پایان نامه ارشد: اثر محلول پاشی برگی و خوشه ­ای با اسید بوریک و سولفات روی بر میوه نشینی و خصوصیات کمی و کیفی میوه درختان خرمای برحی حاصل از کشت بافت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم باغبانی

گرایش : فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

عنوان : اثر محلول پاشی برگی و خوشه ­ای با اسید بوریک و سولفات روی بر میوه نشینی و خصوصیات کمی و کیفی میوه درختان خرمای برحی حاصل از کشت بافت

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

گروه علوم باغبانی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

عنوان:

اثر محلول پاشی برگی و خوشه ­ای با اسید بوریک و سولفات روی بر میوه نشینی و خصوصیات کمی و کیفی میوه درختان خرمای برحی حاصل از کشت بافت

استاد راهنما:

دکتر ساسان راستگو

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

 خرما یک محصول مهم در مناطق خشک و نیمه خشک جهان است. نخل خرما یکی از درختان میوه اهلی باستانی در کشورهای خاورمیانه است و میوه های آن نقش مهمی در الگوی تغذیه ای بسیاری از مردم دارد. میوه خرما به عنوان میوه تازه در لیست تولید میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان پس از مرکبات، انبه، موز، آناناس در رتبه پنجم قرار دارد. محدودیت ازدیاد نخل خرما از طریق پاجوش بخصوص در مورد ارقام مرغوب مانند برحی، مانعی جدی در برنامه توسعه کشت این درخت می باشد. امروزه تکنولوژی کشت بافت گیاهی به عنوان یک روش تجاری ازدیاد، مواد گیاهی مورد نیاز تعدادی از ارقام برای توسعه نخلستان­ها را تأمین می­نماید. با وجود این، یکی از نقاط ضعف اصلی ازدیاد توسط تکنولوژی، ظهور فنوتیپ­های غیرطبیعی مانند تأخیر در گلدهی، سطوح پایین میوه­نشینی و تشکیل میوه­های چند برچه­ای پارتنوکارپیک است. سطوح پایین میوه­نشینی طبیعی به واسطه تولید بالای میوه­های سه برچه­ای و ریزش زیاد  میوه­چه­ها بویژه در گیاهان کشت بافتی رقم برحی و تعدادی از ارقام مستعد دیگر معمول است که منجر به زیان اقتصادی به باغداران  می­شود. هدف از این مطالعه بررسی اثرات محلول پاشی برگی و خوشه­ای با اسید بوریک و سولفات روی بر میوه نشینی و خصوصیات کمی و کیفی میوه درختان خرمای برحی حاصل از کشت بافت بود. این تحقیق در سال زراعی91-90 در ایستگاه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری دشتستان  بر روی نخل های خرمای 12 ساله برحی حاصل از کشت بافت به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. جهت محلول پاشی از اسید بوریک و سولفات روی هر یک با   غلظت های 5/0، 1 و 2 گرم در لیتر و تیمارهای ترکیبی اسید بوریک و سولفات روی با غلظت های 5/0+ 5/0، 1+1، 2+ 2 گرم در لیتر و برای تیمار شاهد از آب مقطر استفاده شد. محلول پاشی برگی در سه نوبت، نوبت اول حدود 2 هفته قبل از ظهور اسپات ها، نوبت دوم و سوم 4 و 8 هفته پس از گرده افشانی انجام شد. محلول پاشی خوشه­ای در سه نوبت، نوبت اول 4 ساعت قبل از گرده افشانی، نوبت دوم و سوم 4 و 8 هفته پس از گرده افشانی انجام شد. پنج هفته پس از گرده­افشانی، صفات میوه­نشینی، در مرحله خلال صفات فیزیکی میوه و بذر و پس از برداشت میوه­های رسیده، ویژگی­های شیمیایی میوه اندازه­گیری شدند. نتایج نشان داد که هم محلول پاشی خوشه­ای و هم برگی با   اسید بوریک و سولفات روی باعث افزایش میوه نشینی طبیعی، عملکرد  خوشه و ویژگی های کمی و کیفی میوه شدند. از بین دو نوع محلول­پاشی، محلول­پاشی برگی برتری مشهودی را در مجموع صفات اندازه گیری شده نسبت به محلو­پاشی خوشه­ای نشان داد. تیمار برتر تیمار ترکیبی اسید بوریک و سولفات روی با غلظت ( 2 + 2 گرم در لیتر) بود که بعد از تیمار 2 گرم در لیتر اسید بوریک و 2 گرم در لیتر سولفات روی در  محلول پاشی برگی بیشترین درصد تشکیل میوه طبیعی، و همچنین باعث بیشترین اندازه  و وزن میوه، وزن خوشه، درصدTSS  و  قند کل  میوه شد.

گفتارهای پایان نامه:

این پایان نامه در قالب چهار فصل تنظیم شده است. فصل اول پس از بیان کلیاتی درباره موضوع پژوهش، به اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر پرداخته و در انتها اهداف پژوهش را عنوان می­نماید. فصل دوم که به پیشینه پژوهش اختصاص دارد ابتدا به بیان مقدمه­ای در رابطه با تغذیه خرما و نقش عناصر غذایی بر میوه نشینی خرما  پرداخته و در ادامه مروری بر تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش حاضر را مطرح می­سازد. در فصل روش­انجام کار،     ویژگی­های مکان اجرای پژوهش، طرح آماری پژوهش، شرایط و روش انجام عملیات مزرعه­ای، صفات مورد بررسی و روش­های اندازه­گیری آن­ها شرح داده شده­اند. در فصل پایانی، ابتدا نتایج پژوهش حاضر ارائه شده سپس با دلایل علمی و منطقی به بحث درباره نتایج به ویژه یافته­های مهم این پژوهش پرداخته شده است. در انتهای این فصل، به ارائه چند پیشنهاد به منظور اجرای پژوهش­های بعدی در زمینه پژوهش حاضر پرداخته شده است. 

فصل اول: مقدمه

1-1- اهمیت خرما در جهان

میوه خرما به عنوان میوه تازه در لیست تولید میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان پس از مرکبات، انبه، موز، آناناس در رتبه پنجم قرار دارد. تعداد کشورهای تولید کننده خرما در جهان حدود 33 کشور با سطح زیر کشت 1121698 هکتار و تولید بالای 6832602 تن و با عملکرد 6091 کیلوگرم در هکتار می باشد[48]. کشورهای تولید کننده خرما در جهان در جدول1-2 آورده شده است. 9 کشور اول کشورهای اصلی تولید کننده خرما در جهان        می باشند. [49].

مناطق خشک خاورمیانه و شمال آفریقا  از مهمترین مناطق پرورش نخل خرما در جهان می باشند. در این مناطق 62 میلیون از 105 میلیون اصله در ختان نخل خرمای سراسر جهان  در مساحتی بیش از یک میلیون هکتار پرورش داده می شود. تولید جهانی میوه خرما تقریبا 63/7 میلیون تن است و فعالیت های مهم تجاری را به وجود می آورد. کشورهای امارات متحده عربی، الجزایر،  عربستان سعودی و ایران به ترتیب مقام های اول تا چهارم را از نظر سطح زیر کشت خرما در اختیار دارند. عموما شش کشور مصر، عربستان سعودی، ایران، امارات متحده عربی، پاکستان و الجزایر بیش از 72 درصد تولید خرمای جهان را در دست دارند از لحاظ عملکرد کشورهای مصر، چین و سوریه رتبه های اول تا سوم جهان قرار دارند. کشور ایران نیز با عملکرد 65898 کیلوگرم در هکتار در رتبه چهارم جهان قرار دارد [49].

بر اساس آمار ارائه شده توسط فائو1 2011، ده کشور صادر کننده اصلی  خرما در جهان عبارتند از: امارات متحده عربی، پاکستان، عراق، ایران، تونس، عربستان، مصر، اسرائیل، فرانسه و الجزایر. وارد کننده گان اصلی خرما  بر اساس این آمار کشورهای امارات متحده عربی، هند، مراکش، فرانسه، یمن، روسیه، مالزی، سوریه، اندونزی و ترکیه می باشد[49].

2-1- جایگاه خرما در ایران

بر اساس گزارش­های متعدد سازمان فائو و کارشناسان خرما، که بین­النهرین یعنی بصره و خرمشهر فعلی را محل اولیه رویش نخل خرما دانسته­اند کشور ایران یکی از مناطق پیدایش نخل خرما در جهان می­باشد. 53 درصد از خاک کشور ایران مستعد کشت و پرورش نخل خرما می­باشد. اراضی قابل توجهی در مناطق جنوب، جنوب غربی، و نیز شرق کشور مستعد کاشت و پرورش نخل خرما است و سالیان درازی است که در این مناطق کشت این محصول انجام    می­شود. مهمترین مناطق انتشار و پراکندگی نخل خرما در ایران سواحل خلیج فارس و دریای عمان می­باشد که از اروند رود خرمشهر و آبادان آغاز می­شود و تا مرز ایران و پاکستان در چابهار امتداد دارد. همچنین نخل خرما در حاشیه کویرهای مرکزی و لوت (طبس، بافق، خور و بیابانک) نیز دیده می­شود[2،21].    

نخل خرما به ترتیب 10 و7 درصد از سطح زیر کشت و تولید محصولات باغی کشور را به خود اختصاص داده است و بعد از پسته دومین محصول مهم صادراتی و ارزآور باغی کشور به شمار می رود. کشور ایران با میانگین صادرات سالانه 100 هزارتن خرما، در طول یک دهه اخیر دارای رتبه اول در جهان بوده است. در ایران حدود 400 رقم خرما گزارش شده است. در حال حاضر ایران با داشتن این تعداد رقم، غنی­ترین ژرم پلاسم خرما را در بین کشورهای  خرما خیز جهان داراست[7].

1-2-1- استان های خرماخیز ایران

سطح زیر کشت خرما در کشورحدود 272 هزار هکتار و میزان تولید آن بیش از یک میلیون تن گزارش شده که بر این اساس ایران ازنظر سطح زیر کشت و تولید خرما به ترتیب رتبه اول و دوم را در دنیا به خود اختصاص داده است در حال حاضر خرما در 15 استان کشور کشت و پرورش داده می­شود. از استان­های عمده تولید­کننده خرما می­توان کرمان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و هرمزگان را نام برد. طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی 1390 سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد خرما در استان های تولید کننده خرما در جدول 1-3 آورده شده است [6].

2-2-1- موقعیت خرما در استان بوشهر

استان بوشهر یکی از مهمترین مناطق خرما خیز کشور است سطح  زیر کشت نخیلات استان بوشهر بالغ بر 39162 هکتار می باشد. و سطح زیر کشت کشور 8/272102 هکتار است. شهرستان دشستان عمده­ترین منطقه خرما کاری در این استان با سطح زیر کشتی برابر با 16200 هکتار و تولیدی معادل 60 هزار تن محصول خرما می باشد[6،21].

1-2-2-1- موقعیت جغرافیایی، وسعت و اقلیم استان بوشهر

استان بوشهر با مساحتی در حدود ۲۷۶۵۳ کیلومتر مربع بین  ’14/ 27  تا  ’16 / 30  عرض شمالی و 6 / 50  تا  ’58 / 52  طول شرقی، در جنوب ایران و در حاشیه خلیج‌ فارس قرار دارد. استان بوشهر به طور کامل در نواحی فوق حاره یا کمربند پرفشار جنب حاره قرار گرفته است که مهمترین ویژگی سیاره ای آن کمبود بارش در این ناحیه است [5 ، 21].

آب و هوای استان از نوع گرم و صحرایی است، که در مجاورت دریا، هوای گرم و مرطوب باعث گرمای شدید این نواحی می گردد. ریزش باران در این استان کم بوده به طوری که متوسط بارندگی در 10 ساله اخیر در سطح استان بین 250-225 میلی متر و متوسط حجم  بارش باران معادل 6 ملیارد متر مکعب در سال می باشد [2،21].

1-1-2-2-1- شهرستان دشتستان

شهرستان دشتستان با 6366 کیلومتر مربع وسعت، از شهرستان های مهم استان بوشهر بوده و از حیث جمعیت و وسعت نیز بزرگترین شهرستان این استان به شمار می­رود. این شهرستان از شمال با استان فارس و شهرستان گناوه و از غرب با شهرستان بوشهر و از جنوب با    شهرستان­های دشتی و تنگستان و از شرق با استان فارس همسایه است. این شهرستان از سه بخش به نام­های مرکزی (دهستان­های حومه، دالکی، ارم، پشتکوه و زیارت)، شبانکاره (دهستان­های شبانکاره و درواهی) و سعدآباد (دهستان­های زیرراه و وحدتیه) تشکیل شده است. شهر برازجان مرکز این شهرستان در فاصله 72 کیلومتری از مرکز استان واقع شده است[21 ،19].

آب و هوای شهرستان برازجان گرم و خشک می باشد. حداکثر درجه حرارت 50 درجه سانتی گراد و حداقل آن 2+ درجه سانتی گراد و معدل ماکزیمم سالیانه دمای هوا 5/32 و معدل مینیمم سالیانه 5/14 درجه سانتیگراد، معدل ماکزیمم رطوبت نسبی هوا 26/60%، میزان تبخیر سالیانه بالغ بر 4775 میلیمتر، بیشترین تبخیر در ماه مرداد 669 میلیمتر و کمترین میزان آن در دی ماه 178 میلیمتر است[21].  

مساحت کل اراضی قابل کشت شهرستان دشتستان 154000 هکتار است. از این مقدار حدود 250,16 هکتار سطح زیر کشت نخیلات است که منابع آبی آن علاوه بر 2056 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق، از دو رشته رودخانه دائمی شاپور و دالکی با میانگین 14 متر مکعب در ثانیه، باغات نخیلات منطقه آبیاری می گردد. تعداد نخیلات شهرستان برازجان بالغ بر 5/2 میلیون اصله می باشد. که قریب 2 میلیون بارور و پانصد هزار اصله آن غیر بارور می باشد. میزان تولید خرما در منطقه بیش از 65 هزار تن در سال برآورد گردیده است. پراکندگی خرما در شهرستان عبارت است از: شبانکاره، سعدآباد، دالکی، مزارعی، زیارت، دهقامه فاریاب، طلحه، درودگاه، جتوط، دشتی، بنار آزادگان، نظرآقا و سر قنات[21].

شهر سعدآباد

شهر سعدآباد مرکز بخش سعدآباد از بخش­های شهرستان دشتستان در استان بوشهر است که بین   ’20 / 29  تا  ’41 / 29  عرض شمالی و 7 / 51  تا  ’12 / 51  طول شرقی و در ارتفاع 50 متری از سطح دریا و در 24 کیلومتری شمال شرقی شهر برازجان واقع شده است. این بخش مشتمل بر دو دهستان وحدتیه و زیرراه می­باشد. رودخانه دالکی در قسمت شرقی و رودخانه شاپور در قسمت شمال و غرب این بخش واقع می­باشند ]21[. ایستگاه تحقیقات خرما و میوه­های گرمسیری که محل اجرای پژوهش حاضر بوده است در مجاورت سعدآباد واقع شده است.

1 -Food and Agricultural Organization(FAO)

تعداد صفحه : 109

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09199970560        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید