پایان نامه ارشد:نقد و بررسی آیات امامت در تفسیر کشاف

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه

گرایش :کلام شیعه

عنوان : نقد و بررسی آیات امامت در تفسیر کشاف

دانشگاه  امیر المومنین (ع)

پایان نامه کارشناسی ارشد

 

رشته تحصیلی : کلام شیعه

 

عنوان

نقد و بررسی آیات امامت در تفسیر کشاف

استاد راهنما

دکتر علی مطوری

 

استاد مشاور

علیرضا پاکباز

28/5/1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) 

چکیده پایان‌نامه:

عالمان شیعه معتقدند امامت و ولایت از اصول دین، و دنباله رو نبوت پیامبر اکرم9 بوده وامام علی j نیز خلیفه بلافصل بعد از پیامبر اکرم9میباشد و بر این مطلب آیات و روایات فراوانی دلالت میکند. اما عالمان اهل سنت امام علی jرا به عنوان خلیفه بلا فصل بعد از نبی اکرم9 نمیدانند .یکی از این عالمان که جایگاه علمی خاصی در میان اهل سنت دارد ابوالقاسم محمود زمخشری است. در این پایان نامه قصد داریم، عوامل عدم پذیرش عالمان اهل سنت به خصوص زمخشری بر این مدعا را با بررسی آیات ولایت)ولایت، تبلیغ، مباهله، اطاعت، امامت، صادقین، تطهیر) مورد توجه قرار دهیم.تفسیر کشاف زمخشری از نوع تفسیر ادبی است ، که در آن به توضیح واژه های قرآن ، بیان نکات دستوری و شرح مختصر آیات پرداخته شده است و در آن بحث روایی و یا استدلال علمی به ندرت یافت می شود. شیوه ی معتزله همیشه بر مبنای طرح مسائل علمی و ارائه ی استدلالهای عقلی بوده است ، اما بر خلاف انتظار در تفسیر کشاف اثر قابل توجیهی از طرح مباحث علمی و استدلالی یافت نمی شود. هدف از بررسی تفسیر کشاف ، نقد و تحلیل نظرات زمخشری در مورد آیات امامت و ولایت است. از دستاوردهای این تحقیق اشاره به نظرات مفسرین اهل سنت خصوصا زمخشری باب آیات امامت در قرآن و اثبات فضیلت امامت ائمه b بطور عام و امام امیرالمومنین j بطور خاص از طریق نقد این نظرات بوسیله اقوال مفسرین امامیه به خصوص علامه طباطبایی است.هدف از این مقایسه تطبیقی، بیان تفسیر صحیح آیات مهم و کلیدی امامت و ایجاد فضای علمی جهت تحقیق و بررسی هر چه بیشتر مخاطبان بوده است.واژگان کلیدی: امامت، ولایت، اطاعت، تبلیغ، کشّاف، زمخشری.

فهرست مطالب

مقدمه. 1فصل اول مفاهیم،کلیات.. 4گفتار اول : کلیات.. 5تعریف مسأله 3پیشینه ی تحقیق. 3جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق در چیست ؟ 3ضرورت تحقیق. 3هدف تحقیق. 3سئوالات تحقیق. 3سئوال اصلی. 3سئوالات فرعی. 3فرضیه ها 3روش انجام تحقیق. 3گفتار دوم : مفاهیم و اصطلاحات.. 9تصویر کلی شیعه و اهل سنت از امامت.. 3تعریف لغوی امامت.. 3تعریف اصطلاحی امامت.. 3تعاریف امامت از دیدگاه اهل سنت: 3تعاریف امامت از دیدگاه شیعه 3مفهوم ولایت.. 3زندگینامه مؤلف تفسیر کشاف.. 3سبک تفسیری زمخشری. 3مکتب تفسیری معتزله 3ویژگیهای تفسیر اعتزالی. 3فصل دوم آیات امامت عامّه. 22پیش در آمد. 23گفتار اول: آیه صالح المؤمنین، تحریم/4. 24الف- نقد و بررسی دیدگاه زمخشری و سایر دیدگاه مفسرین اهل سنت.. 3نظر زمخشری. 3نظر آلوسی در تفسیر روح المعانی. 3نظر ابن کثیر در تفسیر القرآن العظیم. 3نظر سیوطی در تفسیر الدرّ المنثور 3ب) تبیین آیه از دیدگاه مفسرین شیعه 3نظر علامه بحرانی در البرهان. 3نظر علامه حویزی در تفسیر نورالثقلین. 3نظر علامه طباطبایی در تفسیر المیزان. 3جمع‌بندی.. 32گفتار دوم: آیه صادقین (توبه/119) 33الف) نقد و بررسی دیدگاه زمخشری و سایر دیدگاه مفسرین اهل سنّت.. 3نظر زمخشری. 3نظر سیوطی در الدرّ المنثور 3نظر قرطبی در تفسیر القرطبی. 3نظر فخر رازی در تفسیر الکبیر. 3ب) تبیین آیه صادقین از دیدگاه مفسرین شیعه 3نظر علامه بحرانی در البرهان. 3نظر علامه حویزی در النورالثقلین. 3نظر علامه طباطبائیw در المیزان. 3جمع بندی.. 41گفتار سوم: آیه مباهله، آل عمران/61. 44نظر زمخشری. 3الف)  نقد و بررسی دیدگاه زمخشری و سایر نظرات مفسرین اهل سنت.. 3نظر فخر رازی در تفسیر کبیر. 3نکاتی در نقد نظر فخر رازی. 3نظر شیخ آلوسی در روح المعانی. 3نظر سیوطی در الدرّ المنثور 3ب) تبیین آیه از دیدگاه مفسرین شیعه. 50نظر علامه بحرانی در تفسیر البرهان. 3نظر علامه حویزی در تفسیر نورالثقلین. 3نظر علامه طباطبایی در المیزان. 3جمع بندی.. 55گفتار چهارم: آیه تطهیر احزاب/33. 58الف) نقد و بررسی دیدگاه زمخشری و سایر دیدگاه مفسرین اهل سنت.. 3نظر زمخشری: 3نظر نیشابوری در غرائب القرآن و رغائب الفرقان. 3نظر ابن کثیر در تفسیر القرآن العظیم. 3نظر آلوسی در روح المعانی. 3نقد سخن آلوسی. 3ب) تبیین آیه از دیدگاه مفسرین شیعه 3نظر علامه حویزی در نورالثقلین. 3نظر علامه بحرانی در البرهان. 3نظر علامه طباطبایی در المیزان. 3اهل بیت چه کسانی هستند؟ 3نقد اقوال مفسرین اهل سنت.. 3شأن نزول آیه از دیدگاه علامه طباطبایی. 3پاسخ به یک شبهه مهم در مورد شأن نزول آیه 3واژه شناسی «رجس» و حمل آیه بر عصمت اهل بیت.. 3جمع بندی.. 73فصل سوم آیات امامت خاصّه. 75پیش در آمد. 76گفتار اول: آیه تبلیغ: مائده/67. 76الف) نقد و بررسی دیدگاه زمخشری با بررسی نگرش مفسرین اهل سنت.. 3نظر زمخشری: 3نظر آلوسی در تفسیر روح المعانی. 3نظر رشید رضا در تفسیر المنار 3نقد و بررسی نظرات زمخشری، آلوسی و رشیدرضا 3نظر سیوطی در الدرّ المنثور 3ب) تبیین آیه تبلیغ از دیدگاه مفسرین شیعه 3نظر فیض کاشانی در تفسیرالصافی. 3نظر شیخ طوسی در تفسیر التبیان. 3نظر علامه طباطبائی در المیزان. 3پاسخ به اشکالات اهل سنت در مورد شأن نزول آیه 3تعریف قاعده سیاق و نقش آن. 3اعتبار مشروط قاعده سیاق. 3ماجرا غدیر در دیگر کتب اهل سنت.. 3جمع بندی.. 102گفتار دوم: آیه ولایت آیه 55 سوره مبارکه مائده 103نظر زمخشری. 3سبب نزول آیه ولایت.. 3معنایابی واژگان آیه ولایت.. 3معنایابی لفظ «ولی» از دیدگاه اهل لغت.. 3معنایابی رکوع و نقش جمله «و هم راکعون» 3الف) نقد و بررسی نظر زمخشری و سایر مفسرین اهل سنت.. 3نظر مراغی در تفسیر المراغی. 3نظر علامه واحدی در تفسیر البسیط.. 3نظر آلوسی در روح المعانی. 3ب) تبیین آیه ولایت از دیدگاه مفسرین شیعه 3نظر علامه طبرسی در مجمع البیان. 3نظر فیض کاشانی در تفسیر الصافی. 3نظر علامه طباطبائی در تفسیر المیزان. 3جمع بندی.. 124گفتار سوم: آیه اطاعت، نساء/59. 126نظر زمخشری: 3نکات تفسیری آیه اطاعت.. 3اول: شأن نزول آیه اطاعت.. 3دوم: معنایابی واژه «اولی الأمر» از نظر لغت‌نویسان. 3الف) نقد و بررسی دیدگاه زمخشری و سایر نظرات مفسرین اهل سنت.. 3نظر طبری در تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن. 3نظر رشید رضا در تفسیر المنار 3نظر قرطبی در کتاب الجامع لأحکام القرآن. 3ب) تبیین آیه از دیدگاه مفسرین شیعه 3نظر شیخ طوسی در تفسیر التبیان. 3نظر ابوالفتوح رازی در تفسیر روح الجِنان و روض الجَنان. 3نظر علامه طباطبائی در تفسیر المیزان. 3نقد نظرات: زمخشری، طبری، رشیدرضا 3نقد و بررسی قول زمخشری در واژه «اولوالأمر» 3اول: تناقض دلالی اخبار 3دوم: نبود امتیاز عصمت در والیان و حاکمان. 3جمع بندی.. 142گفتار چهارم: آیه امامت بقره/124. 144نظر زمخشری: 3معنایابی واژگان آیه امامت.. 146واژه «ابتلا» 3واژه «امام» در آیه شریفه 3واژه «الظالمین» 3الف) نقد و بررسی دیدگاه زمخشری و سایر نظرات مفسرین اهل سنت.. 3نظر ابن عاشور در تفسیر التحریر و التنویر. 3نظر ناصرالدین البیضاوی در تفسیر بیضاوی. 3ب) تبیین آیه امامت از دیدگاه مفسرین شیعه 3نظر علامه طبرسی در تفسیر مجمع البیان. 3نظر علامه حویزی در نورالثقلین. 3نظر علامه طباطبایی در المیزان. 3جمع بندی.. 159نتیجه گیری.. 161منابع و مآخذ: 163

مقدمه

تفسیر قرآن مستلزم معرفت و شناخت آن است و چون آن درجات گوناگون دارد بنابراین مراتب آن نیز مختلف خواهد بود . بعضی قرآن را در اثر اتحاد با حقیقت آن می شناسند مثل پیامبر اکرم 9 و اهل بیت b که منزله ی جان پیغمبر 9 هستند.بعضی دیگر اعجاز قرآن را بر اثر مشاهده جمال و جلال آن در خود می شناسند که تبیین آن کشش خاص از این دسته اند و برای کسی که از آن موهبت نصیبی ندارد، میسور نیست، و گروه سوم قرآن را با بررسی ابعاد گوناگون اعجاز وی می شناسند که نظر اکثر مفسران بی شک کامل ترین شناخت قرآن ، همان معرفت عمیقانه گروه اول است که نه تنها به تمام معارف آن آشنایی کامل دارند بلکه خود قرآن ناطق هستند.گروه دوم به واسطه آیات انفسی قرآن به سوی این هدف والا جذب شده اند و با راهنمایی قرآن ، وارد عمق معانی آن می شوند.اما گروه سوم با بررسی ابعاد اعجاز آمیز قرآن کریم ، آن را می شناسند و در واقع فهم قرآن آنها از طریق الفاظ و اصطلاحات است به همین دلیل کتاب های گوناگونی در باب تفسیر قرآن که بعضی ادبی، تاریخی، روایی و فلسفی گماشته شده است و از این رهگذر هر مفسری طبق تخصص خود به تفسیر قرآن پرداخته است و دیگر جوانب قرآن برای او مخفی مانده است از این رو بر دانشمندان واجب است در هر زمان به تلاش و کوشش علمی خود ادامه دهند تا حقایق بیشتری از قرآن کریم و ولایت که پیوندی عمیقی دارند به دست آورند.آری ، پیوندی عمیقی بین قرآن و ولایت وجود دارد بطوری که شیعه آن را از اصول اعتقادات و یک منصب الهی و دنباله رو نبوت پیامبران می داند اما عالمان اهل سنت امامت را به عنوان یک فرع فقهی می دانند و نگاه سطحی به مسأله امامت دارند.از این رهگذر یکی از تفاسیری که درباره ی قرآن نوشته شده، تفسیر «الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التاویل» توسط ابوالقاسم محمود بن عمر زمخشری می باشد، که یکی از مهمترین تفاسیر اهل سنت می باشدکه صبغه ادبی داشته و از تفاسیر مهم ادبی اهل سنت به شمار می رود، ایشان نیز همانند دیگر مفسرین اهل سنت به آیات امامت در قرآن اشاره کرده و دیدگاه خودش را بیان نموده است. بدین منظور ما در این تحقیق قصد داریم با مراجعه و بررسی این تفسیر، آیات منتخب امامت و ولایت ائمهb را که از مباحث ضروری مذهب تشیع است، مبنا قرار داده و با بررسی نقادانه این تفسیر مشهور و مورد اعتماد فریقین، نظرات وی را با بررسی تطبیقی با دیگر نظرات مفسرین اهل سنت و تبیین آیات از نگرش مفسرین امامیه به خصوص المیزان مرحوم علامه طباطبایی w مقایسه و نقاط اشتراک و افتراق دو دیدگاه را کشف نموده و حقایق را مطابق با اصول تفسیر صحیح درباره آیات منتخب استخراج نمودیم.امید آنکه خداوند متعال ما را مورد لطف خویش قرار داده و بر ما منت نهاده تا بتوانیم صراط مستقیم را که همان مسیر رستگاری و سعادت است ره بپیماییم، و در مسیر قرآن و عترت ثابت قدم بمانیم. در پایان قابل ذکر است در ترجمه ی آیات مورد بررسی در این تحقیق از ترجمه ی تفسیر کشاف استفاده شده است.تعداد صفحه : 183قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید