پایان نامه ارشد حقوق : خیار شرط در عقد ضمان

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (. M. A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

خیار شرط در عقد ضمان

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علیرضا انتظاری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر هدایت الله سلطانی نژاد

پاییز 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :چکیدهمقدمه 21- بیان مسئله 22- علت انتخاب موضوع ۴3- ضرورت تحقیق ۴4-سوال های تحقیق 5. 5-فرضیه های تحقیق 56-روش تحقیق ۵7-ساختار تحقیق 6فصل اول- مفاهیم کلی ۷مبحث اول-مفاهیم خیار و شرط ۷گفتار اول-مفهوم خیار ۷. گفتار دوم-مفهوم شرط ۱۰الف-مفهوم لغوی شرط ۱۰ب-مفهوم اصطلاحی شرط 1۱مبحث دوم-خیار شرط 1۳. گفتار اول-واقعیت خیار 1۴گفتار دوم- مستندات قاعده بودن خیار شرط 1۶الف-بنای عقلا 1۶ب-اجماع 1۷ج-نصوص عام و خاص 1۷. د-ضرورت اجتماعی ۱۹مبحث سوم- معنا و مفهوم ضمان و اوصاف و شرایط دین مورد ضمان 2۰گفتار اول-معنای ضمان 2۱گفتار دوم-انواع ضمان 2۲الف-ضمان عقدی 2۲ب-ضمان قهری 2۵ج-ضمان معاوضی 2۶. گفتار سوم-شرایط دین و اوصاف مال مورد ضمان ۲۷الف- شرایط دین مورد ضمان ۲۷ب- اوصاف مال مورد ضمان ۲۹1-مال بودن ۲۹2-قابلیت ایفاء توسط دیگری 3۰3-مشروع بودن 3۱4-معین بودن 3۲گفتار چهارم-مشخصه های عقد ضمان 3۴الف-لازم بودن عقد ضمان 3۴. ب-رضایی بودن عقد ضمان 3۵ج-تبعی بودن عقد ضمان ۳۶د- قرارداد مدنی بودن ضمان. ۳۷فصل دوم-امکان یا عدم امکان جعل خیار شرط در عقد ضمان. ۳۸مبحث اول-قائلان به جواز اشتراط خیار اشتراط خیار شرط در عقد ضمان 4۱گفتار اول-دلایل قائلان به جوازاشتراط خیار شرط 4۲الف-ادعای اجماع 4۲ب-وجود مقتضی 4۳ج-عدم المانع ۴۶د- حق بودن خیار و نه حکم بودن آن ۴۹ه-استناد به اصل حاکمیت اراده و آزادی قرارداد 5۰و-امکان اقاله وتسری آن به جعل خیار شرط در عقد ضمان 5۲ مبحث دوم- قائلان به عدم جواز اشتراط خیارشرط در عقد ضمان   5۴. گفتاراول - دلایل قائلان به عدم جوازاشتراط خیار شرط     5۴الف-منافات داشتن عقد ضمان با مقتضای خیار شرط 5۴1-مقتضای خیار شرط در عقد لازم 5۴2-تحلیل صحیح نبودن شرط خلاف مقتضای خیار شرط 5۵ب- منافات داشتن خیار شرط با مقتضای ذات عقد ضمان ۵۷1-معنای مقتضای ذات عقد ۵۷. 2- تحلیل منافات جعل خیار شرط با مقتضای ذات عقد ضمان 6۰. ج- ایقاع بودن ضمان و عدم امکان ورود خیار شرط در ایقاع. 6۱د)متضمن ابراء بودن ضمان و عدم امکان ورود خیار شرط در ابرا ء. 6۴1-بررسی نظریه بطلان شرط خیار در ابراء ۶۴1-1-قول به اجماع 6۴1-2-استناد به ماهیت شرط ۶۵1-3-عدم صدق شرط بر خیار شرط در ایقاع ۶۶2_بررسی موضوع در پرتو عقد ضمان ۶۷ه-لزوم در عقد ضمان حکم است نه حق.. ۶۷و-نیازمند بودن اشتغال ذمه به سبب و دلیل.. ۶۹ی_جعل خیار شرط در عقد ضمان موجب تعلیق ضمان است 7۲ن-تجاوز به حق مضمون عنه 73فصل سوم-آثار خیار شرط و فسخ عقد ضمان 7۶مبحث اول-فسخ و بررسی آن در پرتو عقد ضمان. 7۶گفتار اول- تعریف فسخ 7۶گفتار دوم- فسخ ضمان   7۸مبحث دوم- بررسی آثار استفاده از خیارشرط و فسخ  عقد ضمان ۷۹گفتار اول- آثار استفاده از خیار شرط در ضمان نقل ذمه 81الف-اثر استفاده از خیار شرط نسبت به ضامن و مضمون له در ضمان نقل ذمه 81ب-اثر استفاده از خیار شرط نسبت به  مضمون عنه در ضمان نقل ذمه  82گفتار دوم- آثار استفاده از خیار شرط در ضمان ضم ذمه ۸۶الف)اثر استفاده از خیار شرط نسبت ضامن و مضمون له در ضمان ضم ذمه 8۶ب)اثر استفاده از خیار شرط نسبت ضامن و مضمون عنه در ضمان ضم ذمه ۸۸مبحث سوم -آثار استفاده از خیار شرط بر  وضعیت دارایی طرفین 9۰نتیجه گیری و پیشنهادها 9۴فهرست منابع و ماخذ  چکیده:این مسئله که امکان جعل خیار شرط در عقد ضمان وجود دارد یا خیر بسیار مورد اختلاف محققان و فقها قرار گرفته است برخی قائل به جواز اشتراط خیار شرط در عقد ضمان وبرخی قائل به عدم جواز شده اند. هر یک از قائلین برای اثبات نظرات خود به دلایلی استناد کرده اند. پس از بررسی و نقد نظریات موافقان ومخالفان به این نتیجه رسیدیم که دلایلی که مخالفان ارائه نموده اند نمیتواند بطور قطع  مانع امکان درج خیار شرط در عقد ضمان باشد لیکن درج شرط خیار در عقد ضمان بر خلاف کتاب و سنت و نیز بر خلاف مقتضای ذات عقد نیست و با تمسک به عمومات باب شروط و مطابق قاعده «المومنون عند شروطهم» درج خیار شرط در عقد ضمان نظیر بیشتر عقود دیگر مانعی ندارد. با توجه به اینکه، عقد ضمان عقدی است قابل اقاله و وضع شرط خیار در هر عقد قابل اقاله ای صحیح می باشد، امکان وضع شرط خیار از سوی طرفین غیرمنطقی نبوده و صحیح می باشد.واژگان کلیدی:عقد، ضمان، خیار شرط، آثار، درج خیار شرط، عدم درج خیار شرط***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :117 صفحه قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید