پایان نامه ارشد : تعیین عوامل موثربر قیمت مسکن در شهربندرعباس

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

عنوان : تعیین عوامل موثربر قیمت مسکن در شهربندرعباس

دانشگاه هرمزگان

دانشکده پردیس دانشگاهی قشم

گروه مدیریت

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته  مدیریت اجرایی

                      عنوان :

تعیین عوامل موثربر قیمت مسکن در شهربندرعباس

استاد راهنما:

آقای دکتر محمد محبی

استاد مشاور:

آقای دکتر جمشیدجعفری دارابجردی

 

     تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده:

هدف از این پژوهش تعیین عوامل موثربر قیمت مسکن در شهربندرعباس بوده است. جامعه اماری در این تحقیق شامل کلیه کارشناسان سازمان بنیاد مسکن در شهرستان بندرعباس می باشد.  نمونه گیری به روش خوشه ای و از میان کارشناسان در ادارات تابعه ینیاد مسکن شهرستان بندرعباس انتخاب شدند. تعداد 182 کارشناس به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و پیمایشی بوده است. از روش های آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین نوسانات نرخ ارز و رکود  مسکن ارتباط وجود دارد. علاوه بر این ، یافته های پژوهش نشان داد که بین میزان تقاضا برای مسکن  و رکود  مسکن ارتباط وجود دارد. یافته های پژوهش نشان داد که بین نرخ رشد نقدینگی و رکود  مسکن ارتباط وجود دارد. یافته های پژوهش نشان داد که بین میزان پیش فروش مسکن و رکود  آن ارتباط وجود

دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد که بین سیاست مالی دولت وقیمت مسکن ارتباط وجود دارد.

کلیدواژه ها:

 قیمت مسکن ، رکود مسکن ، سیاست مالی دولت ، میزان نوسانات ارز ،

  فهرست مطالبعنوان                                                                                                               شماره صفحه فصل اول کلیات تحقیق 1مقدمه: 2بیان مساله: 3اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 3اهداف تحقیق: 5اهداف فرعی: 5هدف کاربردی: 5سوالات تحقیق: 6فرضیه های تحقیق: 6فصل دوم مبانی نظری و سوابق تحقیق 7مقدمه: 8قیمت مسکن و اهمیت آن: 8تعریف قیمت‌گذاری ملک : ‌ 9اهداف قیمت گذاری: 9عوامل‌ موثر بر قیمت‌گذاری ملک 11مراحل قیمت‌گذاری ملک 12ابزارهای سنجش قیمت مسکن: 143- عوامل موثر بر بازار مسکن 18سرمایه گذاری دربخش مسکن در غیاب بازار سرمایه 196-1- عوامل تاثیر‌گذار «برون‌زا» 276-2عوامل تاثیر‌گذار «درون‌زا» 29عوامل تاثیر گذار بر قیمت مسکن: 36نقش تسهیلات بانکی: 36تاثیر رونق و رکود سایر بازارهای سرمایه گذاری بر مسکن 38تغییرات قیمت نهاده های تولید 39وضعیت کلان اقتصادی و تحریم ها 39تردید نسبت به آینده نرخ ارز 40رابطه قیمت مسکن با بازاررهن واجاره 40آشنایی با شهرستان بندرعباس: 411- چگونگی شکل گیری کلان شهر بندرعباس 421-1 تحولات کالبدی  شهر بندرعباس 422-1 تحولات جمعیتی شهر بندرعباس 463-1 بررسی روند تحولات الگوی مهاجرت در شهر بندرعباس 464-1-بررسی و‌یژگی‌های اجتماعی مهاجران وارده به شهر بندرعباس 48بررسی و شناخت مبدأ مهاجرین وارد شده به شهر بندرعباس از سایر استان‌های کشور طی سال‌های 85-1375 525-1-بررسی مبدأ مهاجرین وارد شده به شهر بندرعباس از سایر شهرستان‌های استان هرمزگان طی سال‌های 85-1375 546-1 پیش‌بینی جمعیت و برآورد مهاجرت در افق طرح 1405 567-1 بررسی نرخ رشد طبیعی (موالید و مرگ و میر) و میزان مهاجرت در شهرستان بندرعباس 578-1-پیش‌بینی جمعیت در طرح مدیریت یکپارچه نوار ساحلی 589-1-پیش‌بینی جمعیت در افق طرح جامع مسکن استان هرمزگان 5910-1 پیش‌بینی و برآورد مهاجرت در طی سال‌های آتی 592- تحولات اقتصادی شهر بندرعباس 621-2 وضعیت اقتصادی و الگوی مسکن 632-2 پراکندگی قیمت املاک مسکونی در شهر بندرعباس 633-2  شناخت نقش و جایگاه ویژگی های اجتماعی، کالبدی وعملکردی محلات غیررسمی شهر بندرعباس 644-2  جمع‌بندی و استخراج دیدگاه طرح‌های فرادست در ارتباط با اسکان کم‌درآمدها در شهر بندرعباس 721-4-2 جمع‌بندی نگرش‌های سطح کلان و میانی 722-4-2 جمع‌بندی سطح خرد 74سوابق و پیشینه تحقیق: 76مدل پیشنهادی تحقیق: 81فصل سوم روش شناسی تحقیق 82مقدمه: 83روش و نوع تحقیق: 84روش گردآوری اطلاعات: 84ابزار گرداوری اطلاعات : 84روش تجزیه و تحلیل داده ها: 85فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 86مقدمه: 87الف) توصیف داده ها: 87آزمون فرضیه های تحقیق 95آزمون فرصیه2: 97آزمون فرصیه3: 99آزمون فرصیه4: 101آزمون فرصیه5 : 103فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق 106مقدمه: 1075-1- تبیین نتایج تحقیق: 1075-2- پیشنهادات کاربردی تحقیق: 1105-2-1 پیشنهادات استخراج شده از فرضیات تحقیق: 1115-2-2 پیشنهادات محقق: 1115-4-پیشنهادات محقق برای تحقیقات اتی: 1165-5-مشکلات تحقیق: 117نتیجه گیری : 118منابع فارسی: 119منابع لاتین: 125   فهرست جداولعنوان                                                                                                               شماره صفحه جدول شماره 1 : روند تحولات جمعیتی در شهر بندرعباس 46جدول شماره 2: روند مهاجرت در شهر بندرعباس 48جدول شماره 3: توزیع (نسبت درصدی) مهاجرین از نقاط مختلف در هر یک از مناطق پنج‌گانه در زمستان 1362 49جدول شماره4 : مبدأ مهاجرین وارد شده به شهر بندرعباس و استان هرمزگان طی سال‌های 85-1375 53جدول شماره 5 : مهاجران وارد شده از سایر شهرستان‌های استان هرمزگان به شهر بندرعباس طی سال‌های 85-1375 55جدول شماره 6 : میزان رشد و مهاجرت در مناطق شهری شهرستان بندرعباس سال‌های 85-1375 57جدول شماره 7 : شاخص‌های حیاتی در مناطق شهری شهرستان بندرعباس در سال 1385 57جدول شماره 8 : پیش‌بینی جمعیت شهرستان و شهر بندرعباس در افق 1405 در طرح مدیریت یکپارچه نوار ساحلی 58جدول شماره 9 : گزینه‌های پیش‌بینی جمعیت افق طرح نقاط شهری شهرستان بندرعباس در طرح‌های فرادست 60جدول شماره 10 : برآورد جمعیت افزوده شده در افق طرح 1405 61جدول شماره 11: پاره‌ای از شاخص‌های اقتصادی جمعیت شهر بندرعباس در مقاطع مختلف سرشماری 62جدول شماره 12 : شاخص تراکم جمعیتی در محلات غیررسمی شهر بندرعباس در سال 1385 64جدول شماره 14 : برآورد جمعیت افزوده شده در افق طرح 1405 67جدول شماره 15: موقعیت محلات غیررسمی در پهنه‌بندی و معابر پیشنهادی شارمند 68جدول شماره 4-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس 88جدول شماره 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروهای سنی و جنسیت 88جدول شماره 4-3: مقایسه میزان تحصیلات پاسخگویان بر حسب جنس 90جدول شماره 4-4: توزیع فراوانی کارشناسان بر حسب سابقه کار در حوزه مسکن 91جدول شماره 4-5: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان درامدماهیانه(تومان) 92جدول شماره 4-6 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان اگاهی از عوامل تاثیر گذار بر قیمت مسکن 93جدول شماره 4-7: ‌آزمون K-S (توزیع نرمال)برای خوبی برازندگی توزیع داده های مربوط  به متغیرهای تحقیق 94جدول شماره4-8:خلاصه مدل رگرسیونی 95جدول شماره4-9:نتایج تحلیل واریانس 96جدول شماره4-10:ضرائب 96جدول شماره4-11:خلاصه مدل رگرسیونی 97جدول شماره4-12:نتایج تحلیل واریانس 98جدول شماره4-13:ضرائب 98جدول شماره4-14:خلاصه مدل رگرسیونی 99جدول شماره4-15:نتایج تحلیل واریانس 100جدول شماره4-16:ضرائب 100جدول شماره4-17:خلاصه مدل رگرسیونی 101جدول شماره4-18:نتایج تحلیل واریانس 102جدول شماره4-19:ضرائب 102جدول شماره4-20:خلاصه مدل رگرسیونی 103جدول شماره4-21:نتایج تحلیل واریانس 104جدول شماره4-22:ضرائب 104جدول 4-23 : خلاصه  نتایج ازمون فرضیه‌های تحقیق 105  فهرست اشکال عنوان                                                                                                               شماره صفحه شکل 2- نقشه بندرعباس 45نقشه بندرعباس 54نقشه بندرعباس 55جدول شماره 13 : گزینه‌های پیش‌بینی جمعیت افق طرح نقاط شهری شهرستان بندرعباس در طرح‌های فرادست 66 فهرست نمودارعنوان                                                                                                               شماره صفحه نمودار مقایسه ای نرخ رشد قیمت مسکن و نرخ تورم عمومی 20نمودار شماره 4-1: گروههای سنی پاسخگو 89نمودار شماره 4-2 : وضعیت تحصیلی پاسخگویان 90نمودار شماره4-3 : سابقه کار کارشناسان 91نمودار شماره 4-4 :  میزان درامد شرکت کنندگان 92نمودار شماره 4-5 :  میزان اگاهی از میزان عوامل تاثیر گذار بر قیمت مسکن 93 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

مقدمه:

مسکن یکی از بخشهای مهم اقتصاد ایران است که وضعیت آن برای همه مردم،مهم است.برخی از افزایش قیمتها در این حوزه خوشحال میشوند و عده ای از کاهش قیمتها،برخی از رونق وشایدعده ای از رکود.بخش عمده ای از سرمایه گذاری سالانه در تشکیل دارایی ثابت وسرمایه گذاری بلند مدت شخصی خانوارهای ایرانی ونیز بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری در دارایی ثابت شرکت های ایرانی،مربوط به این بخش است.تورم،رکود ویا رونق مسکن توسط اکثریت مردم دنبال میشودواز جذابیت خبری خاصی برخوردار است.از سوی دیگر مبحث اجاره بها برای کسانی که سرمایه لازم برای حضور در بخش سرمایه گذاری مسکن را ندارند،اهمیت دارد.

انتظار می رود که ادامه رکود جهانی اقتصاد باعث کند شدن رشد قیمت های مسکن شود. با این حال، حتی اگر رکود اقتصادی هم برطرف شود ،در صورتی که ثروتی که به شکل سهام نگهداری می شده است یکی از عوامل تعیین کننده تقاضای مسکن باشد، قیمت های مسکن ممکن است همچنان کاهش یابد.

از آنجا که نوسانات قیمت مسکن تاثیر مستقیمی روی سطح فعالیتهای اقتصادی دارد و تواما مصرف و سرمایه­گذاری را تحت تاثیر قرار می­دهد، مساله رشد بالای قیمت­ها در سالهای اخیر توجه سیاستگذاران و اقتصاددان­های کشور را به خود جلب کرده است. با توجه به اهمیت این مساله ، در این پژوهش با رویکرد کلان به بررسی علل رشد شدید و مداوم قیمتها در بازار مسکن درکلان­شهرهاوشهرهای بزرگ ایران به ویژه در شهر بندر عباس پرداخته شده است.

  

بیان مساله:

تعیین و برآورد قیمت مسکن در مناطق شهری از اهمیت زیادی برای برنامه ریزان وتصمیم گیران برخوردار است. این برآورد به ویژه اگر بتواند سهم عوامل تاثیرگذار در ارزش املاک را به خوبی منعکس نماید، می تواند در برنامه ریزی وتصمیم گیری در بسیاری از سیاست های شهری و منطقه ای مورد استفاده قرارگیرد . از یکسو شکوفایی بخش مسکن در سرانه تولید ملی موثر بوده و افزایش اشتغال را بهمراه خواهد داشت ، از سوی دیگر افزایش وام مسکن برای خرید یا هرگونه افزایش نقدینگی موجب افزایش تورم و فاصله گرفتن سطح درآمد عمومی با هزینه خرید مسکن خواهد شد. لذا برنامه ریزی مسئولین دولتی در مهار تورم و افزایش قیمت همراه ایجاد رونق در بازار مسکن نیازمند مطالعه دقیق این موضوع میباشد. (سعیدی ، 1390)

مسکن یکی از بخشهای مهم اقتصاد ایران است که وضعیت آن برای همه مردم مهم است.بررسی روند تاریخی نشان میدهدکه افزایش قیمت مسکن شباهتی به افزایش قیمت عموم کالاها ندارد .فلذا در این تحقیق سعی بر این خواهد شد که تا جای ممکن عوامل و متغیرهای موثر بر نوسان قیمت مسکن در شهر بندرعباس ،ابتدا شناسایی گردد سپس تحلیل ونحوه تاثیر عوامل فوق بروضعیت قیمت مسکن موردارزیابی قرار گیردودرانتها مدلی برای ارزیابی شرایط موجود از لحاظ ارزش سرمایه گذاری دربخش مسکن درآن بازه زمانی برای مخاطب ارائه گردد.

تعداد صفحه : 147قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید