دانلود پایان نامه ارشد: مبانی واحکام فقهی اهانت به مقدسات ادیان آسمانی (زرتشت، یهودیت و مسیحیت) در فقه اسلامی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

عنوان : مبانی واحکام فقهی اهانت به مقدسات ادیان آسمانی (زرتشت، یهودیت و مسیحیت) در فقه اسلامی

دانشگاه شهید مطهری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

عنوان:

مبانی واحکام فقهی اهانت به مقدسات ادیان آسمانی (زرتشت، یهودیت و مسیحیت) در فقه اسلامی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر قبولی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب:مقدمه.بخش اوّل: کلّیّات.... 1فصل اوّل: موضوع‌شناسی.. 3مبحث اول: مفاهیم.. 5گفتار اول: اهانت و توهین.. 5بند اول: معنای لغوی.. 5بند دوم: معنای اصطلاحی.. 6گفتار دوم: مقدسات... 13بند اول: معنای لغوی.. 13بند دوم: معنای اصطلاحی.. 16گفتار سوم: ادیان الهی.. 22بند اول: معنای لغوی.. 22بند دوم: معنای اصطلاحی.. 22مبحث دوم: مصادیق نوین اهانت... 24گفتار اول: عرصه‌ی هنر. 24گفتار دوم: علم جدید. 31مبحث سوم: مصادیق مقدسات ادیان. 34گفتار اول: دین زرتشت... 35بند اول: خدا 35بند دوم: انبیا و سایر شخصیت‌ها 35بند سوم: کتب... 36بند چهارم: معابد. 36بند پنجم: سایر معتقدات... 37گفتار دوم: دین یهود. 37بند اول: خدا 37بند دوم: انبیا و سایر شخصیت‌ها 37بند سوم: کتب... 38بند چهارم: معابد. 38بند پنجم: سایر معتقدات... 39گفتار سوم: دین مسیحیت... 40بند اول: خدا 40بند دوم: انبیا و سایر شخصیت‌ها 41بند سوم: کتب... 41بند چهارم: معابد. 43بند پنجم: سایر معتقدات... 43فصل دوم: جرم‌انگاری اهانت به مقدسات مذهبی.. 44مبحث اول:جرم انگاری در ادیان. 46گفتار اول: آئین زرتشت... 46گفتار دوم: آئین یهود. 46گفتار سوم: آئین مسیحیت... 48گفتار چهارم: آئین اسلام. 49مبحث دوم: جرم انگاری در قوانین.. 51مبحث سوم: اسناد حقوق بشر. 55فصل سوم: اهانت به مقدسات و ارتداد. 57مبحث اول: ارتداد. 59مبحث دوم: رابطه اهانت به مقدسات با ارتداد. 62بخش دوم: بررسی حکم اهانت به مقدسات ادیان و مبانی آن در فقه اسلامی... 65فصل اول: حکم اهانت به مقدسات ادیان و مبانی آن در فقه امامیه. 67مبحث اول: مقدسات مشترک در اسلام و ادیان دیگر. 69گفتار اول: انبیا 69بند اول: مبانی قرآنی.. 70بند دوم: مبانی روایی.. 73گفتار دوم: کتب مقدس در ادیان. 75بند اول: مبانی قرآنی.. 80بند دوم: مبانی روایی.. 82مبحث دوم: مقدسات مختص ادیان دیگر. 84گفتار اول: شخصیت‌های مقدس ادیان. 84بند اول: مبانی قرآنی.. 86بند دوم: مبانی روایی.. 90گفتار دوم: معابد. 95بند اول: مبانی قرآنی.. 99بند دوم: مبانی روایی.. 101فصل دوم: حکم اهانت به مقدسات ادیان و مبانی آن در فقه عامه. 103مبحث اول: مقدسات مشترک در اسلام و ادیان دیگر. 105گفتار اول: انبیا 105بند اول: مبانی قرآنی.. 106بند دوم: مبانی روایی.. 107گفتار دوم: کتب مقدس در ادیان. 108بند اول: مبانی قرآنی.. 108بند دوم: مبانی روایی.. 108مبحث دوم: مقدسات مختص ادیان دیگر. 109گفتار اول: شخصیت‌های مقدس ادیان. 109بند اول: مبانی قرآنی.. 111بند دوم: مبانی روایی.. 112گفتار دوم: معابد. 113بند اول: مبانی قرآنی.. 115بند دوم: مبانی روایی.. 116فصل سوم: مبانی عقلی عدم اهانت به مقدسات ادیان در فقه اسلامی.. 118مبحث اول: اهانت مانع گفتگوی مسالمت‌آمیز. 120مبحث دوم: اهانت مانع تساهل و بردباری مذهبی.. 121مبحث سوم: اخلال در نظم، امنیّت و وحدت ملی...........................................................122فصل چهارم: رابطه اهانت به مقدسات با آزادی بیان، آزادی عقیده و آزادی سیاسی.. 125مبحث اول: آزادی و اقسام آن. 127مبحث دوم: جلوه‌های آزادی در اسلام..........................................................................130گفتار اول: آزادی بیان: 130بند اول: جنبه‌های گوناگون آزادی بیان. 132بند دوم: رابطه اهانت به مقدسات با آزادی بیان. 133گفتار دوم: آزادی عقیده 135بند اول: جنبه‌های گوناگون آزادی عقیده: 135بند دوم: رابطه اهانت به مقدسات با آزادی عقیده: 137گفتار سوم: آزادی سیاسی.. 140بند اول: جنبه‌های گوناگون آزادی سیاسی.. 141بند دوم: رابطه آزادی سیاسی با اهانت به مقدسات... 142نتیجه‌گیری.. 145پیشنهادها: 148فهرست منابع.. 149چکیده انگلیسی......................................................................................................165چکیدهآنچه امروزه جهان بشری به شدّت به آن نیازمند است، تعامل و گفتگوی ادیان در جهت کم کردن فاصله‌های موجود بین ادیان، تألیف قلوب پیروان آن‌ها و یکسو نمودن حرکت انسان‌ها به‌سوی سعادت است. از اصول گفتگوی ادیان، آگاهی پیروان هر دین از حکم اهانت به مقدسات ادیان دیگر است این آگاهی می‌تواند پیروان ادیان را از اهانت به مقدسات یکدیگر بازدارد و بستر را برای گفتگوی ادیان و تقریب پیروان ادیان و درنهایت آشکار کردن کمال اسلام فراهم نماید. اهانت به مقدسات هر یک از ادیان الهی، از جانب پیروان آن‌ها، گفت‌وگوی ادیان را به بن‌بست می‌کشاند؛ ولی احترام و تکریم آنان، زمینه را برای برقراری ارتباط، تقریب ادیان و تفاهم درراه شناخت حق فراهم می‌آورد و آثار سازنده­ای دارد.در این پژوهش با بررسی مبانی و ادلّه در فقه امامیه و عامه به دست می‌آید که اهانت به مقدسات ادیان الهی غیر از دین اسلام، جایز نیست و باید مناسبات مسلمانان با غیرمسلمانان مبتنی بر احترام، مهرورزی، مدارا و تسامح دینی، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی سیاسی و آشنایی با زبان و متون مقدّس دیگر ادیان و همزیستی مسالمت‌آمیز باشد. مقدمه 1. طرح مسأله نگاهی گذرا به فهرستی از نابهنجاری‌های اخلاقی، اجتماعی، معضلات اداری، سیاسی و اعتقادی (همانند ترویج باطل و مبارزه با باورهای دینی و مکتبی) و بالأخره توهین به مقدسات مذهبی و صدها کج روی‌های رنج‌آور دیگر، نمایشی است از جدایی آدمیان از ارزش‌های دینی و حرکت به سمت‌وسوی مادی‌گری.در هر جامعه‌ای اشخاص و نهادهایی وجود دارند که احترام به آن‌ها واجب است و اهانت به آن‌ها چالش‌های جدی ایجاد می‌کند چه‌بسا برخی از نزاع‌ها در سطح بین‌المللی ریشه در این موارد داشته باشد.احترام به مقدسات هر دین یکی از اصول مسلم تربیت و نشان رشد و شکوفایی فرهنگی و لازمه‌ی ایجاد روحیه‌ای بشر خواهی و تحکیم مبانی اخلاقی و قوام پایه‌های صلح و دوستی است و عدم رعایت این صفت نیک، موجب اختلافات، کدورت‌ها، دشمنی‌ها و احیاناً جنگ‌های کوچک و بزرگ، قتل‌عام‌ها و کشتارهای دسته‌جمعی گردیده و هزینه‌های سنگینی را بر فرد و جامعه تحمیل خواهد کرد. احترام به افراد بشر، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، اصلی است که همواره آموزه‌های دینی و آموزگاران بزرگ بشر و پیشوایان دین بر آن تأکید داشته‌اند و تکیه‌بر باورهای مشترک ادیان را طریق گردهمایی و همبستگی اجتماعات بشری قلمداد نموده‌اند. «بگو: اى اهل کتاب، بیایید بر سر سخنى که میان ما و شما یکسان است بایستیم که: جز خدا را نپرستیم و چیزى را شریک او نگردانیم و بعضى از ما بعضى دیگر را به‌جای خدا به خدایى نگیرد.» پس اگر [از این پیشنهاد] اعراض کردند، بگویید: «شاهد باشید که ما مسلمانیم [نه شما] ‏»[1]منظور از احترام گذاردن، ارج نهادن به آن چیزی است که نزد دیگران عزیز و گرامی است و افراد بدان تعلق دارند، آن امور ممکن است حیثیت و موقعیت اجتماعی، باورها و اعتقادات دینی و مذهبی باشد که نزد انسان‌ها عزیزترین و پربهاترین چیز است؛ زیرااعتقادات مذهبی باشخصیت افراد جامعه عجین است. هرگونه تعدی به اعتقادات و باورهای دینی موجب جریحه‌دار شدن افکار و احساس عمومی می‌گردد، به‌طوری‌که اغلب، برای حفاظت و مواظبت از این آرمان‌های مقدس از بذل مال و جان دریغ نمی‌کنند. در مکتب اسلامی مسأله توهین به مقدسات و موضوعات پیرامون آن، مسأله‌ای نیست که مختص به مقدسات دین و مکتب خاص خود باشد بلکه توهین به مقدسات ادیان آسمانی دیگر را به دلیل داشتن مبنا ازلحاظ اخلاقی مذموم و ناپسند و ازلحاظ شرعی جایز نمی‌دانند.در عصر کنونی که پیروان ادیان و فرق، در راستای اهداف خود دست به تبلیغ گسترده‌ای زده و با تمام امکانات دنبال اهداف باطل خود می‌باشند، بر پیروان راستین و حقیقی دین اسلام و مذهب حق جعفری است که در این شلوغ بازار جهانی، اسلام ناب محمدی6 را بر مردم جهان عرضه نمایند و این تکلیف شرعی مقابله با موج تبلیغاتی دشمنان اسلام که با تمام ابزارها و وسایل خویش به اهانت به مقدسات روی آورده‌اند هوشیاری در مقابل اهانت به مقدسات را آشکار می‌نماید.یکی از اصول گفتگوی ادیان، آگاهی پیروان هر دین از حکم اهانت به مقدسات ادیان دیگر است این آگاهی می‌تواند پیروان ادیان را از اهانت به مقدسات یکدیگر بازدارد و بستر را برای گفتگوی ادیان و تقریب پیروان ادیان و درنهایت آشکار کردن کمال اسلام فراهم نماید؛ این پژوهش درصدد است نظریه دین اسلام را درباره توهین به مقدسات ادیان (زرتشت، یهودیت و مسیحیت) بر اساس دلایل شناخته‌شده و معیارهای پذیرفته‌شدۀ‌ دینی (کلام الهی، سیره نبوی 6و روایات و منابع فقهی) استنباط کند که علاوه بر حلّ برخی مسائل نظری این حوزه، در عالم خارج به‌خصوص درصحنۀ سیاست خارجی، دارای کاربرد و تأثیر عملی خواهد بود و به پویایی و کارآمدی روابط ما در عرصۀ حقوق بین‌الملل و برقراری روابط و دیپلماسی موفق با دول و ملل غیرمسلمان کمک خواهد کرد.با بررسی صورت گرفته خلاقیت و نگرش دادگرانه‌ی نهفته اسلام در آن‌ها به‌خوبی نمایان خواهد شد. باشد که مورد رضای حضرت حق قرار گیرد.2. انگیزه انتخاب در جهان معاصر، ضرورت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نیز گسترش رو به رشد روابط در عرصه‌های داخلی و خارجی، پیروان ادیان الهی را بر آن داشته تا هرچه بیشتر در جهت توسعه روابط و بهبود آن بکوشند. آیین اسلام نیز با تشویق به ایجاد محیطی توأم با صلح و امنیت همراه با همزیستی مسالمت‌آمیز بین افراد جامعه - با آراء گوناگون- احکام و ضوابط خاصی را در قالب دستورات شرعی برای پیروان خود صادر نموده، همه مسلمانان را به حسن معاشرت و رفتار انسان دوستانه فراخوانده است. اسلام ضمن دعوت پیروان خود به حضور در عرصه‌های مختلف جهانی، راه‌کارها و اصولی را برای این حضور پیشنهاد نموده و با تأیید کتاب‌های آسمانی و پیامبران پیشین، همه ادیان و پیروان آن‌ها را به تفاهم و تلاش برای نیل به وحدت فرامی‌خواند. از دیدگاه قرآن، ایجاد رابطه با ادیان دیگر و پیروانشان و توفیق برای حصول به زندگی مسالمت‌آمیز و صلح و آرامش بر پایه آموزه‌های انسان‌ساز و معیارهای عزت‌آفرین آن، به‌راحتی ممکن است. ازاین‌رو، برای تحقق چنین روابطی، در شرایطی که تحصیل‌کردگان و روشنفکران شرق و غرب نیازمند آگاهی از دلایل شگرف مندرج در این پژوهش هستند، آشنایی با معیارها و آگاهی از اصولی که اسلام برای پی‌ریزی روابط نیکو و حُسن هم‌جواری پیشنهاد کرده ضروری است.دلایلی که در این پژوهش مطرح‌شده دال بر دادگری شریعت اسلام است و نشان می‌دهد که این شریعت، رحمتی است از جانب خداوند که پیامبرش محمد 6را با آن فرستاده است؛ زیرا فرموده است: «و تو را جز رحمتى براى جهانیان نفرستادیم‏»[1]اکنون دیگران به خواندن و نشر این پژوهش فراخوانده می‌شوند تا مردم از روش دادگرانه‌ی اسلام در برخورد با غیرمسلمانان آگاه شوند؛ و الله ولی التوفیق.تعداد صفحه : 186قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید