پایان نامه ارشد:مقایسه سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی در دختران با نشانگان ضربه عشق و دختران عادی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقایسه سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی در دختران با نشانگان ضربه عشق و دختران عادی

 دانشگاه آزاد اسلامی  

واحد  کرمانشاه

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش بالینی(MA)

 

عنوان پایان نامه

مقایسه سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی در دختران با نشانگان ضربه عشق و دختران عادی

 

استاد راهنما

دکتر مختار عارفی

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) 

فهرست مطالب

عنوان...................................................................................................... صفحه                                                                                                  فصل اول: مقدمه پژوهشمقدمه ............................................................................................................................................................1بیان مسأله .....................................................................................................................................................3ضرورت و اهمیت پژوهش ..........................................................................................................................5اهداف تحقیق.. .............................................................................................................................................6هدف اصلی ..................................................................................................................................................6اهداف فرعی............. ...................................................................................................................................6فرضیه ها.......... ............................................................................................................................................7تعریف متغیرها..............................................................................................................................................7تعریف مفهومی واژه ها................................................................................................................................7تعریف عملیاتی واژه ها................................................................................................................................7فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهشتاریخچه دلبستگی.........................................................................................................................................9تعریف دلبستگی..........................................................................................................................................10نظریه دلبستگی.............................................................................................................................................12اهمیت نظریه دلبستگی.................................................................................................................................14مفاهیم اساسی در نظریه دلبستگی................................................................................................................15حساسیت و کیفیت دلبستگی......................................................................................................................16نظام دلبستگی...............................................................................................................................................16مدلهای فعال ساز درونی.............................................................................................................................16نظام کاوشی................................................................................................................................................17دلبستگی و کاوش در سراسر چرخه زندگی...............................................................................................18دلبستگی ایمن به عنوان یک عامل محافظ..................................................................................................18ارتباط نظریه دلبستگی با سایر نظریات دیگر.............................................................................................20نظریه روان تحلیل گری.............................................................................................................................20نظریه رفتارگرایی........................................................................................................................................22دیدگاه کردارشناسی....................................................................................................................................23چارچوب تکاملی نظریه دلبستگی................................................................................................................25مراحل دلبستگی...........................................................................................................................................25شیوه های جدید ارزیابی دلبستگی کودکان..................................................................................................30طبقه بندی کیفیت دلبستگی.........................................................................................................................31دلبستگی ایمن..............................................................................................................................................31دلبستگی نا ایمن(اجتنابی) ..........................................................................................................................31دلبستگی نا ایمن(دوسو گرا) ......................................................................................................................31دلبستگی آشفته...........................................................................................................................................32سلسله مراتب اشخاص مورد دلبستگی.......................................................................................................32دلبستگی های متعدد...................................................................................................................................33دلبستگی و تاثیرات آن بر شخصیت و زندگی آینده افراد...........................................................................33دلبستگی در بزرگسالی.................................................................................................................................34دلبستگی و آسیب شناسی روانی..................................................................................................................35تمایز یافتگی خود.......................................................................................................................................35ویژگی های افراد تمایز یافته.......................................................................................................................36نظریه سیستمی بوئن...................................................................................................................................36نظام عاطفی خانواده هسته ای.....................................................................................................................40فرایند فرافکنی خانواده................................................................................................................................41گسلش عاطفی............................................................................................................................................41فرایند انتقال چند نسلی..............................................................................................................................42واپس روی اجتماعی..................................................................................................................................43ارزیابی تمایز یافتگی خود..........................................................................................................................43مولفه های تمایز یافتگی.............................................................................................................................46رویکرد تاریخی به پژوهش های عشق......................................................................................................47رابین..........................................................................................................................................................47رابرت استرنبرگ........................................................................................................................................47اریک فروم.................................................................................................................................................48جان لی......................................................................................................................................................48سوزان هندریک و کلاید هندریک.............................................................................................................50نظریه های عشق..........................................................................................................................................50پیشینه پژوهش.............................................................................................................................................53پیشینه داخلی...............................................................................................................................................53پیشینه خارجی............................................................................................................................................55 فصل سوم روش پژوهشروش پژوهش.............................................................................................................................................58متغیر های پژوهش.......................................................................................................................................58جامعه آماری پژوهش..................................................................................................................................58شیوه نمونه گیری و حجم نمونه..................................................................................................................58ابزارهای پژوهش.........................................................................................................................................58روش اجرا...................................................................................................................................................61.تجزیه و تحلیل داده ها................................................................................................................................61فصل چهارم یافته های پژوهششاخص های توصیفی متغییرهای پژوهش...................................................................................................63داده های استنباطی.......................................................................................................................................65فصل پنجم بحث و نتیجه گیریتفسیر نتایج..................................................................................................................................................72محدودیتها....................................................................................................................................................77پیشنهادات پژوهشی.....................................................................................................................................77پیشنهادات کاربردی.....................................................................................................................................77   

چکیده

 این پژوهش به بررسی مقایسه سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی در دختران با نشانگان ضربه عشق و دختران عادی پرداخت.جامعه این پژوهش را دانشجویان دختر دانشگاه­های استان کرمانشاه با دامنه سنی 18 تا 28 سال را تشکیل می­دهند که به نوعی دچار شکست عشقی یا عاطفی شده اند و همچنین دختران عادی تشکیل می دهند .حجم نمونه تعداد 200 نفر آزمودنی ( برای هر زیر گروه 100 نفر) بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.در این پژوهش از پرسشنامه های سبک دلبستگی بزرگسالان، خودمتمایزسازی و پرسشنامه ضربه عشق راس استفاده شد.یافته های پژوهش نشان داد که بین سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی در دختران با نشانگان ضربه عشق و دختران عادی تفاوت معنی داری دیده شد این معنی داری مبین این است که حداقل در میانگین یکی از مقیاسها در بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد. با توجه به یافته های پژوهش میتوان نتیجه گرفت که سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی از متغیر های مرتبط و پیش بین ضربه عشق اند که این نکته می تواند مورد توجه برنامه­ریزی هایی در این رابطه قرار گیرد.واژگان کلیدی:سبک های دلبستگی، تمایز یافتگی، نشانگان ضربه عشقتعداد صفحه :93قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید