پایان نامه ارشد:بررسی تأثیرپذیری وهابیت از اسرائیلیات

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه

گرایش :کلام شیعه

عنوان : بررسی تأثیرپذیری وهابیت از اسرائیلیات

موسسه آموزش عالی امیر المومنین (ع)

پایاننامه کارشناسی ارشد

 

رشته تحصیلی: کلام شیعه

 

عنوان

بررسی تأثیرپذیری وهابیت از اسرائیلیات

 

استاد راهنما

حجت الاسلام والمسلمین سید محمود مرعشی فر

 

استاد مشاور

حجت الاسلام و المسلمین احمد عبدالوند

مرداد 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده پایاننامه:

اسرائیلیات در اصطلاح به روایت های برگرفته شده از یهود و نصاری گفته می‌شود که در میان امت‌های گذشته جاری بوده است پیش از اسلام یهودیان که مروّجان اصلی و عمده فرهنگ اسرائیلیات به شمار می-روند، در مجاورت مشرکان در مدینه و پیرامون آن از جمله خیبر و فدک زندگی می‌کردند و چون دارای دین و کتاب آسمانی بودند، موقعیت و فرهنگ بالاتری در مقایسه با مشرکان داشتند و نزد آنان از جایگاه علمی ویژه‌ای برخوردار بودند، مشرکان برای فهم بسیاری از مسائل ، از جمله مسائل مربوط به خلقت، تاریخ ملتهای گذشته و... به آنان مراجعه می‌کردند، وهابیت در برخورد با صفات خبری خداوند قائل به نظریه تجسیم می‌باشند که اعتقادات برگرفته آنان در این زمینه به تأثیرپذیری آنان از اهل کتاب برمی‌گردد، اهل کتاب خود صفات خبری خداوند در تورات را بر معنای ظاهری خویش تحمیل کرده و قائل به تجسیم و تشبیه می باشند آنان معتقدند که اوصاف انسانی ذکر شده در تورات نشان دهنده وجود این نوع صفات در خداوند متعال است، تنها تعداد معدودی از آنان در توجیه عقیده خویش می‌گویند که خداوند نیز هم چون انسان دارای گوش، چشم، دست و پا و... است اما از نوعی دیگر و متفاوت با اعضای انسان.واژگان کلیدی:  اسرائیلیات- وهابیت- اهل کتاب- کعب الأحبار- ابوهریرۃ

فهرست مطالب

مقدمه. 1تعریف مسأله. 3پیشینه‌ی تحقیق.. 3جنبه‌ی جدید بودن و نوآوری تحقیق.. 3ضرورت تحقیق.. 3اهداف تحقیق.. 4سوال اصلی تحقیق.. 4سوالات فرعی تحقیق.. 4فرضیه‌های تحقیق.. 4کاربرد تحقیق.. 4روش تحقیق.. 5فصل اول:کلیات و مفاهیم اسرائیلیات... 6واژه اسرائیلیات در لغت... 7واژه اسرائیلیات در اصطلاح.. 7اقسام اسرائیلیات.. 9پیدایش اسرائیلیات.. 10کتاب‌های تفسیری و اسرائیلیات.. 11کتاب‌های تاریخی و اسرائیلیات.. 13مبدأ نفوذ اسرائیلیات.. 18علل عمده نفوذ اسرائیلیات در منابع اسلامی.. 20
 1. نزدیکی و همسو بودن فرهنگ اسلامی و باورهای مسلمین با ادیان قبل مخصوصاً یهود و مسیحیت. 20
 2. نا آگاهی اعراب و نداشتن کتاب آسمانی همراه با اشتیاق به دانستن مسائل گذشته جهان. 20
 3. استقبال و توجه مردم عوام به قصهپردازی و داستانسرایی.. 20
 4. اعتماد بیش از حد برخی از مفسران به اخبار و روایات.. 21
 5. تشویق خلفا 21
 6. منع نقل احادیث.. 22
 7. مسئولیت مسلمان نماها 23
زمینه‌های گسترش اسرائیلیات.. 23
 1. ضعف فرهنگی عرب.. 23
 2. کنیه و دشمنی شدید یهود. 28
 3. ایجاز و گزیده گویی قرآن. 28
 4. قصه سرایان و همراهی دستگاه خلافت با آنان. 28
 5. ممنوعیت نگارش حدیث.. 29
 6. مسامحه در نقل و بررسی روایات.. 29
 7. حضور اهل کتاب در جزیرۃ العرب پیش از اسلام. 30
 8. حکومت اموی و نقش آن در اشاعه اسرائیلیات.. 31
خطر اسرائیلیات برای فرهنگ اسلامی.. 34آثار و پیامدهای اسرائیلیات.. 36
 1. آمیخته شدن تفسیر و حدیث صحیح اسلامی با خرافات.. 36
 2. فساد و انحراف در عقاید مسلمانان. 36
 3. خدشه دار کردن سیمای اسلام. 36
دیدگاهها و هشدار برخی از اندیشمندان اسلامی در خصوص اسرائیلیات.. 37فصل دوم: وهابیت... 42سلفی گری.. 43مفهوم لغوی سلفی.. 43مفهوم اصطلاحی سلفی.. 44احمدبن حنبل رئیس خط سلفی گری.. 45عوامل تاریخی پیدایش خط سلفی گری.. 46سلفیه جدید (فرقه وهابیت) 46بنیانگذاران فرقه وهابیت.. 47الف ) ابن تیمیّه بنیانگذار فکرى وهّابیّت.. 47ب) محمّد بن عبد الوهّاب.. 49عوامل مؤثر در تبلیغ وهابیت.. 501- تفرقه و پراکندگی مردم. 512- ضعف فرهنگی ، دینی و اقتصادی سر زمین نجد. 53الف- فقر و تبعیض... 55ب- ضعف ایمان نسل جدید. 55ج- نا آگاهی دین داران. 56د- رفتار های تفرقه آمیز. 563- همکاری آل سعود. 564- سردادن شعار های مذهبی.. 585- استفاده ابزاری از حرمیین شریفین.. 606- استفاده ازموسم حج.. 627- حلال شمردن اموال مخالفین.. 638- حمایت وپشتیبانی قدرت های استکباری.. 639- تحمیل و اصرار عقیده 6510- انتشارات ضد شیعه. 6811- در انحصار قرار دادن مراکز انتشاراتی و کتابخانهای.. 69الف )کتابخانه ها 70ب)مراکز انتشاراتی.. 72فصل سوم: تأثیرپذیری وهابیت از اسرائیلیات... 76راههای تأثیرپذیری وهابیت از اسرائیلیات.. 77الف) اهل کتاب.. 77
 1. کعب الأحبار. 77
 2. تمیم داری.. 78
 3. وهب بن منبه. 78
 4. عبدالله بن سلام. 79
ب) مسلمانان. 80
 1. ابوهریره 80
 2. عبدالله بن عمروعاص... 81
 3. محمد بن کعب القرظی.. 81
 4. ابن جریح.. 82
 5. عبدالله بن عباس... 82
 6. عکرمه. 85
 7. مجاهد. 86
 8. مقاتل بن سلیمان. 86
ج) کتب.. 87الف) کتاب « السنـﺔ» 87ب) کتاب «التوحید» 88شکل و نوع تأثیرپذیری وهابیت از اسرائیلیات.. 89صفات خبری خداوند. 89
 1. نظریه تشبیه و تجسیم. 90
 2. نظریه اثبات بلاتأویل. 90
 3. نظریه اثبات بلاکیف... 90
 4. نظریه اثبات با تأویل. 90
 5. نظریه سلبی صفات.. 90
 6. نظریه نفی وصف... 91
 7. نظریه تشبیه و تنزیه (نظریه اهل بیت) 91
خداوند در تورات.. 91الف) توصیف انسان وار. 91ب) توصیف به کمالات.. 93ج) اوصاف فراطبیعی.. 94دیدگاه وهابیت در کیفیت صفات الهی.. 95
 1. صفات.. 95
 2. رویت.. 96
 3. تجسیم. 97
نمونههایی از ویژگیهای خدای وهابیان. 97الف. داشتن دست.. 97نقد. 98یک. هماهنگ با تورات موجود. 99دو. تعارض با عقل.. 99سه. تعارض با روایات.. 99چهار. عدول از شیوه اهل لغت.. 100پنج. نادیده گرفتن تفاسیر. 100ب. بالای عرش نشسته است.. 101نقد. 102یک. تعارض با آیات محکمات قرآن. 102دو. هماهنگ با تورات موجود. 102سه. تعارض با عقل.. 102چهار. عدول از شیوه اهل لغت.. 103نتیجه گیری.. 105فهرست منابع و مؤاخذ. 106

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد خیر خلقه و خیر من نطق بلسانٍ عربی مبین و علی آله افضل بریّته من بعده.و أما بعداین پایان نامه که درصدد بررسی چگونگی تأثیرپذیری وهابیون از اسرائیلیات است مشتمل بر سه فصل است که فصل نخست آن به کلیات و مفاهیم اسرائیلیات اختصاص دارد بطوریکه با تعریف لغوی و اصطلاحی اسرائیلیات آغاز می­گردد سپس تعاریف مختلف اسرائیلیات را از نظر می گذراند و أقسام اسرائیلیات را ذکر می­نماید بعد از آن پیدایش اسرائیلیات را مطرح کرده و به بحث درباره کتاب­های تفسیری و اسرائیلیات و نیز کتاب­های تاریخی و اسرائیلیات می­پردازد و در ادامه مبدأ نفوذ اسرائیلیات و علل عمده نفوذ اسرائیلیات در منابع اسلامی را کنکاش می­نماید و نزدیکی فرهنگ اسلام با أدیان قبل از خویش، ناآگاهی اعراب و نداشتن کتاب­ آسمانی، استقبال و توجه مردم عوام به قصه­پردازی و نیز اعتماد بیش از حد برخی از مفسران به أخبار و روایات و... را از عوامل عمده نفوذ اسرائیلیات بر می­شمارد و زمینه­های گسترش اسرائیلیات را مکمل بحث پیش می­داند که از مهم­ترین آنها می­توان به ضعف فرهنگی عرب و کنیه و دشمن یهود با مسلمانان اشاره نمود پایان بخش این فصل مباحثی هم­چون خطر اسرائیلیات برای فرهنگ اسلامی و پیامدهای اسرائیلیات و دیدگاههای اندیشمندان در خصوص اسرائیلیات است.اما فصل میانی این پایان نامه به فرقه­ی ضالّه­ی وهابیت اختصاص دارد که آغازگر آن سلفی­گری و مفاهیم لغوی و اصطلاحی سلفی می­باشند گام بعدی این فصل معرفی احمدبن حنبل به عنوان رئیس خط سلفی­گری است در ادامه عوامل تاریخی در پیدایش خط سلفی­گری را مطرح می­نماید بعد از آن به سلفیه­ی جدید یا همان وهابیت می­پردازد و ابن تیمیه را به عنوان بینانگذار فکری و محمدبن عبدالوهاب را به عنوان مؤسس این فرقه معرفی می نماید و در پایان تفرقه و پراکندگی مردم، ضعف فرهنگی، دینی و اقتصادی سرزمین نجد، همکاری آل­سعود، استفاده ابزاری از حرمین شریفین و... را از عوامل مؤثر در تبلیغ وهابیت برمی­شمارد و به شرح و توضیح هر کدام می­پردازد.فصل فرجامی این پایان نامه به راههای تأثیرپذیری وهابیت از اسرائیلیات اختصاص داده شده است که این راهها را منحصر در سه راه از جمله اهل کتاب، مسلمانان و کتب می­داند و آنجا که بحث اهل کتاب مطرح می­گردد بر معرفی چهره­های برتر آنان همت می­گمارد و نیز در بحث مسلمانان یا بهتر است بگوییم مسلمان نماها به معرفی چهره­های سرشناس در جعل احادیث و روایات می­پردازد و دو کتاب التوحید و السنـﺔ را از تأثیرگذارترین کتاب­ها از حیث نقل احادیث و روایات جعلی اسرائیلیات بر می­شمارد در ادامه به نوع تأثیرپذیری و شکل و هیئت آن می­پردازد و وهابیون را در نظریه­ی تشبیه و تجسم صفات خبری باری تعالی متأثر از یهودیان و مروّجان فرهنگ اسرائیلیات می­داند و انواع نظریه­های موجود در ارتباط با صفات خبری خداوند را متذکر می­شود و از آنجا که وهابیون در نظریه­ی تجسیم متأثر از یهودیان و آنان نیز از تورات متأثر هستند به بحث پیرامون خداوند در تورات می­پردازد و توصیف انسان­وار و توصیف به کمالات و اوصاف فراطبیعی خداوند در تورات را با ذکر نمونه­هایی برای هر یک از آن عناوین شرح و توضیح می­دهد و نیز تجسیم در میان یهودیان را از نظر می­گذراند بعد از آن به دیدگاه وهابیت در کیفیت صفات الهی که در صفات و رؤیت و تجسیم خلاصه می­گردند، می­پردازد.سپس نمونه­هایی از ویژگی­های خدای وهابیان هم­چون داشتن دست و نشستن بر بالای عرش را ذکر می­نماید و به نقد هر کدام از آنها می­پردازد و در پایان نتایج حاصله از تحقیق و تفحص را بیان می­کند.تعداد صفحه : 129قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید