پایان نامه ارشد حقوق : حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد (M.A.)

 گرایش بین­الملل

موضوع

حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی

استاد راهنما

دکتر منوچهر توسلی نائینی

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش پور

بهمن   1390

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : چکیدهدر منظومه­ی چندوجهیِ حقوق بشر، حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، مجموعه­ای از حق­های بشری است که در جهت رفع بی عدالتی­های اجتماعی و اقتصادی به­رسمیت شناخته شده است و برخورداری از آن مستلزم دخالت فعال دولت است. حق توسعه، به­عنوان یک حق مندرج در صورت­بندی­ حقوقیِ حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، جایگاهی بس تعیین کننده دارد زیرا حق توسعه، حق بشری است که دلالت بر فرآیندی همراه با عدالت و برابری دارد، فرآیندی که به تحقق یکایک حقوق بشر و تمامی آن­ها با هم می­انجامد؛ ازاین جهت می­توان آن­را حق بر حقوق نامید. فلذا شناخت ابعاد گوناگونش و ارزیابی مفهومی و عملی آن ـ که در گرو تحلیل صورت­بندی­های اجتماعی و اقتصادی جامعه جهانی و بررسی تضادهای نیروهای اجتماعی و اقتصادی در شکل­گیری و ظهور این حق می­باشد ـ امری ضروری خواهد بود. از طرفی ظهور منطقه­بندی­های جهانی (شمال و جنوب یا جهان توسعه­یافته و درحال­توسعه) و از سویی دیگر با بروز پدیده­ی جهانی­شدن و جهانی­سازی و گسترش بین­المللیِ فعالیت­های اقتصادی، مالی، تولیدی و... موجب گشته که این حق با ابهام مواجه شود و برخوردهای متفاوت و اغلب متعارضی از سوی دولت­ها در قبال تحقق آن انجام شود. با این اوصاف سؤالی که ذهن بسیاری از حقوق دانان را به خود مشغول ساخته است، این است که سرنوشت حق توسعه به­عنوان خواست اصلی بسیاری از کشورهای جهان سوم، در مناسبات جدید جهانی با وجود مقررات و قواعد نوینِ حاکم بر روابط حقوقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چه خواهد بود؟ در این خصوص در فصل نخست، با دیدگاهی ماهیت­نگر به مفهوم و روند شکل­گیری حق توسعه در مناسبات بین­المللی پرداختیم. سپس در فصل دوم به تبیین مفهومی اصطلاح جهان سوم می­پردازیم و آن­گاه در فصل آخر با نگاهی پیامدنگر، تحقق و اجرای حق توسعه در پرتوی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی در کشورهای جهان سوم را بررسی می­نماییم.واژگان کلیدی: حق توسعه، جهان سوم، مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، جهانی سازی، سازمان ملل متحد   علائم اختصاریA.C.P: Africa-Caribbean and Pacific group of statesAPEC: Asia-Pacific Economic CooperationASIL: American Society of International LawBIS: Bank of International SettlementsCERDS: Charter of Economic Rights and Duties of StatesDAC: Development Assistance CommitteeDD: UN Development DecadeDRD: The Declaration on the Right to DevelopmentECA: Economic Commission for AfricaECE: Economic Commission for Europe regionECLAC: Economic Commission for Latin America and CaribbeanECO: Economic Cooperation OrganizationESCAP: Economic and Social Commission for Asia and PacificESCWA: Economic and Social Commission for West AsiaFAO: Food and Agriculture OrganizationGATT: General Agreement on Tariffs and TradeHCR: Human Rights CouncilHIPC: Heavily Indebted Poor CountriesIBRD: International Bank for Reconstruction and DevelopmentICSID: International Centre for Settlement of Investment DisputesIDA: International Development AssociationIEA: International Energy AgencyIELG: International Economic Law Interest GroupIFAD: International Fund for Agriculture DevelopmentIFC: International Finance CorporationILO: International Labor OrganizationIMF: International Monetary FundITU: International Trade CenterLDCs: Least Developed CountriesLDPs: Local Development ProgramsLECD: Less Economically Developed CountriesLED: Local Economic DevelopmentMDGs: Millennium Development GoalsMIGA: Multilateral Investment Guarantee AgencyNAM: Non-Aligned MovementNIEO: New International Economic OrderODA: Official Development AssistanceOECD: Organization for Economic Co-operation and DevelopmentOPEC: Organization of Petroleum Exporting CountriesUNCDF: United Nations Capital Development FundUNCDF: United Nations Capital Development FundUNCED: United Nations Conference on Environment and DevelopmentUNCITRAL: United Nations Commission on International Trade LawUNCTAD: United Nations Conference on Trade and DevelopmentUNDP: United Nations Development ProgramUNEPTA: United Nations Expanded Program of Technical AssistanceUNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural OrganizationUNICEF: United Nations International Children's Emergency FundUNIDO: United Nations International Development OrganizationWCED: World Commission on Environment and DevelopmentWTO: World Trade Organization  فهرست مطالبمقدمه ................................................................................................................................ 1فصل اول: ماهیت و مبانی حقوقی حق توسعه ......................................................... 10 بخش اول: محتوای حق توسعه ...................................................................................................... 11گفتار اول: مفهوم توسعه – رویکرد سیاسی ............................................................................................ 11گفتار دوم: مفهوم توسعه – رویکرد اقتصادی ......................................................................................... 15گفتار سوم: مفهوم توسعه – رویکرد حقوق بشری ................................................................................. 19بخش دوم: مبانی و زمینه­های شکل­گیری مفهوم حق توسعه ........................................................... 24گفتار اول: اسناد بین­المللی و منطقه­ای .................................................................................................... 24گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمان­های بین­المللی ................................................................................ 33گفتار سوم: تحول و تکامل تدریجی مفهوم حق توسعه .......................................................................... 41فصل دوم: تئوری سه جهان، تئوری جهانی­سازی، راهکار یا مانع حقوقی برای حق توسعه ............................................................................................................................. 48بخش اول: مبانی و زمینه­های شکل­گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی ........................... 49گفتار اول: تاریخچه­ی شکل­گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی ............................................. 49گفتار دوم: مبانی نظری ............................................................................................................................ 55گفتار سوم: مبانی عملی ........................................................................................................................... 61بخش دوم: بررسی و تحلیل تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی در رابطه با حق توسعه ........... 66گفتار اول: تئوری سه جهان و حق توسعه ............................................................................................... 66گفتار دوم: تئوری جهانی­سازی و حق توسعه .......................................................................................... 69گفتار سوم: تئوری حاکم در عمل ............................................................................................................ 72فصل سوم: اجرای حق توسعه در کشورهای جهان سوم و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی .......................................................................................................................... 76بخش اول: مبانی و زمینه­های شکل­گیری مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ................................... 77گفتار اول: تاریخچه­ی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ........................................................................ 77گفتار دوم: اسناد بین­المللی مرتبط با مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی .................................................. 81گفتار سوم: سازمان­های بین­المللی فعال در زمینه­ی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ........................... 86بخش دوم: بررسی اصول مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان ................ 93گفتار اول: اصول مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ............................................................................... 93گفتار دوم: اصول حق توسعه .................................................................................................................. 99گفتار سوم: شباهت­ها و تفاوت­های اصول حق توسعه و اصول مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ....... 106بخش سوم: تحلیل رویارویی حق توسعه و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی در سه جهان .......... 110گفتار اول: نگاهی به سیر تکامل حقوقی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ........................................... 110گفتار دوم: کارکرد متقابل حقوق بین­الملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان ..................................... 115گفتار سوم: ارزیابی عملی تأثیر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی بر حق توسعه در سه جهان .............. 120نتیجه­گیری .................................................................................................................... 128پیشنهادات ..................................................................................................................... 132منابع .............................................................................................................................. 133***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :154 صفحه قیمت : چهارده هزار تومان
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید