سمینار ارشد رشته روانشناسی: بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعالیت امدادی آنها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با عنوان :  بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعالیت امدادی آنها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع:

بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعالیت امدادی آنها

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :چکیدهفصل اول........................................................................................................................... 1مقدمه.............................................................................................................................. 2بیان مسئله....................................................................................................................... 4اهمیت و ضرورت کار............................................................................................................ 5فرضیه تحقیق.................................................................................................................... 5تعریف نظری....................................................................................................................... 6تعریف عملیاتی................................................................................................................... 7 فصل دوم : سابقه پژوهش................................................................................................... 8استرس و سندرم فرسودگی................................................................................................. 9افسردگی.......................................................................................................................... 10افسردگی زیست - شیمیایی................................................................................................. 12افسردگی واکنشی.............................................................................................................. 14مدل سلیه از استرس............................................................................................................ 16افسردگی........................................................................................................................... 16سرزنش خود........................................................................................................................ 17نومیدی................................................................................................................................ 18ترحم به خود ......................................................................................................................... 19معضل افسردگی واقعاً تا چه حد جدی است............................................................................... 20نظریه روانکاوی....................................................................................................................... 21نظریه های یادگیری................................................................................................................ 23رویکرد شناختی.................................................................................................................... 24تعریف.................................................................................................................................. 24افسردگی واکنشی ............................................................................................................... 26افسردگی درون زاد.................................................................................................................. 27افسردگی روان زاد................................................................................................................... 28تشخیص و سنجش افسردگی................................................................................................... 29اختلال افسردگی عمده.............................................................................................................. 30اختلال افسرده خلقی................................................................................................................ 31علایم افسردگی....................................................................................................................... 33چگونگی مقابله با افسردگی ....................................................................................................... 34روش های درمان افسردگی......................................................................................................... 35روش بازسازی شناختی برای درمان افراد افسرده............................................................................ 36روش دو ستونی........................................................................................................................ 36درمان کوتاه مدت....................................................................................................................... 38مشاوره و روان درمانی گروهی.................................................................................................... 39چه عوامل روانی- اجتماعی در افسردگی دخیل هستند................................................................... 39چگونه کسی می تواند بفهمد آیا افسرده است یا خیر...................................................................... 40خسارت استرس...................................................................................................................... 42روند استرس........................................................................................................................... 43نشانه های هیجانی افسردگی.................................................................................................. 44به هنگام افسردگی چه کاری باید انجام دهیم............................................................................... 47دیدگاههای نظری درباره افسردگی ............................................................................................. 49تعریف امدادگر......................................................................................................................... 53خصوصیات یا ویژگیهای امدادگر................................................................................................... 53تعریف کمکهای اولیه و امداد ...................................................................................................... 54هدف ما از کمکهای اولیه............................................................................................................ 54تعریف عملیات نجات.................................................................................................................. 55تعریف دیگر امدادگر.................................................................................................................... 55تعریف کمک های اولیه................................................................................................................ 55بقیه ویژگی های یک امدادگر........................................................................................................ 55حفظ آرامش در ارائه کمکهای اولیه................................................................................................ 56وظایف امدادگر.......................................................................................................................... 58نحوه مراقبت از خود................................................................................................................... 59کنترل استرس.......................................................................................................................... 59واکنش به استرسها.................................................................................................................. 59واکنش های دیررس................................................................................................................... 60واکنش های شدید.................................................................................................................... 61مروری بر سابقه پیشینه تحقیق................................................................................................... 62فصل سوم: طرح پژوهش............................................................................................................. 70طرح پژوهش ........................................................................................................................... 71جامعه پژوهش......................................................................................................................... 72نمونه پژوهش............................................................................................................................ 72روش نمونه گیری....................................................................................................................... 73ابزار پژوهش و روش جمع آوری اطلاعات........................................................................................ 74روش آماری.............................................................................................................................. 75فصل چهارم: آمار....................................................................................................................... 76مقدمه..................................................................................................................................... 77آمار توصیفی............................................................................................................................. 91آمار استنباطی......................................................................................................................... 93فرض صفر................................................................................................................................ 93فرض خلاف.............................................................................................................................. 93فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.................................................................................................... 94بحث و نتیجه گیری................................................................................................................... 95محدودیت های پژوهش .............................................................................................................. 97پیشنهادات.............................................................................................................................. 98 منابع و مآخذ........................................................................................................................... 99پیوست................................................................................................................................. 103چکیده تحقیق:موضوع پژوهش حاضر بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر شهرستان کرج با سابقه فعالیت امدادی آنهاست که بدین منظور 25 امدادگری که بیش از 4 سال سابقه فعالیت داشتند و 25 امدادگری که کمتر از4 سال سابقه فعالیت داشتند به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و افسردگی آنها با پرسشنامه افسردگی بک سنجیده شد و در این پژوهش یک فرضیه شکل گرفت: میزان افسردگی در امدادگران مردی که بیش از چهار سال سابقه در فعالیت امدادی دارند بیشتر از افسردگی امدادگران مردی است که کمتر از چهار سال سابقه در فعالیت امدادی دارند.برای بررسی فرضیه فوق از آزمون t استیودنت استفاده شد و چون t بدست آمده (917%) در سطح (05%) و (01%) کوچکتر از t جدول است بنابراین فرضیه فوق رد و فرضیه صفر تایید می‌شود و این نتیجه بدست آمد که بین میزان افسردگی امدادگرانی که بیش از چهار سال سابقه دارند با امدادگرانی که کمتر از چهار سال سابقه دارند تفاوت معنا دار وجود ندارد.مقدمه:خلق یا mood مایه هیجانی یک وضعیت عاطفی پایدار است که در طول طیفی بهنجار از غم تا شادی تجربه می‌شود. اختلالات خلقی با احساسهای نابهنجار افسردگی یا سرخوشی مشخص می‌شود که در برخی موارد شدید با خصوصیت پسیکوتیک همراهند. اختلالات خلقی به انواع اختلالات دو قطبی و اختلالات افسردگی تقسیم می‌شوند. این علایم در برخی گروههای خاص از نظر جنس و سن و وضعیت روانی و اجتماعی افراد متفاوت می‌شود.در این پژوهش افسردگی نه به عنوان یک بیماری، بلکه به عنوان واکنش روانی در مقابل مسائل و مشکلاتی که امدادگران با آنها گریبانگیر هستند مطرح است.مقوله استرس - بیماری از جمله نخستین موضوعاتی است که در پنجاه سال اخیر بطور تجربی مورد کاوش قرار گرفته است و همین امر باعث شده که تحقیقات مکرر و فراوانی در مورد چگونگی مقابله با آن صورت گیرد. بنظر می‌رسد که از آغاز این قرن همواره با تحولات چشمگیری که در حوزه های مختلف مطالعات پزشکی رخ داده است و با کشف بسیاری از واسطه های نور و هورمونی استرس- بیماری، دادو ستد و ویژگیهای روان شناختی و فیزیولوژیایی، وضوح دو چندان یافته است. زیرا توصیفات اطباء و حکماء قدیم از سطح همبستگی استرس - بیماری فراتر نمی‌رفت.دو مشخصه اصلی افسردگی، ناامیدی و غمگینی است. شخص رکود وحشتناکی را احساس می‌کند و نمی‌تواند تصمیم بگیرد و یا فعالیتی را شروع کند یا به چیزی علاقه مند شود. شخص افسرده در احساس بی کفایتی و بی ارزشی غوطه ور می‌شود، گاه زیر گریه می‌زند و ممکن است به فکر خودکشی بیفتد تقریباً همه بیماران افسرده (97درصد) از کاهش انرژی که منجر به بروز اشکال در تکمیل تکالیف، اختلال در کار تحصیلی و حرفه ای و کاهش انگیزه برای انجام طرح های تازه می‌گردد شکایت می‌کنند.تقریباً 80 درصد این بیماران از اختلال خواب، به خصوص زود بیدار شدن از خواب (یعنی بی خوابی آخر شب) و بیداری های مکرر شبانه، که ضمن آن در مورد مسائل خود به نشخوار ذهنی می‌پردازند، رنج می‌برند، بعضی از بیماران دچار بی اشتهایی و کاهش وزن می‌گردند، معهذا بعضی نیز افزایش اشتها، افزایش وزن و پرخوابی دارند. (به نقل از هاشمیان، 1375)بیان مسئله:آیا میزان افسردگی در امدادگران مردی که بیش از چهار سال سابقه در فعالیت امدادی دارند بیشتر از افسردگی امدادگران مردی است که کمتر از چهار سال سابقه در فعالیت امدادی دارند در پژوهش حاضر قصد بر این است که گروههایی از امدادگران مردی که بیش از چهار سال سابقه در فعالیت امدادی دارند و گروه هایی که کمتر از چهار سال سابقه دارند بررسی شود که آیا افسردگی در امدادگرانی که بیش از چهار سال سابقه دارند بیشتر از کسانی است که کمتر از چهار سال سابقه فعالیت دارند و یا تفاوت معناداری بین میزان افسردگی دو گروه دیده نمی‌شود.تاکنون تحقیق های متنوعی در داخل و خارج کشور در مورد افسردگی انجام گرفته‌ است. در تحقیق‌حاضر قصد براین‌است‌که‌پیرو تحقیق‌های‌پیشین‌در مورد میزان افسردگی امدادگران با سابقه آنها در فعالیت امدادی بررسی انجام شود.البته با این که تحقیق های فراوانی در مورد افسردگی انجام شده ولی تحقیقی در زمینه افسردگی امدادگران با سابقه فعالیت امدادی آنها انجام نشده است.در نهایت سعی بر این است که بررسی شود میزان افسردگی در امدادگرانی که سابقه فعالیت آنها بیشتر است، بالاتر است یا اینکه تفاوت معناداری بین افسردگی دو گروه امدادگران مرد دیده نمی‌شود.اهمیت و ضرورت کاراهمیت و ضرورت کار در این است که با رد یا قبول فرضیه تحقیق مشخص خواهد شد که میزان افسردگی در کدام گروه از امدادگران بیشتر است. لذا با ارائه نتیجه این تحقیق به سازمان امور جوانان جمعیت هلال احمر و مسئولین مربوطه می‌توان آنها را در ارائه خدمات رفاهی و تسهیلات بهتر به امدادگران یاری داد و از میزان افسردگی امدادگران کاست.فرضیه تحقیقمیزان افسردگی در امدادگرانی مردی که بیش از چهار سال سابقه فعالیت امدادی دارند، بیشتر از افسردگی امدادگران مردی است که کمتر از چهار سال سابقه فعالیت امدادی دارند.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 109 قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید