دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:نقش توبه در سقوط مجازات

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : نقش توبه در سقوط مجازات

دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه

برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد

رشته ی حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

نقش توبه در سقوط مجازات

استاد راهنما:

دکتر مهدی ذوالفقاری

شهریورماه1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبمقدمه ...........................................................................................................................  1الف) بیان موضوع........................................................................................................... 1ب) سابقه تحقیق............................................................................................................ 1پ) اهداف و کاربردهای تحقیق .....................................................................................  2ت) سوالات تحقیق .......................................................................................................  2ث) فرضیه های تحقیق .................................................................................................. 3ج) روش تحقیق ............................................................................................................  3ح) معرفی پلان و ساختار تحقیق ....................................................................................  4فهرست اختصارات ............................................................................................................... 5 فصل اول: توبه و شرایط آن............................................ 61ـ1ـ  تبیین کلی توبه.................................................................................................... 71ـ1ـ1ـ  ماهیت و مفهوم توبه ........................................................................................  71ـ1ـ1ـ1ـ  معنای لغوی توبه .........................................................................................  71ـ1ـ1ـ2ـ  معنای اصطلاحی توبه................................................................................... 91ـ1ـ1ـ3ـ  جایگاه توبه در حقوق جزای اسلام............................................................... 121ـ1ـ1ـ4ـ جایگاه توبه در فقه پویای اسلام ........................................................................ 141ـ1ـ1ـ5ـ جایگاه توبه در قانون مجازات اسلامی........................................................... 151ـ1ـ2ـ توبه در ادیان..................................................................................................... 181ـ1ـ2ـ1ـ توبه در دین اسلام......................................................................................... 181ـ1ـ2ـ2ـ توبه در دین یهود.......................................................................................... 191ـ1ـ2ـ3ـ توبه در آیین مسیحیت................................................................................... 201ـ1ـ3ـ  حقیقت، اهمیت و اقسام توبه............................................................................ .221ـ1ـ3ـ1ـ حقیقت توبه.................................................................................................. 221ـ1ـ3ـ2ـ  توبه نصوح.................................................................................................. 241ـ1ـ3ـ3ـ  فضیلت و اهمیت توبه.................................................................................. 271ـ1ـ3ـ4ـ  اقسام توبه ........................................................................................................ 291ـ1ـ3ـ5ـ  جایگاه توبه در قرآن.................................................................................... . 301ـ2ـ  مستندات، شرایط توبه و مباحث پیرامون آن................................................ 321ـ2ـ1ـ  احکام و مستندات توبه..................................................................................... 321ـ2ـ1ـ1ـ قرآن............................................................................................................. 321ـ2ـ1ـ2ـ روایات......................................................................................................... 341ـ2ـ1ـ3ـ اِجماع........................................................................................................... 341ـ2ـ1ـ4ـ عقل.............................................................................................................. 351ـ2ـ2ـ  ارکان و شرایط توبه......................................................................................... 361-2-3- زمان انجام توبه................................................................................................ 391ـ2ـ4ـ پذیرش توبه...................................................................................................... 421ـ2ـ5ـ  زمان پذیرش توبه................................................................................................... 431ـ2ـ5ـ1ـ زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامی.................................................. 431ـ2ـ5ـ1ـ1ـ زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370........................ 431ـ2ـ5ـ1ـ2ـ زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392........................ 451ـ2ـ5ـ2ـ  زمان قبول توبه از دیدگاه فقهای اسلام......................................................... 461ـ2ـ5ـ2ـ1ـ دیدگاه فقهای امامیه....................................................................................... 471ـ2ـ5ـ2ـ2ـ دیدگاه فقهای اهل سنت................................................................................ 521ـ2ـ6ـ احراز توبه........................................................................................................ 541ـ2ـ7ـ مرور زمان و توبه.............................................................................................. 54فصل دوم: آثار فقهی و حقوقی توبه.................................. 562ـ1ـ آثار اثباتی توبه................................................................................................. 572ـ1ـ1ـ تبدیل سیئات به حسنات.................................................................................... 572ـ1ـ2ـ  سعادت و آرامش............................................................................................. 582ـ2ـ آثار ثبوتی توبه ...............................................................................................  592ـ2ـ1ـ  سقوط مجازات................................................................................................ 602ـ2ـ2ـ قابلیت عفو توسط امام....................................................................................... 622ـ2ـ3ـ  قبول شهادت (گواهی)..................................................................................... 64فصل سوم: نقش توبه در سقوط مجازات.............................. 653ـ1ـ حدود تاثیرگذاری توبه.................................................................................... 663ـ1ـ1ـ توبه قبل از اثبات جرم....................................................................................... 663ـ1ـ2ـ توبه بعد از اثبات جرم....................................................................................... 673ـ1ـ3ـ توبه و علم قاضی .............................................................................................  683ـ1ـ4ـ احراز توبه و ارتباط آن با قاعده اصاله الصحه.................................................... 713ـ1ـ5ـ احراز توبه و ارتباط آن با قاعده درأ................................................................... 723ـ2ـ بررسی توبه در حدود...................................................................................... 733ـ2ـ1ـ توبه در حق الله محض....................................................................................... 733ـ2ـ1ـ1ـ تاثیر توبه در سقوط جرایم منافی عفت(زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ)................. 733ـ2ـ1ـ1ـ1ـ  توبه قبل از قیام بیّنه.................................................................................... 733ـ2ـ1ـ1ـ2ـ  توبه بعد از قیام بیّنه...................................................................................... 743ـ2ـ1ـ1ـ3ـ  توبه بعد از اقرار نزد امام و حاکم.................................................................. 753ـ2ـ1ـ2ـ  شرب خمر................................................................................................... 75 3ـ2ـ1ـ3ـ ارتداد........................................................................................................... 773ـ2ـ1ـ4ـ سبّ النبی...................................................................................................... 803ـ2ـ1ـ4ـ1ـ تعریف سبّ النبی و مصادیق آن..................................................................... 803ـ2ـ1ـ4ـ2ـ کیفر ساب النبی و تاثیر توبه بر آن.................................................................. 823ـ2ـ2ـ توبه در حق الله توام با حق الناس....................................................................... 833ـ2ـ2ـ1ـ سرقت.......................................................................................................... 833ـ2ـ2ـ1ـ1ـ تعریف سرقت حدّی و مجازات آن................................................................ 833ـ2ـ2ـ1ـ2ـ تاثیر توبه بر مجازات سارق............................................................................ 843ـ2ـ2ـ2ـ قذف............................................................................................................. 86 3ـ2ـ2ـ3ـ  محاربه....................................................................................................... 893ـ2ـ2ـ3ـ1ـ تعریف محاربه.............................................................................................. 893ـ2ـ2ـ3ـ2ـ کیفر محاربه.................................................................................................. 913ـ2ـ2ـ3ـ3ـ  تاثیر توبه در سقوط مجازات محارب............................................................. 923ـ2ـ2ـ4ـ بغی............................................................................................................... 943ـ2ـ2ـ4ـ1ـ تعریف بغی و مختصات آن........................................................................... 943ـ2ـ2ـ4ـ2ـ  وجوه افتراق بغی و محاربه........................................................................... 963ـ2ـ2ـ4ـ3ـ کیفر بغی و تاثیر توبه بر آن............................................................................ 983ـ2ـ2ـ5ـ  افساد فی الارض.......................................................................................... 993ـ2ـ2ـ5ـ1ـ  تعریف افساد فی الارض.............................................................................. 993ـ2ـ2ـ5ـ2ـ  مجازات افساد فی الارض و تاثیر توبه در سقوط مجازات آن ..........................  1003ـ2ـ2ـ6ـ  بررسی توبه در قصاص و دیات.................................................................... 1013ـ2ـ2ـ7ـ  بررسی توبه در تعزیرات و مجازات های بازدارنده........................................ .. 103 نتیجه ها ............................................................................................................. 105 پیشنهاد ها.................................................................................................................... . 107فهرست منابع و مآخذ ........................................................................................... 109چکیده انگلیسی ......................................................................................................... .. 119صفحه پشت به انگلیسی ........................................................................................ 120 چکیده                                                                          توبه در حقوق جزای اسلام به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده است و به عنوان یک تاسیس حقوقی محسوب      می شود. به گونه ای که در سایر مکاتب امروزی نمونه آن به چشم نمی خورد. دراهمیت آن همین بس که یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از تکرار جرم واصلاح مجرمین است. با تأمل در آیات وروایات وسخنان فقهای اسلام استنباط می شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. در قانون مجازات اسلامی، توبه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است. توبه در جرایم حق الله، قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده ولی در جرایمی که جنبه حق الناس دارند، موجب سقوط مجازات نیست، چون مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی، جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه مجازات اخروی را ساقط می نماید، ولی باید دانست که وضع مجازات دنیوی تابع خاصه مجازات اخروی نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات این است که اگر بزهکار بعد از اقرار توبه کند، قاضی می تواند (مخیراست) که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق او اِعمال کند. اما توبه بعد از اقامه بیّنه هیچ اثر حقوقی ندارد.حال با توجه به نکات ذکر شده این نتیجه به دست می آید که توبه همواره یکی از مهم ترین ابزارهای سقوط یا تخفیف مجازات است که می بایست مورد توجه هر چه بیشتر دستگاه های قضایی قرار گیرد. زیرا با اِعمال مقررات مربوط به توبه ضمن آنکه از حجم پرونده های مطروحه در دادگستری کاسته می شود، برای خود فرد تائب و به تبع آن برای جامعه بسیار مفید و مؤثر خواهد بود و موجب اعتماد و اطمینان نسبت به شخص تائب می شود و او را برای بازگشت به اجتماع و زندگی خانوادگی آماده می گرداند.با توجه به مطالب ذکر شده، اهدافی را نیز می توان ترسیم نمود:هدف از طرح موضوعی با عنوان توبه، شناساندن و آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان، اساتید و هم کارکنان و افراد دستگاه های قضایی با مفهوم توبه و تأثیرات آن در روند پرونده های قضایی است.شناخت دقیق توبه و آثار آن موجب می گردد که افراد گناه کار بعد از آگاهی و شناخت مفهوم توبه و نحوه ی انجام آن، با توبه ازکرده ی خویش بتوانند راهی برای بازگشت به اجتماع داشته باشند.هدف دیگری که می توان برشمرد این است که باید توبه و آثار آن دقیق و بسیار شفاف مطابق آنچه که در قرآن و روایات ائمه معصومین وکلام فقهای اسلامی است بیان شود تا گناه کاران و مجرمان بر این باور نباشند که می توانند هر گناهی را هر زمانی مرتکب شوند و سپس با توبه از بند مجازات رها گردند که این هدف با به تحریر درآوردن کتاب ها و مقالات و برگزاری کلاس هایی پیرامون توبه  و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با اهل فن و علم به دست خواهد آمد. کلید واژه ها: توبه، جرم، اقرار، بینه، سقوط مجازاتمقدمه:                                                                       الف) بیان موضوعپدید آمدن روحیه ندامت وپشیمانی در مجرم یکی از اهداف بنیادین دادرسی کیفری است. به عبارت دیگر هدف غایی دادرسی کیفری این است که مجرم در مواجهه با دادرسی وآشنا شدن با دستگاه قضایی به چنان انقلاب درونی مبتلا گردد که به دنبال آن از تکرار جرم فاصله بگیرد. به نظر می رسد این هدف غایی دادرسی به زیباترین شکل در عنوان توبه قابل مشاهده است. از این رو تأمل درعنوان توبه، تعیین تعریف مشخصی از آن، مشخص نمودن شرایط آن از یک سو و آثار آن از سوی دیگر و پی بردن به نقش توبه در احکام فقهی و جزایی ضروری است. اثبات اینکه توبه میتواند راهکاری باشد برای پیشگیری از تکرار جرم، چرا که تحقق توبه با آن شرایط خاص خودش که در بیانات ائمه و هادیان دین اشاره شده است، یقیناً از تکرار جرم توسط تائب مانع خواهد شد. چون در توبه واقعی شرط اصلاح نهفته شده، که اصلاح موقت مراد نیست بلکه استمرار آن منظور است و حرکت در مسیر اصلاح یعنی خط بطلان کشیدن بر مسیر انحراف، گناه و جرم. ب) سابقه تحقیق                                                                                 در بررسی به عمل آمده مشخص گردید نویسندگانی همچون آقایان رضا ولی زاده (توبه نامه به انضمام مناجات خواجه عبدالله انصاری)، علیرضا حسنی (توبه در قرآن وسنت)، محمد ضیاء آبادی (تفسیر سوره توبه)، محمد رضا حق پناه (کتاب توبه)، جواد محدثی (توبه بازگشت به فطرت)،محمد رضا مقدسی(حقیقت توبه) و غیره اقدام به نوشتن کتاب در زمینه توبه نموده اند و لیکن آنچه به نظر می آید در اکثریت آنها به توبه به عنوان موضوعی اخلاقی پرداخته شده است.لازم به توضیح است که افرادی چون آقایان داوود اسدی، محمد کاظم بیات، محمد ولی علمشاهی و خانمها فاطمه باوند، مریم سلطانیان و معصومه هندوانی بر آن شده اند تا با تقریراتی از جمله کتاب، پایان نامه یا مقاله به موضوع توبه وآثار آن در فقه و حقوق بپردازند. اینجانب نیز به دنبال این بوده تا به موضوع توبه و آثار آن با توجه به فقه و قانون در سقوط برخی جرایم پرداخته تا مبانی آن به درستی شناخته شده و در امر پیشگیری از جرم مؤثر واقع شود تا اِن شاءالله به کاربرد مناسب تر آن در اجتماع و مراجع قضایی کمک گردد.تعداد صفحه : 133قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید