پایان نامه ارشد:اثبات ولایت و امامت حضرت علی(ع) از نظر حدیث غدیر و پاسخ به شبهات

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه

گرایش :کلام

عنوان : اثبات ولایت و امامت حضرت علی(ع) از نظر حدیث غدیر و پاسخ به شبهات

موسسه آموزش عالی امیر المومنین (ع)

گروه: کلام

 

عنوان

اثبات ولایت و امامت حضرت علی(ع) از نظر حدیث غدیر و پاسخ به شبهات

 

استاد راهنما

حجت الاسلام والمسلمین سید محمود مرعشی فر   

 

استاد مشاور

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم رشیدپور

  

23/05/1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده پایان‌نامه:

از آن جا که مسأله جانشینی پیامبر اعظمk یکی از مسایل بسیار دامنه دار و اختلاف برانگیز در بین مسلمین بوده، در طول تاریخ نگاه های متفاوت و نظرات مختلفی نسبت به این قضیه ابراز شده است. لذا بر مبنای اینکه آیاحدیث غدیر برولایت و امامت حضرت علیj دلالت دارد؟ در این نوشتارما به دنبال بررسی ادله شیعه و اهل سنت در مورد حدیث غدیر خم جهت اثبات امامت وولایت حضرت امیر المؤمنین علیj و پاسخ به شبهات آن بودیم که  در این راستا یافته های ارزنده ای اکتساب گردید ازقبیل:حدیث غدیر، ولایت وامامت حضرت علیj را اثبات می کند؛ اعتقاد به امام واصل امامت پس از نبوت از جمله اصول اعتقادی دین است ؛قرائن وشواهد مقامیه و مقالیه‌ای در کلام پیامبر اسلام هنگام بیان حدیث غدیر وجود دارد که دلالت می کند مراد از کلمه مولی، ولایت و اولویت آن حضرت به تصرف در امور مسلمانان بوده نه اینکه صرف محبت و دوستی باشد، وحدیث غدیر به خوبی بر امامت و ولایت حضرت علیj با استدلالهای محکم و قرائن فراوان دلالت دارد ؛اشکالات وارده بر حدیث غدیر بی اساس می باشند.امامت یکی از اصول مذهب و پایه اصلی استمرار دین می باشد. مقصود ما از اصل «امامت» در اصول اعتقادى شیعه این است که بعد از پیغمبر اکرمk دوازده امام معصومj یکى پس از دیگرى جانشینان بر حق آن حضرت مى‌باشند. هیچ یک از احادیث نبوی در صحت و تواتر به پایه حدیث غدیر نمی‏رسد. امیرالمؤمنینj در دوران خلافت واقعه غدیر را مکررا در محاجّه با مخالفان در محضر مسلمانان یادآوری کرد.برخی از علمای اهل سنت که با دیده انصاف به حدیث غدیر نگریسته‌اند، بر این مطلب تصریح کرده‌اند که مراد رسول خداk از جمله «من کنت مولاه فعلی مولاه» امامت و خلافت امیر مؤمنانj بوده است .قرائن وشواهد مقامیه و مقالیه‌ای در کلام پیامبر اسلام هنگام بیان حدیث غدیر وجود دارد که دلالت می کند مراد از کلمه مولی، ولایت و اولویت آن حضرت به تصرف در امور مسلمانان بوده نه صرف محبت و دوستی. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای ابتدا شروع به تفحص وفیش برداری از منابع مربوطه شد وهمچنین با بررسی نظرات وشبهات اهل سنت باتوجه به مقبولات و منابع مورد اقناع آنها ، در صدد پاسخ برآمده است.واژگان کلیدی: حدیث غدیر، ادله غدیر، امامت امام علیj ، دلالت حدیث غدیر، شبهات

فهرست مطالب

مقدمه. 1فصل اول: کلیات و مفاهیم. 2گفتار اول: کلیات.. 3
 1. تبیین موضوع. 3
 2. پیشینه تحقیق.. 3
 3. سوال اصلی.. 5
 4. سوالات فرعی.. 5
 5. فرضیه ها 5
 6. اصل “امامت” و جایگاه “امام”‌در تفکر اسلامی.. 6
 7. غدیر خم. 11
غدیر. 11معنای اصطلاحی غدیر. 12خم. 12غدیر خم. 13
 1. مولی و واژه های هم‌ردیف.... 14
 2. شبهه. 15
فصل دوم: تبیین سند و دلالت حدیث غدیر بر امامت... 16گفتار اول: شرح اصل حدیث غدیر. 17الف: قصه غدیر به روایات شیعه. 17
 1. واقعه غدیر به روایت الغدیر. 17
 2. واقعۀ غدیر به روایت ارشاد شیخ مفید. 23
 3. واقعه غدیر به روایت احتجاج طبرسی.. 28
ب: قصه غدیر به روایت اهل سنت... 43
 1. حدیث غدیر خم به روایت براء ابن عازب... 43
 2. قصه غدیر از زبان زید بن ارقم. 43
 3. قصه غدیر به روایت شهر بن حوشب... 44
 4. احمد بن یحیی بلاذری و ماجرای غدیر. 44
 5. ابی سعید خدری در روایتی گوید: 45
 6. نسائی در کتاب الخصائص از سعد بن ابی وقاص.... 45
 7. ابن عبدریه در اسد الغابه به نقل از زهری.. 46
جمع بندی و نتیجه گیری.. 46الف. راویان حدیث غدیر از اصحاب پیامبرk.. 48ب. راویان حدیث غدیر از تابعان 50ج. طبقات راویان از علما 52د. اظهار نظرنویسندگان کتب مستقل با موضوع غدیر. 55هـ. حافظان مورد اطمینان و سرشناسان اهل سنت... 56و. داوری پیرامون سند حدیث... 58الف. معنای «مولی» به معنای «اولی» از دیدگاه اهل لغت... 61ب. «مولی» به معنای «اولی» از دیدگاه مفسران. 66نتیجه. 70ج. معنای واژه «ولی» در فرهنگ خلفا 70د. کلمه «ولی» در حدیث غدیر. 80الف: روایت نسائی از زید بن ارقم. 81ب: بزار از سعد بن أبی وقاص.... 82ج: ابن ماجه قزوینی از براء بن عازب... 82هـ. استنباط امامت با حدیث غدیر، از دیدگاه علمای اهل سنت... 83
 1. أبو حامد غزالی.. 83
 2. سبط ابن جوزی.. 84
 3. محمد بن طلحه شافعی(متوفای 658هـ) 85
 4. ابراهیم بن سیار، معروف به نظام معتزلی(متوفای 220هـ به بعد): 85
و. شواهدی محکم بر اراده ولایت از حدیث غدیر. 86شاهد اول: مقارنه ولایت رسول خدا و ولایت امیر مؤمنانj.. 86شاهد دوم: نزول آیه بلاغ قبل از قضیه غدیر. 96فصل سوم: پاسخ به شبهات حدیث غدیر. 106گفتار اول: اشکال سندی بر حدیث غدیر. 107
 1. نیامدن حدیث در کتاب بخاری و مسلم. 107
نقد. 107
 1. ذکر حدیث فقط در مسند احمد. 108
نقد. 108شبهه اول: استدلال به روایت نه قرآن. 108نقد. 109شبهه دوم: ولی در لغت اسم کلمه وَلایت(به فتح) است و معنای آن محبّت نصرت است. 109نقد اول. 110نقد دوم. 111نقد سوم. 112شبهه سوم: دو ولی در یک زمان. 112نقد. 112شبهه چهارم: استدلال نکردن امام علیj و اهل بیتb به حدیث... 113نقد. 113شبهه پنجم: اشکالات وارد بر قضیه حارث فهری.. 1151)مکی بودن سوره انفال. 115نقد. 1152) مکی بودن سوره معارج.. 116نقد اول. 116نقد دوم. 1163)واقع غدیر در مکه یا مدینه. 117نقد. 1174)ثبت نشدن نام حارث فهری در فهرست اسامی صحابه. 117نقد اول. 118نقد دوم‌ 118نقد سوم‌ 1185) عذاب نشدن هیچ مسلمانی در عصر رسالت... 119نقد اول. 119نقد دوم. 1196)نیامدن ماجرای حارث فهری در آیات و آثار. 120نقد. 120شبهه ششم: تشکیک در معنای کلمه مولا در حدیث... 121پاسخ.. 121شبهه هفتم: عدم تصریح به امامت و خلافت بلافصل حضرت در حدیث... 122پاسخ.. 123شبهه هشتم: چه ضرورتی دارد ما لفظ «مولی» در حدیث را حمل بر اولی به تصرف و سرپرستی بگیریم، در حالی که در قرآن در غیر این معنا آمده است؟. 123پاسخ.. 123شبهه نهم: وجود قرینه ای بر اراده «محبت» از کلمه مولا. 124پاسخ.. 124شبهه دهم: ایراد نقل شده ازحسن مثنی.. 125پاسخ.. 125شبهه یازدهم: چرا موضوع ولایت امیرالمؤمنینj در مکه، که تمام مسلمانان جمع بودند ابلاغ نگردید؟. 126پاسخ.. 126شبهه دوازدهم: ارتباط واقعه غدیر با شکایات لشکریان یمن.. 127پاسخ.. 127خلاصه ادلّه ردّ ارتباط واقعه غدیر با شکایات لشکریان یمن.. 131شبهه سیزدهم: بحث از غدیر عقیم است! 132پاسخ.. 132جمع بندی ونتیجه گیری.. 134

مقدمه

مورخان اندیشه اسلامی بر آنند که نزاع بر سر جانشینی پیامبر گرامی اسلامk وسلم از نخستین مباحث کلامی است که پس از آن حضرت، نزد امت وی رواج یافت. مواجهه شیعه با مسأله جانشینی پیامبرk وسلم ارائه نظریه امامت به عنوان استمرار نبوت بود که آن را جزو تعالیم و آموزه های دینی اسلام می دانستند. به این ترتیب، امامت، نه صرفا به عنوان نظریه سیاسی، بلکه به عنوان دیدگاه کلامی و یکی از اصول اعتقادی به میان آمد و مخالفتهای فراوانی را نیز برانگیخت.موافقان و مخالفان نظریه امامت، به بحث و تحقیق پرداخته، مواضع یکدیگر را نقد کردند. تاریخ پرماجرای امامت در اندیشه دینی نزد مسلمانان، پربار از پژوهشهای گرانقدر در ساحت امامت است. هیچ یک از احادیث نبوی در صحت و تواتر به پایه حدیث غدیر نمی‏رسد. سخنان رسول اللهk و بیعت مسلمانان با علی در بزرگترین اجتماع اسلامی که تا آن روز نظیر نداشت و در محضر بزرگان صحابه برگزار گردید. امیرالمؤمنینj در دوران خلافت واقعه غدیر را مکررا در محاجّه با مخالفان در محضر مسلمانان یادآوری کرد و هر بار جمعی از صحابه که در غدیر حضور داشتند برخاستند و شهادت دادندلذاحدیث غدیر بزرگترین حجت و مستند شیعه امامیه بر ولایت مطلقه علیj است. به استناد همین حدیث است که خلافت را موهبتی الهی می‏دانند نه مقامی که مردم انتخاب کنند.اسناد حدیث غدیر نیز بر سایر احادیث نبوی برتری و امتیاز دارد. بیش از صد و ده تن از اصحاب پیغمبر و هشتاد و چهار تن از تابعین و سیصد و شصت تن از ثقات محدثین آن را روایت کرده‏اند.از آنجا که در طول تاریخ اسلام کسی همچون امیرالمؤمنین علی‌j سراغ نداریم که تا این حد به او ظلم شده باشد لذا جا دارد که انواع این ظلم‌ها را بررسی کرده و در هر مورد به آن‌ها پاسخ دهیم، و این کار می‌تواند در رسیدن مردم به حق و حقیقت تاثیرگذار باشدو لذا در این اثر تلاش می کنیم ضمن اثبات ولایت وامامت حضرت علیj از نظر حدیث غدیر به پاسخ شبهات آن نیز پرداخته شود.

فصل اول

کلیات و مفاهیم

 1. تبیین موضوع
امامت یکی از اصول مذهب و پایه اصلی استمرار دین می باشد.مقصود ما از اصل «امامت» در اصول اعتقادى شیعه این است که بعد از پیغمبر اکرمk دوازده امام معصوم b یکى پس از دیگرى جانشینان بر حق آن حضرتk مى‌باشند.این مسئله اثبات ولایت و امامت حضرت علیj از طریق فقط یکی از ادله شیعه یعنی حدیث غدیر می باشد.حدیث غدیربه کمک ادله و قرائن بر آن، نشان می دهد «مولا» به معنای پیشوایی، امامت، خلافت، زعامت و ریاست امیرالمؤمنینj بعد از پیامبر اکرمk بر امور اخروی و دنیوی مسلمانان است.از شاخصه های این مسئله این است که پس از اثبات امامت حضرت علیj ، پاسخ به شبهات، مفسرین، مورخین، وعلماء اهل تسنن به حدیث غدیر می پردازد.رویکرد این پایان نامه کلامی ، روایی و تفسیری می باشد.تعداد صفحه : 59قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید