دانلود پایان نامه :بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

عنوان : بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقاتپایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (M.SC)موضوع : بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهراناستاد راهنما : جناب آقای دکتر قدرت الله طالب نیا استاد مشاور : جناب آقای دکتر محمد حسن سعادتیان فرسال تحصیلی : 86 - 1385  

 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : فهرست مطالب عنوان صفحهتشکر و قدردانی أ تقدیم به ب چکیده د فصل اول : کلیات تحقیق 1 مقدمه 2 بیان مسئله 4 اهمیت موضوع تحقیق 6 اهداف تحقیق 8 دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع 9 فرضیه های تحقیق 10 قلمرو تحقیق 11 جامعه آماری 11 روش تحقیق 12 روش جمع آوری اطلاعات 12 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 13 ساختار کلی تحقیق 13 تعریف واژه ها 13 فصل دوم : ادبیات تحقیق 17 بخش اول : روشهای تامین مالی 19 تاریخچه 20 شیوه های تامین مالی 22 روشهای متداول برای تامین مالی 25 تامین مالی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت 26 وامهای بلند مدت 29 ویژگیهای وامهای بلند مدت 29 مزایای وامهای بلند مدت 29 معایب وامهای بلند مدت 30 سهام ممتاز 30 ویژگی های سهام ممتاز 31 انتشار سهام ممتاز به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی 32 مزایای انتشار سهام ممتاز 33 معایب انتشار سهام ممتاز 34 سهام عادی 35 ویژگیهای سهام عادی 35 انتشار سهام عادی به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی 38 مزایای انتشار سهام عادی 38 معایب انتشار سهام عادی 39 اختیار خرید سهام 40 ویژگیهای اختیار خرید سهام عادی 41 مزایای اختیار خرید سهام 42 معایب اختیار خرید سهام 43 سهام عادی 43 ویژگیهای عمومی سهام عادی 44 نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها 45 نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها 46 سودهای توزیع نشده شرکت 46 سود انباشته 50 مزایای استفاده از سود انباشته 51 معایب استفاده از سود انباشته 52 روشهای متداول برای ارزیابی سهم سود شرکتها 53 سود سهمی 54 اشکالات استانداردهای حسابداری شماره 15 59 بازده سهام 60 بخش دوم : هزینه های تامین مالی 62 هزینه سرمایه 63 محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه 69 مزایای کاربرد ضریب ارزش دفتری 70 معایب کاربرد ضریب ارزش دفتری 70 معایب استفاده ارزش بازار 72 نظریه های ساختار سرمایه 73 مفروضات CAPM 74 نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت 80 موسسات درحال رشد 81 موسسات در حال افول 81 موسسات در حال بلوغ 81 تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست ) 81 عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود 82 بخش سوم : تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزش شرکتها 86 تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزشهای شرکتها 87 تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شرکتها 88 تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شرکتها 89 تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شرکتها 89 اهرام مالی 92 سیات تقسیم سود و ارزش شرکت 93 اصول اساسی حاکم بر تحقیق 93 اثر سیاست تقسیم سود 94 سودآوری و ارزش شرکت 95 رشد تقسیم سود و رشد سودآوری 96 بخش چهارم :‌ تحقیقات انجام شده (داخل وخارج) 98 تحقیقات انجام شده در خارج از ایران 99 تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران 104 فصل سوم : متدولوژی تحقیق 105 مقدمه 106 فرضیه های تحقیق 108 جامعه آماری 110 نمونه آماری 110 قلمرو تحقیق 119 روش جمع آوری اطلاعات 119 روش آزمون داده ها و فرضیه های تحقیق 120 ضریب همبستگی پیرسون 120 آزمون اختلاف میانگین دوجامعه توزیع t استیودنت – توزیع استاتیک 124 آزمون واریانس دو جامعه - توزیع f( استندکور/ فیشر) 128 آزمون K-S 130فصل چهارم : نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق 131 مقدمه 132 آزمون فرضیه ها 132 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 142 مقدمه 143 نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 143 نتیجه گیری کلی 145 پیشنهادت تحقیق 146 پیشنهادات مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 146 پیشنهادات آتی 146 محدودیتهای تحقیق 147 چکیده افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای 1382الی 1384 مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای 1382 الی 1384موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s و با کمک نرم افزار s p s s مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت دارند . (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)تعداد صفحه :122قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید