دانلود پایان نامه: اقدامات نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس – 2003 الی 2013 – و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ای

عنوان : اقدامات نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس - 2003 الی 2013 - و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

 

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

مطالعات منطقه ای

 

موضوع

 

اقدامات نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس - 2003 الی 2013 - و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما

دکتر علیرضا کوهکن

استاد مشاور

دکتر هادی آجیلی

 

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)چکیدهشورای همکاری خلیج فارس سازمانی منطقه ای متشکل از شش کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس شامل عربستان سعودی ، امارات عربی متحده ، کویت ، عمان ، قطر و بحرین می باشد که در سال 1981 با مساعدت و پشتیبانی کشورهای غربی بویژه آمریکا بمنظور مقابله با آنچه تهدیدات احتمالی جمهوری اسلامی ایران خوانده می شد ، تشکیل گردید و همچنان با همان انگیزه به بقاء خود ادامه می دهد .کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از زمان پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در نتیجه اجرای پروژه های مختلف ایران هراسی و شیعه هراسی توسط کشورهای غربی ، همواره سعی بر موازنه قوا با جمهوری اسلامی ایران داشته و با توجه به گسیل درآمدهای سرشار نفتی به این کشورها ، نسبت به تجهیز نیروهای مسلح خود به انواع سلاح و تجهیزات پیشرفته و فاقد تناسب با نیروی انسانی و عمق سرزمینی خود اقدام نموده و با انعقاد پیمان های دفاعی داخلی و بین المللی به توسعه اقدامات نظامی در منطقه راهبردی خلیج فارس به خصوص طی یک دهه گذشته مبادرت نموده اند که این امر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را در ابعاد مختلف بویژه نظامی با تهدید مواجه نموده و منجر به امنیتی شدن فضای منطقه و ایجاد معمای امنیت نیز شده است .در این پژوهش طی چهار بخش تلاش گردیده نسبت به توضیح اقدامات نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد ، لذا در بخش اول و طی دو فصل جداگانه کلیات و چارچوب نظری مطرح شده ، در بخش دوم در شش فص ساختار و سازمان نیروهای مسلح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته ، در بخش سوم طی دو فصل به همکاری های نظامی و امنیتی کشورهای عضو شورا با یکدیگر و نیز همکاری های نظامی با کشورهای غربی اشاره گردیده و در بخش چهارم نیز در دو فصل ضمن بررسی مفهومی مبحث امنیت ملی ، به بررسی چگونگی تاثیر اقدامات نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است .فهرست مطالبعنوان                                                                                                                                                                       صفحهبخش اول کلیات و چارچوب نظری.. 1فصل اول طرح تحقیق.. 21-1  مقدمه و بیان مسئله. 31 -2  سئوال و فرضیه. 41-3 پیشینه بررسی موضوع در ایران و جهان. 41-4  روش شناسی.. 61-5  تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح.. 71-6  مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق.. 71-7  سازماندهی پژوهش.... 8فصل دوم چارچوب نظری.. 10مقدمه. 111-2 نظریه موازنه قوا 122-2 نظریه موازنه تهدید. 16بخش دوم ساختار و سازمان نیروهای مسلح کشورهای  شورای همکاری خلیج فارس... 19مقدمه. 20فصل اول ساختار و سازمان نیروهای مسلح عربستان سعودی.. 21مقدمه. 221-1 ساختار فرماندهی نیروهای مسلح پادشاهی عربستان سعودی.. 241-2 استعداد نیروهای مسلح عربستان سعودی.. 251-3 بودجه نظامی عربستان سعودی.. 271-4 درجات نیروهای مسلح عربستان سعودی.. 281-5 نیروی زمینی عربستان سعودی.. 291-6 نیروی هوایی عربستان سعودی.. 331-7 نیروی دریایی عربستان سعودی.. 431-8 نیروی پدافند هوایی عربستان سعودی.. 471-9 گارد ملی عربستان سعودی.. 49فصل دوم ساختار و سازمان نیروهای مسلح امارات عربی متحده. 52مقدمه. 532-1ساختار فرماندهی نیروهای مسلح در امارات عربی متحده. 562-2 استعداد نیروهای مسلح امارات... 572-3 بودجه نظامی امارات عربی متحده. 592-4 نیروی زمینی امارات عربی متحده. 602-5 نیروی هوایی امارات عربی متحده. 652-6 نیروی دریایی امارات عربی متحده. 76فصل سوم ساختار و سازمان نیروهای مسلح کویت.. 79مقدمه. 803-1 ساختار فرماندهی نیروهای مسلح کویت... 813-2 استعداد نیروهای مسلح کویت... 833-3 بودجه نظامی کویت... 833-4 نیروی زمینی کویت... 843-5 نیروی هوایی کویت... 883-6 نیروی دریایی کویت... 95  فصل چهارم ساختار و سازمان نیروهای مسلح عمان. 99مقدمه. 1004-1 ساختار فرماندهی نیروهای مسلح عمان. 1024-2 استعداد نیروهای مسلح عمان. 1034-3 بودجه نظامی عمان. 1034-4 نیروی زمینی عمان. 1044-5 نیروی هوایی عمان. 1084-6 نیروی دریایی عمان. 117فصل پنجم ساختار و سازمان نیروهای مسلح قطر. 122مقدمه. 1235-1 ساختار فرماندهی نیروهای مسلح قطر. 1255-2 استعداد نیروهای مسلح قطر. 1265-3 بودجه نظامی قطر. 1265-4 نیروی زمینی قطر. 1285-5 نیروی هوایی قطر. 1315-6 نیروی دریایی قطر. 137فصل ششم ساختار و سازمان نیروهای مسلح بحرین.. 141مقدمه. 1426-1 ساختار فرماندهی نیروهای مسلح بحرین.. 1446-2 استعداد نیروهای مسلح بحرین.. 1456-3 بودجه نظامی بحرین.. 1456-4 نیروی زمینی بحرین.. 1466-5 نیروی هوایی بحرین.. 1506-6 نیروی دریایی بحرین.. 155بخش سوم اقدامات نظامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از سال 2003 الی 2013. 158مقدمه. 159فصل اول همکاری های نظامی بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس... 160مقدمه. 1611-1 مبانی همکاری های نظامی اعضاء شورای همکاری خلیج فارس... 1622-1 نیروی سپر جزیره. 1673- 1 برگزاری رزمایش های مشترک.... 1704 -1  برگزاری نمایشگاه و کنفرانس های نظامی – امنیتی.. 1715 –1 ایجاد نیروهای نظامی مشترک نظامی.. 1736 – 1 سامانه دفاع موشکی یکپارچه. 174فصل دوم روابط نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با کشورهای غربی.. 175مقدمه. 1762- 1  روابط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با آمریکا 1772 – 2 واگذاری پایگاه های نظامی به کشورهای غربی.. 1802-2-1 پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس... 1812-2-2  پایگاه نظامی فرانسه در خلیج فارس... 1872-2-3  پایگاه نظامی انگلستان در خلیج فارس... 1882- 3 روابط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با ناتو. 1882-4  برگزاری رزمایش های مشترک.... 1912-5 حضور نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ماموریت های بین المللی.. 1932-6  خریدهای تسلیحاتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس... 195بخش چهارم تاثیر اقدامات نظامی شورای همکاری خلیج فارس بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. 201مقدمه. 202فصل اول مفهوم شناسی تهدیدات امنیت ملی.. 2031 –1  مفهوم شناسی.. 2041-1- 1 تهدید.. 2041-1-2  امنیت ملی.. 2071-1-3 تهدیدات امنیت ملی.. 208فصل دوم بررسی چگونگی تاثیر اقدامات نظامی کشورهای  عضو شورای همکاری  بر  امنیت ملی ایران. 209مقدمه. 2102-1 بررسی نوع روابط حاکم بر جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو شورای همکاری.. 2112-2 بررسی تاثیر اقدامات نظامی کشورهای شورای همکاری بر امنیت ملی ایران ( بعد نظامی ) 2142-3 بررسی تاثیر اقدامات کشورهای شورای همکاری بر امنیت ملی ایران ( بعد سیاسی و اقتصادی ) 2252-4 بررسی میزان بالفعل بودن تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران. 226نتیجه و پیشنهادات.. 229نتیجه. 230چشم انداز آینده. 232پیشنهادات... 233منابع پایان نامه. 234 فهرست جداول   عنوان                                                                                                                                     صفحهجدول 1 استعداد پرسنلی نیروهای مسلح عربستان سعودی.. 26جدول 2 بودجه نظامی عربلستان سعودی از سال 2003 الی 2012(میلیارد دلار ) 27جدول 3 مقایسه درآمد سرانه کشورهای عضو شورا با بودجه نظامی.. 28جدول 4 تانک های نیروی زمینی عربستان. 31جدول 5 خودروهای زرهی نیروی زمینی عربستان سعودی.. 31جدول 6 ادوات توپخانه ای نیروی زمینی عربستان سعودی.. 32جدول 7 تجهیزات ضدتانک نیروی زمینی عربستان. 33جدول 8 هواپیماهای جنگنده عربستان سعودی.. 39جدول 9 هواپیماهای شناسایی عربستان سعودی.. 40جدول 10هواپیماهای ترابری عربستان سعودی.. 41جدول 11هواپیماهای آموزشی عربستان سعودی.. 41جدول 12بالگردهای عربستان سعودی.. 42جدول 13شناورهای رزمی عربستان سعودی.. 46جدول 14شناورهای گشتی عربستان. 47جدول 15 سامانه های راداری عربستان. 49جدول 16 استعداد پرسنلی نیروهای مسلح اماراتاز سال 2003 الی 2013.. 57جدول 17 بودجه نامی امارات از سال 2003 الی 2011 (میلیارد دلار ) 59جدول 18مقایسه درآمد سرانه امارات با بودجه نظامی این کشور. 60جدول 19 تانک های نیروی زمینی امارات... 62جدول 20 خودروهای زرهی امارات... 63جدول 21 ادوات توپخانه ای امارات... 64جدول 22 تجهیزات ضدتانک امارات... 65جدول 23 هواپیماهای جنگنده امارات... 70جدول 24 هواپیماهای ترابری امارات... 71جدول 25 هواپیماهای آموزشی امارات... 72جدول 26 بالگردهای امارات... 72جدول 27 شناورهای رزمی امارات... 77جدول 28 شناورهای گشتی امارات... 78جدول 29 استعداد پرسنلی نیروهای میلح کویت از سال 2003 الی 2013.. 83جدول 30 بودجه نظامی کویت ازسال 2003 الی 2012 (میلیارد دلار ) 84جدول 31 تانک های کویت... 86جدول 32 خودروهای زرهی کویت... 86جدول 33 ادوات توپخانه ای کویت... 87جدول 34 تجهیزات ضد تانک کویت... 88جدول 35 هواپیماهای جنگنده کویت... 91جدول 36 هواپیماهای ترابری کویت... 92جدول 37 هواپیماهای آموزشی کویت... 93جدول 38 بالگردهای کویت... 93جدول 39 سامانه های راداری کویت... 95جدول 40 شناورهای رزمی کویت... 97جدول 41 شناورهای گشتی کویت... 98جدول 42 شناورهای آبی - خاکی کویت... 98جدول 43 استعداد پرسنلی نیروهای مسلح عمان از سال 2003 الی 2013.. 103جدول 44 بودجه نظامی عمان از سال 2003 الی 2012 ( میلیارد دلار ) 104جدول 45 تانک های نیروی زمینی عمان. 106جدول 46 خودروهای زرهی عمان. 107جدول 47 ادوات توپخانه ای عمان. 107جدول 48 تجهیزات ضدتانک عمان. 108جدول 49 هواپیماهای جنگنده عمان. 113جدول 50 هواپیماهای ترابری عمان. 114جدول 51 هواپیماهای آموزشی عمان. 115جدول 52 بالگردهای عمان. 115جدول 53 سامانه های راداری عمان. 116جدول 54 سامانه های راداری پدافندی عمان. 117جدول 55 شناورهای رزمی عمان. 119جدول 56 شناورهای گشتی عمان. 120جدول 57 شناورهای آبی - خاکی عمان. 121جدول 58 استعداد پرسنلی نیروهای مسلح قطر از سال 2003 الی 2013.. 126جدول 59 بودجه نظامی قطر از سال 2003 الی 2012 ( میلیارد دلار ) 127جدول 60 تانک های نیروی زمینی قطر. 129جدول 61 خودروهای زرهی قطر. 130جدول 62  ادوات توپخانه ای قطر. 130جدول 63 تجهیزات ضد تانک قطر. 131جدول 64 هواپیماهای جنگنده قطر. 134جدول 65 هواپیماهای ترابری قطر. 134جدول 66 هواپیماهای آموزشی قطر. 135جدول 67 بالگردهای قطر. 136جدول 68 سامانه های موشکی قطر. 137جدول 69 شناورهای رزمی قطر. 138جدول 70 شناورهای گشتی قطر. 139جدول 71 شناورهای آبی- خاکی قطر. 140جدول 72 استعداد پرسنلی نیروهای مسلح بحرین از سال 2003 الی 2013.. 145جدول 73 بودجه نظامی بحرین از سال 2003 الی 2012 ( میلیون دلار ) 146جدول 74 تانک های نیروی زمینی بحرین.. 148جدول 75 خودروهای زرهی بحرین.. 148جدول 76 ادوات توپخانه ای بحرین.. 149جدول 77 تجهیزات ضدتانک بحرین.. 149جدول 78 هواپیماهای جنگنده بحرین.. 152جدول 79 هواپیماهای ترابری بحرین.. 153جدول 80 هواپیماهای آموزشی بحرین.. 153جدول 81 بالگردهای بحرین.. 153جدول 82 سامانه های موشکی بحرین.. 154جدول 83 سامانه های راداری بحرین.. 155جدول 84 شناورهای رزمی بحرین.. 156جدول 85 شناورهای گشتی بحرین.. 157جدول 86 خریدهای نظامی عربستان. 196جدول 87 خریدهای نظامی امارات... 197جدول 88 خریدهای نظامی کویت... 198جدول 89 خریدهای نظامی عمان. 198جدول 90 خریدهای نظامی قطر. 199جدول 91 خریدهای نظامی بحرین.. 200جدول 92 جدول مقایسه ای ادوات توپخانه ای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس... 217فهرست تصاویر  عنوان                                                                                                                                   صفحهشکل 1 درجات نیروهای مسلح عربستان سعودی.. 28شکل 2 تانک آبرامز M1A2. 31شکل 3 موقعیت چهار پایگاه هوایی راهبردی عربستان. 38شکل 4 هواپیمای بمب افکن تورنادو نیروی هوایی عربستان. 39شکل 5 جنگنده F.15 نیروی هوایی عربستان. 40شکل 6 پایگاه های دریایی عربستان سعودی.. 44شکل 7 ناو رزمی لیتورال. 45شکل 8 تانک لکرلک نیروی زمینی امارات global military review.. 62شکل 9 جنگنده F.16 نیروی هوایی امارات... 67شکل 10 هواپیمای ترابری c 17 امارات... 69شکل 11 جنگنده F.16 مسلح امارات... 70شکل 12 هواپیمای بدون سرنشین امارات... 73شکل 13 اولین زن خلبان عرب در نیروی هوایی امارات... 76شکل 14خودرو زرهی رزمی BMP-3 نیروی زمینی کویت... 87شکل 15 موقعیت پایگاه های هوایی کویت 90شکل 16جنگنده های F.18 کویت... 91شکل 17هواپیمای ترابری بوئینگ c-17 نیروی هوایی کویت... 92شکل 18 ناوچه رزمی سنبوک کویت... 97شکل 19 تانک Challenger-2 نیروی زمینی عمان. 106شکل 20 موقعیت پایگاه های هوای هوایی راهبردی عمان. 112شکل 21 هواپیمای جنگنده F-16 C نیروی هوایی عمان. 113شکل 22 هواپیمای ترابری سبک CASA 295M نیروی هوایی عمان. 114شکل 23 تانک AMX- 30 نیروی زمینی قطر. 129شکل 24 پایگاه های هوایی قطر. 133شکل 25 هواپیمای ترابری راهبردی C-17 نیروی هوایی قطر. 135شکل 26 شناور رزمی بارزان نیروی دریایی قطر. 139شکل 27 موقعیت پایگاه های هوایی بحرین.. 151شکل 28 هواپیمای F.16 نیروی هوایی بحرین واقع در پایگاه هوایی شیخ عیسی.. 152شکل 29 ناو هواپیمابر CVN75 نیروی دریایی آمریکا 183شکل 30 رزمایش مشترک امارات و فرانسه در سال 2012.. 191شکل 31 برد نیروی هوایی کشورهای عضو شورای همکاری.. 220شکل 32 برد شناسایی هواپیماهای آواکس.... 221شکل 33 مسیر مشارکت نیروی هوایی قطر در عملیات لیبی.. 223 فهرست نمودارهاعنوان                                                                                                                                    صفحهنمودار 1 استعداد پرسنلی نیروهای مسلح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس... 26نمودار 2 مقایسه استعداد نیروهای مسلح کشورهای عضو شورای همکاری به تفکیک نیرو. 58نمودار 3 بودجه نظامی کویت... 84نمودار 4 بودجه نظامی عمان از سال 2001 الی 2012.. 104نمودار 5 بودجه نظامی قطر از سال 2001 الی 2012.. 127نمودار 6 بودجه نظامی بحرین از سال 2001 الی 2012.. 146نمودار 7 نیروهای مسلح کشورهای عضو شورای همکاری.. 216نمودار 8 نمودار مقایسه ای تجهیزات زرهی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس... 217نمودار 9 نمودار مقایسه ای بودجه نظامی ایران و کشورهای عضو شورای همکاری.. 218 فهرست چارت های سازمانیعنوان                                                                                                                                     صفحهچارت سازمانی 1 ساختار نیروهای مسلح عربستان سعودی.. 25چارت سازمانی 2 ساختار نیروی زمینی عرستان سعودی.. 30چارت سازمانی 3 ساختار نیروهای مسلح امارات عربی متحده. 56چارت سازمانی 4 ساختار سازمانی نیروی زمینی امارات... 61چارت سازمانی 5 ساختار سازمانی نیروی هوایی امارات... 66چارت سازمانی 6 ساختار سازمانی نیروهای مسلح کویت... 82چارت سازمانی 7 ساختار سازمانی نیروی زمینی کویت... 85چارت سازمانی 8 ساختار سازمانی نیروهای مسلح عمان. 102چارت سازمانی 9 ساختار سازمانی نیروهای مسلح عمان. 105چارت سازمانی 10 ساختار سازمانی نیروهای مسلح قطر. 125چارت سازمانی 11 ساختار سازمانی نیروی زمینی قطر. 128چارت سازمانی 12 ساختار سازمانی نیروهای مسلح بحرین.. 144چارت سازمانی 13 ساختار سازمانی نیروی زمینی بحرین.. 147چارت سازمانی 14ساختار سازمانی نیروی سپر جزیره. 1691   مقدمه و بیان مسئلهکشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به لحاظ جغرافیایی در یکی از مناطق حساس و ژئوپلوتیک جهان قرار گرفته اند که به سبب برخورداری از منابع غنی انرژی ، همواره مورد توجه قدرت های بزرگ دنیا در اعصار مختلف بوده است . از سوی دیگر با توجه به ساختار حکومت در کشورهای حاضر در منطقه آسیای جنوب غربی ، همواره منازعات سیاسی و امنیتی بین کشورهای حاضر در این زیر سیستم منطقه ای وجود داشته است .پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و اعلام راهبرد صدور ارزش های انقلاب اسلامی به دنیا ، کشورهای عضو شورا که پیش از انقلاب نیز رابطه ای همراه با رقابت با حکومت ایران داشتند ، دچار نوعی ترس از فراگیری ارزش های انقلابی در منطقه شده و به رقابت خصومت آمیز با جمهوری اسلامی ایران پرداختند . از جمله اقدامات مهم کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در مقابله با ایران و نیز منازعات منطقه ای ، تلاش در راستای افزایش قدرت و توانمندی های نظامی با حمایت کشورهای غربی بویژه آمریکا بوده است . در این راستا کشورهای عضو شورا در یک دهه گذشته نسبت به اتخاذ راهبردهای دفاعی و نظامی مشترک و انفرادی اقدام نموده و با صرف هزینه های هنگفت نسبت به توسعه تجهیزات نظامی و دفاعی خود اقدام نموده اند . بر این اساس ارتش‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس به طور فزاینده‌ای رو به پویایی می‌روند، که این پویایی مدیون تکنولوژی‌های متحول کننده و تکامل رویکرد‌های ناسیونالیستی و آموزشی در شورای همکاری خلیج فارس می باشد.در طول یک دهه گذشته، رهبران و افسران نظامی عرب حاشیه خلیج فارس، رویکرد خود را از جلوگیری از منازعه تغییر داده و بر بازدارندگی ایران از گسترش نفوذ خود متمرکز شده‌اند و تصمیم دارند در صورت لزوم به صورت فعال و با همکاری متحدین بین‌المللی از منطقه صیانت کنند. بر  این اساس کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نسبت به انجام اقداماتی از جمله عقد پیمان های نظامی با کشورهای غربی ، ایجاد سامانه دفاع موشکی یکپارچه ، همکاری با ناتو ، برگزاری رزمایش های مشترک و ... اقدام نموده اند که در این پژوهش تلاش می گردد کلیه جوانب اقدامات نظامی این کشورها مورد بررسی قرار گرفته و ضمن مشخص نمودن ظرفیت نظامی هر یک از کشورهای مذکور ، تهدیدات متصوره علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد واکاوی و تحقیق قرار گیرد .  در مجموع و بطور کلی هدف از اجرای این پژوهش ، نیل به موارد مشروحه ذیل می باشد :
  • بررسی ابعاد مختلف اقدامات نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس
  • بررسی قدرت نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و میزان تهدید نظامی این شورا علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
  • بررسی چگونگی و میزان همکاری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با نیروهای فرامنطقه ای بویژه ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
1 -2     سئوال و فرضیه1-2-1 سئوال پژوهشاقدامات و برنامه های نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از سال 2003 الی 2013 شامل چه مواردی بوده و این اقدامات چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد ؟1-2-2 فرضیه پژوهشاقدامات نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله اجرای برنامه مدرنیزاسیون نیروهای مسلح و خرید تسلیحات پیشرفته نظامی ، همکاری با کشورهای غربی ، برگزاری رزمایش های مشترک و ... از طریق امنیتی نمودن منطقه و فراهم نمودن زمینه حضور نیروهای فرامنطقه ای در مجاورت مرزهای جمهوری اسلامی ایران ، بر امنیت ملی ایران در ابعاد مختلف بویژه بعد نظامی تاثیرگذار می باشد .تعداد صفحه : 288قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید