پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران(ICT) ارتباطات

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

   واحد رودهن

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

 

موضوع:

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و در  ادارات آموزش و پرورش شهر تهران(ICT) ارتباطات

 

استاد راهنما:

خانم دکتر فردوس یادگاری

استاد مشاور:

آقای دکتر صمد کریم زاده

سال تحصیلی:

85-1384

 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :فهرست مطالبعنوان                                                                           صفحهچکیده                                           1فصل اول: کلیات پژوهش          1-1- مقدمه                                               42-1- بیان مسئله                                              63-1- اهمیت ضرورت پژوهش                                       74-1- انگیزه پژوهش                                        95-1- هدف پژوهش                                           96-1- سوال پژوهش                                          107-1- تعاریف عملیاتی                                          11 فصل دوم:  ادبیات و پیشینه پژوهش1-2- مبانی نظری پژوهش1-1-2- فرهنگ سازمانی                                     142-1-2- تعاریف فرهنگ سازمانی                                      153-1-2- اهمیت فرهنگ سازمانی                                   174-1-2- خصوصیات فرهنگ سازمانی                                 205-1-2- منابع فرهنگ                                           226-1-2- شیوه پیدایش فرهنگ                                     227-1-2- انواع فرهنگ سازمان                                    238-1-2- رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی                              289-1-2- رابطه فرهنگ و ساختار سازمان                               2810-1-2- فرهنگ سازمانی و توسعه                                2911-1-2- نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش                             2912-1-2- رابطه فناوری و فرهنگ                                     3013-1-2- رابطه فرهنگ و مدیریت                                 3114-1-2- رابطه فرهنگ و رفتار سازمانی                                   3115-1-2- کارکرد فرهنگ سازمان                                  3116-1-2- زنده نگه داشتن فرهنگ                                 3217-1-2- عوامل موثر در تغییر فرهنگ سازمانی                             3318-1-2- تغییر فرهنگ سازمانی                                     3419-1-2- فرهنگ سازمانی سالم و فرهنگ سازمانی بیمار                          3520-1-2- الگوی اساسی برای تبیین و تشریح فرهنگ سازمانی                      351-20-1-2- الگوی آجیل پارسونز                                 352-20-1-2- الگوی اوچی                                    363-20-1-2- الگوی پیترز و واترمن                               374-20-1-2- الگوی لیت وین و اترینگر                                395-20-1-2- الگوی کرت لوین                                     406-20-1-2- الگوی منوچهر کیا                                   402-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات1-2-2- تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات                       422-2-2- مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات                       433-2-2- چیستی فناوری اطلاعات و ارتباطات                        464-2-2- کشورهای جهان از نظر زیر ساخت های لازم اداره مدیران آنها از جهت دستیابی                        49به فناوری اطلاعات و ارتباطات و...5-2-2- کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات1-5-2-2- پول الکترونیک                              502-5-2-2- تجارت الکترونیک                            513-5-2-2- دولت الکترونیک                             534-5-2-2- نشر الکترونیک                              545-5-2-2- پارک های فناوری                            546-5-2-2- شهر اینترنتی                               567-5-2-2- دهکده جهانی                                566-2-2- شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات1-6-2-2- مفاهیم اساسی فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                  572-6-2-2- استفاده رایانه و مدیریت فایل Windows                                                      583-6-2-2- واژه پردازها Word                          584-6-2-2- صفحه گسترها Excel                           595-6-2-2- بانک اطلاعاتی Access                         596-6-2-2- ارائه مطلب Power point                       607-6-2-2- اینترنت Internet                              607-2-2- ظهور اینترنت                                 628-2-2- اینترنت چیست                                 629-2-2- شبکه عنکبوتی جهانی                           6310-2-2- موتورهای جستجو و بازاریابی اطلاعات                                                     6311-2-2- فناوری پوش                                  6412-2-2- ارتباطات شبکه ای                            6413-2-2- راهکارهای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                   6614-2-2- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات                         6615-2-2- ارزش فنا وری اطلاعات و ارتباطات                       6716-2-2- توانایی های فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                    6917-2-2- راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                    7018-2-2- گروه بندی فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                    7019-2-2- محدوده فعالیت های اطلاعاتی و ارتباطی                                                   7220-2-2- نظام های اطلاعاتی و ارتباطی                       7221-2-2- نظامهای اطلاعاتی و ارتباطاتی از طریق محمل هایی اطلاعات رابه طور                                    74سریع و روز آمد در اختیار استفاده کنندها قرار می دهد...22-2-2- تکنولوژی نوین اطلاعات و ارتباطات                     7723-2-2- نظم نوین اطلاعات و ارتباطات                      7924-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی آینده                                                8025-2-2- مشکلات کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات                               8126-2-2- نحوه تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان                                                  8427-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر آن بر تحولات ساختار جامعه                                            8528-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیاز امروز مدیران فردا                                                8629-2-2- مدیریت فناوری اطلاعات IT                     873-2- پیشینه پژوهش                                   881-3-2- پژوهش های داخل کشور                          882-3-2- پژوهش های خارج کشور                          92 فصل سوم: فرایند پژوهش1-3- روش پژوهش                                      1032-3- جامعه پژوهش                                    1033-3- نمونه و روش نمونه گیری                         1034-3- ابزار پژوهش                                    1041-4-3- پرسشنامه فرهنگ سازمانی                       1042-4-3- پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                       1045-3- چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش                                                   1056-3- روش جمع آوری اطلاعات                             1057-3- روشهای تجزیه و تحلیل آماری                     106 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری1-4- مقدمه                                           1082-4- اطلاعات عمومی                                   1093-4- توصیف داده ها                                  1124-4- تحلیل داده ها                                  130 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری1-5- بحث و نتیجه گیری                               1521-1-5- تفسیر سوال اصلی پژوهش                        1522-1-5- تفسیر سوالات فرعی پژوهش1-2-1-5- تفسیر سوال فرعی اول پژوهش                      1532-2-1-5- تفسیر سوال فرعی دوم پژوهش                      1543-2-1-5- تفسیر سوال فرعی سوم پژوهش                      1552-5-  نتیجه کلی                                     1563-5- محدودیتها و مشکلات پژوهش                        1574-5- پیشنهادهای پژوهش                               1575-5- خلاصه پژوهش                                     159 منابع و مآخذفهرست منابع فارسی                                   163فهرست منابع لاتین                                    169 ضمایمپرسشنامه فرهنگ سازمانیپرسشنامه فناوری اطلاعات  فهرست جداولعنوان                                             صفحهجدول شماره (2-1) هفت موضوع مورد مقایسه در سازمانها توسط ویلیام اوشیجدول شماره (2-2) سال شمار رسانه های اطلاعاتی و ارتباطی                                                    78جدول شماره (3-1) حجم نمونه                          103جدول شماره (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس                                                 109جدول شماره (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل                                          110جدول شماره (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات                                        111جدول شماره (4-4) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نوآروی و ریسک پذیری                                      112جدول شماره (4-5) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب توجه به جزئیات                                        114جدول شماره (4-6) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نتیجه محوری                                       116جدول شماره (4-7) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب توجه به افراد (فردگرایی)                             117جدول شماره (4-8) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب توجه به گروه (گروه گرایی)                                 118جدول شماره (4-9) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب تهور طلبی                                                   119جدول شماره (4-10) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب ثبات                                                   120جدول شماره (4-11) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب آشنایی با مفاهیم و اصول                                  121جدول شماره (4-12) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب مدیریت فایلها                                         123جدول شماره (4-13) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب واژه پردازها                                          124جدول شماره (4-14) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب صفحه گسترها                                       125جدول شماره (4-15) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب بانکهای اطلاعاتی                                       127جدول شماره (4-16) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب ارائه مطلب                                            128جدول شماره (4-17) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب اینترنت                                                129جدول شماره(4-18)نتایج حاصل از آزمون همبستگی فرهنگ سازمانی و                                       131بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطاتجدول شماره (4- 19) نتایج حاصل از آزمون چگونگی میزان بکارگیری فناوری                                132اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنانجدول شماره (4-20)نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین نو آوری و بکارگیری                                       135فناوری اطلاعات و ارتباطاتجدول شماره (4-21) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به جزئیات و                                     136بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطاتجدول شماره (4-22) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین نتیجه محوری و                                            139بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطاتجدول شماره (4-23) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به افراد و                                            141بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطاتجدول شماره (4-24) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به گروه و                                            143بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطاتجدول شماره (4-25) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین تهور طلبی و                                         145بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطاتجدول شماره (4-26) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین ثبات و                                                147بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطاتجدول شماره (4-27)نتایج حاصل از آزمون سوال تفاوت میزان بکارگیری                                       150فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان زن و مرد  فهرست نمودارهاعنوان                                                  صفحهنمودار شماره (2-1)مدل پنج عاملی فرهنگ سازمانی                                                  40نمودار شماره (2-2)ارتباط تئوری، رفتار، فرهنگ سازمانی                                               41نمودار شماره (2-3)پیداش فناوری اطلاعات و ارتباطات از تلفیق سه حوزه اطلاعات،                           45رایانه و ارتباطاتنمودار شماره (2-4)عصر کشاورزی، صنعت، اطلاعات                                                    46نمودار شماره (4-1)توزیع نسبی پاسخگویان برحسب جنس                                                   109نمودار شماره (4-2) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل                                       110نمودار شماره (4-3) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات                                         111نمودار شماره (4-4) رابطه فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات                          131نمودار شماره (4-5) میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان                               133نمودار شماره (4-6) رابطه نوآوری و ریسک پذیری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات                 135نمودار شماره (4-7) رابطه توجه به جزئیات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات                        137نمودار شماره (4-8) رابطه بین نتیجه محوری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات                        139نمودار شماره (4-9) رابطه بین توجه به افراد و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات                 141نمودار شماره (4-10) رابطه بین توجه به گروه و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات                 143نمودار شماره (4-11) رابطه بین تهور طلبی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات                        145نمودار شماره (4-12) رابطه بین ثبات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات                              147نمودار شماره (4-13)میزان بکار گیری فناوری اطلاعات وارتباطات دربین کارکنان زن و مرد                  150-1- مقدمه دوران جدید که به عصر اطلاعات موسوم است، دوران فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد، بشر امروز جامعه­ای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT )[1] را تجربه می­کند که از ویژگیهای خاص خود برخوردار است. چنین جامعه­ای را جامعه اطلاعاتی می­گویند (صرافی زاده، 1383 ، ص 5).جامعه اطلاعاتی جامعه­ای است که در آن زندگی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افراد جامعه به فناوری اطلاعات و ارتباطات وابسته است و جامعه­ای است که در آن مردم در محل کار ، منزل و حتی در اماکن تفریحی از این تکنولوژی­ حداکثر استفاده را می­برند.بر خلاف دوران گذشته که اطلاعات و تکنولوژی در اختیار صاحب نظران فن و صنایع قرار داشت و مشروعیت آن نیز به تایید و تصدیق آنان مرتبط بود در جامعه جدید اطلاعات تکنولوژیستها علمای اجتماعی و مردم معمولی نیز مرتبط با تکنولوژی اطلاعاتی قرار گرفته و بخشی از زندگی روزمره آنان شده است. زیرا اطلاعات و اخبار در گروه نیازهای اساسی همه مردم قرار گرفته است و تولیدات آن استفاده همه جانبه دارد. در حالی که در دوران گذشته استفاده از تکنولوژی مرتبط با قشر خاصی بود و فراگیری زیادی نداشت (آذرخش، مهراد،1383،ص 25).ویژگی‌دیگر جامعه اطلاعاتی کالا شدن اطلاعات است، اطلاعات کالا شده و به مدد تکنولوژی های جدید ارتباطی در دسترس هر کسی که طالب آن باشد قرار می­گیرد. در این گونه جوامع مفاهیم سنتی موجود در زمینه­هایی چون اقتصاد، آموزش ، کسب و کار، مدیریت و تجارت دچار تحول می­گردد. با گذر از عصر صنعتی و ورود به عصر اطلاعات و به گفته الوین تافلر[2] (عصر دانایی) نیاز روزافزون بشر برای آموزش متفاوت­تر با آنچه در گذشته بوده است بیشتر حس می­شود در همین راستا تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات که به طور فزاینده­ای در حال گسترش است می­تواند به نحو مطلوبی تمامی امور زندگی را تحت تاثیر قرار دهد (احمدی نژاد ، 1379 ، ص 24).دنیای موجود با دستاوردهای متنوع خود همواره در معرض تحولات و تغییرات غیرقابل پیش بینی است. الوین تافلر اعتقاد دارد ورود به قرن بیست و یکم به عنوان عصر فرانظریه[3] هنگامی برای انسانها جاذب خواهد بود که آدم کنونی بتواند در مقابل تغییرات آن قرن قدرت تحمل لازم را داشته باشد با شجاعت در مقابل آن ظاهر شود. تحقق این ایده­آل هنگامی میسر خواهد بود که از هم اکنون بشر امروزی بتواند خودش را برای تغییرات در دنیای آینده آماده سازد این نیز مشروط به دانش، مهارت، بینش و پویایی است.زندگی در دنیای جدید نیازمند شناخت کامل و کسب مهارتهای استفاده از این ابزارها و بدون داشتن چنین ابزاری رقابت و زندگی بسیار مشکل خواهد بود و مستلزم از دست دادن فرصتهای فراوانی در زندگی روزانه افراد و جوامع است.سازمانها باید جهت به کار­گیری و استفاده بهینه از تکنولوژی فن­آوری اطلاعات زمینه سازی لازم و مطلوب را داشته باشند تا بتوانند در این راه گامهای مهم و صحیح را در عرصه سازمان بردارند. یکی از مهمترین عوامل موفقیت و شکست در این حرکت در "فرهنگ سازمان " است. فرهنگ سازمانی به تمام جنبه­های سازمانی تاثیر می گذارد و بر اساس اعتقادات و ارزش­های مشترک، به سازمان‌ها قدرت می بخشد و بر نگرش رفتار فردی انگیزه و رضایت شغلی و سطح تعهد نیروی انسانی طراحی ساختار و نظام­های سازمانی، هدف­گذاری، تدوین و اجرای استراتژی­ها و .... تاثیر می­گذارد. همچنین فرهنگ سازمانی عامل موثر در ترویج خلاقیت و نوآوری است که از طریق ارزش نهادن به کار سخت و متمرکز و هدف­دار ، پشتکار  و سخت کوشی و تعهد عمل می­کند.نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع اصلی سازمان بااستفاده از اطلاعات، فناوری، مواد، تجهیزات و بودجه و... به تولید کالا و خدمات بپردازد  و در صورتی که درست عمل کند سازمان نیز از عملکرد خوبی برخوردار خواهد شد.لذا سازمان از طریق توجه به فرهنگ و شناخت فرهنگ موجود سازمان و تجزیه و تحلیل آن و خلق ارزش­های مناسب در حمایت از فرهنگ مطلوب می­تواند در راستای به کار گیری مؤثر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان نقش مهمی را ایفا نماید.2-1- بیان مسئلهبا توجه به اینکه فرهنگ سازمانی نظام ارزشها، باورها و آداب و رسوم مشترک در بین اعضای سازمان است و تعاملات قسمتهای مختلف را بر قرار می کند بنابراین یک ابزار مؤثر در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان تلقی  می شود.در سازمانهایی که فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود ندارد آثار و تبعاتی بدنبال خواهد داشت که از آن جمله می توان نارضایتی ارباب رجوع، هزینه های گزاف، طولانی بودن جریان کارهاو ... را نام برد.تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از عدم کارآیی که در یک سازمان پیش می آید ناشی از عدم بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است. زیرا رشد روز افزون اطلاعات به سازمانها کمک می کند که در میدان رقابت موفق عمل کنند. یکی از موانع اساسی عدم بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات فقدان فرهنگ سازمانی بکارگیری آن می باشد.فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت اثر گذاری قوی که می تواند بر رفتار و عملکرد اعضای سازمان داشته، نقش مهمی را در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایفا می کند.بنابراین فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مهمترین مسائل عصر حاضر در تمام جوامع می باشد پس بکارگیری آن در سازمانها جهت هماهنگی با جامعه بین الملل لازم و ضروری به نظر می رسد ولی متأسفانه هنوز شرایط و فرهنگ مناسب جهت استفاده مؤثر به جا و ماهرانه از این فناوری در سازمانها بوجود نیامده است، لذا مسأله این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش می باشد. با این هدف که با روشن شدن رابطه فرهنگ سازمانی با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش زمینه لازم برای توجه و اقدام جدی مسئولین جهت بالابردن فرهنگ سازمانی در ادارات آموزش و پرورش فراهم آید تا از آن طریق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات و سازمان آموزش و پرورش افزایش یابد.[1] - Information . communication and technology[2] - Alvin tafler[3] - meta theory(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)تعداد صفحه : 167قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید