دانلود پایان نامه ارشد: نقش فضایل و رذائل در ادراک از منظر قرآن و سنّت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدرّسی معارف اسلامی

عنوان : نقش فضایل و رذائل در ادراک از منظر قرآن و سنّت

دانشگاه باقر العلوم «علیه السلام»

    پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدرّسی معارف اسلامی(اخلاق)

عنوان :

نقش فضایل و رذائل در ادراک از منظر قرآن و سنّت

استاد راهنما:

دکتر امیر دیوانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب:کلیات... 1(مفاهیم) و متغیّرها 3پیش‌فرض‌های پژوهش... 3اهداف پژوهش... 3سؤالات پژوهش... 3الف) سؤالات اصلی: 3ب) سؤالات فرعی: 4ضرورت تحقیق.. 4پیشینه تحقیق.. 5 بخش اول: ادراک و شناخت... 8فصل اول: مفهوم شناسی ادراک.. 9«معنای لغوی» 10تعریف شناخت و معرفت... 12(ادراک) علم و معرفت از منظر قرآن و روایت... 13اختلاف شناخت‌ها زمینه‌ساز تفاوت ایدئولوژی­ها 14امکان شناخت: 15فصل دوّم: اهمیّت و لزوم ادراک از منظر قرآن و روایات.. 17الف) قرآن مجید. 18ب) روایات معصومین:.. 21فصل سوّم: مبادی ادراک (معرفت یا شناخت).. 24راه‌های شناخت: 26الف) راه حسّ (معرفت حسّی) 26محدودیت‌ها و ویژگی‌های چهارگانه شناخت حسّی.. 27برخی آیات و روایات مربوط به ابزار شناخت حسّی.. 28آیات: 28روایات: 28ب) راه عقل و خرد (معرفت عقلانی) 29مشخصات شناخت عقلی.. 29برخی از آیات و روایات مربوط به شناخت عقلی.. 30آیات: 30روایات: 30حقیقت عقل: 32ج) راه دل و قلب (معرفت شهودی و اشراقی) 32زمینه شناخت اشراقی.. 36مکانیزم شناخت عرفانی یا همان ادراک و معرفت از راه دل. 37د) راه وحی (معرفت و ادراک وحیانی) 42 بخش دوّم: فضائل و رذایل در قرآن و روایات معصومینE. 45فصل اوّل: مفهوم‌شناسی فضایل و رذایل. 46الف) لغت... 47واژه فضائل: 47واژه رذایل: 47ب) در اصطلاح.. 47ملاک و معیار تشخیص فضائل و رذایل اخلاقی.. 48«سودگرایی» 48«قصد انجام وظیفه» 49«نوع دوستی» 49«تبیین دیدگاه اسلام درباره معیار فضایل و رذایل» 50فصل دوّم: بررسی مسئله «فضیلت و رذیلت» در قرآن و روایات.. 54دورنمایی از «فضایل و رذایل اخلاقی» در قرآن و روایات... 55فضائل: 55الف) فضائل اخلاقی عام: 56ب) فضایل اخلاقی ایمانی: 56ج) فضایل اخلاقی اجتماعی: 56رذایل: 57«ارتباط بین عمل و حوادث عالم» 58روش قرآن در بیان فضایل و رذایل.. 58«هشدارهای قرآن» 59راه‌های تحصیل فضائل و دفع رذائل.. 59 بخش سوّم: نقش فضائل و رذائل در ادراک... 61فصل اوّل: کلیات.. 62«علّت حجاب دل» 64شکوفایی عقول هدف اصلی انبیاء‌ از تهذیب نفوس بشر. 65تأکید قرآن و روایات بر بُعد شناختی انسان. 66کارکرد فضائل و رذایل بر قوه ادراک... 67الف) کارکرد رذایل.. 67ب) کارکرد فضائل.. 67«علوم اشراقی و شهودات عرفانی» 68حکمت، نوعی از شناخت و بصیرت قدسی.. 70عدم اختصاص علوم اشراقی به انبیاء فقط.. 72«اندکی سالکان طریق در عین امکان برای همه» 74فصل دوّم: رذایلی که بر ادراک تأثیر می‌گذارند. 78عدم وصول به مقصد با مرکب گناه و نافرمانی حقّ.. 79قلب مریض.... 80رذایلی که بر ادراک تأثیر می‌گذارند (از دیدگاه قرآن و روایت) 811- کفر حجاب قلب... 812- تکبّر حجاب نفس... 823- گناه «اعمال سیئه» زنگار دل. 84تیره شدن روح به وسیله گناه 85گناه باعث محرومیّت آدمی از رزق.. 874- اثر اعراض از ذکر خدا 875- هواپرستی مانع حکمت... 896- نادیده گرفتن حقّ اهل‌بیت7 باعث نقص علم. 917- طول امل و ذهاب عقل.. 918- حرص و آز و دنیازدگی مانع حضور ملائکه در قلب... 929- محبّت دنیا مانع بزرگ معرفت... 9310- شرک باعث پیدا نکردن راه راست... 9411- نفاق سبب عدم فهم. 9412- تکذیب آیات الهی و جدل در آیات الهی مانع گشایش درهای آسمان  9513- ظلم علّت محرومیّت از هدایت الهی.. 9513- دروغگویی.. 9614- عشق و نفرت سدّ معرفت و ادراک... 9715- پرخوری و حرام‌خواری مانع فطانت و زیرکی در ادراک... 9816- اغواء شیطان مانع فهم صحیح و القاء شیطان باعث سهو و نسیان.. 9917- میل به باطل.. 10018- لجاجت و تعصّب بی‌جا مانع تفکّر، استدلال و حقّ‌بینی.. 10119- بهانه‌جویی باعث قساوت قلب... 10120- غفلت، گمراهی جان. 10221- شقاوت و محرومیّت از علم. 10322- فسق موجب گمراهی ومانع شناخت حقایق.. 10323- ترک عمل موجب از دست دادن علم. 10424- تن‌پروری و راحت‌‌طلبی موجب محرومیّت از معرفت... 10525- فضائل اخلاقی پائین حجاب از امّ‌الفضائل.. 10526- منع دیگران از علم، باعث سلب علم از خود عالم. 10527- حسّ‌گرایی افراطی مانع رسیدن به علوم غیبی.. 10628- تقلید کورکورانه مانع تفکّر و اندیشه. 10629- غضب موجب تباهی عقل.. 10730- دون همّتی مانع پیگیری اهداف بلند. 10731- فرار از جنگ موجب مهر بر قلب و عدم فهم. 10832- زیاده‌گویی و پرحرفی و پریشانی و آشفتگی قلوب مانع از دیدن حقایق.. 108فصل سوم: فضائلی که بر ادراک اثر مثبت می‌گذارند. 110فضایل.. 111«فضائلی که بر ادراک تأثیر دارند.» 111مقصود از رزق در قرآن مجید. 1131- ایمان و تقوا شکوفاگر فطرت... 1142- عمل فضیلت‌مندانه کلید شناخت... 1174- زهد و بی‌رغبتی به دنیا مایه حکمت... 1195- اخلاص مایه جوشش حکمت... 1216- ذکر مدام الهی باعث بینایی چشم دل: 1237- استغفار و توبه سبب بارش رزق الهی.. 124مقصود از رزق در روایات معصومین:.. 1248- القای ملک باعث فزونی فهم. 1259- پند پذیری و عبرت گیری موجب بینایی.. 12510- استمداد از خداوند باعث بصیرت... 12511- نوافل سبب قرب الهی و دیدن و شنیدن از نوعی دیگر. 12612- طهارت قلب راه نیل به مراحل برتر قرآن. 12713- خوف الهی سبب نوعی علم. 12814- خلوت کردن یا شاغل زدایی زمینه کسب فیض الهی.. 12915- دعا کلید رحمت... 13016- صبر زمینه نور و صفای باطن.. 13017- حسن خلق سبب زیادی در رزق.. 13118- شکر نعمت باعث زیادت در علم و معرفت... 13119- حسن نیّت... 13120- شرح صدر سبب هدایت... 13221- پیروی از صاحب وحی شهود آور و موجب عقلانیّت... 13222- همّت بلند شرط رسیدن به کمالات بالا. 13223- مشورت و مشاوره باعث فزونی عقل.. 13324- تواضع مزرعه حکمت... 13325- دعوت به حق راهی برای وصول به حقیقت علم و بصیرت... 13426- حدیث اهل‌بیت صیقل قلوب، زمینه ساز معرفت برتر. 13427- مجاهده در راه خدا، راه رسیدن به مسیر حق.. 13528- اتباع حقّ، سبب کمال عقل.. 13529- غلبه بر هوا و هوس، سبب ظهور نیروی عقل.. 13530- خودشناسی و معرفت نفس باعث علم به دیگران. 13631- لقمه حلال سبب نور قلب... 13632- گرسنگی و کم‌خوری علّت تابش نور حکمت بر قلب... 13733- حفظ زبان کلید حکمت... 13734- عبودیت حق سبب رسیدن به مقام یقین.. 13835- حرکت بسوی خدا و توجه به دوستی خداوند باعث رفع حجوب... 13836- تفکّر باعث نورانیت... 139جمع­بندی.. 140فهرست منابع.. 15چکیدهاز آنجایی که دغدغه بشر در طول اعصار دستیابی به اصیل‌ترین و ناب‌ترین معارف بوده است تا بتواند تیشه بر ریشه همه جهالت­ها بزند و خود را از بند اسارت جهالت برهاند. این پایان نامه بر آن است تا بتواند راهی را برای دستیابی بشر به ادراکاتی مصون از خطا معرفی نماید. از آنجایی که در روایات معصومین: و آیات قرآن کریم در مورد تأثیر فضایل و رذایل اخلاقی بر شناخت و ادراک، اشاراتی به صورت مستقیم و  غیر مستقیم وارد شده است این تحقیق بر آن است که این نقش و تأثیرگذاری را در این پژوهش بررسی نماید.برخی قائلند که گناه حجابی بر دیدگان انسان ایجاد می‌کند که مانع از دید صحیح می‌شود و یا  اصلاً دیده را کور کرده و آدمی را از دیدن بسیاری از حقایق بازمی‌دارد. آیا این ادّعا صحیح می‌باشد؟آیا گناه می‌تواند در نوع نگاه و نگرش انسان و بالطبع ادراک آدمی اثر بگذارد؟آیا آدمی می‌تواند با رعایت تقوا به مدارجی دست یابد که دیگران از آن محرومند؟بر فرض جواب مثبت به این تأثیرگذاری، آیا می‌توان دیگران را هم نسبت به این تأثیرگذاری متقاعد نمود؟ یا دست کم به تأمّلی جدی در این مسئله وادار کرد؟آیا در بررسی علل و عوامل اُفت تحصیلی دانشجویان و طلاب و محصّلین می‌توان عواملی همچون، گناه و یا رذایل اخلاقی را به عنوان یکی از فاکتوری‌های تأثیرگذار در این امر به حساب آورد؟آنچه که از آیات و روایات استفاده می‌شود این است که نافرمانی از خداوند و گناه که حرکت در خلاف مسیر کلّ نظام هستی می‌باشد باعث دگرگونی در عقل و خرد و حسّ تشخیص آدمی می‌گردد. در حقیقت دگرگونی و ناموزونی حسّ تشخیص و ادراک آدمی، معلول بیماری خاصّی است که همانند بیماری‌های جسمی بر مزاج و یا روح انسان مسلّط می‌گردد.گرایش به گناه، نوعی بیماری روانی محسوب می‌شود که در روح آدمی اثر منفی گذاشته و باعث دگرگونی در نحوه اندیشه او و اعوجاج در دستگاه ادراک می‌گردد. از منظر قرآن و روایات در اثر تکرار گناه آدمی به حالت خاصی می‌رسد که دیگر زشتی‌ها را نمی‌بیند و آن را امری طبیعی قلمداد می‌کند و آرام و آرام فاعل گناه خود به شکل گناه درمی‌آید. و بر اثر آن بر قلب و گوش او مهر می‌خورد و پرده‌ای در برابر دیدگانش آویخته می‌گردد و از فهمیدن حقایق و شنیدن نصایح، محروم می‌ماند. ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ عَلى سَمْعِهِمْ وَ عَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَهٌ...﴾[1].با انجام رذایل، زمینه سقوط آدمی فراهم گشته و در اندیشه او شبهه و زمینه کج‌فهمی و اعوجاج در بینش ایجاد می‌شود. و بر عکس؛ با فضیلت‌مندی زمینه ارتقاء فهم و ایجاد بصیرت فراهم گشته و وسعت دید او زیاد می‌گردد.کلیاتدر یک تقسیم‌بندی کلّی می‌توان عوامل مهم تأثیرگذار بر ادراک را به دو عامل درونی و بیرونی تقسیم کرد:عوامل بیرونی می‌تواند مصادیقی همچون شیطان، دوستان گمراه یا خوب، اجتماعات صالح یا ناصالح، دسترسی یا عدم دسترسی به امکانات آموزشی و معلم داشته باشد.امّا عوامل درونی نیز مثل ملکات و فضایل اخلاقی و رذایل اخلاقی، در نوع شناخت تأثیرگذارند.البته تأثیرگذاری عمل بر شناخت و ادراک و همچنین اثرگذاری ادراک و شناخت بر عمل یک تأثیرگذاری دوسویه و متقابل است، امّا ما در این تحقیق فقط یک سوی این تأثیرگذاری که همان نقش عمل[1] بر شناخت است را در قالب تأثیرگذاری اعمال خوب یا بد بر شناخت و معرفت مورد مطالعه و دقت نظر بیشتر قرار می‌دهیم.این تأثیرگذاری‌ها را می‌توان از منظر فلسفی، دینی، روان‌شناختی و یا علوم اجتماعی مورد بحث و پژوهش قرار داد امّا از آنجایی که ما در اینجا از منظر قرآن و روایات معصومین: آن را مطرح می‌نمائیم امکان ورود به همه این رویکردها را به طور مفصّل نداریم و غالب بحث جنبه دینی و از نگاه و منظر قرآن و روایات می‌باشد.تعداد صفحه : 191قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید