پایان نامه ارشد:بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی با رضایت شغلی و سلامت عمومی بین کارکنان بانک ملت

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی با رضایت شغلی و سلامت عمومی بین کارکنان بانک ملت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی

عنوان

بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی با رضایت شغلی و سلامت عمومی بین کارکنان بانک ملت

 

استاد رهنما

دکتر حسن امیری

 

استاد مشاور

دکتر کیوان کاکابرایی

بهار   1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                       صفحهچکیده : 1فصل یکم  2کلیات پژوهش    2مقدمه  3بیان مسئله  5اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  7اهداف پژوهش    9هدف اصلی   9اهداف‫فرعی   9فرضیه‏های تحقیق  9تعاریف مفهومی و عملیاتی   9الف ) تعاریف مفهومی   10ب) تعاریف عملیاتی   10فصل دوم  11ادبیات و پیشینه تحقیق  11رضایت مندی ازدواج   12رضایت زناشویی   13عوامل موثر بر رضایتمندی زناشویی   15ارتباط موثر در رضایت زناشویی   16تعارض در رابطه زناشویی   18اختلاف و دلزدگی در رابطه زناشویی   18رضایت از رابطه جنسی   20رضایت از زندگی و رابطه زناشویی   20تمایلات جنسی انسان  22صمیمیت جنسی   23صمیمیت در ازدواج   24صمیمیت واقعی   27صمیمیت و خود افشاسازی   28مشکلات صمیمیت در مردان  29مشکلات صمیمیت در زنان  30تعاریف مختلف از رضایت شغلی   32نظریه های مختلف در مورد رضایت شغلی   33شاخص های رضایت شغلی   35اهمیت رضایت شغلی   35تلفیق زندگی کاری و خانوادگی   37رابطه شخصیت متناسب با موفقیت شغلی   37عوامل مؤثر در رضایت شغلی   38غنی‌سازی شغلی   40مفهوم سلامت روان  42تاریخچه سلامت روان  43جنبه های مختلف سلامت روان  45مولفه های مثبت در سلامت روانی  49سلامت روان از دیدگاه روان شناسان  49ویژگیهای سلامت روان از دیدگاه سالیوان (1953) 56مدل های سلامت روان  64الگوی سلامت روانی کامل  65نشانه‌ها: 70دلایل مشکلات مربوط به سلامت روان  74ب) پیشینه پژوهشی  78...  

چکیده :

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی با رضایت شغلی وسلامت عمومی بین کارکنان بانک ملت صورت پذیرفت .بدین منظور از بین پرسنل شاغل در بانک ملت تعداد 132 نفر(100نفر مردو32نفر زن)به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب ومورد ارزیابی قرار گرفتند.ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی GHQ-28وپرسشنامه رضایت زناشویی انریچ وپرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ بود.روش تحقیق مورد استفاده در این پزوهش ار نوع توصیفی _همبستگی بود. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بین رضایتمندی زناشویی با رضایت شغلی و سلامت عمومی رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین یافته های دیگر بیانگر آن است که بین رضایتمندی زناشویی با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد و نیز نتایج موید این بود که بین سلامت عمومی با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.نتیجه می گیریم سلامت عمومی رضایت زناشویی ورضایت شغلی در هم تاثیر گذارند وبرای داشتن رضایت زناشویی مولفه های سلامت ورضایت شغلی نیز باید در شرایط مساعدی باشندطوری که اختلال روانی شانس برقراری روابط رضایت بخش را برای فرد کاهش میدهد.بنابراین می توان گفت که شناخت هرچه بیشتررابطه کار و خانواده وسلامت روان می تواند به بالا بردن سطح رضایت شغلی و زناشویی کمک کند و از مشخصات یک سازمان سالم آناست که سلامت جسمی و روانی کارکنان به همان اندازه مورد توجه و علاقه مدیریت سازمان قرار گیرد که تولید و بهره وری مورد نظر است هدایت و رهبری منابع انسانی و بکارگیری به موقع توانایی ها و استعدادهای افراد شاغل در نیل به اهداف سازمانی برای مدیران هر مجموعه از مسایل مهم مدیریتی به حساب می آید. کلمات کلیدی:رضایت شغلی،رضایت زناشویی،سلامت روان 

فصل یکم

کلیات پژوهش

مقدمه

سازمان جهانی بهداشت خانواده را به عنوان عامل اجتماعی اولیه در افزایش سلامت و بهزیستی معرفی کرده است(کمپبل[1]،2008). پژوهش های مختلف نیز به این امر اشاره کرده اند که ازدواج موفق موجب می شود افراد شادتر، با نشاط تر وسالم تر زندگی کنند(دانلی[2]، 2010). از این رو مطالعه رضایت زناشویی و ابعاد مختلف آن( از جمله روابط جنسی) به جهت تاثیری که بر بهداشت روانی افراد دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است(افخمی عقدا، یزدانیان پوده، کمالی زارچ، رستگار، فلاحتی، دهقان و حکیمیان، 1392). به عبارتی وضعیت سلامت روان زوجین روی سازگاری زناشویی بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان ها تاثیر گذار است. نتایج مطالعات مبین این نکته است که افراد متاهلی که زندگی شان پایدار است و از زندگی زناشویی خود رضایت کافی دارند، کمتر دچار بیماری افسردگی و مشکلات روان شناختی می شوند(ویت[3]،2011؛ دمو[4]، 2009).از طرفی هرفردی به شغلش نوعی احساس رضایت دارد که زاییده عواملی نظیر: شرایط کار، نظام سازمانی شغل، روابط حاکم بر محیط کار و تاثیر عوامل فرهنگی می باشد لذا می توان نتیجه گرفت که رضایت شغلی احساسی روانی است که از عوامل اجتماعی نیز متاثر می باشد(شفیع آبادی،1386).بررسی های مختلف در زمینه رضایت شغلی نشان می دهد که متغیرهای زیادی با رضایت شغلی مرتبط است که این متغیرها در چهار گروه قابل طبقه بندی است:1-عوامل سازمانی 2-عوامل محیطی3-ماهیت کار 4-عوامل فردی، همچنین عوامل موثر بر رضایت شغلی عبارتنداز: خاطر جمعی و آسایش در زندگی، شرایط مطلوب کار، احساس علاقه و وابستگی، رفتار از روی عدل و انصاف، احساس موفقیت در کار، تشخیص زحمات و خدمات انجام شده و قدرشناسی از کار، شرکت در تعیین خط مشی کار(حکیمی جوادی و نامداری،1388).یکی از عوامل موثر بر رضایت شغلی خانواده می باشد ودر واقع خانواده واحدی است که اجزای آن با هم تغییر می کنند و برای حفظ تعادل خود فعال می شود. نقطه آغاز شکل گیری و رکن اصلی خانواده، زندگی مشترک زناشویی است که از ازدواج ناشی می شود و از طرف دیگری رضایت شغلی با کارآیی و اثر بخشی و سلامت تن وروان بستگی دارد. رضایت شغلی بخش مهمی از رضایت زندگی محسوب می شود(شفیع آبادی،1386).رضایت زناشویی یکی از مهم ترین عوامل اثر گذار بر عملکرد خانواده می باشد و از مهمترین شاخص های رضایت از زندگی است. همه زوجها به دنبال آن هستند که از زندگی زناشویی خود لذت برده و احساس رضایت داشته باشند. علاوه بر اینکه از آنجایی که کودک در خانواده به دنیا می آید کنش های متقابل در رابطه عاطفی میان مادر و کودک به روابط اجتماعی کودک در آینده شکل داده و نحوه برخورد مادر با کودک در چگونگی اجتماعی شدن و کسب مهارت های اجتماعی فرزند تاثیر بسزایی دارد که نهایتا رضایت شغلی و زندگی زناشویی را جهت می دهد(عبداله زاده،1389).نتایج مطالعات موسوی با عنوان مقایسه سویه های متفاوت رضایتمندی از زندگی زناشویی در زنان شاغل و غیر شاغل، حاکی از آن است که رضایتمندی زناشویی زنان شاغل در چندین سویه از زنان خانه دار بهتر و عوامل تهدید کننده ازدواج در آنان از زنان خانه دار کمتر بوده و پیوند آنان با همسرشان نیرومندتر است(موسوی،1387).تعداد صفحه :143قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید