دانلود پایان نامه ارشد: نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت گردشگری

گرایش : برنامه ریزی

عنوان : نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان

دانشگاه علامه ‌طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت گردشگری

گرایش برنامه‌ریزی

عنوان:

نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان

استاد راهنما:

دکتر مجتبی محمودزاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب:فصل اول: کلیات پژوهشمقدمه ................................................................................................................... 2
 • طرح مسأله ­­­­­­­­­ ...................................................................................................... 2
 • ضرورت و اهمیت پژوهش ...................................................................................... 3
 • پرسش‌های پژوهش ............................................................................................. 3
1-3-1 پرسش‌های اصلی........................................................................................ 41-3-2 پرسش‌های فرعی ....................................................................................... 4
 • فرضیه‌های پژوهش .............................................................................................. 4
 • اهداف پژوهش .................................................................................................. 4
1-5-1 اهداف اصلی ............................................................................................ 41-5-2 اهداف کاربردی  ....................................................................................... 5
 • چارچوب کلان نظری تحقیق ................................................................................ 5
 • متغیرها .......................................................................................................... 6
 • روش پژوهش ................................................................................................... 7
1-8-1 نوع پژوهش ........................................................................................... 71-8-2 قلمرو زمانی پژوهش ................................................................................. 71-8-3 جامعه و نمونه آماری پژوهش ...................................................................... 81-8-4 روش‌های گردآوری اطلاعات و ابزار مورد استفاده................................................ 81-8-5 روش‌های تحلیل داده‌ها.............................................................................. 91-8-6 نقشه راه ............................................................................................... 9
 • موانع و محدودیت‌های پژوهش............................................................................... 11
 • تعریف عملیاتی واژه‌های پژوهش........................................................................ 11
 • خلاصه فصل اول........................................................................................... 12
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهشمقدمه ................................................................................................................. 152-1 گردشگری....................................................................................................... 152-2 نقش گردشگری در کشورهای اسلامی...................................................................... 162-3 آمار گردشگری مسلمانان در سطح جهان................................................................... 252-4 بخش عرضه در صنعت گردشگری........................................................................... 272-5 مفهوم حلال.................................................................................................... 292-6 گردشگری حلال............................................................................................... 302-6-1 گردشگری حلال در ایران...................................................................... 322-7 مفهوم حلال در صنعت مهمان‌نوازی........................................................................ 332-7-1 استفتائات مراجع تقلید در مورد اقامتگاه‌ها.................................................. 392-7-1-1 استفتائات مقام معظم رهبری در مورد اقامتگاه‌ها................................ 392-8 مفهوم حلال در صنعت حمل و نقل........................................................................ 392-8-1 استفتائات مراجع تقلید در مورد حمل و نقل عمومی...................................... 412-8-1-1 استفتائات مقام معظم رهبری در مورد حمل و نقل عمومی........................... 412-8-1-2 استفتائات آیت‌الله سیستانی در مورد حمل و نقل عمومی............................. 412-9 مفهوم حلال در صنعت غذا و نوشابه....................................................................... 422-9-1 قانون حلال در کشورهای مختلف........................................................... 452-9-2 استانداردهای حلال و صدور مجوز.......................................................... 472-9-2-1 استانداردهای حلال........................................................................ 472-9-2-2 مجوز حلال................................................................................. 492-9-2-3 بررسی و تأیید.............................................................................. 502-9-3 استفتائات مراجع تقلید در مورد غذا و نوشیدنی حلال .................................. 502-9-3-1 استفتائات آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد غذا و نوشیدنی حلال.................... 502-9-3-2 استفتائات آیت‌الله سیستانی در مورد غذا و نوشیدنی حلال ......................... 512-10 مفهوم حلال در جاذبه‌ها و رویدادهای گردشگری..................................................... 522-10-1 رقص.......................................................................................... 522-10-1-1 استفتائات مقام معظم رهبری در مورد رقص......................................... 522-10-1-2 استفتائات آیت‌الله سیستانی در مورد رقص........................................... 542-10-1-3 استفتائات آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد رقص..................................... 552-10-2 قمار............................................................................................ 572-10-2-1 استفتائات مقام معظم رهبری در مورد قمار.......................................... 572-10-2-2 استفتائات آیت‌الله سیستانی در مورد قمار............................................ 582-10-2-3 استفتائات آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد قمار...................................... 592-10-3 ورزش......................................................................................... 612-10-3-1 استفتائات آیت‌الله سیستانی در مورد ورزش.......................................... 612-10-4 موسیقی....................................................................................... 622-10-4-1 استفتائات مقام معظم رهبری در مورد موسیقی...................................... 622-10-5 مسابقات....................................................................................... 672-10-5-1 استفتائات آیت‌الله سیستانی در مورد مسابقات........................................ 672-11 کشورهای موفق در توسعه گردشگری حلال............................................... 682-11-1 مالزی........................................................................................ 682-11-2 ترکیه........................................................................................ 702-11-2-1 تسهیلات اقامتی ترکیه................................................................ 712-11-2-2 تسهیلات کنار دریای ترکیه.......................................................... 722-11-2-3 تسهیلات چشمه‌های آب معدنی ترکیه............................................. 722-11-3 امارات متحده عربی....................................................................... 732-11-4 سنگاپور..................................................................................... 742-11-5 عربستان سعودی.......................................................................... 752-12 پیشینه تحقیق........................................................................................... 762-13 مدل توصیفی پیشنهادی اولیه......................................................................... 772-14 خلاصه فصل دوم........................................................................................ 78 فصل سوم: روش پژوهشمقدمه............................................................................................................. 813-1 روش پژوهش.............................................................................................. 813-2 جامعه پژوهش............................................................................................. 813-3 قلمرو زمانی................................................................................................ 823-4 قلمرو مکانی............................................................................................... 823-5 تعیین حجم نمونه آماری و روش نمونه‌گیری..........................................................823-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات.......................................................................... 833-7 پرسشنامه.................................................................................................. 833-7-1 روایی پرسشنامه............................................................................ 843-7-2 پایایی پرسشنامه........................................................................... 853-7-3 مقیاس پرسشنامه.......................................................................... 863-8 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها............................................................................ 863-8-1 آمار توصیفی............................................................................... 873-8-2 تحلیل داده‌ها.............................................................................. 873-9 خلاصه فصل سوم....................................................................................... 89 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌هامقدمه.......................................................................................................... 924-1 یافته‌های مربوط به پرسشنامه خبرگان............................................................. 924-1-1 یافته‌های توصیفی جمعیت‌شناختی مربوط به پرسشنامه خبرگان ............... 924-1-2 تحلیل داده‌های مربوط به سؤالات پرسشنامه‌ی خبرگان ...........................944-1-2-1 آزمون دوجمله‌ای مربوط به پرسشنامه‌ی خبرگان............................... 944-1-2-2 آزمون فریدمن یا رتبه‌بندی میانگین مربوط به پرسشنامه‌ی خبرگان......... 984-2 یافته‌های مربوط به پرسشنامه گردشگران.......................................................... 1044-2-1 یافته‌های توصیفی جمعیت‌شناختی مربوط به پرسشنامه گردشگران............ 1044-2-2 تحلیل داده‌های مربوط به پرسش‌های پرسشنامه‌ی گردشگران.............................. 1074-2-2-1  آزمون T مربوط به پرسشنامه گردشگران...................................... 1074-2-2-2 آزمون فریدمن مربوط به پرسشنامه گردشگران............................... 1104-3 خلاصه فصل چهارم................................................................................. 115 فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیریمقدمه...................................................................................................... 1195-1 بحث و نتیجه‌گیری.................................................................................1195-2 پیشنهادات و راهکارهای کاربردی............................................................... 1245-3 محدودیت‌های پژوهش........................................................................... 1255-4 پیشنهادات به سایر محققین..................................................................... 126 فهرست جداولجدول (2-1): تعاریف گردشگری اسلامی ارائه شده توسط هندرسون .......................................... 18جدول (2-2): ده کشور نخست جهان در جذب گردشگران مسلمان  .......................................... 21جدول (2-3): مثال‌هایی از استانداردها و اصول جهانی حلال  .................................................  47جدول (3-1) بررسی پایایی پرسشنامه خبرگان  .................................................................. 85جدول (3-2) بررسی پایایی پرسشنامه گردشگران   .............................................................. 86جدول (4-1) آزمون دوجمله‌ای مربوط به پرسشنامه‌ی خبرگان................................................. 95جدول (4-2) کیفیت انجام آزمون فریدمن مربوط به پرسشنامه خبرگان  ..................................... 98جدول (4-3) آزمون فریدمن مربوط به پرسشنامه خبرگان....................................................... 98جدول (4-4) رتبه بندی میانگین ها، مرتب شده بر اساس رتبه (بیشترین به کمترین) .................... 100جدول (4-5) کیفیت انجام آزمون تعقیبی فریدمن اول مربوط به پرسشنامه خبرگان....................... 102جدول (4-6) آزمون تعقیبی  فریدمن اول  مربوط به پرسشنامه خبرگان .................................... 102جدول (4-7) کیفیت انجام آزمون تعقیبی فریدمن دوم مربوط به پرسشنامه خبرگان ..................... 102جدول (4-8) آزمون تعقیبی  فریدمن دوم مربوط به پرسشنامه خبرگان .................................... 103جدول (4-9) گروه‌بندی مؤلفه‌های مربوط به پرسشنامه خبرگان  به ترتیب اولویت ....................... 103جدول (4-10) آزمون‌ T مربوط به پرسشنامه گردشگران ...................................................... 107جدول (4-11) آزمون T مرتب شده بر اساس آماره T مربوط به پرسشنامه گردشگران..................... 108جدول (4-12) کیفیت انجام آزمون فریدمن مربوط به پرسشنامه گردشگران ............................... 110جدول (4-13) آزمون فریدمن مربوط به پرسشنامه گردشگران ............................................... 110جدول (4-14) آزمون فریدمن با سؤالات مرتب شده مربوط به پرسشنامه گردشگران ......................... 111جدول (4-15) کیفیت انجام آزمون تعقیبی فریدمن اول مربوط به پرسشنامه گردشگران .................... 112جدول (4-16) آزمون تعقیبی فریدمن اول مربوط به پرسشنامه گردشگران..................................... 112جدول (4-17) کیفیت انجام آزمون تعقیبی فریدمن دوم مربوط به پرسشنامه گردشگران.................... 112جدول (4-18) آزمون تعقیبی فریدمن دوم مربوط به پرسشنامه گردشگران ................................... 113جدول (4-19) کیفیت انجام آزمون تعقیبی فریدمن سوم مربوط به پرسشنامه گردشگران .................. 113جدول (4-20) آزمون تعقیبی فریدمن سوم مربوط به پرسشنامه گردشگران .................................. 113جدول (4-21) کیفیت انجام آزمون تعقیبی فریدمن چهارم مربوط به پرسشنامه گردشگران ................ 113جدول (4-22) آزمون تعقیبی فریدمن چهارم مربوط به پرسشنامه گردشگران .................................114جدول (4-23)کیفیت انجام آزمون تعقیبی فریدمن پنجم مربوط به پرسشنامه گردشگران .................. 114جدول (4-24) آزمون تعقیبی فریدمن پنجم مربوط به پرسشنامه گردشگران ................................. 114جدول (4-25) اولویت‌بندی سؤالات بر اساس آزمون‌های تعقیبی فریدمن مربوط به پرسشنامه گردشگران.......... 115جدول (5-1) مؤلفه‌های گردشگری حلال در بخش عرضه به ترتیب اولویت..................................... 122جدول (5-2) مؤلفه‌های بااهمیت گردشگری حلال از نظر گردشگران ورودی مسلمان به ترتیب اهمیت ... 123فهرست نمودارهانمودار (2-1): تعداد گردشگران ورودی و میزان درآمد حاصل از گردشگری در کشورهای سازمان همکاری اسلامی ............22نمودار (2-2): ده کشور اول سازمان همکاری اسلامی از لحاظ تعداد گردشگران ورودی (2011) ................................. 23نمودار (2-3) ده کشور اول سازمان همکاری اسلامی از لحاظ میزان درآمد گردشگری (میلیون دلار) ............................ 24نمودار(2-4): میزان درآمدهای گردشگری به ازای هر گردشگر ورودی در کشورهای عضو همکاری اسلامی در سال 2011.... 25نمودار (2-5): میزان هزینه‌کرد گردشگران مسلمان در مقایسه با گردشگران آمریکا، فرانسه و چین............................... 27نمودار (4-1) وضعیت نمونه خبرگان بر اساس جنسیت.................................................................................. 92نمودار (4-2) وضعیت نمونه‌ی خبرگان بر اساس تحصیلات ..............................................................................93نمودار (4-3) وضعیت نمونه‌ی خبرگان بر اساس سن .................................................................................... 93نمودار (4-4) وضعیت نمونه‌ی خبرگان بر اساس تخصص ............................................................................... 94نمودار (4-5) وضعیت نمونه گردشگران بر اساس جنسیت.............................................................................. 105نمودار (4-6) وضعیت نمونه گردشگران بر اساس تحصیلات ........................................................................... 105نمودار (4-7) وضعیت نمونه گردشگران بر اساس سن .................................................................................. 106نمودار (4-8) وضعیت نمونه گردشگران بر اساس ملیت................................................................................. 106فهرست شکل‌هاشکل (1-1): مدل بازیگران اصلی صنعت گردشگری ........................................................................  6شکل (1-2): مراحل کلی انجام پژوهش ........................................................................................ 10شکل (2-1) مدل بازیگران اصلی صنعت جهانی گردشگری هادسون........................................................ 28شکل (2-2): نیازهای هتل‌های شریعت محور ................................................................................. 35شکل (2-3): ویژگی‌های هتل شریعت محور .................................................................................. 38شکل (2-4):  دسته‌بندی سرمایه‌گذاری‌های مهمان‌نوازی بر اساس مشخصات مشتری ................................ 72شکل (2-5): مدل توصیفی مقدماتی اجزای گردشگری حلال در بخش عرضه ........................................... 78شکل (5-1 ) مدل توصیفی اجزای گردشگری حلال در بخش عرضه ......................................................121چکیدهامروزه به دلیل جمعیت بسیار زیاد مسلمانان در جهان و همچنین تمایل این افراد به گردشگری با رعایت موازین دینی، گردشگری حلال در جهان رونق بسیاری پیدا کرده است. هدف از انجام این پژوهش تبیین مؤلفه‌های گردشگری حلال در بخش‌های مختلف عرضه‌ی صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران، ارائه‌ی مدل گردشگری حلال در بخش عرضه‌ی گردشگری و تبیین نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان به ایران است. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی با راهبرد پیمایش است. در این پژوهش جامعه‌ی آماری به منظور تببین مؤلفه‌های گردشگری حلال شامل خبرگان صنعت گردشگری و خبرگان مذهبی و جامعه‌ی آماری برای تعیین نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان شامل تمام گردشگران ورودی مسلمان به ایران می‌شود. برای تبیین بخش‌های مختلف عرضه از مدل بازیگران اصلی صنعت گردشگری هادسون استفاده شده است. فرضیه اصلی پژوهش این است که گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان به ایران نقش دارد. در این پژوهش برای تحلیل آماری از آزمون‌های T، دوجمله‌ای و فریدمن بهره برده‌ایم. برای تعیین پایایی از فرمول آلفای کرومباخ استفاده شده که در هر دو پرسشنامه پایایی تأیید شده است. جهت تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه پژوهش از روایی صوری و محتوایی استفاده شده است. در نهایت محقق ضمن تبیین مدل اجزای گردشگری حلال در بخش عرضه و نظرخواهی از گردشگران ورودی مسلمان به این نتیجه رسید که گردشگری حلال نقش زیادی در جذب گردشگران مسلمان به ایران دارد. مقدمهامروزه به دلیل جمعیت بسیار زیاد مسلمانان جهان و همچنین تمایل این افراد برای گردشگری با رعایت موازین اسلامی گردشگری حلال رونق بسیاری پیدا کرده است. تا جایی که حتی کشورهای غیر اسلامی نظیر ایتالیا و روسیه نیز در  زمینه‌ی این نوع از گردشگری برنامه‌ریزی‌های بسیاری انجام داده‌اند. مسأله‌ی حلال در بیشتر صنایع امروزی از قبیل مواد غذایی، مواد آرایشی، حمل و نقل و غیره نفوذ کرده است. صنعت گردشگری نیز می‌تواند با رعایت پاره‌ای از قوانین شرعی اسلام بازار بزرگ مسلمانان جهان را جذب کند. پس از حوادث یازدهم سپتامبر و مسائل ناشی از آن بیشتر مسلمانان دنیا گرایش به سفر به سمت کشورهای اسلامی دیگر پیدا کردند. از آن‌جایی که ایران کشوری اسلامی است و قوانین آن مطابق با موازین دینی اسلام است، می توان گردشگری حلال را در این کشور با سهولت بیشتری رونق داد.در فصل اول ابتدا به طرح مسأله و ضرورت و اهمیت آن پرداخته می‌شود و سپس پرسش‌ها، اهداف، فرضیات، متغیرها و روش پژوهش آورده می‌شود. در نهایت پس از بیان محدودیت‌های پژوهش واژگان پرکاربرد پژوهش تعریف می‌شوند. 1-1 طرح مسألهدر حال حاضر حدود یک‌‌و‌‌نیم میلیارد مسلمان در جهان زندگی می‌کنند. همانطور که می‌دانیم زندگی مسلمانان بر اساس دستورات کتاب مقدس قرآن، سنت و حدیث جهت‌دهی می‌شود. بنابراین برای گذران زندگی خود با قوانینی متفاوت از دیگران مواجه هستند. یکی از جنبه‌های مهم زندگی افراد تفریح و سفر است. مسلمانان دنیا نیز با رعایت موازین دینی خود می‌توانند به سفر بپردازند (زمانی فراهانی و هندرسون، 2010: 79). گردشگری حلال نوعی از گردشگری است که مطابق با موازین دینی مسلمانان گسترش می‌یابد (مؤسسه‌ی حل بیس، 2009: 1).از آن‌جایی که ایران کشوری اسلامی است، می‌تواند در جهت توسعه گردشگری حلال بسیار موفق عمل کند. اما متأسفانه کشور ما تاکنون نتوانسته است به اندازه‌ی ظرفیت‌های خود  مسلمانان زیادی را به سوی خود جذب کند. حتی ایران بر طبق آمار سازمان جهانی جهانگردی در شمار ده کشور اول جهان از لحاظ جذب مسلمانان نیز جایی ندارد[1]. بدین جهت سعی ما بر این است تا در این تحقیق ابتدا به شناخت اجزای گردشگری حلال در ایران پرداخته و سپس از آن برای جذب گردشگران مسلمان استفاده کنیم. لازم به ذکر است که ما در این تحقیق، اجزای گردشگری حلال را تنها در بخش عرضه گردشگری بررسی می‌کنیم.تعداد صفحه : 166قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید