مقاله ISI با ترجمه:عوامل موثر بر نگرش و علاقه به خرید مارک های تجاری لوکس تقلبی در میان مصرف کنندگان کشور اندونزی

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :عوامل موثر بر نگرش و علاقه به خرید مارک های تجاری لوکس تقلبی در میان مصرف کنندگان کشور اندونزی

عنوان : Factors Influencing Attitudes and Intention to Purchase Counterfeit Luxury Brands among Indonesian Consumers

تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

Factors Influencing Attitudes and Intention to Purchase Counterfeit Luxury Brands among Indonesian Consumers Anas Hidayat1 & Ayu Hema Ajeng Diwasasri1 1 School of Business and Economics, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia Correspondence: Anas Hidayat, International Program, School of Business and Economics, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Tel: 62-274-898-444 ext.2200. E-mail: anas.hidayat@uii.ac.id Received: March 17, 2013 Accepted: April 27 2013 Online Published: July 16, 2013 doi:10.5539/ijms.v5n4p143 URL: http://dx.doi.org/10.5539/ijms.v5n4p143 Abstract The aim of the present research study is to examine the influence of antecedents of attitudes towards counterfeiting products of Indonesian consumers and its relationship to purchase intention of counterfeit products. The research mainly discussed the effect of social factors and personality factors towards consumer attitudes to buy counterfeit product, in this context is handbags. Approximately 250 respondents aged from 16-40 participated to give response for the survey gathered from questionnaire distribution. The analysis using path coefficient analysis show that social and personality factors has mostly significant impact towards attitudes. The study concluded that the more positive attitude of consumers towards counterfeit products will further strengthen the purchasing intentions while the higher the status of a consumers’ consumption will not affect any change to both their attitude and willingness to purchase counterfeit products. Keywords: social factors, personality factors, attitudes towards counterfeiting products, purchase intention, status consumption 1. Introduction Counterfeiting, the production and sale of fake products that seem identical to the original product, has been mushrooming across the globe and recently growth in dangerous level (Penz & Stottinger, 2005). Furthermore, Indonesia is among several offenders mentioned in a US report targeting the world’s worst piracy offenders who will soon see their illegal market overtaken by the Internet, which is increasingly the sales medium instead of shopping mall stalls and street carts (Jakarta Globe, accessed on October 15, 2012). According to U.S. Customs and Border Protection Office of International Trade (2007), 70 percent of counterfeited goods belong to fashion goods, such as handbags, watches, jewelry, shoes, clothes, hats, sunglasses, and perfume. The current collective buying behavior shows a high demand for luxury brands product by shoppers at many different social classes. Consumers have increased their awareness about design and have begun to expect high style (Kay, 1990). Consumers who are buying luxury brands products may be described as self-conscious and they were especially concerned about the impression they make (Penz & Stottinger, 2005). Fashion counterfeit products are believed to carry a high image and the prestige connected to a well-known brand name. The similarities in appearance, quality, and image created by the counterfeited version compared to the original product are important in determining consumers’ purchase intention (Wee et al., 1995). This paper attempted to explore the Indonesian consumers’ mindset in relation to purchasing counterfeits of luxury brands. The result and model of the previous research had a conclusion which might not be proper to be applied with the recent condition in Indonesia. The research conducted by the previous researcher has differed in location, object, subject, time and or analysis and generally it was conducted in the foreign country which has different economic and cultural environment to Indonesia. There are three main objectives of the current study. First, it examines the influence of social and personality factors to attitudes towards counterfeit products of Indonesian consumers. Second, it investigates the relationship between consumer attitudes and purchase intention of counterfeits of luxury brands. Third, it examines the influence of social and personality factors to purchase intention of counterfeit products. The producers and marketers of genuine products could then come up with ways or different strategies in engaging the consumers to buy the genuine products over the counterfeit products.

تعداد صفحه : 9تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :عوامل موثر بر نگرش و علاقه به خرید مارک های تجاری لوکس تقلبی در میان مصرف کنندگان کشور اندونزی:چکیده:هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سوابق نگرش نسبت به محصولات جعلی و تقلبی از طرف مصرف کنندگان اندونزی و ارتباط آن با خرید محصولات تقلبی است. این تحقیق به طور عمده اثر عوامل اجتماعی و عوامل شخصیتی را در راستای ایجاد نگرش به خرید محصول تقلبی مورد بررسی قرار داده است. که در زمینه کیف های دستی است. حدود 250 پاسخ دهنده در بازه سنی 40-16 سال در این نظر جمع شده توسط پرسشنامه شرکت کرده اند. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که عوامل اجتماعی و شخصیتی تاثیر عمده ای بر این نگرش دارند. مطالعه نشان داد که نگرش مثبت مصرف کنندگان نسبت به محصول تقلبی با تقویت خرید بیشتر خواهد شد. در حالی که در وضعیت مصرف مصرف ککندگان هیچ تاثیری نمی گذارد. تغییر در هردو نگرش و تمایل به خزید محصولات تقلبی وجود دارد..کلیدواژه ها:عوامل اجتماعی،عوامل شخصیتی،نگرش نسبت به محصولات جعلی و تقلبی،قصد خرید،وضعیت مصرف.1-مقدمه:جعل و تقلب،تولید و فروش محصولات تقلبی به نظر می رسد با محصول اصل یکسان بوده و در سراسر جهان مثل قارچ رشد کرده است و به مرحله خطرناکی رسیده است.(پنز و استوتینگر 2005).تعداد صفحه:14قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید