پایان نامه ارشد: تصویر های شاعرانه سیمین بهبهانی و شفیعی کدکنی از منظـر نقد زن مدار

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی 

عنوان : تصویر های شاعرانه سیمین بهبهانی و شفیعی کدکنی از منظـر نقد زن مدار

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد زنجان

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A. )

رشته: زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

تصویر های شاعرانه سیمین بهبهانی و شفیعی کدکنی از منظـر نقد زن مدار

استاد راهنما:

دکتر نزهت نوحی

استاد مشاور:

دکتر عبدالحسین سرامی

بهار - 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالبچکیده.................................................................................... 1مقدمه................................................................................... 2نگاهی به مذهب اصالت زن.......................................................... 4نگاهی به تاریخ.................................................................. 6زن در اذهان فرانسوی و انگلیسی............................................. 9زن در اذهان آمریکایی.......................................................... 9زن در آرای یهودیت و مسیحیت............................................ 10زن در آرای اسلامی........................................................... 12ظهور زن پس از یک دوره ی تاریخی سخت............................... 13جنس دوم آری یا خیر......................................................... 15عشق در باور مرد و زن...................................................... 16تخریب چهره ی زن در کلام بزرگان....................................... 17زن در آرای زرتشت.......................................................... 22زن در اندیشه ی اعراب جاهلی.............................................. 23دیدگاه اسلام در قبال زن و پاسخ به اشکالات................................... 25الف-  کار زن سخیف یا مستحسن........................................... 27ب-  نقصان خلقت زن......................................................... 28پ- آفرینش زن و زایش گناه................................................. 29ث- زن عامل فریب........................................................... 30ج- زن مظهر شهوت یا نماد محبت......................................... 30چ- برآیند اندیشه های پیشین در نظریات روانشناختی.................... 32ح- مهر اقدامی دوسویه و وحدت آفرین..................................... 34خ-  زن تجلی جمال الهی..................................................... 35حق رأی و حضور زنان در اجتماع از منظر اسلام....................... 36زن از منظر اسلام جنسی یا انسانی............................................... 37حقوق زن در اجتماع از منظر قرآن.............................................. 38تساوی یا تمایز، تشابه یا تفاوت.................................................... 39اظهار وجود زنان دغدغه ای برای مردان....................................... 41تعدد زوجات تأییدی بر تمام عیار نبودن زن..................................... 41نقصان عقل طرحی اسلامی یا تهمتی غربی؟................................... 43زن، الهه ی درون و رجعت به فترت............................................ 45نگاهی گذرا به سیمای زن در ادوار مختلف شعر پارسی..................... 50زن سوژه ی شعرا............................................................. 50زن خالق اثر و آفریننده شعر................................................. 55تغییر نگرش به زن از دوره بازگشت تا مشروطه........................ 59زن بود شعر خدا مرد بود نثر خدا................................................ 73نوع نگاه در ایجاد تصویر......................................................... 85تصاویر شاعرانه از نظرگاه سیمین......................................... 86وزن و تصویر.................................................................. 87تصاویر شاعرانه از نظرگاه سرشک......................................... 95بررسی و تحلیل تصویر های زنانه............................................. 111صبورانه ها................................................................... 112مادرانه......................................................................... 120شکوایه ها..................................................................... 141کولی واره ها................................................................. 174عاشقانه ها..................................................................... 181روابط عاطفی غیرعرفی و غیر اخلاقی.................................. 217احساس ضعف، نیاز به تکیه گاه، وصال، تسلیم و شرم و حیا......... 229فریب خرافه انگاری و خوش باوری...................................... 251اشاره به اندام  های بدن..................................................... 268آرایش، پوشش،زیور و زینت آلات زنانه................................ 275تصاویر در مضامین مشترک سیمین و سرشک.............................. 284ماحصل این همه گفتار............................................................ 293فهرست منابع و مأخذچکیده آن چه در این رساله گرد آمده، بحث و بررسی و تحلیل تصاویر موجود در اشعار دو شاعر معاصر سیمین بهبهانی و محمد رضا شفیعی کدکنی است که از منظر نقد زن مدار به شرح ذیل آمده است:در فصل نخست به  طور کلی بحث در باب مذهب اصالت زن یا همان فیمینیسم       می باشد.فصل دوم با عنوان نگاهی گذرا به سیمای زن در ادوار مختلف شعر فارسی به بحث در باب زن به عنوان سوژه­ی اثر و زن به عنوان خالق اثر پرداخته است.فصل سوم ذیل عنوان " زن بود شعر خدا مرد بود نثر خدا " نگاشته شده که نوع نگاه در ایجاد تصاویر را مورد بررسی قرار می دهد.فصل پایانی به بررسی و تحلیل تصویر های زنانه پرداخته که خود دارای عناوین فرعی است؛ این عناوین مبین احساسات، عواطف، و ابزار مورد استفاده­ی بانوان در شعر هر دو شاعر است.هدف از گردآوری این رساله بررسی و تطبیق تصاویر شعری از منظر نقد زن مدار است. روش تحقیق کتابخانه ای و بر پایه فیش برداری است و نتایج حاصل از آن این است که بیانگر دو دید گاه متفاوت نسبت به تصاویر زنانه در شعر شاعران مورد بحث است.کلمات کلیدی: فمینیسم، زن، تصویر، سیمین بهبهانی، شفیعی کدکنیمقدمه: به نام یکتا دادار آفریدگار که دیدگان بشر همواره نگران اوست و چشمان امید به افق عنایت بی علت او دوخته شده و آدمیان را از حکومتش بهره هاست که ندانند و زندگانی بگذارند و چون به اندوه گرفتار آیند هم باز به دامنش آویزند. که رفتنی نیست از دامان پرمهر حضرت الوهیت؛ و به یاد رحمت عالمیان، سرور کون و مکان، حضرت نبوت، ختمی مرتبت محمد مصطفی صلواﺓ الله و سلامه علیه که عالم به وجود او و ذریه­ی پاکش زیبنده گشت و مهر به گرمای عشق ایشان فروزنده و ماه از تلألؤ جمال روی ایشان تابنده.و اما بعد...آن چه در این رساله گرد آمده است ما حصل غور در تصاویر شاعرانه و نقد بر پایه­ی نظرگاهی زنانه است. کوشیدیم تا در فصل کلیات مطالب، ذیل عنوان "مذهب اصالت زن" مختصری با آن مکتب که به فیمینیسم شهره است آشنا شویم. بر این اساس ذیل این عنوان، عناوینی مترتب شده است تا فحوای کلام در اذهان خوانندگان گرامی بنشیند و آنان را به مقصود نائل گرداند؛ مضاف این که مبحث ملحقه به عنوان رساله که واژه­ی " زن مدار" است تبیین شده و مقصود نگارنده قریب به وضوح گردد. در این راستا به تعاریفی از شقوق مذهب اصالت زن پرداخته ایم و پس از آشنایی اندک با پاره ای تعاریف، وضعیت زن را در خلال تاریخ مرور کرده، سپس موجودیت وی را در اذهان برخی ملل و مذاهب به طریقی مجمل مورد نظر قرار دادیم.در بخش دیگری از کلیات به نظرات و مکتوبات بزرگان عرصه ی اندیشه و فرهنگ پرداختیم و آن اقوال و آثار را منشأ اثر در روند فکری غالب در باب زن تحلیل کردیم. با توجه به نقد ها و نظرات متنوع گاه مخالف و گاه موافق با این مکتب بر آن شدیم تا نظرات اسلام را هر چند کوتاه در حد بضاعت نگارنده و ظرفیت رساله در تبیین دیدگاه اسلام به زن مقرر کنیم. در پایان مباحث مطروحه در کلیات مطالب ذیل عنوان " نگاهی گذرا به سیمای زن در ادوار مختلف شعر فارسی " به مرور مختصری بر حضور زن از دو جنبه پرداختیم؛ در این بخش زن را به عنوان سوژه­ی شعرا و به عنوان خالق اثر مورد نظر قرار داده و اشاره ای به نام برخی از شعرای زن در ادوار مختلف شعر فارسی نموده ایم.پس از این در فصلی که عنوان آن را بیتی از ملک الشعرای بهار مقرر کردیم به بحث پیرامون وجود یا عدم ادبیات زنانه پرداختیم و در این خصوص از آرای پژوهشگران و صاحبان نظربهره برده و بر آیند و ماحصل گفتار را با رد وجود ادبیات زنانه خاتمه دادیم." نوع نگاه در ایجاد تصویر" فصل دیگری است که در آن ضمن توضیح در خصوص تصویر و تصویر سازی، انگاره  های  شاعرانه سیمین بهبهانی و محمد رضا شفیعی کدکنی را از قول خود ایشان در آثار مکتوب و منقول؛ و نیز نظرگاه دیگران در خصوص این هر دو ذکر کرده و مورد بررسی قرار دادیم.سپس رساله را بر پایه ی 11 فصل دیگر عنوان نهادیم  که هر کدام مبین رفتاری زنانه یا مصداقی از عملی زنانه است که از ذکر نام فصول به جهت پرهیز از اطاله کلام صرف نظر نموده و رؤیت این بخش ها را به خوانندگان ارجمند و مخاطبان گران قدر  وا می نهیم. « و من الله التوفیق » نگاهی به مذهب اصالت زن دیر گاهی است تا مسئله­ی زن به عنوان مبحثی اساسی در فراسوی مرزهای ایران زمین آغاز شده و به داخل کشورما نیز نفوذ یافته است. احساس نیاز به طرح مسئله­ی زنان و حقوق آن ها در مغرب زمین کلید خورد و جنبش هایی موسوم به فمینیستی شکل گرفت که عمدتا قصد داشتند تا حقوق برابری را میان زنان و مردان پی ریزی کنند که البته در پاره ای موارد موفق هم بودند.در نگاهی به تعاریف فمینیسم ( feminism ) این گونه در می یابیم که « جنبشی است سازمان یافته برای دست یابی به حقوق و نیز ایدئولوژیی برای دگرگونی جامعه که هدف آن صرفا تحقق برابری اجتماعی زنان نیست، بلکه رویای رفع انواع تبعیض و ستم نژادی و طبقاتی و غیر را در سر می پروراند. از این رو نهاده هایی که تاکنون برای این واژه پیشنهاد شده وافی به مقصود نبوده است»1. چه این که امروزه با شنیدن کلمه فمینیسم اغلب مخاطبان آن چه را به ذهن متبادر می بینند مسئله زن است. اساسا این واژه فرانسوی و از ریشه لاتین ( femind ) است که در زبان های انگلیسی و آلمانی تغییر یافته و به شکل ( feminism) به کار برده می شود به طور کلی واژه (feminine) به معنای زن و دال بر جنس مونث است . با این اوصاف لغوی پر بیراه نرفته اند آنان که با شنیدن این واژه به یاد زن و مسئله­ی زنان می افتند. به هر حال هر مکتب یا ایدئولوژی نو ظهور پیامدهایی دارد و از دریچه های مختلفی ظهور و بروز می کند کما اینکه فمینیسم هم دارای گرایش های متعدد است گرچه بررسی گرایش های فمینیستی موضوع این مقال نیست ولی ذکر نام و مختصری از تعاریف برای شناخت بهتر این مکتب خالی از لطف نیست.تعداد صفحه :309قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید