دانلود پایان نامه دکترای:بررسی میزان و علل انجام اپیزیوتومی در بیمارستان ایزدی و الزهرا قم در سال 1390

دانلود متن کامل پایان نامه دکترای عمومی پزشکی

عنوان : بررسی میزان و علل انجام اپیزیوتومی در بیمارستان ایزدی و الزهرا  قم در سال 1390

دانشگاه علوم پزشکی قم

دانشکده پزشکی

پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای عمومی پزشکی

عنوان:

بررسی میزان و علل انجام اپیزیوتومی در بیمارستان ایزدی و الزهرا  قم در سال 1390

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر رقیه آهنگری

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر اکرم حیدری

بهار 90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبعنوان............................................................................................................................................... صفحهفصل اول - معرفی پژوهش.... 1مقدمه. 12اهداف پژوهش: 3فصل دوم - دانستنی‌های موجود  در   پژوهش.... 6بخش اول: چهارچوب پنداشتی.. 7مرحله دوم زایمان: 8زایمان خود به خود. 8اندیکاسیون‌های انجام اپیزیوتومی.. 13بهترین زمان انجام اپیزیوتومی.. 13انواع برش اپیزیوتومی.. 14بخش دوم: مروری بر مطالعات... 16
  1. مطالعات داخلی.. 16
  2. مطالعات خارجی.. 20
فصل سوم : مواد و روش کار. 28مواد و روش کار. 29جامعه پژوهش: 29روش جمع‌آوری اطلاعات... 30روش تجزیه وتحلیل.. 32فصل  چهارم : نتایج.. 33نتایج: 34فصل پنجم: بحث... 59بحث... 60فصل  ششم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات... 68منابع: 71 فهرست جداول و نمودارهاجدول 1:  فراوانی انجام اپیزیوتومی در زایمانهای طبیعی در بیمارستان ایزذی و الزهرا 1390. 34جدول 2: فراوانی انجام اپیزیوتومی بر حسب بیمارستان در استان قم در سال 1390. 36جدول 3: فراوانی انجام اپیزیوتومی در زایمان های طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر اساس وزن نوزاد در سال 1390  37جدول 4: فراوانی  انجام اپیزیوتومی در زایمانهای طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر حسب سابقه کاری انجام دهنده اپیزیوتومی   38جدول 5 نشان دهنده میانگین، کمترین و بیشترین وزن، تعداد زایمان، سابقه کاری زایمان‌گر،: 38جدول6: فراوانی  انجام اپیزیوتومی در زایمانهای طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر اساس علل آن در سال  1390  39جدول 7: فراوانی انجام اپیزیوتومی در زایمان های طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر حسب تعداد زایمان  در سال 1390  54جدول 8: فراوانی  اپیزیوتومی  انجام شده در زایمان های طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر حسب زمان تولد در سال 1390  56جدول 9: فراوانی انجام اپیزیوتومی در زایمان های طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر حسب سمت انجام دهنده زایمان  در سال 1390  57نمودار 1: فراوانی انجام اپیزیوتومی در زایمانهای طبیعی در بیمارستان ایزذی و الزهرا در سال  1390....... 35نمودار 2: فراوانی انجام اپیزیوتومی بر حسب بیمارستان در استان قم در سال 1390 36نمودار 3: : فراوانی  انجامی اپیزیوتومی در زایمانهای طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر اساس علل آن  در سال 1390  46نمودار 4:مقایسه فرآوانی اپیزیوتومی انجام شده و اپیزیوتومی انجام نشده بر حسب تعداد زایمان در سال 1390 55نمودار 5:  فراوانی اپیزیوتومی انجام شده بر حسب سمت افراد انجام دهنده اپیزیوتومی در سال ..1390. 58 فهرست پیوست‌هانمونه پرسشنامه استفاده شده در مطالعه------------------------------ 72  فصل اولمعرفی پژوهش  مقدمهاپیزیوتومی عبارت از برش پرینه به منظور افزایش اقطار تنگه خروجی لگن است. برخی از متخصصین معتقدند که برش اپیزیوتومی بهتر از پارگی اتفاقی واژن ترمیم می شود. در عین حال این روش در برخی زنان باعث عوارضی از جمله عفونت، درد، هماتوم، پارگی درجه 3 و 4 می شود.در گذشته اپیزیوتومی بدلیل کاهش احتمال لسراسیون شدید پرینه و عوارض ناشی از شل شدن عضلات کف لگن و ترمیم سریعتر به طور روتین در زنان نولی پار توصیه می شد. ولی در مطالعات کنترل شده جدیدتر نشان دادند که اپیزیوتومی در دسترسی به اهداف مذکور روش موفقی نمی باشد. با این وجود هنوز در اکثریت مراکز درمانی و حتی آموزشی کشور ما اپیزیوتومی به طور روتین در زایمان های بار اول و دوم انجام می شود.میزان انجام اپیزیوتومی در مطالعه ای در نیجریه 54% ذکر شده. و در مطالعه ای دیگر در یمن این میزان 75% بوده است.بین سال های 1998- 1980 تعداد اپیزیوتومی های انجام گرفته در ایالات متحده از 2 میلیون به 2/1 میلیون کاهش یافته است ( 30 % کاهش ). بیشترین کاهش در سال 1990 بوده که علت آن به عوارض آشکاری چون خون ریزی، درد دوران نفاس، احتمال عفونت و وقوع پارگی درجه 3و 4 نسبت داده می شود. امروزه خیلی از مراکز با استفاده از مانور ریتگن به منظور کنترل پرینه تمایل کمتری به دادن اپیزیوتومی دارند و ترجیح می دهند پارگی خود به خودی اتفاق بیافتد تا این که اقدام به اپیزیوتومی کنند ، چر ا که پارگی ها معمولاً از اپیزیوتومی کوچک تر بوده، ترمیم و بهبودی آن آسان تر و سریع تر می باشد. در مقابل ممکن است برش اپیزیوتومی تا عضلات کف لگن گسترش یابد، علاوه بر این که زمان بهبودی آن طولانی تر بوده و از پارگی دردناک تر است. اپیزیوتومی حین زایمان با مشکلات کوتاه و بلند مدت در زنان همراه است از جمله می توان درد و ناراحتی ناحیه اپیزیوتومی که به برقرار ی تعامل بین مادر و نوزاد ، شیردهی، روابط جنسی و حتی احساس بهبودی مادر بعد از وضع حمل خلل وارد می کند و بی اختیاری ادرار و مدفوع را نام برد این مشکلات در زنان با پر ینه سالم کمتر است. مدارک محکم و مستندی به صورت کارآزمایی بالینی از محدودیت کاربرد اپیزیوتومی حمایت می کند. در گذشته معتقد بودند که استفاده از اپیزیوتومی دار ای مزایایی چون کوتاه کردن طول مرحله دوم لیبر (در صورت به خطر افتادن وضعیت مادر و جنین)، تسهیل کاربرد واکیوم و  فورسپس ، جلوگیری از صدمه به ساقه مغز در نتیجه شکنندگی مویرگ های مغزی نوزادان پره ترم، تسهیل تولد جنین ماکروزوم (بزرگ تر از 4 کیلوگرم) و نمایش بریچ می باشد. با وجود این تحقیقات جدید از این ادعا که اپیزیوتومی باعث کاهش خونریزی مغزی (در نوزادان پره ترم ) و طول مرحله دوم لیبر می شود، حمایت نمی کند (1).همچنین در مطالعات دیده شده است که زایمان بدون اپیزیوتومی منجر به کاهش فراوانی پارگی های خلفی پرینه شده و بهتر است زایمان بدون اپیزیوتومی به طور انتخابی و نه برای همه خانم های نخست زا انجام شود(2).با توجه به عوارض ذکر شده و با توجه به اینکه به نظر می رسد هنوز اپیزیوتومی در بیمارستان ایزدی به طور روتین انجام می شود مطالعه ای نیاز است تا میزان انجام اپیزیوتومی و دلایل استفاده از ان در این مرکز درمانی بررسی شود تا بتوان راهکاری مناسب برای کاهش استفاده و محدود کردن استفاده از این روش فقط در موارد ضروری ارائه کرد.تعداد صفحه :77قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید