دانلود پایان نامه درباره اختلالات رفتاری کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران

 دانلود متن کامل پایان نامه

دانشگاه علوم انتظامی امین

 

اختلالات رفتاری کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران

 

استاد

سرهنگ بختیار

تیر 1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

 

فصل  اول: کلیات

مقدمه. 2

بیان مسأله. 2

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 2

اهداف  تحقیق.. 3

اهداف کلی.. 3

اهداف جزئی.. 3

سئوالات تحقیق.. 3

تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرهای تحقیق.. 3

اختلال روانی.. 3

مسائل روانی.. 4

افسردگی.. 4

خودبیمار انگاری.. 4

روان پریشی.. 4

اضطراب… 4

وسواس…. 4

فوبی.. 4

خصومت… 4

پارانویا 4

بیمار روانی.. 4

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

تعریف اختلال روانی.. 6

دیدگاه مرضی.. 6

دیدگاه آماری.. 7

دیدگاه فرهنگی.. 7

دیدگاه آرمانی نگر. 7

افسردگی ساده 7

افسردگی حاد. 8

افسردگی بهت زده 8

افسردگی پیری.. 9

عوامل ایجاد کننده افسردگی.. 9

علل شیمیایی (دارویی) 9

علل نورونی.. 9

علل غددی.. 9

نظریه زیست شناختی.. 10

نظریه روان پویای.. 10

نظریه یادگیری.. 10

نظریه شناختی.. 10

درمان براساس نظریه زیست شناختی.. 10

روان پریشی(پسیکوز) 11

1ـ روان پریشی عضوی.. 11

2- روان پریشی های کنشی.. 11

الف) اسکیزوفرنی.. 11

شیوع اسکیزوفرنی.. 12

ب) اختلالات عاطفی (خلقی) 12

3ـ روان پریشی مانیک…. 12

تعریف خود بیمار انگاری.. 12

اختلال خود بیمار انگاری.. 13

راهنمای تشخیصی.. 14

تشخیص افتراقی.. 14

اضطراب  15

حالات اضطرابی.. 15

دیدگاه زیست شناختی.. 16

دیدگاه روان پویایی.. 16

دیدگاه شناختی.. 16

درمان اختلالات اضطرابی.. 16

دیدگاه زیست شناختی.. 16

دیدگاه روان تحلیلی.. 16

دیدگاه یادگیری.. 16

شیوع. 16

شیوه ی شروع. 17

نوروز وسواس…. 17

وسواس فکری.. 17

انواع رفتارهای اجباری.. 17

الگوی نشانه ها 18

آلودگی.. 18

تردد مرضی.. 18

افار مزاحم.. 18

تارن.. 18

سیر الگوهای علایم.. 18

راهنمای تشخیص…. 18

درمان.. 19

انواع هراس ها 20

بسامد هراسی ها 20

خصومت ( پرخاشگری ) 20

علل پرخاشگری.. 21

1- ناکامی.. 21

کنترل پرخاشگری.. 21

تنبیه. 21

فروخوردن خشم.. 21

اساس زیستی پرخاشگری.. 21

ژنتیک پرخاشگری.. 21

تحریک ناحیه ای از مغز و پرخاشگری.. 22

نقش یادگیری در پرخاشگری.. 22

حساسیت بین فردی.. 22

موانع بر سر راه ابراز وجود. 23

ابراز وجود مثبت و سالم.. 23

تاریخچه پارانوئید. 23

طبقه بندی پارانوئید. 24

علل بیماری پارانوئید. 24

پیشینه تحقیق.. 26

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق.. 29

جامعه آماری.. 29

نمونه آماری.. 29

حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 29

روش اجرای پژوهش…. 29

ابزار تحقیق.. 29

شاخص های کلی آزمونscL90-R.. 30

سئوالات اضافی.. 30

ملاحظات اخلاقی.. 30

فصل چهارم: یافته های آماری تحقیق

مقدمه. 32

فرضیه آزمایی.. 43

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

بحث و نتیجه گیری.. 45

محدودیتهای پژوهش…. 46

پیشنهادات تحقیق.. 46

فهرست منابع.. 47

 

فصل  اول

کلیات


مقدمه

مشکلات روانی در جوامع همانند کوه یخی می ماندکه تنها ده درصد آن قابل رویت بوده ونود درصد پنهان است. امروزه این مشکلات خسارتهای جبران ناپذیری بر پیکریه جامعه به طور عام و موقعیت شغلی افراد به طور خاصی وارد کرده است. برخوردهای پرخاشگرانه در خانواده وجامعه، احساس نگرانی، افسردگی و اضطراب، مصرف زیاد و فراگیر داروهای اعصاب و روان همگی حکایت از مواجهه جامعه انسانی بامشکلات روحی و روانی دارد. به گونه ای که بنا بر اعلام سازمان بهداشت جهانی حدود پانصد میلیون نفر از جمعیت جهان در حال حاضر از بیماریهای روانی رنج می برند.(خراسان 1380).

در بررسی بیماریها لازم است که کنشی متقابل پیچیده بینی نیروهای موجود در درون یک فرد و محیط او در نظر گرفته شود. طبیعت و تظاهر علائم و نشانه های روانپزشکی عمیقاً تحت تأثیر استحکام روانی بیمار، ظرفیتهای تطابقی او ودفاعهای روانی روانشناختیش قرار می گیرد. و تصویر بالینی حاصله نهایتاً بیانگر موازنه بین آسیب شناسی روانی بیمار است ارتباط پیچیده بین شکل گیری علائم روانی ووقوع وقایع مختلف درزندگی، به ویژه وقایع منحنی تهدید کننده، غیر قابل پیش بینی و مهار نشدی وجود دارد. عموماً چنین وقایع ناخواسته ای موجب درهم « گسستگی عصبی » فرد شده و او را مستعد شکل گیری علائم روانی می کند. وقایع فجیع مثل تجربایت جنگی موجب آشفتگی روانی در تعداد زیادی از نجات یافتگان می شوند. پاسخ های فردی خیلی باهم فرق دارند. وقایع منفی زندگی و حمایت های ضعیف اجتماعی در آسیب زایی آشفتگی های روانی اهمیت دارند. البته ممکن است مدتی طول بکشد تا عواقب مواجهه با ضربه روانی خود را نشان دهد. به همین دلیل ممکن است یک دوره بحرانی وجود داشته باشد که تا وقتی علائم بیماری خیلی شدید نشده بتوانیم از بدتر شدن آن جلوگیری کنیم. ازمیان عوامل  استرس زا شاید هیچ کدام به اندازه جنگ شدید و همه گیر نباشد به خصوص جنگهای نوین تقریباً کمابیش گریبان تمام اماد جامعه را می گیرند و نتیجه طبیعی آنها ویرانیها و تلفات سنگین است و معمولاً به داغ ها و اثرات پایدار بر جسم و روان افراد منجر می شوند.

کاپلان و سادوک اعتقاد دارندکه بعضی از افرادی که در موقعیتهای خاصی مانند صحنه های جنگ قرار می گیرند ممکن است علائم اختلالات رواین را به منشأ عضوی و یا به صورت اختلالات عاطفی عمده از خود بروز دهند.

بیان مسأله

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ این سئوال است که کدامیک از اختلالهای روانی ( اضطراب، افسردگی خود بیمارانگاری و … ) در جمیعت مورد مطالعه ( کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران ) بیشتر است؟

دریک مطالعه همه گیر شناسی که به وسیله انجمن تحقیقات پزشکی هند در سال 1973 در یک منطقه نیمه شهری ویلورد در ایالت تامیل نادو بر روی 2904 نفر انجام گرفت میزان شیوع اختلالات روانی 5/66 در هزار بود.

شیوع اختلالات روانی در تحقیقات مؤسسه ملی بهداشت روانی ایالات متحده آمریکا ( 1978 ) به می خوارگی و اعتیاد و اختلال شخصیت 4/15 درصد گزارش گردیده است.

وقتی انسان مورد تهاجم قرار می گیرد یا تحت تأثیر فشارهای روانی واقع شود ناچار از خود واکنشی نشان می دهد. به طور کلی هر فردی در زمان و شرایط خاصی دارای آستانه تحمل معینی در مقابل استرس می باشد. وقتی فشار روانی از حد بگذرد ناچار اختلالهای رفتاری و هیجانی نشان خواهد داد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

زندگی آدمی به دوره هایی تقسیم می شود یکی از این دوره ها ی کاری و سازمانی است که به اعتقاد اغلب دانشمنان و روان شناسان دوره مهم و حساس در زندگی هر فرد محسوب می شود حالتهای روانی ، احساسات شدید یکی از منابع خطرزا برای سلامتی فرد و موفقیت است که اختلالات رفتاری نشانگر نبودن سلامت روانی جسمی فرد است .

اساسی ترین راههای مقابله با اختلالات رفتاری شناخت اختلاات رایج و شایع بین کارکنان سازمان است . کار برای یافته های این پژوهش می توانند کلیه کسانی باشند که با این سازمان سو کار پس شناخت انواع و میزان اختلالات پرسنل شاغل در در اداره با ارباب رجوع بالا  بسیار مهم است تا در زمینه اطلاعات کافی نباشد مجریان بی شک در امور محوله موفق نخواهند شد .

اهداف  تحقیق

اهداف کلی

بررسی شیوع اختلالهای روانی کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران.

اهداف جزئی

 1. بررسی میزان روان پریشی در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران .
 2. بررسی میزان پرخاشگری در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران
 3. بررسی میزان اضطراب در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران
 4. بررسی میزان خود بیمار انگاری در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران
 5. بررسی میزان خود بیمار انگاری در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران
 6. بررسی میزان حساسیت بین فردی در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران
 7. بررسی میزان وسواس در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران
 8. بررسی میزان فوبیا در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران
 9. بررسی میزان افکار پارانوشیایی در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران
 10. بررسی ضریب کلی علائم مرضی ( GSI)[1]
 11. بررسی ضریب کلی علائم مرضی (PSDI)[2]
 12. جمع علائم مرضی (PST)[3]

سئوالات تحقیق

 1. آیا میزان روان پریشی در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران در سطح بالایی قرار دارد؟
 2. آیا میزان پرخاشگری در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران در سطح بالایی قرار دارد؟
 3. آیا میزان اضطراب در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران در سطح بالایی قرار دارد؟
 4. آیا میزان افسردگی در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران در سطح بالایی قرار دارد؟
 5. آیا میزان خود بیمار انگاری در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران در سطح بالایی قرار دارد ؟
 6. آیا میزان حساسیت بین فردی در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران در سطح بالایی قرار دارد؟
 7. آیا میزان واسواسی در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران در سطح بالایی قرار دارد؟
 8. آیا میزان فوبیادر کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران در سطح بالایی قرار دارد؟
 9. آیا میزان افکار پارانوشیایی در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران در سطح بالایی قرار دارد؟

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :56

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید