دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: تاثیر مکمل سازی سیر و پیاز تازه برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: علوم دامی

گرایش: تغذیه دام و طیور

عنوان : تاثیر مکمل سازی سیر و پیاز تازه برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

دانشگاه ارومیه

مرکز آموزش های نیمه حضوری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم دامی

گرایش تغذیه دام و طیور

عنوان:

تاثیر مکمل سازی سیر و پیاز تازه برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

استاد راهنما:

دکتر رامین نجفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب: فصل اول مقدمه……………………….……………………………………………....……….1فصل دوم بررسی منابع(مروری بر پژوهش­های انجام شده).................................................5اهمیت گوشت طیور در تغذیه انسان..................................................................................................................................62-1- آنتی­بیوتیک ها در تغذیه طیور.................................................................................................................................62-1-1- اثرات درمانی استفاده از آنتی­بیوتیک ها به عنوان افزودنی­های خوراکی..................................................62-1-2- مکانیسم عمل آنتی­بیوتیک ها............................................................................................................................72-1-3- مقاومت آنتی­بیوتیکی.............................................................................................................................................92-1-4- ممنوعیت آنتی­بیوتیک های خوراکی.................................................................................................................92-1-5- جانشین آنتی­بیوتیک های محرک رشد........................................................................................................102-2- پروبیوتیک­ها..............................................................................................................................................................102-3- پری­بیوتیک­ها...........................................................................................................................................................112-4-اسیدهای آلی و نمک های آن ها...........................................................................................................................112-5- مواد معدنی و نمک­های آن­ها...............................................................................................................................122-6- گیاهان دارویی...........................................................................................................................................................122-6-1- گیاهان دارویی در ایران......................................................................................................................................14سیر..........................................................................................................................................................................................16وضعیت تولید محصول و جغرافیای تولید......................................................................................................................17آمار تولید محصول در کشور .............................................................................................................................................17وضعیت صادرات در ایران .................................................................................................................................................17وضعیت واردات ایران...........................................................................................................................................................17گونه­های سیر ......................................................................................................................................................................20ترکیبات شیمیایی سیر و اجزای سازنده­ی سیر............................................................................................................20خواص سیر و تاثیرات دارویی آن:..................................................................................................................................21سیر و کاهش کلسترول ....................................................................................................................................................21سیر و کاهش فشار خون:................................................................................................................................................ 22نقش سیر در تصلب شرایین...........................................................................................................................................22نقش سیر در عملکرد سیستم ایمنی..............................................................................................................................23فعالیت ضد ویروسی ...........................................................................................................................................................23فالیت ضد باکتریایی............................................................................................................................................................23فعالیت ضد قارچی .............................................................................................................................................................23فعالیت ضد انگلی ..............................................................................................................................................................24فعالیت آنتی اکسیدان سیر................................................................................................................................................24اثرات سیر بر روی آسیب کلیوی......................................................................................................................................24آلیسین و خواص آن.............................................................................................................................................................26انواع شکل­های سیر موجود در بازار و خواص آنها : ....................................................................................................26مطالعات اثرات سیر در طیور......................................................................................................................................... 27اثرات جانبی و سمیت ........................................................................................................................................................29پیاز...........................................................................................................................................................................................30پیازخام....................................................................................................................................................................................30مطالعه اثرات پیاز در حیوانات............................................................................................................................................34جدول مربوط به ترکیبات شیمیایی موجود در سیر و پیاز تازه ................................................................................35فصل سوم  مواد و روش ها.........................................................................................38محل و زمان آزمایش...........................................................................................................................................................39آماده­سازی سالن ................................................................................................................................................................39مشخصات جیره­ها: ..............................................................................................................................................................39مدیریت پرورش ..................................................................................................................................................................41نور : .....................................................................................................................................................................................41رطوبت: ...............................................................................................................................................................................41تهویه: .................................................................................................................................................................................41دانخوری و آبخوری: ........................................................................................................................................................41دما........................................................................................................................................................................................42برنامه واکسیناسیون.........................................................................................................................................................42 پرندگان و گروه­های آزمایشی......................................................................................................................................43گروه­های آزمایشی: ........................................................................................................................................................43مدل آماری و تجزیه و تحلیل داده‌ها .........................................................................................................................43متغیرهای مورد بررسی در مورد عملکرد و روش اندازه گیری آنها......................................................................44مصرف خوراک..................................................................................................................................................................44افزایش وزن هفتگی.........................................................................................................................................................45ضریب تبدیل خوراکی.....................................................................................................................................................45درصد تلفات: ...................................................................................................................................................................45وزن نهایی...........................................................................................................................................................................46بازده لاشه و تفکیک آن...................................................................................................................................................46اندازه گیری طول نسبی روده باریک ...........................................................................................................................46تعیین تیتر آنتی بادی نیوکاسل.....................................................................................................................................47پروفایل چربی خون .........................................................................................................................................................47فصل چهارم  نتایج.....................................................................................................494-1- اثر جیره های آزمایشی بر عملکرد:...................................................................................................................504-1-1- مصرف خوراک: ...............................................................................................................................................504-1-2 - افزایش وزن روزانه: ......................................................................................................................................504-1-3 - ضریب تبدیل خوراک....................................................................................................................................514-2- وزن لاشه و اندام­­های داخلی.................................................................................................................................514-3- تلفات در مراحل مختلف پرورش  .......................................................................................................................524-4- وزن ارگانهای مربوط به سیستم ایمنی بدن ....................................................................................................524-5- اثر جیره­های آزمایشی بر پاسخ ایمنی همورال در مقابل بیماری نیوکاسل در جوجه­های گوشتی.....524-6-پارامتر­های خونی........................................................................................................................................................52فصل پنجم  بحث ......................................................................................................595-1-  بحث مربوط به عملکرد.........................................................................................................................................605-1-1- مصرف خوراک.....................................................................................................................................................605-1-2- افزایش وزن..........................................................................................................................................................625-1-3- ضریب تبدیل.......................................................................................................................................................635-1-4- بحث مربوط به سیر تازه بر عملکرد.................................................................................................................655-1-5- بحث مربوط به پیاز تازه بر روی عملکرد .......................................................................................................655-1-6- بحث مربوط به اثرات متقابل سیر و  پیاز تازه عملکرد................................................................................665-2-  بحث مربوط به متابولیت های خونی در روز 42 پرورش...............................................................................665-3- بحث مربوط به اثر جیره­های آزمایشی بر پاسخ ایمنی هومورال در مقابل بیماری نیوکاسل و وزن اندام های ایمنی در جوجه­های گوشتی....................................................................................................................................695-4- بحث مربوط به  وزن نسبی لاشه و اندام های داخلی.....................................................................................71نتیجه­گیری کلی........................................................................................................72پیشنهادات: ............................................................................................................73منابع و مراجع. .........................................................................................................74 چکیدهاین آزمایش با هدف بررسی اثرات مکمل­سازی سیر ویا پیاز تازه بر عملکرد، سیستم ایمنی و پروفایل چربی خون در جوجه­های گوشتی طراحی و اجرا گردید. برای این منظور از 432 قطعه جوجۀ یک روزه نر راس 308 به نه گروه با چهار تکرار و 12 قطعه پرنده در هر تکرار تقسیم گردید. آزمایش در قالب طرح فاکتوریل 3×3 به­طور کاملاً تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. همۀ پرندگان جیرۀ آغازین (از صفر تا 21 روزگی) و پایانی (از22 تا 42 روزگی) مشابه ولی دارای سطوح متفاوت سیر (صفر، 5/0 و1 درصد) و یا پیاز (صفر،1 و 2 درصد) را دریافت کردند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که استفاده از سیر و پیاز تازه تاثیر معنی­داری بر عملکرد جوجه­ها در دوره آغازین نداشت(05/0<P). اما استفاده از ­سیر و پیاز تازه به­صورت جداگانه و باهم به طور معنی­داری مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک را در دوره رشد و کل دوره پرورشی، بهبود داد (05/0>P).  به علاوه استفاده از سطوح مختلف سیر و پیاز تأثیر معنی­داری بر مقدار تیتر بیماری نیوکاسل و وزن اندام­های سیستم ایمنی (بورس، طحال و تیموس) نداشت (05/0<P). همچنین استفاده از سیر تازه موجب کاهش کلسترول خون و مکمل­سازی سیر و پیاز در کنار هم باعث افزایش HDL خون جوجه­های گوشتی گردید(05/0>P). به طور کلی بر اساس نتایج آزمایش اخیر، مکمل­سازی باهم از بالاترین سطح سیر(1 درصد) و پیاز تازه (2 درصد) بهترین تاثیر را بر مصرف خوراک، ضریب تبدیل و متابولیت HDL خون جوجه­های گوشتی در دوره رشد و کل دوره داشت (05/0>P).  مقدمهبا افزایش روز افزون جمعیت، نیاز به منابع غذایی روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می­کند. از منابع غذایی مورد نیاز انسان می­توان به گوشت سفید اشاره کرد که پرورش طیور جایگاه ویژه­ای را در این زمینه ایفا می­کند. همچنین بر اساس طرح­های بین­اللملی مصرف گوشت مرغ از 11 کیلوگرم در سال 2000 به 16 کیلوگرم به ازای هر نفر در سال 2020 خواهد رسید (روسی­گرانت و همکاران، 1999). در مبانی تغذیه نوین، مهمترین عامل برای رسیدن به حداکثر توان تولیدی در حیوانات تک معده­ای، مدیریت دستگاه گوارش از نظر رشد زمان­بندی شده و هم­چنین تعدیل جمعیت میکروبی آن می­باشد. آنتی­بیوتیک­ها از جمله افزودنی­هایی هستند که برای بالا بردن بازده خوراک، عملکرد و ایمنی در طیور و دیگر حیوانات مزرعه­ی قابل استفاده می­باشد و از بدو ورود به صنعت به طور چشمگیری در بین پرورش­دهندگان علی­الخصوص پرورش دهندگان طیور مورد توجه قرار گرفتند)گراسما و همکاران،1986). همان طور که از نام آنتی­بیوتیک مشخص است بهبود عملکرد بواسطه تغذیه این مواد از طریق از بین بردن کل میکروارگانیسم­های دستگاه گوارش، اعم از مفید و مضر می­باشد و بدین صورت تمام مواد مغذی خوراک در اختیار حیوان میزبان قرار می­گیرد (کناربرگ و همکاران، 2002). با وجود تمام ویژگی­های مثبت آنتی­بیوتیک­ها، طی چند دهه اخیر به علل مختلف، نگرانی­های زیادی برای تغذیه آنتی­بیوتیک­های غیردرمانی به وجود آمده است. از مهمترین علل این نگرانی­ها ایجاد مقاومت باکتری­های بیماریزا به این آنتی­بیوتیک­ها و ایجاد گونه­های بیماریزای پایدار است (نجفی و ترکی،2010؛ گراشورن،2010). از دیگر علل ذکر شده انباشت باقیمانده های دارویی و ایجاد خطر برای سلامت انسان می­باشد (ویل و همکاران،2004). این عوامل باعث ممنوعیت مصرف آنتی­بیوتیک­های غیردرمانی در حیوانات من جمله طیور گوشتی از طرف اتحادیه اروپا و ایالات متحده در سطح وسیعی شده است (کاستانون،2007). اتحادیه اروپا در سال1999در طی یک تصمیم پیشگیرانه، استفاده از چهار آنتی­بیوتیک خوراکی رایج (ویرجینامایسین، اسپیرامایسین، تایلوزین و زنیک باکتریسین)را ممنوع کرد(هوگبرت ،2003). اگر جایگزین مناسبی برای آنتی­بیوتیک­های محرک رشد منظور نشود، به دلیل مشکلات ناشی از بیماری­های حاصله و در پی آن ناچاری در پی استفاده از آنتی­بیوتیک­های درمانی، پرورش مطلوب طیور میسر نخواهد شد. در چنین وضعیتی تلاش برای یافتن جایگزین­هایی­که بتواند رشد حیوانات را بهبود دهند و اثر جانبی مضری بر سلامت مصرف­کننده نداشته باشند همچنان ادامه دارد(هاجاید و همکاران،2004). برای این منظور باید یک جایگزین طبیعی جهت بهبود رشد و تقویت سیستم ایمنی استفاده شود (هولدن و همکاران، 1998؛ گریالا، 2007).  ازجمله این ترکیبات می­توان به پری­بیوتیک­ها، پروبیوتیک­ها و برخی گیاهان داروئی مثل سیر و پیاز در جیره طیور اشاره کرد(رحمتزاد وهمکاران، 2009). نتایج تحقیقات حاکی از آن است که استفاده از گیاهان دارویی و مشتقات حاصل از آنها که تحت عنوان کلی مکمل­های غذایی فیتوژنیک شناخته می­شوند، منجر به بهبود راندمان تولید طیور گوشتی در اشکال بهبود مصرف خوراک، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، افزایش ماندگاری، بهبود وضعیت سلامتی و عملکرد دستگاه گوارش آنها گردیده و قابل مقایسه با آنتی­بیوتیک­ها می­باشند (گریگس و یعقوب،2005)، (ویندیش و همکاران،2007)، (گراشورن،2010)، (هاشمی و داودی،2010). از طرف دیگر مشتقات گیاهی با دارا بودن انواع مختلفی از مواد می­توانند در افزایش ترشحات هضمی و آنزیمی و در نهایت بهبود کارایی هضم دخیل باشند (الکاسیه، 2009 و2010)، (داهال و فاران،2011)و (الجاف،2011). جنبه­های طبیعی و ایمن این گونه مواد به همراه قابلیت دسترسی و اقتصادی بودن مصرف آنها، انگیزه­های اصلی استفاده از ترکیبات گیاهی در تغذیه دام و طیور می­باشد(گراس و همکاران، 2007)، (ویندیچ و همکاران، 2007)، (غزالا و علی، 2008) و (گراشورن، 2010). در میان گیاهان داروئی سیر یکی از قدیمی­ترین گیاهان شناخته شده است که خاصیت ضد باکتریایی آن در سال 1858 توسط پاستور گزارش شد. همچنین اثرات سیر بر فراسنجه­های خونی(صابری نجفی،1375) دستگاه تنفس(گروس و همکاران، 1998؛ قریشی ،1999) گوارش و کلیه­ها(گروس و همکاران، 1998) و اثرات ضد التهابی(ساس ،1997) آنتی­اکسیدانی ( گلیگ ،1995) و مهار کننده رشد سلول­های سرطانی ( دوکی،1992) گزارش شده است. امروزه تاثیر سیر بر سیستم ایمنی و خواص آنتی­بیوتیکی و ضد قارچی آن مورد توجه پرورش دهندگان صنعت طیور قرار گرفته است. بیشتر خواص ضد میکروبی سیر مربوط به آلیسین است که توسط آنزیم فسفوپیرودوکسال­آلیناز تولید می­گردد. اجونی ترکیب دیگری است که اثرات ضد قارچی مثل قارچ­های آسپرژیلوس نایجر و کاندیدا آلبیکنز را دارد (یوشیدا ،1987). همچنین میزان عنصر سلنیوم در سیر که در عملکرد سیستم ایمنی اهمیت زیادی دارد، حدود 65 تا 70 درصد می­باشد(اسکو ،2008). البته درصد سلنیوم این گیاه بستگی به محتوای این عنصر در خاک دارد. به طوری که گزارش شده است که این گیاه در موش اثرات ضد توموری دارد و پاسخ حساسیت تاخیری که شاخصی از ایمنی سلولی است را افزایش می­دهد ولی بر سیستم ایمنی همورال و تیترآنتی SRBC بی تاثیر است (پاتیا ،2004). همچنین در تحقیق دیگری که در زمینه ایمنی همورال در جوجه­های گوشتی انجام شده است، پودر سیر تاثیری بر آنتی­بادی ضد نیوکاسل نشان نداده است(جعفری و همکاران ،2008) در مقابل در مطالعه دیگر افزایش میزان مصرف سیر در جیره جوجه­های گوشتی موجب افزایش سطوح تیتر نیو کاسل و گامبورو گردیده است (حق و همکاران ،1999).یکی دیگر از گیاهانی که در بهبود عملکرد، سیستم ایمنی و فراسنجه­های خونی در بدن طیور موثر است پیاز است. پیاز با نام علمی آلیوم سپا، از تیره سوسنیان که با سیر هم خانواده است(شاته ،1998). پیاز دارای ترکیبات مختلف ازجمله پروستاگلاندین­ها، پکتین، آدنوزین، کوئرسیتین و ویتامین­های گروه B،C،E  و اسید آمینه­های ضروری است (مارتین و همکاران،2007). از مهمترین وفراوانترین ترکیب موجود در پیاز ، ترکیبات پلی­فنولی هستند که دارای خاصیت آنتی­اکسیدانی می­باشند(مانچ و همکاران،2004). پیاز را به عنوان ضد عفونی کننده دستگاه گوارش، گیاهی محرک، مدر، اشتها آور، خلط آور، برای رفع سردرد، تب، اختلالات روده­ای، بیماری وبا و همچنین از عصاره­ی خام آن در ضد عفونی نمودن و ترمیم زخم استفاده شده است (جکبوسکی،2003 ؛لانزودی، 2006). پیاز نقش مهمی در کاهش کلسترول خون، بهبود آنتی­اکسیدان خون، ضدسرطان، ضدمیکروب، ضدهپاتیت وخنثی­سازی فلزات سنگین و سمی ایفا می­کند(لاوسون،1994). همچنین فلاونوئید­های موجود در پیاز از قبیل، کوئرستین وکوئریسترین دارای خاصیت آنتی اکسیدانی و ضدسرطانی دارند (کرسون، 1987؛ ردی، 1993). ). تاکنون تحقیق مشابه­ی در مورد استفاده از سیر و پیاز تازه در جیره جوجه­های گوشتی گزارش نشده و از آنجایی که این دو گیاه دارویی هم خانواده­ند و دارای ترکیبات گوگردی یکسانی هستند(لانزوتی 2006) و از طرفی با توجه به محدودیت­های روز افزون استفاده از آنتی­بیوتیک­ها در تغذیه طیور و لزوم استفاده از ترکیبات جایگزین مناسب؛ مطالعات اندکی که در مورد استفاده از گیاهان دارویی نظیر سیر و پیاز به شکل تازه در تغذیه طیور انجام شده و از آنجای که فرآوری گیاهان دارویی نظیر سیر و پیاز با گرما به شکل مستقیم (آون) یا غیر مستقیم (نور خورشید یا سایه) باعث کاهش ماده موثره آنها(ترکیبات گوگردار فرار نظیر آلیسین و فلاونوئیدها) می­شود این آزمایش به منظور بررسی تاثیر سیر ویا پیاز تازه بر عملکرد، سیستم ایمنی و پروفایل چربی خون در جوجه­های گوشتی طراحی و اجرا گردید.تعداد صفحه : 100قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید