پایان نامه : ارائه یک مدل نوین جهت آموزش مهارتهای پولی به افراد ناتوان ذهنی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش : تجارت الکترونیک

عنوان : ارائه یک مدل نوین جهت آموزش مهارتهای پولی به افراد ناتوان ذهنی

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزش های الکترونیک

پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک

ارائه یک مدل نوین جهت آموزش مهارتهای پولی به افراد ناتوان ذهنی

 

استاد راهنما

دکتر رضا بوستانی

اسفند ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)چکیدهدر این پایان نامه روش های مختلف آموزش مهارت ها ی زندگی به افراد ناتوان ذهنی مورد بررسی قرار کرفته است، در بین آن ها جدید ترین و بهترین روش آموزش استفاده از دخالت های مبتنی بر کامپیوتر[1] می باشد که در تحقیقات جدید بر روی آن تکیه شده است. آموزش مهارت های پولی به افراد ناتوان ذهنی به عنوان یک عامل مهم ایجاد استقلال آن ها مورد توجه بسیاری از محقیق قرار گرفته است. تحقیقات صورت گرفته در زمینه آموزش مهارت های پولی متکی بر مربی بوده است. بخاطر این موضوع برای آموزش حضور مربی چه در مدرسه و یا خانه الزامی می باشد. در پژوهش حاضر برای ارائه مدلی نوین برای آموزش مهارت های پولی به کودکان ایرانی، روش های بررسی شده در تحقیقات پیشین  با هم ترکیب شده و با واحد پول ایران منطبق گردیده است و به صورت یک مدل تحت نرم افزار ارائه شده است. با استفاده از دخالت های مبتی بر کامپیوتر نیاز به مربی را کم شده است و کودک قادر به ادامه آموزش در خانه می شود. این مدل ارائه شده برروی 20 نفر از دانش آموزان ناتوان ذهنی مورد آزمون قرار گرفت و نتایج بررسی شده است. تمام شرکت کنندگان مهارت های مورد نظر را در سطح خوبی فرا گرفته اند.    فهرست مطالبعنوان                                                                                                 صفحه فصل اول: مقدمه1-1  تعریف ناتوانی ذهنی.. 22-1 عوامل موثر بر ایجاد ناتوانی ذهنی.. 43-1 طبقه بندی ناتوانی های ذهنی.. 44-1 دلیل آموزش مهارت پولی به افراد ناتوان ذهنی.. 55-1 روش های آموزش به افراد ناتوان ذهنی.. 61-5-1 آموزش در محیط طبیعی.. 62-5-1 آموزش بوسیله تصاویر ویدیویی(VBI) 63-5-1 آموزش بوسیله دخالت های مبتنی بر کامپیوترCBI)) 7فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین1-2 آموزش مهارت های زندگی بوسیله کامپیوتر. 91-1-2 سخت افزارهای استفاده شده در این مطالعات.. 141-2-2 نرم افزارهای استفاده شده در این مطالعات.. 143-1-2 مهارت های آموزش داده شده 154-1-2  مشکلات موجود در این مطالعات.. 152-2 آموزش مهارت های پولی به افراد ناتوان ذهنی.. 163-2 جمع بندی.. 23 فصل سوم: روش پیشنهادی 1-3 شرکت کنندگان.. 252-3 اهداف... 273-3 مکان و امکانات لازم. 274-3 شیوه آموزش.... 281-3-4 مراحل آموزش... 305-3 جمع آوری و آنالیز داده ها 346-3 مقایسه مهارت های کسب شده 517-3 جمع بندی.. 53 فصل چهارم نتیجه گیری 1-4 نتیجه گیری.. 552-4 پیشنهادات آتی.. 563-4 فهرست منابع و مآخذ. 57   فهرست جداولعنوان                                                                              شماره صفحهجدول 1:مقایسه مدلهای ارائه شده قبلی برای افزایش مهارتهای مالی برای افراد ناتوان ذهنی  16جدول 2: نتایج آماری تی تست   51جدول 3: نتیجه آزمون تی  53 فهرست نمودار هاعنوان                                                                                                          شماره صفحهنمودار 1: نمودار مهارت های پولی  برای فرزانه صفری با  IQ=53  قبل و بعد از کار با نرم افزار 38نمودار 2 : نمودار مهارت های پولی  برای فاطمه یزدان مهر IQ= 52 قبل و بعد از کار با نرم افزار 38نمودار 3 : نمودار مهارت های پولی  برای فاطمه ماندگار IQ=65  قبل و بعد از کار با نرم افزار 39نمودار 4 : نمودار مهارت های پولی  برای ریحانه حیاتی IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار 40نمودار 5 : نمودار مهارت های پولی  برای سرور افشاری IQ=50 قبل و بعد از کار با نرم افزار 40نمودار 6 : نمودار مهارت های پولی  برای نجمه محمدیIQ=57 قبل و بعد از کار با نرم افزار....... 41نمودار 7 : نمودار مهارت های پولی  برای زینب صنعتIQ=50 قبل و بعد از کار با نرم افزار 42نمودار 8 : نمودار مهارت های پولی  برای زینب صادقی IQ=54 قبل و بعد از کار با نرم افزار 42نمودار 9 : نمودار مهارت های پولی  برای فاطمه محمودیان IQ= 50 قبل و بعد از کار با نرم افزار 43نمودار 10: نمودار مهارت های پولی  برای پریا عبدلی IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار 44نمودار 11: نمودار مهارت های پولی  برای نجمه رحمانیان IQ=51  قبل و بعد از کار با نرم افزار 44نمودار 12: نمودار مهارت های پولی  برای غزل پایدار IQ=62  قبل و بعد از کار با نرم افزار 45نمودار 13: نمودار مهارت های پولی  برای زهرا ایمانی IQ=60 قبل و بعد از کار با نرم افزار 46نمودار 14: نمودار مهارت های پولی  برای مهلا حسنی IQ=60 قبل و بعد از کار با نرم افزار 46نمودار 15: نمودار مهارت های پولی  برای زهرا تقوی IQ=54 قبل و بعد از کار با نرم افزار 47نمودار 16: نمودار مهارت های پولی  برای سید علی سبحانی IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار 48نمودار 17: نمودار مهارت های پولی  برای نوید رضایی IQ=54 قبل و بعد از کار با نرم افزار 48نمودار 18: نمودار مهارت های پولی  برای ساسان مسرور IQ=69 قبل و بعد از کار با نرم افزار 49نمودار 19: نمودار مهارت های پولی  برای محمد امین شیردل IQ=59 قبل و بعد از کار با نرم افزار 50نمودار 20: نمودار مهارت های پولی  برای اسماعیل فریدی پور IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار 50نمودار 21 : مقایسه میانگین مهارت ها قبل و بعد از کار با نرم افزار 52 فهرست تصاویرعنوان                                                                                                         شماره صفحهشکل ها 1:تصاویری از شرکت کنندگان در تحقیق  27شکل ها 2:مراحل مدل ارائه شده برای آموزش مهارت پولی به افراد ناتوان ذهنی  29شکل ها 3: صفحه ورود کابر 30شکل ها 4:آموزش تبدیل ریال به تومان  30شکل ها 5:تمرین شناسایی پول  31شکل ها 6:آموزش ارزش پول  31شکل ها 7:تمرین خرید کالا  32شکل ها 8:جمع پول های دارای ارزش یکسان  33شکل ها 9: ترکیب های عدد 100  33شکل ها 10: تمرین محاسبه میزان باقی مانده 34شکل ها 11: تست گرفته شده از شرکت کنندگان  37 [1] Computer-Based Interventionsمقدمهامروزه با افزایش تحقیقات در تکنولوژی و گسترش روز افزون آن باعث دسترسی آسان  به انواع تکنولوژی ها مانند اتومبیل، هواپیما، تلفن، تلویزیون و امروزه کامپیوتر، تلفن همراه با قیمت پایین شده است. ازکامپیوتر در جهت رفع نیازهای تمام افراد جامعه می توان استفاده کرد، حتی برای افرادی که دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی هستند. امرزوه از کامپیوتر بعنوان یک ابزار برای آموزش استفاده می شود، که باعث ایجاد مبحث آموزش الکترونیک، به معنی آموزش از طریق ابزار های الکترونیکی متنوع مانند اینترنت، انترانت، اکسترانت، شبکه های ماهواره ای، نوار های صوتی و تصویری می باشد، شده است. از کامپیوتر برای آموزش به افراد ناتوان ذهنی استفاده می شود.تعداد صفحه : 76قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید