج البلاغه متفاوت بوده و شمارگان خطبه های آنها یکسان نمی باشد، در این پژوهش از نسخه نهج البلاغه سید رضی با ترجمه محمد دشتی استفاده شده است.[1]قابل ذکر است با توجه به این که زبان پایان نامه، فارسی  می باشد؛ سعی شده است در متن از ترجمه متون استفاده شود و در موارد لزوم، در پاورقی به متن عربی ارجاع داده شود. تعداد صفحه : 217قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید