دانلود پایان نامه : بررسی رابطه ی پلی مورفیسم ژن رسپتور اکسی توسین در دو جایگاه rs2254298 و rs53576 در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

گرایش : ژنتیک

عنوان : بررسی رابطه ی پلی مورفیسم ژن رسپتور اکسی توسین در دو جایگاه rs2254298 و rs53576 در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

تحصیلات تکمیلی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته­ی زیست شناسی- ژنتیک

عنوان:

بررسی رابطه ی پلی مورفیسم ژن رسپتور اکسی توسین در دو جایگاه rs2254298 و rs53576 در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی

اساتید راهنما:

دکتر درمحمد کردی تمندانی

دکتر آدم ترکمن زهی

استاد مشاور:

دکتر محمد هاشمی

مهر 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)چکیدهپیش زمینه: با مطالعات بر روی دوقلوها می توان به نقش عوامل ژنتیکی در اسکیزوفرنی پی برد. اسکیزوفرنی را می توان یکی از مخرب ترین اختلالات روانی برشمرد. افراد مبتلا، رفتارهایی خشن بروز می دهند. اکسی توسین نقش بسزایی در بروز رفتارهای اجتماعی_احساسی دارد. در مطالعه حاضر، هدف ما یافتن رابطه ای بین پلی مورفیسم ژن گیرنده اکسی توسین و خطر ابتلا به اسکیزوفرنی بود.روش ها: در این مطالعه، DNA از نمونه های خون 200 فرد بیمار و سالم جداسازی شده و دو پلی مورفیسم rs2254298 و rs53576 از ژن گیرنده اکسی توسین را با استفاده از تکنیک PCR-RFLP مورد بررسی قرار دادیم.نتایج: در این پژوهش اختلاف معناداری بین دو جایگاه پلی مورفیسم ژن گیرنده اکسی توسین(OXTR) و خطر ابتلا به اسکیزوفرنی مشاهده نشد.نتیجه گیری: در این پژوهش، نتایج ما نشان می دهد که رابطه ی معناداری بین این دو SNP و خطر ابتلا به اسکیزوفرنی وجود ندارد و بنابراین پیشنهاد می گردد که جایگاه های بیشتر این گیرنده مورد بررسی قرار گیرد.کلمات کلیدی: اسکیزوفرنی، پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی(SNP)، ژن گیرنده اکسی توسین(OXTR).  فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                       صفحهفصل اول: مقدمه............................................................................................................                              11ـ1ـ مقدمه..............................................................................................................................................                            2فصل دوم: مروری بر منابع..............................................................................................                             42ـ1ـ تعریف اسکیزوفرنی.......................................................................................................................                            52ـ2ـ تاریخچه...........................................................................................................................................                            52ـ3ـ اپیدمیولوژی...................................................................................................................................                            52ـ4ـ علائم................................................................................................................................................                            52ـ4ـ1ـ علائم مثبت................................................................................................................................                            62ـ4ـ2ـ علائم منفی.................................................................................................................................                           62ـ4ـ3ـ نقائص شناختی..........................................................................................................................                           62ـ5ـ انواع اسکیزوفرنی.............................................................................................................................                           62ـ6ـ اتیولوژی.............................................................................................................................................                          72ـ7ـ وراثت پذیری و اثرات محیطی......................................................................................................                          72ـ8ـ هیپوکامپ در اسکیزوفرنی.............................................................................................................                          72ـ9ـ اکسی توسین و گابا در اختلال اسکیزوفرنی..............................................................................                          72ـ10ـ اکسی توسین و متابولیک ایمنی اسکیزوفرنی.........................................................................                          82ـ11ـ  هورمون..........................................................................................................................................                          92ـ11ـ1ـ انواع هورمون............................................................................................................................                           92ـ11ـ2ـ نحوه انتقال هورمون در خون...............................................................................................                           92ـ11ـ3ـ نحوه تاثیر هورمون ها............................................................................................................                           92ـ11ـ4ـ غده هیپوفیز.............................................................................................................................                         102ـ12ـ ویژگی های عمومی اکسی توسین...........................................................................................                         102ـ13ـ نقش اکسی توسین......................................................................................................................                         112ـ14ـ کنترل ترشح اکسی توسین.......................................................................................................                         112ـ15ـ توزیع و نقش گیرنده های اکسی توسین................................................................................                         122ـ16ـ فعال سازی سیگنالینگ PKC از طریق Gـ پروتئین............................................................                        13فصل سوم: مواد و روش ها...............................................................................................                          153ـ1ـ جمع آوری نمونه.............................................................................................................................                         163ـ2ـ نمونه گیری.......................................................................................................................................                        163ـ3ـ مواد و محلول های مورد نیاز برای انجام استخراج...................................................................                        163ـ4ـ مراحل استخراج...............................................................................................................................                        173ـ5ـ واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)............................................................................................                        183ـ6ـ بررسی پلی مورفیسم rs2254298 ژن OXTR.....................................................................                         193ـ7ـ فرایند انجام واکنش PCR.............................................................................................................                        193ـ7ـ1ـ  مواد و وسایل مورد نیاز برای انجام PCR...............................................................................                      193ـ7ـ2ـ محلول های مورد نیاز برای واکنش PCR..............................................................................                       203ـ7ـ3ـ روش کار........................................................................................................................................                        203ـ7ـ4ـ مراحل انجام PCR......................................................................................................................                       213ـ8ـ RFLPـPCR.....................................................................................................................................                       223ـ8ـ1ـ مراحل و مواد مورد نیاز برای انجام RFLP............................................................................                       233ـ8ـ2ـ آنزیم BsrӀ....................................................................................................................................                        233ـ8ـ3ـ روش کار........................................................................................................................................                        233ـ9ـ مراحل و مواد مورد نیاز برای انجام الکتروفورز...........................................................................                       243ـ9ـ1ـ مواد مورد نیاز...............................................................................................................................                        243ـ9ـ2ـ تهیه ژل آگارز 3 درصد...............................................................................................................                       243ـ10ـ بررسی پلی مورفیسم rs53576...............................................................................................                         253ـ10ـ1ـ آنزیم BamHӀ...........................................................................................................................                       253ـ10ـ2ـ روش کار......................................................................................................................................                       263ـ11ـ آنالیز آماری......................................................................................................................................                       26فصل چهارم: نتایج.............................................................................................................                        274ـ1ـ اطلاعات بیماران و افراد سالم.........................................................................................................                       284ـ2ـ بررسی پلی مورفیسم rs2254298 در ژن گیرنده اکسی توسین.........................................                        29آنالیز آماری...................................................................................................................................................                      304ـ3ـ بررسی پلی مورفیسم برای (A/G) ژن OXTR...........................................................................                     324ـ3ـ1ـ آنالیز آماری.....................................................................................................................................                      33فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات..........................................................                      345ـ1ـ بحث........................................................................................................................................................                     355ـ2ـ پیشنهادات.............................................................................................................................................                     37مراجع...................................................................................................................................                      38    فهرست جدول هاعنوان جدول                                                                                                                            صفحهجدول 3-1 مشخصات پرایمر برای جایگاه rs2254298 ................................................                        19جدول 3-2 مقدار مواد مورد نیاز برای ساخت مخلوط PCR...........................................                        20جدول 3-3- شرایط دمایی مورد نیاز PCR و پرایمرها.......................................................................                       22جدول 3-4-اندازه باندهای ایجاد شده توسط BsrӀ در پلی مورفیسم rs2254298...............                        23جدول 3-5-مواد مورد نیاز برای برش مورد نظر  در جایگاه  rs2254298..........................                        23جدول 3-6- مشخصات پرایمر برای جایگاه rs53576...................................................                        25جدول 3-7- اندازه باندهای ایجاد شده توسط BamH Ӏ در پلی مورفیسم rs53576............                        26جدول 3-8- مواد مورد نیاز مختص rs53576.............................................................                        26جدول 4-1- مشخصات دموگرافیک گروه های بیمار و کنترل..........................................................                       28جدول 4-2- بررسی P-value ویژگی های دموگرافیک در دو گروه بیمار و کنترل.....................                      29جدول 4-3-مقایسه فراوانی ژنوتیپی در پلی مورفیسم rs2254298..................................                        31جدول 4-4-مقایسه فراوانی ژنی در پلی مورفیسم rs2254298.......................................                        31جدول 4-5- مقایسه فراوانی ژنوتیپی در پلی مورفیسم rs53576.....................................                       33جدول 4-6- مقایسه فراوانی ژنی در پلی مورفیسم rs53576...........................................                       33  فهرست شکل هاعنوان شکل                                                                                                                              صفحهشکل 2ـ1ـ جایگاه ژنومی OXTR...................................................................................                                      11شکل 2ـ2ـ مسیر سیگنالینگ PKC..............................................................................                                     14شکل 3ـ1ـ DNA استخراج شده از نمونه های خون بر روی ژل آگارز 1%...........................                              18شکل 4ـ1ـ تصویر ژل آگارز %3 برای پلی مورفیسم rs2254298.............................                                30شکل 4ـ2ـ تصویر ژل آگارز %3 برای پلی مورفیسم rs53576..............................................                               32   فهرست علائم علامت                        نشانهSZ                           اسکیزوفرنیnm                          نانومترml                          میکرولیترM                          مولارg/ml                        میکرولیتر بر گرمnM                         نانومولارw/v                         حجمی ـ وزنیv/                           حجمی ـ حجمیbp                         جفت بازMin                         دقیقهrpm                         دور در دقیقهمقدمهاسکیزوفرنی یکی از شایع ترین اختلالات شدید روانی است، که بارزترین علائم آن را می توان تغییر در تفکر و رفتار دانست، که این علائم به صورت مثبت و منفی طبقه بندی می شوند[1]. در بسیاری از بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی علائم عود بلند مدت در زندگیشان باقی می ماند، اما در برخی از بیماران این علائم در محدوده سنی 35-15 سال تاثیر می گذارد[2]. علائم بیماری در مردان اغلب در اواخر نوجوانی و اوایل دهه بیست سالگی آغاز می شود و بعد از آن در زنان، علائم خود را نشان می دهد. مطالعات نشان داده که اسکیزوفرنی در حدود 7 در هر 1000 از جمعیت بزرگسال تاثیر  می گذارد، اما از آنجا که این اختلال مزمن است احتمال بروز آن بالاست [3]. (در حدود 1/0 درصد از جمعیت)تحقیقات نشان می دهد که بیماری اسکیزوفرنی ممکن است در اثر تغییر در سطح مواد شیمیایی مورد استفاده ی ارتباطات مغزی (از جمله انتقال دهنده های عصبی یا هورمونها) ایجاد شود [4].مطالعات ژنتیکی نشان داده، اثرات متقابل چندین ژن توسط استرس ها در طول عمر و عوامل محیطی (از جمله عفونت های ویروسی رحم، اکسیژن محدود شده در هنگام تولد، وضعیت جغرافیایی و غیره) باعث افزایش ریسک ایجاد آن می شود، بنابراین اسکیزوفرنی وراثت پیچیده ای دارد [5]. در دهه اخیر تحقیقات انجام شده بر روی اکسی توسین (OT) تاثیر این هورمون را در اختلالات اسکیزوفرنی نشان می دهد[6]. ژن رسپتور اکسی توسین (OXTR) محدوده 17 کیلوبایت روی کروموزوم 3P25.3 انسانی را به خود اختصاص داده، و همچنین دارای 3 اینترون و 4 اگزون می باشد. اکسی توسین با واسطه OXTR در میومتر و آندومتر و همچنین بافت های محیطی و سیستم عصبی مرکزی فعال می شود. اکسی توسین در میومتر با فعال کردن فسفولیپاز C، باعث افزایش غلظت کلسیم داخل سلولی و در نتیجه انقباضات رحمی می شود[7،8]. گیرنده های اکسی توسین در مناطقی از سیستم عصبی از جمله آمیگدال، محور HPA و سیستم عصبی خودکار فراوانترند، که مسئول پردازش و تنظیم رفتارهای اجتماعی- عاطفی می باشند. گیرنده های اکسی توسین در بسیاری از مناطق مغز از جمله هسته های cAmyg و VMH یافت شده اند، که تفاوت در بیان گیرنده اکسی توسین بین این هسته ها با فعال شدن مسیرهای سیگنالینگ مجزا در مناطق مختلف مغز صورت می گیرد. با فعال شدن گیرنده اکسی توسین در هر کدام از این مسیرها نقش های متفاوتی ایجاد می گردد[9].هدف ما در این تحقیق بررسی نقش دو جایگاه پلی مورفیسم ژن گیرنده اکسی توسین در خطر ابتلا به بیماری اسکیزوفرنی با استفاده از تکنیک PCR-RFLP می باشد. پس از انجام آزمایشات متعدد از جمله واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) و چندشکلی طولی قطعات محدود شده (RFLP) با استفاده از آنزیم محدودگر مناسب تاثیر این SNP ها در نمونه های سالم و بیمار شهرستان یاسوج بررسی شده است.تعداد صفحه : 57قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید