مقاله ISI با ترجمه فارسی:مدل خزشی برای خاک های غیراشباع در منطقه رانش در رانش زمین چیان جیانگ پینگ

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :مدل خزشی برای خاک های غیراشباع در منطقه رانش در رانش زمین چیان جیانگ پینگ

عنوان : Creep model for unsaturated soils in sliding zone of Qianjiangping landslide

تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

Creep model for unsaturated soils in sliding zone of Qianjiangping landslide Liangchao Zoua, Shimei Wanga,∗, Xiaoling Lai b a Key Laboratory of Geological Hazards of Three Gorges Reservoir Area of Ministry of Education, China Three Gorges University, Yichang 443002, China b Department of Geotechnical Engineering, College of Civil Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China a r t i c l e i n f o Article history: Received 16 May 2011 Received in revised form 16 February 2012 Accepted 28 May 2012 Keywords: Sliding zone Unsaturated soils Matric suction Creep behavior Burgers model a b s t r a c t The mechanical behavior of sliding zone soils plays a significant role in landslide. In general, the sliding zone soils are basically in unsaturated state due to rainfall infiltration and reservoir water level fluctuation. Meanwhile, a large number of examples show that the deformation processes of landslides always take a long period of time, indicating that landslides exhibit a time-dependent property. Therefore, the deformation of unsaturated soils of landslide involves creep behaviors. In this paper, the Burgers creep model for unsaturated soils under triaxial stress state is considered based on the unsaturated soil mechanics. Then, by curve fitting using the least squares method, creep parameters in different matric suction states are obtained based on the creep test data of unsaturated soils in the sliding zones of Qianjiangping landslide. Results show that the predicted results are in good agreement with the experimental data. Finally, to further explore the creep characteristics of the unsaturated soils in sliding zones, the relationships between parameters of the model and matric suction are analyzed and a revised Burgers creep model is developed correspondingly. Simulations on another group of test data are performed by using the modified Burgers creep model and reasonable results are observed. © 2013 Institute of Rock and Soil Mechanics, Chinese Academy of Sciences. Production and hosting by Elsevier B.V. All rights reserved. 1. Introduction Landslide is a major geological disaster, which poses a great threat to human life and property in most parts of the world (Yang and Lu, 1993). Sliding zone, one of the significant structural elements of a landslide, records the detailed information for physical changes and dynamic developments in the evolution process of a landslide. In terms of sliding belt formed in the development of a landslide, the creep behaviors of the soils in sliding zone can reveal the mechanism of landslide formation, and serves as an important index for the prediction and evaluation of a landslide (He, 2005). On the one hand, soils in sliding zone are basically unsaturated due to rainfall infiltration or water level fluctuation of reservoir (Riemer, 1992; Furuya et al., 1999; Wang et al., 2008); on the other hand, a large number of cases show that the deformation of landslides always takes a long period of time, which means that time-dependent properties of landslide soils are observed. According to this understanding,  Supported by the National Natural Science Foundation of China (50879044) and Master’s Degree Thesis Excellent Training Funds of Three Gorges University (2011PY008). ∗ Corresponding author. Tel.: +86 717 6393044. E-mail address: wwsm3044@yahoo.com.cn (S. Wang). a series of triaxial creep tests on unsaturated sliding zone soils were performed (Lai, 2010; Lai et al., 2010). To investigate and describe the creep behaviors of the unsaturated soils, an appropriate creep model needs to be constructed on the basis of creep test data. At present, creep models for the saturated soils can be roughly classified into four categories: component model, integration model, empirical model and semi-empirical model. Among these models, component model, which is constructed on the basis of linear visco-elastoplastic theorem, is featured with clear physical meaning, visual concept and good reflection of rheological properties of geotechnical materials (Sun, 1999). For this purpose, numerous researches have been conducted using component models (Liingaard et al., 2004; Wang et al., 2004; Sun, 2007; Yan et al., 2008; Dey and Basudhar, 2010; Zhang et al., 2012). Most of above-mentioned researches using creep models took the saturation condition into consideration, but the unsaturated condition was rarely considered.

تعداد صفحه : 6تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :دستگاه تست خزش:مدل خزشی برای خاک های غیراشباع در منطقه رانش در رانش زمین چیان جیانگ پینگلیانگ چائو ژو، شیمی وانگ، شیائولینگ لای چکیده:رفتار مکانیکی خاک مناطق رانش نقش مهمی در رانش زمین دارد. به طور کلی، خاک مناطق رانش اساسا به حالت غیر اشباع به علت نفوذ آب باران و نوسانات سطح آب مخازن می باشد. در ضمن، تعداد زیادی از مثال هایی که نشان می دهد فرایند تغییر شکل رانش زمین همیشه به یک دوره زمانی نیاز دارد، نشان دهنده این است که رانش زمین یک ویژگی وابسته به زمان است. بنابراین، تغییر شکل خاک های غیراشباع در رانش زمین رفتارهای خزشی را در بر می گیرد.در این مقاله، مدل خزشی برگر برای خاک­های غیراشباع تحت تنش حالت سه محوری برپایه مکانیک خاک غیراشباع است. بنابراین، از طریق برازش منحنی[1] با استفاده از روش حداقل مربعات، پارامترهای خزش در حالت های مکش ماتریک مختلف بر اساس داده های آزمون خزش خاک های غیر اشباع در منطقه رانش در رانش زمین چیان جیانگ پینگ به دست می آید. نتایج نشان می دهد که نتایج پیش بینی شده تطابق خوبی با داده های تجربی دارند. نهایتا، برای کاوش اضافی، مشخصه های خزشی خاک های غیراشباع در مناطق رانش، روابط بین پارامترهای مدل و مکش ماتریک مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و مدل بازنگری شده خزش برگر متقابلا توسعه داده می شود. شبیه سازی ها بر روی دیگر گروه های داده های آزمون با استفاده از مدل خزشی اصلاح شده برگر انجام شده است و نتایج معقولی مشاهده شده است.1-مقدمه:رانش زمین، یک فاجعه بزرگ مربوط به زمین شناسی است که تهدید بزرگی برای زندگی و دارایی های انسان در بخش های بزرگی از دنیا دارد (یانگ و لو، 1993).[1]- curve fittingتعداد صفحه:21قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید