دانلود پایان نامه رشته حقوق : بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

با عنوان : بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

پایان نامه رشته حقوق

با موضوع :

بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)چکیده     موضوع این پژوهش بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین می باشد. مسئله اشغال نظامی از پیامدهای مهم جنگ است. منابع حقوق بین المللی اشغال شامل منابع قراردادی عبارت، از مقررات لاهه 1899 و 1907، کنوانسیون چهارم ژنو و پرتکل الحاقی 1977 همچنین حقوق بین الملل عرفی، قطعنامه های شورای امنیت و آراء محاکم بین المللی می باشد. اسرائیل از ابتدای اعلام موجودیت همواره حقوق بین الملل را در مناطق اشغالی فلسطین نقض کرده است. نحوه برخورد اسرائیل با ساکنان مناطق اشغالی مصداق بارز نقض حقوق بشر دوستانه و کنوانسیون های ژنو میباشد. نهاد های وابسته به سازمان ملل متحد در طی این شش دهه به صورت فعال درگیر این مناقشه بوده اند، علیرغم تلاش نهاد های بین المللی اشغال تداوم داشته و ساکنان مناطق اشغالی از حداقل حقوق انسانی محروم بوده اند. مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه اعم از مقرره های قراردادی و عرفی بسیار جامع و کار ساز می باشند، آنچه موجب نقض جدی این حقوق در مناطق اشغالی فلسطین می شود دلایل سیاسی دارد. علاوه بر آن پیچیدگی ذاتی حقوق جنگ بطور مثال تفسیر اصول ضرورت و تناسب نیز از موارد قابل بحث این حقوق می باشد. نتیجه گیری می شود که اعمال و اجرای کنوانسیون های ژنو در زمینه حمایت از غیر نظامیان و نیز جلوگیری از نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین های اشغالی فلسطین از کارآئی مطلوب برخوردار نیست. پیرو تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و سلب مصونیت از اشخاص در دیوان بین المللی کیفری، نقض این حقوق در پرتو اساسنامه دیوان تحت عنوان جنایت علیه بشریت قابل پیگیری می باشد. واژگان کلیدی: نقض حقوق بشر دوستانه، کنوانسیون چهارگانه ژنو، فلسطین، اسرائیل.فهرست مطالبعنوان                                                                                                                                صفحه چکیده..............................................................................................................................................................................1مقدمه...............................................................................................................................................................................8بخش اول: حقوق بشر دوستانه بین المللی در پرتو کنوانسیون چهارگانه ژنو..................................................13فصل اول: کلیات حقوق بشر دوستانه بین المللی..................................................................................................13مبحث اول: تدوین حقوق بشر دوستانه بین المللی...............................................................................................14گفتار اول: منابع حقوق بشر دوستانه .......................................................................................................................19بند اول: حقوق بین الملل بشر دوستانه قراردادی................................................................................................20بند دوم: کنوانسیون های ژنو......................................................................................................................................21بند سوم: حقوق بشر دوستانه عرفی........................................................................................................................23مبحث دوم: اصول حقوق بشر دوستانه.....................................................................................................................25گفتار اول: روش ها و شیوه های نبرد.......................................................................................................................27بند اول: شیوه های نبرد در حقوق بشر دوستانه....................................................................................................28بند دوم: محدودیت در استفاده از سلاح در جنگ.................................................................................................28بند سوم: اهداف نظامی................................................................................................................................................33بند سوم: حقوق هدف گیری......................................................................................................................................37بند چهارم: ضرورت و تناسب در حقوق بشر دوستانه...........................................................................................42مبحث سوم: حمایت از افراد غیر نظامی..................................................................................................................44گفتار اول: حداقل حمایت از شهروندان مناطق اشغالی بر اساس کنواسیون چهارم ژنو..............................47گفتار دوم: پروتکل الحاقی اول؛ 1977................................................................................................................. 49گفتار سوم: رزمندگان وغیر رزمندگان....................................................................................................................50بند اول: تعریف رزمنده..............................................................................................................................................50بند دوم: اصل تفکیک.................................................................................................................................................52فصل دوم: حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در سرزمین های اشغالی............................................................52مبحث اول: کیفری شدن تخلفات حقوق بشر دوستانه.......................................................................................55گفتار اول: تعقیب کیفری نقض حقوق بشر دوستانه............................................................................................55بند اول: جبران خسارت ناشی از نقض حقوق جنگ............................................................................................56بند دوم: جنایت بین المللی در جنگ های جهانی...............................................................................................56بند سوم: پیدایش اصول جدید در دادرسی بین الملل.........................................................................................57الف: مسئولیت کیفری فردی.....................................................................................................................................57ب: مسئولیت مافوق.....................................................................................................................................................58ج: فرمانده نظامی.........................................................................................................................................................59گفتار دوم: مجازات جنایت علیه بشریت در مخاصمات مسلحانه پس از 1945............................................59بند اول: دادگاه های بین المللی شده کیفری/ دادگاه کیفری ویژه...................................................................60بند دوم: دادرسی و مجازات ملی...............................................................................................................................62الف: پذیرش حقوق جنگ در حقوق داخلی کشورها.............................................................................................62ب: نمونه هایی از دادگاه های ملی علیه جنایات جنگی.......................................................................................63بند سوم: دیوان بین المللی کیفری...........................................................................................................................64بند چهارم: مداخله بشر دوستانه................................................................................................................................65بخش دوم: مسئولیت اسرائیل در نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین های اشغالی و           فلسطین..........................................................................................................................................................................68فصل اول: ضرورت اعمال مقررات حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در مناطق اشغالی فلسطین ..............68مبحث اول: حقوق متعلق به افراد بشر......................................................................................................................69گفتار اول: حق تعیین سرنوشت.................................................................................................................................71گفتار دوم: حق حیات...................................................................................................................................................74گفتار سوم: حق آزادی و امنیت شخصی..................................................................................................................75گفتار چهارم: رعایت تشریفات عادلانه دادرسی......................................................................................................77گفتار پنجم: ممنوعیت تبعیض نژادی......................................................................................................................79گفتار ششم: حق دریافت کمک های بشر دوستانه................................................................................................86گفتار هفتم: حق مالکیت، کار و آزادی مذهبی......................................................................................................89مبحث دوم: ساخت دیوار حائل و رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری لاهه......................................91گفتار اول: ادعای اسرائیل در رد رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری..................................................98گفتار دوم: بررسی حقوقی رای دیوان بین المللی دادگستری و ادعاهای اسرائیل..........................................99فصل دوم: امکان یا امتناع اعمال حقوق بشر دوستانه در مناطق اشغالی فلسطین.......................................102مبحث اول: تاریخ مناقشه اعراب و اسرائیل............................................................................................................103گفتار اول: از قطعنامه 181 تا انتفاظه اول.............................................................................................................105بند اول: سازمان ملل متحد و فلسطین..................................................................................................................109الف: تشکیل هیئت سه نفره مجمع عمومی سازمان ملل متحد.......................................................................111ب: تشکیل کمیته حقوق فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد......................................................112ج: طرح سازمان ملل متحد بر بیت المقدس........................................................................................................113بند دوم: جنگ اسرائیل با کشورهای همسایه عربی...........................................................................................113الف: جنگ شش روزه 1967...................................................................................................................................113ب: جنگ رمضان 6 اکتبر 1973............................................................................................................................115ج: حمله اسرائیل به لبنان ژوئن 1982................................................................................................................1181: حمله به اردوگاه های صبرا و شتیلا.................................................................................................................1182: خروج اسرائیل از لبنان........................................................................................................................................118بند سوم: انتفاضه اول 9 دسامبر 1987................................................................................................................119گفتار دوم: نقض کنواسیون چهارم ژنو در مناطق اشغالی.................................................................................121بند اول: اشغال نظامی و اثرات حقوقی آن...........................................................................................................121بند دوم: دستورات نظامی اسرائیل در مناطق اشغالی.......................................................................................123الف: جنایات اسرائیل در منطقه لاتورن................................................................................................................124ب: جابجایی اجباری.................................................................................................................................................124بند سوم: شهرک سازی در مناطق اشغالی..........................................................................................................127الف: گزارش گزارشگر مخصوص HCR کمیسیون حقوق بشر در مورد شهرک سازی..............................128ب: اشغال شرق بیت المقدس توسط اسرائیل در سال 1967.........................................................................130ج: ساخت و سازهای جدید اسرائیل در شرق بیت المقدس.............................................................................132د: گزارش تالیا ساسون..............................................................................................................................................134بند چهارم: سیاست ترور هدفمند...........................................................................................................................135الف: ترور رهبران حماس...........................................................................................................................................136ب: عملیات سپر دفاعی شارون علیه فلسطین......................................................................................................138بند پنجم: بی حرمتی به مسجد الاقصی و انتفاضه الاقصی ( انتفاضه دوم ).................................................140بند ششم: کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در مناطق اشغالی و مناطق خود گردان ..........140الف: مناطق اشغالی................................................................................................................................................... 141ب: مناطق خودگردان.................................................................................................................................................142فصل سوم: نوار غزه و مسائل مربوط به آن............................................................................................................143مبحث اول: تاریخچه اشغال نوار غزه توسط اسرائیل...........................................................................................144گفتار اول: نوار غزه پس از عقب نشینی ارتش اسرائیل.......................................................................................147بند اول: قابلیت اعمال حقوق اشغال بررسی ماده 42.........................................................................................149بند دوم: دولت خود گردان؛ نوار غزه و جریشو.....................................................................................................154بند سوم: خاتمه اشغال...............................................................................................................................................157بند چهارم: وضعیت حقوقی غزه...............................................................................................................................158مبحث دوم: جنگ غزه از 27 دسامبر 2008 الی 18 ژانویه 2009.................................................................161گفتار اول: غزه پس از درگیری میان نظامیان فتح و حماس............................................................................165گفتار دوم: نقض قوانین حقوق بشر دوستانه توسط اسرائیل در جنگ غزه....................................................170بند اول: شلیک گلوله به سمت غیر نظامی ها......................................................................................................172بند دوم: عدم رعایت اصل تمایز...............................................................................................................................173بند سوم: عدم رعایت اصل تناسب.........................................................................................................................177بند چهارم: شلیک مستقیم به غیر نظامیان .........................................................................................................178بند پنجم: عدم حمایت از غیر نظامیان..................................................................................................................178بند ششم: هدف گیری مظاهر دولت.......................................................................................................................182بند هفتم: ممانعت از خارج کردن مجروحان و حمله به تیم پزشکی..............................................................185بند هشتم: جنایت علیه بشریت و نسل کشی.......................................................................................................188بند نهم: فروپاشی زیر ساخت های غیر نظامی و خدمات عمومی....................................................................191گفتار سوم: تحلیل حقوقی جنگ غزه.....................................................................................................................195بند اول: شورای حقوق بشر و گزارش قاضی گلدستون (بررسی جنایات اسرائیل در جنگ 22 روزه         غزه) ..............................................................................................................................................................................197بند دوم: دیوان کیفری بین المللی و جنایات اسرائیل در جنگ غزه...............................................................200نتیجه گیری.................................................................................................................................................................204پیشنهادات................................................................................................................................................................... 213منابع و مآخذ.................................................................................................................................................................214چکیده انگلیسی............................................................................................................................................................237مقدمه:قرن بیستم با دو جنگ جهانگیر در کارنامه خود به پایان رسید. جنگ جهانی اول از آگوست 1914 آغاز و در نوامبر 1918 با حدود یک میلیون کشته، بیش از بیست میلیون مجروح و هشتصد هزار مفقود الاثر خاتمه یافت. در این جنگ برای اولین بار از سلاح های شیمیائی استفاده شد و نخستین بار مناطق غیر نظامی در سطح گسترده از آسمان بمباران شدند.[1] شاید تنها نتیجه مثبت این جنگ تشکیل جامعه ملل بود که متاسفانه قادر به حفظ صلح جهانی نشد. جنگ جهانی دوم که پر تلفات ترین جنگ در تاریخ بشریت می باشد، در اول سپتامبر 1939 آغاز شد با بیش از پنجاه میلیون کشته در 1945 به پایان رسید.[2] جامعه جهانی پس از جنگ دوم با عبرت گرفتن از دو جنگ جهانگیر مبادرت به تشکیل سازمان ملل متحد به عنوان حافظ صلح و امنیت جهانی و قانونمند کردن روابط میان دولت ها کرد. اجرای قواعد بشر دوستانه از زمانی که منشور ملل متحد در سال 1945 استفاده از زور را در روابط بین دولت ها برای رسیدن به اهداف سیاسی ممنوع اعلام کرد، بیش از گذشته اهمیت یافت. کنوانسیون های چهارگانه ژنو یک سال پس تشکیل رژیم اسرائیل به تصویب رسیده است. این کنوانسیون ها که به دنبال پایان یافتن جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد در جهت کاستن از آلام جنگ ایجاد شده است، از کنفرانس های 1899، 1907، 1929 گرفته شده است.[3]مجمع عمومی سازمان ملل متحد جمعا در نه قطعنامه در مورد جنگ اظهار نظر کرده است که لیست آنها به طور خلاصه در ذیل آمده است:[4]1: سال 1947 تبلیغات جنگی ممنوع شد.2: سال 1950 تبلیغات علیه صلح ممنوع شد.3: سال 1944 کشور ها از تهدید به زور خودداری کنند.4: سال 1950 صلح از طریق عمل به تصویب رسید (عدم دخالت کشورها در امور داخلی دیگر کشورها).5: سال 1966 به دولت ها تاکید شد که در روابط بین المللی اصل منع تهدید به زور مراعات شود.6: سال 1970 روابط دوستانه و همکاری بین کشورها و منع توسل به زور را تاکید کرد. قواعد ذکر شده باعث نمی شود که حق توسل به زور شناخته شود.7: سال 1970 هر کشور وظیفه دارد از به کار بردن زور علیه تمامیت ارضی استقلال سیاسی کشور های دیگر خودداری کند بنا به اشغال نظامی تصرف نظامی صورت بگیرد.8: سال 1972 منع توسل به زور.9: سال 1976 بررسی انعقاد یک معاهده جهانی عدم توسل به زور.حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی ارتباط تنگاتنگی دارند. حقوق بشر دوستانه بین المللی عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتی که بر رفتار نظامیان در خلال مخاصمات مسلحانه، محدودیت های نظامی و حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه و حقوق اساسی بشر در شرایط خشونت حاکم می باشد. این مجموعه حقوقی و معیارهای ارزشی ریشه در تاریخ بشریت دارد. اکثر قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی جزء قواعد هنجاری با خصلت قاعده آمره مقرر در ماده 53 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 می باشند. حقوق بین الملل بشر دوستانه در بر دارنده دو مفهوم اصلی است. اول این که در هنگام درگیری های مسلحانه، حق دولت ها بر انتخاب روش و سلاح جنگی محدود است و فقط می توانند از سلاح ها و روش هایی استفاده کنند که رنج زائد و غیر انسانی ایجاد نکند. دوم این که از حیات، سلامت و کرامت انسان هائی که در درگیری مشارکت نکرده اند و یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده اند، شامل غیر نظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران حمایت می کند.شصت سال از تصویب کنوانسیون های ژنو و شصت و دو سال از تشکیل دولت اسرائیل و غصب سرزمین های فلسطینی نشین می گذرد. نهادهای بین المللی متعددی شامل نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و نهادهای غیر دولتی بین المللی مانند صلیب سرخ و عفو بین الملل درگیر حل و فصل این مناقشه بوده اند. از جنگ شش روزه سال 1967 تا کنون که رژیم اسرائیل از طرف جامعه جهانی عنوان قوای اشغالگر سرزمین های اشغالی را به خود گرفته است، مکررا این کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص افراد غیر نظامی و حقوق آنها در زمان اشغال را نقض کرده است. جهت بررسی عملکرد اسرائیل در مورد این حقوق در مناطق اشغالی فلسطین، ضروری است که به اختصار اصول این حقوق مورد بررسی قرار گیرند.تعداد صفحه :238قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید