پایان نامه ارشد : بررسی میزان تاثیر اعمال نمره منفی در رفتار ترافیکی راننده

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته رشته راهور

عنوان : بررسی میزان تاثیر اعمال نمره منفی در رفتار ترافیکی راننده

دانشگاه علوم انتظامی

دانشکده پلیس راهنمایی و رانندگی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته راهور

موضوع:

بررسی میزان تاثیر اعمال نمره منفی در رفتار ترافیکی راننده

استاد راهنما:

دکتر محمد رضا نادرپور

استاد مشاور:

سرگرد مسعود جبار زاده   

آذرماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

رفتار رانندگى، جزئى از رفتار فرهنگى افراد در جوامع است؛ زیرا به ارزش­ها، عادت، نگرش­ها و سایر عوامل مربوط است. لذا زمانى مى­توان میزان تصادفات را کاهش داد که رفتار رانندگى حادثه ساز و پرخطر در یک فرهنگ خاص بررسى شود. یکی از عواملی که باعث جلوگیری از بروز تخلف می­شود، عواقب و تنبیهاتی است که به عنوان جریمه و به دلیل تخلف از قانون، متوجه راننده خواهد شد که این نوع تنبیه در قانون جدید راهنمایی و رانندگی از آن با عنوان نمره منفی یاد می­شود. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین اعمال نمره منفی و میزان بروز تخلفات حادثه ساز و تصادفات رانندگی می­باشد.

چارچوب نظری این پژوهش بر اساس تئوری مبادله و تئوری انتخاب عقلانی تدوین شده است. این تحقیق با استفاده از روش کمی مبتنی بر پیمایش بر روی 300 نفر از متخلفان رانندگی و 89 نفر از کارشناسان پلیس راهور منطقه یک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و با استفاده از پرسشنامه­ خودساخته محقق انجام شده است و ازآزمون همبستگی، جهت آزمون فرضیه­های تحقیق،استفاده شده است.

نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که همبستگی پیرسون میزان اعمال نمره منفی در گواهینامه افراد مختلف و استمرار تخلف رانندگی 0.61- ، همبستگی پیرسون میزان اعمال نمره منفی در گواهینامه افراد مختلف و انجام تخلف حادثه ساز رانندگی 0.81-  و همبستگی پیرسون میزان اعمال نمره منفی در گواهینامه افراد مختلف و کاهش تصادفات رانندگی 0.45می‌باشد.بنابراین با اطمینان 95 درصد می­توان گفت که اعمال نمره منفی در گواهینامه افراد منجر به کاهش تخلفات حادثه ساز و همچنین کاهش تصادفات رانندگی شده است.

 

کلیدواژه ها:  تخلف رانندگی- استمرار تخلف- تخلف حادثه ساز- نمره منفی- رفتار ترافیکی


فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

طرح و بیان مساله. 6

سؤال اصلی.. 8

سؤالات فرعی.. 8

ضرورت واهمیت تحقیق. 8

اهداف تحقیق. 10

هدف اصلی.. 10

اهداف فرعی.. 10

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

پیشینه تحقیق. 12

جمع بندی پیشینه تحقیق. 23

مبانی نظری تحقیق. 24

هنجار. 24

جرایم رانندگی.. 31

نقش پلیس در کاهش تخلفات ترافیکی.. 36

قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی.. 41

بررسی جریمه های در نظر گرفته شده برای تخلفات رانندگی در کشورهای مختلف و ایران  42

مرور نظری.. 59

ظریه انتخاب عقلانی و تفسیرهای موقعیتی جرم. 59

نظریه مبادله اجتماعی و کژرفتاری جورج هومنز. 62

چارچوب نظری پژوهش70

فرضیات تحقیق. 72

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه. 74

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق: 75

روش تحقیق و تکنیک جمع آوری اطلاعات.. 78

واحد تحلیل. 78

زمان و مکان. 78

جامعه آماری.. 79

تعیین حجم نمونه. 79

روش نمونه‌گیری.. 80

کدگذاری واستخراج داده‌ها 82

روش تجزیه وتحلیل داده‌ها 82

فصل چهارم: یافته های تحقیق

مقدمه. 84

توصیف داده ها 85

آزمون فرضیه‌های تحقیق. 97

جمع بندی.. 100

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

مقدمه. 104

بحث و بررسی نتایج.. 111

راهکارها و پبشنهادات.. 112

الف) پیشنهادات کاربردی.. 113

ب) پیشنهادات پژوهشی.. 116

منابع. 117


طرح و بیان مساله

قانون و ضرورت وجود آن برای نظم بخشیدن به زندگی اجتماعی و رعایت حقوق فردی و اجتماعی افراد در جامعه، بر کسی پوشیده نیست. اگر به فلسفه تدوین قوانین برگردیم، می بینیم که قانون را بشر برای رفاه حال خود وضع کرده؛ زیرا در شرایط بی­قانونی و آزادی مطلق، آزادی یک عده ممکن است، آزادی افراد دیگر را محدود کند و عملاً چیزی تحت عنوان آزادی مطلق وجود نخواهد داشت. بنابراین، قانون قرارداد بشری بود تا با تعیین حد و مرزهای آزادی افراد، این حق را به صورت عادلانه بین بشر تقسیم کند. بدیهی است که با وضع قانون، عده­ای که از نبود آن منتفع بودند، در مقابل آن ایستادگی کنند(فرضی،1385: 36). از جمله قوانین مهم هر کشور، قوانین راهنمایی و رانندگی است که برای اصلاح رفتارهای ترافیکی و نظارت بر آنها وضع شده است. رفتار ترافیکی به عنوان بخشی از فرهنگ عمومی، بیان کننده میزان تبعیت یا عدم تبعیت افراد یک جامعه از قوانین راهنمایی و رانندگی، هنجارهای ترافیکی و معیارهای ضروری برای تردد و جابجایی افراد و وسایل نقلیه است(خبرنامه پلیس راهور،1382).

روی آوردن روز افزون مردم به زندگی شهری، گسترش زندگی ماشینی و توسعه شهرها موجب افزایش ترافیک شده است. این افزایش جمعیت و وسایل نقلیه، سبب کاهش سرعت جابه جایی و همچنین افزایش تعداد تصادفات ترافیکی شده، به طوری که ضایعات جانی و مالی سنگینی بر جوامع تحمیل نموده است(بنر  و همکاران، 2004 ؛ پدن  و همکاران ،2004).

بر پایه بررسی­های به عمل آمده، در پدید آمدن تصادف­های رانندگی چهار عامل اصلی موثرند که شامل عامل انسانی، جاد­ه­ای، وسیله نقلیه و محیط می­باشند. تحلیل حوادث جاده­ای در کشور نشان می­دهد که مهترین دلیل بروز تصادف­های رانندگی عامل انسانی است(یعقوبی،2001: 62؛ آیتی،2011: 45). ایران در سال 1385 شاهد کشته شدن بیش از 27هزار نفر در تصادفات و 276 هزار نفر مجروح بوده است که سهم عامل انسانی در بروز تصادفات جاده­ای، بیش از 95 درصد برآورد شده است(لاجنن و همکاران،2004 ؛ صالحی، 1385؛ اسماعیلی،1387)

از پیامدهای مهم پایبندی به انضباط ترافیکی در جامعه، ایجاد یک فضای سالم و امن است که در آن رانندگان با احساس امنیت و به دور از هر گونه حادثه ناگوار، رانندگی کنند.انضباط ترافیکی که ناظر آن پلیس راهنمایی و رانندگی است، می­تواند از بروز تصادفات جلوگیری کند یا حداقل از مقدار آمار تصادفات در جامعه بکاهد. با این حال وقوع تصادفات رانندگی بر اثر بروز رفتارهای حادثه ساز و تخلف رانندگان، امری عادی است و در همه جوامع وجود دارد. با این حال، تفاوت اصلی بین کشورها، در نرخ بروز این رفتارها و وقوع حوادث رانندگی، می­باشد. به عنوان مثال، ایران از حیث تلفات رانندگی، رتبه دوم را در بین 190 کشور جهان دارا است. بر اساس آماری که در سال 1998 میلادی منتشر شده است، در کشور ژاپن به ازای هر 10 هزار خودرو، سالانه 5.1 نفر جان خود را بر اثر تصادفات از دست داده اند، این در حالیست که این میزان در ایران به 23 نفر در هر 10 هزار خودرو می رسد(سیری،1389).

بر اساس آمارهای داخلی، در سال 1391 تنها در کلان شهر تهران، تعداد تصادفات درون شهری به71430 فقره رسیده است که از آن تعداد 254 فقره تصادف فوتی، 21393 فقره تصادف جرحی و49783 فقره تصادف خسارتی بوده است(مرکز اطلاع رسانی راهور فاتب).

در بررسی­های به عمل آمده از رفتارهای ترافیکی، مشاهده می­گردد میزان مجازات تخلفات رانندگی در کشور ما به تناسب کشورهای توسعه­یافته که از آمار تخلفات رانندگی پائین­تری برخوردار هستند،کمتر است(عباس­زاده و همکاران،1391).به همین دلیل شاید بتوان ادعا نمود که یکی از دلایل عدم اصلاح رفتارهای ترافیکی افراد، ضعف قوانین بازدارنده و ضمانت اجرایی آنها باشد. در این راستا، اعمال نمره منفی در گواهینامه افرادی که بیست تخلف پرخطر و حادثه­ساز را در حین رانندگی از خود بروز می­دهند، از تاریخ 10/02/90 قابل اجرا گردیده است تا شاید در نقش یک عامل اصلاحی برای رفتار رانندگان خاطی عمل نماید. بر این اساس سوالات تحقیق به صورت زیر، مطرح می­شود:

سؤال اصلی

  • اعمال نمره منفی تا چه اندازه بر رفتار ترافیکی رانندگان تاثیرگذار بوده است؟

سؤالات فرعی

  • اعمال نمره منفی تا چه اندازه در استمرار تخلف رانندگی تاثیرگذار بوده است؟
  • اعمال نمره منفی تا چه اندازه در انجام تخلفات حادثه ساز رانندگی تاثیرگذار بوده است؟
  • اعمال نمره منفی تا چه اندازه در میزان تصادفات تاثیرگذار بوده است؟

تعداد صفحه : 123

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید