پایان نامه ارشد : بررسی و مقایسه تکثر‌گرایی دینی در اندیشه و آثار جبران خلیل جبران و ماری الیاس زیاده مَی زیاده

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته رشته زبان و ادبیات عربی(M. A)

عنوان : بررسی و مقایسه تکثر‌گرایی دینی در اندیشه و آثار جبران خلیل جبران و ماری الیاس زیاده مَی زیاده

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی‌ارشد رشته زبان و ادبیات عربی(M. A)

 

عنوان

بررسی و مقایسه تکثر‌گرایی دینی در اندیشه و آثار جبران خلیل جبران و ماری الیاس زیاده مَی زیاده

 

استاد راهنما

دکتر منصور خاکسار

 

استاد مشاور

دکتر حسن سوری

 

بهمن 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبعنوان                                                                                                شماره صفحهچکیده 1مقدمه 2فصل اوّل کلیّات تحقیق1-1-0بیان مساله 51-2-0اهداف تحقیق 51-3-0فرضیه تحقیق 61-4. روش کار و تحقیق 61-5 -0 پیشینه ‌تحقیق 6فصل دوم بررسی اوضاع سیاسی،  اجتماعی اقتصادی،  فرهنگی و ادبی عصر جبران و می‌زیاده2-1. اوضاع سیاسی لبنان در عصر جبران و می‌ 82-02اوضاع اجتماعی و اقتصادی لبنان در عصر جبران و می‌ 102-03 اوضاع ادبی لبنان در قرن نوزدهم 122-3-1 انجمن‌های ادبی 142-04اوضاع فرهنگی، علمی لبنان در عصر جبران و می‌ 142-4-1انواع مدارس در شام 16فصل سوم سیری در زندگی،  آثار و  اندیشه‌ی جبران خلیل جبران و می‌زیاده3-1-1تولد و خانواده 193-1-2تحصیل 203-1-3 وفات 223-1-4 عوامل موثر در شکل‌گیری اندیشه‌های جبران خلیل جبران 223-1-5 ادبیات مهجر 273-1-5-1 علل و عوامل شکل‌گیری ادبیات مهجر 283-1-5-2 گرایشهای ادبی مهجر 283-1-6 سبک جبران 293-1-7 جبران و رمانتیسم 313-1-8 جبران و رمزگرایی(سمبولیسم) 333-1-9آثار و تألیفات ادبی جبران خلیل جبران 343-2-1 تولد 383-2-2خانواده 393-2-3تحصیل 403-2-4مهاجرت به مصر 413-2-5. شخصیت می‌ 433-2-6. زندگی عاطفی می ‌و علاقه اش به جبران 443-2-7. حوادث ناگوار 443-2-8. بازگشت به زندگی 463-2-9. سرانجام می‌ 473-2-10. فعالیت‌های بارز ادبی- اجتماعی می‌زیاده 493-2-10-1. مبارزات برای نهضت و بیداری زنان 493-2-10-2. همایش ادبی زبان 503-2-11. آثار می 543-2-11-1. شعر 543-2-11-2. نثر 553-2-11-3. آثار گمشده‌ی او 49فصل چهارم  بررسی دین و پلورالیزم4-01 منظور ازپلورالیسم دینی 614-02تامل در باب خداوند 624-2-1در جستجوی حقیقت غایی 624-3-0هویت و چیستی دین 624-4- 0 شیوه تحقیق و ارزیابی در عقاید دینی 654- 5- 0 وحدت دین و تکثرشرایع 664-06چیستی پلورالیسم 684-7. پیشینه‌ی پلورالیسم دینی 694-7-1. انحصار‌گرایی 704-7-2. شمول‌گرایی 704-7-3- 0 کثرت‌گرایی 714-8-0 اسلام مطلق در برابر خداوند 724-9. تساهل و تسامح در قرآن کریم و سیره‌ی معصومین 734-9-1. قرآن و بردباری مذهبی و اجتماعی 734-9-2سیره پیامبر 754-9-3 سیره امام علی‌(ع) 77فصل پنجم بررسی و مقایسه‌ی تکثر‌گرایی دینی در آثار و اندیشه‌ی می‌زیاده و جبران5-1-1 دین 795-1-2. وحدت و یگانگی 855-1-3 کمال 895-1-4 جبران وتقابل با انحصار‌گرایی 925-1-5. حقیقت یابی در چهار چوب تساهل و تسامح 945-1-6. جبران و تکثر‌گرایی 975-1-7 تکثرگرایی‌گرایی دینی تا اتحاد ادیان 985-2-1. پلورالیزم یا کثرت‌گرایی دینی در اندیشه می‌زیاده 1015-2-2. موضع‌گیری او درباره اختلافات مذهبی و قومی 1015-2-3 0 اندیشه دینی می‌زیاده 1045-2-3-1 0 نظریه می‌زیاده درباره حقیقت دین و غایت زندگی 1045-2-4. نظر و اندیشه می‌درباره شرق و میراث شرق برای دوری از اختلافات 1075-2-4-1 افتخار به شرق و فرهنگ و ادب آن 1075-2-5. شکوه اسلام از زبان مَی 1135-3-1. عقاید دینی جبران و می‌ 1155-3-2. حقیقت نماز از دیدگاه جبران و مَی 1165-3-3. تأثیر‌پذیری از قرآن 1195-3-4. پلورالیسم در اندیشه‌ی جبران و می 1225-3-4-1.جبران...........................................................................................................................1225 -3-4-2.پلورالیزم در اندیشه ی می در مقایسه با جبران.............................................................1275-3-4-2-1. دعوت مسلمانان و مسیحیان به برادری......................................................................130ملخص البحث 132نتیجه‌گیری و پیشنهادات 135فهرست منابع و مآخذ 137فهرست اعلام 142چکیده به زبان انگلیسی II   

چکیده

دین به عنوان یکی از ابتدایی‌‌ترین و اصیل‌‌ترین نیاز فطری انسان همیشه در طول تاریخ با تحولات و تقریرات متفاوت  مواجه بوده است. جریان پلورالیسم دینی(تساهل دینی‌) در میان ادیبان عربی در اثنای قرن نوزدهم و بیستم واکنشی به تفاوت دینی این ادیبان در دوره عثمانی‌ و فشارهای آن حکومت بر مسیحیان لبنان و سوریه بود. در این میان نویسندگان وادیبان مسیحی چون ناصیف یازجی وبطرس بستانی و دیگران تلاش کردند که از عوامل پراکندگی و دشمنی میان مسلمانان ومسیحیان بپرهیزند و بیشتر به روی وجوه مشترک ادیان و همکاری‌ آنها تکیه کنند. جبران خلیل جبران در ششم ژانویه 1883 از مادر فرزانه و مهربان به نام «کامل رحمت » که کشیش زاده‌ایی مارونی و پدری تند خو و دائم الخمر در روستای «بشری» واقع در لبنان متولد شد. جبران در یک خانواده‌ی مسیحی به دنیا آمد بنابراین وی مسیحی است. و گرایشهای دینی در او وجود داشت و از کودکی به کلیسا می‌رفت و به مسیح عشق می‌ورزید. ‌با این وجود از تعصبات دینی در آثار او خبری نیست. او در حقیقت یک پلورالیست‌ دینی است. ‌گویی حق را منحصر به یک آیین خاص نمی‌داند بلکه حق را جاری و ساری در همه‌ی ادیان می‌بیند.می‌زیاده در سال 1885 از پدری مارونی مذهب و مادری ارتدکس که هر دو‌ی آنها أهل لبنان بودند به دنیا آمده وی با تحصیل در مدرسه راهبان الیوسفیات الناصره و سپس دیر عین طوره لبنان دارای شخصیتی مذهبی بود. او سالها بعد با حضور در محافل ادبی مصر با بزرگان ادبیات عربی آشنا شد. غنای ادبی و دانش مذهبی اش او را به شخصیتی منادی همزیستی مسالمت‌آمیز انسانها در کشور‌های اسلامی و به طور کل در شرق با وجود اختلاف در مذهب و ادیان تبدیل کرد. بنابراین هر دوادیب مورد نظر را میتوان پلورالیست نامید با این تفاوت که اندیشه ی پلورالیسم دینی می زیاده ملموستر و واقع بینانه تر از جبران خلیل جبران  میباشد.رساله‌ی حاضر بر آن است تا اندیشه‌های دو ادیب پلورالیست عرب زبان را در زمینه همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان در کنار هم را بررسی نماید. مرجع این بررسی‌ها کتابها و آثار جبران و می ‌و آنچه که دیگران درباره آنها نقل کرده‌اند می‌باشد.کلید‌واژه‌:جبران،  مَی‌زیاده،  پلورالیزم دینی،  تسامح،  دین،  شرق. 

مقدمه

اصطلاح پلورالیزم را اولین بار لوتسه،در سال 1841م. در کتاب خود مابعدالطبیعه وارد فلسفه کرد، با این همه اصطلاح مذکور در فلسفه دین به معنای تأیید حقانیت ادیان مختلف به کار رفته است. برخی، یانیس مسکینوس،اسقف اعظم کلیسای ارتدکس را نخستین کسی می‌دانند که به پلورالیسم دینی پرداخته و ایده دیالوگ را درا‌ند اخته برخی نیز یوحنای دمشقی را که رساله‌ای در این باره نوشته نخستین مطرح کننده این بحث دانسته‌اند‌.شکل‌گیری پلورالیسم به صورت کنونیش را چنین می‌توان تبیین کرد که نهضت اصلاح دینی به رهبری مارتین لوتر و جان کالوین،موجی از تجدید نظر در جایگاه کلیسا ایجاد کرد که «رفورمیسم» نام گرفت و سر انجام با ظهور شلایر ماخر،  به تدوین الهیات لیبرال انجامید. این تفکر،  جوهر اصلی مسیحیت را تفسیری تازه کرد. در قرن نوزدهم،  لیبرالیسم کلامی به رهبری شلایر ماخر به نام حد وسط سنت‌گرایی و نوخواهی و با نام«الهیات اعتدالی» مطرح گردید.شلایرماخر،ضمن پذیرش دانش علمی تکامل به جای الهیات طبیعی و وحیانی،تجربه دینی و عرفانی را پذیرا شد. او معتقد بود نباید برای عیسی شأن و منزلت او متناسب نباشد. خاستگاه پلورالیسم دینی به شلایر ماخر و الهیات لیبرال می‌رسد. پلورالیسم دینی در جهان مسیحیت، واکنشی به انحصارگرایی در صدق و نجات در کلام مسیحی بود. نظریه‌های دیگری نیز در باره‌ی شکل‌گیری پلورالیسم مطرح است.جان هیک پلورالیزم دینی را در مقابل نظریه‌های انحصار‌گرایی و شمول‌گرایی در افکند. خاورمیانه وبه طور خاص کشور‌های لبنان، فلسطین ومصر به دلیل وجود فرقه‌ها، مذاهب و ادیان متفاوت در کنار هم همیشه محل بروز اختلافات مذهبی و قومی بوده است. اقلیتهای مذهبی این سرزمین پس از تحمل ظلم وستم امپراطوری عثمانی در پی راهی برای کنار زدن اختلافات و رسیدن به نقاطی مشترک برای برخورداری از حق انسانی و زندگی بدور از تحقیر و تبعیض دوره عثمانی بودند. آنچه در شام آن روزگار،‌ مایه پراکندگی مسلمانان و مسیحیان عرب می‌شد دین وسیاست بود و آنچه ایشان را به هم نزدیک می‌کرد،‌ فرهنگ و ادب عربی و قومیت عربیشان بود. بدین سان نخستین کسانی که برای بیدار کردن وجدان قومی عرب و پر رنگ کردن مشترکات قومی و عربی کوشیدند از میان مسیحیان عرب برخاستند. مردانی چون ناصیف یازجی وبطرس بستانی ارسلان دمشقیه و بسیار کسان دیگر به احیای زبان عربی و توجه به میراث شرق و همزیستی مسالمت آمیز بدور از اختلافات مذهبی،‌ در میان عرب زبانان همت گماشتند. این‌ اندیشه در میان ادبا و شعرای قرن بیستم نیز بازتاب ویژه‌ای داشت که می‌توان آنرا در آثار و‌ اندیشه دو ادیب لبنانی الأصل یعنی جبران خلیل جبران و ماری الیاس زیاده معروف به می‌زیاده نیز یافت. جبران در ششم ژانویه 1883‌،  از مادر فرزانه و مهربان به نام «کامل رحمت» که کشیش زاده‌ایی مارونی بود بود و پدری تند خو و دائم الخمر در روستای «بشری» واقع در لبنان متولد شد و در سن یازده سالگی به همراه مادر و برادر ناتنی بزرگترش وخواهران جوانش به آمریکا کرد جایی که مهاجران را بدون در نظر گرفتن مذهب و ملیت می‌پذیرفتند. جبران در حقیقت بیشتر عمر گرانبهایش به دور از سرزمین مادریش سپری نموده اندیشه‌ی تکثر‌گرایی در جبران به حدی پررنگ است که گاهی بسیاری از ادیان جهان را همتای هم می‌داند او در این نوع اندیشه‌ی خود گروه یا فرقه‌ی خاصی را مورد خطاب قرار نداده،  بلکه می‌خواسته فراتر از شریعت‌ها و اختلافات مذهبی همه‌ی بشریت را به سمت و سوی حقیقت راستین که همان ذات احدیت است سوق دهد. می‌نیز دختری تیز هوش و فرهیخته با اعتقادات و اندیشه‌های مذهبی قوی و استوار بود، از پدری مارونی و مادری ارتدکس در فلسطین به دنیا آمده و سالها در مدارس دینی ناصره فلسطین و دیر عین طوره لبنان تحصیل کرده وسپس با تلاش وجدیت تمام به نه زبان زنده دنیا تسلط یافته بود، مبارزات و سخنرانی‌ها و مقالات گوناگونش مردم را به بیداری و دست کشیدن از اختلافات مذهبی و زیستن در کنار هم در سایه شرقی بودن و عربیت خود فرا می‌خواند. در این رساله به بررسی نظریه پلورالیسم یا تسامح دینی،  در اندیشه می‌زیاده و جبران خلیل و همچنین مقایسه آنها با یکدیگر و بطوری کلی بررسی شباهتها و تفاوتها‌ی این دو ادیب، موضع‌گیری آنها در باره اختلافات مذهبی،  اندیشه‌ی دینی جبران و مَی،  دیدگاه آنها در باره‌ی حقیقت دین، و اندیشه می‌درباره برتری شرق وتوانایی و میراث شرق،  تاثیر همایش او در تساهل دینی و نزدیکی مردم خواهیم پرداخت.تعداد صفحه : 175قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید