دانلود پایان نامه :بررسی رابطه سبک های مدیریتی مدیران با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارات شهرستان سرپل ذهاب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته :علوم تربیتی

گرایش :مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

عنوان : بررسی رابطه سبک های مدیریتی مدیران با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارات شهرستان سرپل ذهاب

پروژه تحقیقاتی

 

جهت دریافت مدرک کارشناسی در رشته علوم تربیتی

گرایش (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

موضوع پژوهش:

بررسی رابطه سبک های مدیریتی مدیران با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارات شهرستان سرپل ذهاب

 

 

استاد راهنما :

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبفصل اولمقدمه ...............................................................................................................................................2بیان مسئله.........................................................................................................................................4اهمیت و ضرورت پژوهش...............................................................................................................6اهداف پژوهش............................................................................................................................... 9فرضیه های پژوهش.........................................................................................................................9سؤالات پژوهش...........................................................................................................................10متغیرها .........................................................................................................................................10تعاریف عملیاتی...........................................................................................................................11فصل دوممفهوم مدیریت...............................................................................................................................13مدیریت آموزشی .........................................................................................................................15فراگرد مدیریت...........................................................................................................................16سطوح مدیریت.........................................................................................................................18مدیریت موفق و مؤثر................................................................................................................20انواع شیوه های مدیریت.............................................................................................................25مفهوم رضایت شغلی.................................................................................................................29تعهد سازمانی..............................................................................................................................36انواع تعهد.................................................................................................................................39پیشینه پژوهش...............................................................................................................................50فصل سوممقدمه............................................................................................................................................55روش پژوهش................................................................................................................................56جامعه آماری.................................................................................................................................56نمونه آماری..................................................................................................................................56روش نمونه گیری..........................................................................................................................56ابزار جمع آوری اطلاعات.............................................................................................................57شیوه اجرای پژوهش.....................................................................................................................59روش تجزیه و تحلیل داده ها.........................................................................................................59فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها...................................................................................................................60الف) یافته های توصیفی.................................................................................................................62ب) یافته های استنباطی..................................................................................................................68 فصل پنجمبحث و نتیجه گیری......................................................................................................................77پیشنهادات... ...............................................................................................................................81محدودیت ها..............................................................................................................................83منابع ومآخذ ...............................................................................................................................84ضمائم........................................................................................................................................88 فصل اولکلیات پژوهش مقدمهمدیریت در حقیقت هماهنگی منابع مادی و انسانی به منظور دستیابی به اهداف سازمانی به طریقی است که مورد قبول جامعه باشد، سازمان ها به مدیران و کارکنان اثربخش وکارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه جانبه دست یابند. مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان برای ایجاد هماهنگی و افزایش بهره وری در رأس سازمان قرار دارد. موفقیت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبک های مؤثر رهبری مدیر است. مدیر نقش رهبری سازمان می تواند سبک های متفاوتی را در هدایت نیروی انسانی انتخاب کند. الگوهای رفتاری مناسب مدیر در هر سازمان باعث به وجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در کارکنان می شود و میزان رضایت آن ها را از شغل و حرفه خویش افزایش می دهد. مدیران با استفاده از سبک صحیح رهبری می توانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان و بهره وری سازمان خود را افزایش دهند(رضائیان، 1379، ص 10).مسئله علاقه و رضایت شغلی مدیران به عنوان عمل اساسی در تقویت و بالا بردن خدمات یا تولیدات در هر سازمان تأثیر بسزایی دارد و طوری است که نمی توان آن را نادیده گرفت،لذا موفقیت یا عدم موفقیت سازمان بستگی به علاقه مدیر و کارکنان به شغلشان دارد.رضایت شغلی خاطری است که مدیران ازکارخود به دست می آورند، که این رضایت خاطر ممکن است به خاطر داشتن همکاران، دستمزد مناسب، راحتی کار و... باشد، به عبارت دیگر رضایت شغلی علاقه و دلبستگی است که فرد نسبت به شغلش دارد و او را وادار به انجام کار به نحو مطلوب می کند.( عسکریان، 1382،ص75)مدیران در ارتباط با مسائل گوناگون سعی در کنترل مداوم کارکنان خود دارند. تصور مدیران این است که وقتی شخصی در یک محل استخدام می شود باید تمام شرایط آن سازمان را بپذیرد. بعضی از مدیران برروی این مساله که رضایت کارکنان را می توان از طریق پاداش و ترغیب به انجام کار افزایش داد،پافشاری می کنند. شاید تصور مدیران این است که کارکنان ، زیردستان آنها هستند و بایدفرامین آنها را بپذیرند. اگرچه امروزه به دلیل اینکه کارکنان در زیر فشار مالی زیادی به سرمی برند بیشتر توجه و تمایل آنها به مسائل اقتصادی کار است ، ولی به تدریج کارکنان علاقه مند به انجام کارهای با مفهوم و خواهان استقلال شغلی بیشتری در کار خودهستند، تا بدین طریق احساس ارزشمندی به آنها دست دهد. یکی از مهمترین مسائل انگیزشی که امروزه با حجم گسترده ای در مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی درغرب گسترش یافته ، مساله تعهد سازمانی"است تعهدسازمانی مانندمفاهیم دیگررفتارسازمانی به شیوه های متفاوت تعریف شده است .معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان درنظر می گیرند. براساس این شیوه ، فردی که به شدت متعهد است ،هویت خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن درمی آمیزد و ازعضویت در آن لذت می برد " بیان مسئله:سبک رهبری یا مدیریت تعیین کننده جو، فرهنگ و راهبردهای حاکم بر سازمان است. سبک مدیریت مجموعه ای از نگرش ها، صفات و مهارت های مدیران است که برپایه چهار عامل نظام ارزش ها، اعتماد به کارمندان، تمایلات رهبری و احساس امنیت در موقعیت های مبهم شکل می گیرد. سبک مدیریت مدیران، بیانگر چگونگی تعامل آن ها با کارکنان تحت سرپرستی می باشد.موضوع مدیریت مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده است. نتایج این پژوهش ها منجر به ارائه و توسعه تئوری های مختلفی در زمینه سبک های مدیریت مدیران شده است. بررسی این تئوری ها طیف وسیعی از سبک های مدیریت از سبک های آمرانه و استبدادی تا سبک های مشارکتی و تحول گرا را نشان می دهد. سبک های مختلف مدیریت عبارتند از: سبک های آمرانه، هرج و مرج طلب، بوروکراتیک، دموکراتیک، مشورتی، مشارکتی، تحول گرا، عمل گرا و ... باید خاطر نشان نمود که هر یک از سبک های رهبری خاص برای همه موقعیت های گوناگون سبک های متفاوت را برای مدیریت کارکنان خود با توجه به فرهنگ حاکم بر سازمان و بلوغ سازمانی کارکنان برگزیند(الوانی،1384،ص24).امروزه کارکنان از تحصیلات بالایی برخوردارند و کارها بیشتر تخصصی شده است، بنابراین نمی توان آن ها را مثل گذشته وادار به انجام کارکرد. در سازمان های امروزی نیاز بیشتری به مشارکت کارکنان در مدیریت سازمان می باشد، در حقیقت متغیر سبک مدیریت از حالت مدیریت استبدادی به سمت مدیریت مشارکتی منجر به موفقیت هر چه بیشتر سازمان می گردد.سبک رهبری که منجر به مشارکت گروهی کارکنان و تشکیل گروه های کاری گردد، موجب انجام اثربخش،کارآمد، منظم و هماهنگ کارها می گردد. علاوه بر این به کارگیری سبک مدیریت حمایتی و مشارکتی منجر به افزایش لذت انجام کار درکارکنان می گردد. با توجه به این که موضوع مورد نظر گروه مدیریت آموزشی است و این پست یکی از پست های مهم و حساس در عرصه تعلیم و تربیت می باشد و از آن جا که این رشته تخصصی است و این علم به توجه به عمل در عرصه یادگیری پیوند عمیقی دارد و از آن جا که نباید جریان تعلیم و تربیت را صرفاً به درس وکتاب و معلم و شاگرد محدود سازیم بلکه ما باید آن را جریانی را تلقی کنیم که در آن نسل بزرگتر قدرت و آگاهی نسل کوچکتر را در زمینه های جهان شناسی، انسان شناسی، محاسبات اقتصادی و سیاسی و پیشرفت و تکامل گسترش دهد و از طریق پرورش قدرت تفکر در افراد آن ها را برای برخورد با مسایل آماده سازد،‌ که در این صورت تعلیم و تربیت اساسی ترین فعالیت انسان است.( همان منبع، ص‌ 25)پورتر و همکارانش "1974" تعهدسازمانی را پذیرش ارزشهای سازمان و درگیرشدن در سازمان تعریف می کنند و معیارهای اندازه گیری آن را شامل انگیزه ، تمایل برای ادامه کار و پذیرش ارزشهای سازمان می دانند.چاتمن و اورایلی "1968" تعهد سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی بااهداف و ارزشهای یک سازمان ، به خاطر خود سازمان و دور از ارزشهای ابزاری آن "وسیله ای برای دستیابی به اهداف دیگر" تعریف می کنند (رنجبریان ، 1375،ص48).تعهد سازمانی عبارت از نگرشهای مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان "نه شغل " است که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می دهد.سوال اصلی پژوهش:آیا بین سبک های مدیریت مدیران و رضایت شغلی و تعهدسازمانی کارکنان رابطه ای وجود دارد؟تعداد صفحه : 102قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید