پایان نامه ارشد رشته حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش : خصوصی

عنوان :  ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 (M.A(

گرایش حقوق خصوصی

 عنوان :

ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

 استاد راهنما:

دکتر سید حسن شبیری زنجانی

 استاد مشاور:

دکتر سید حسن وحدتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شودتکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)چکیدهازدواج موقت نهادی است که در فقه اسلامی به آن پرداخته شده و همچنین در قرآن کریم بدان اشاره گردیده که هدف اصلی آن کنترل غریزه جنسی در مسیر شرعی و صحیح بیان شده است و در مواقع عسرت و اضطرار پیشنهاد میگردد .قانون‌گذار ایران که به تاسی از فقه اسلامی به وضع قوانین می­پردازد ازدواج موقت را به رسمیت شناخته است. در تحقیق حاضر که با عنوان ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده مصوّب 91 می‌باشد از روش توصیفی تحلیلی استفاده گردیده است و تمامی اهتمام خود را بر آن گذاشته که به بررسی جایگاه ازدواج موقت در ایران و به بررسی نقاط ضعف و قوت مواد قانونی مطرح شده بپردازد و در نهایت به این نتیجه دست یافتیم که قوانین مرتبط به ازدواج موقت بسیار ناقص و مبهم میباشد که نه تنها با این اوصاف به عنوان راه حلی که جامعه را از تباهی و فساد نجات دهد استفاده نمیشود بلکه با این اهمال کاری و اغماض قانونگذار محترم به مشکلات عدیده جامعه مشکلاتی از قبیل اختلاف در نسب، اختلاط درنسب، پایمال گردیدن حقوق زوجین و.. می افزاید و در نهایت این امر منجر به تباهی کانون خانواده و جامعه می گردد از این‌رو  می‌بایست با صرف وقت و هزینه بیشتر در جهت مطالعه همه‌ی جوانب ازدواج موقت به وضع قوانین جامع و واضحی در زمینه شرایط شکلی و ماهوی و آثار این ازدواج و از همه مهمتر به ضمانت اجرای این موارد پرداخته شود. از سوی دیگر قانون جدید حمایت از خانواده با امعان نظر به این موضوع تغییراتی را تنها در زمینه ثبت ازدواج موقت ایجاد نموده که جای بسی امید می‌باشد اما باز هم ناقص است و میتوانست حداقل برای جلوگیری از مشکلات به تاسیس نهادی بیاندیشد که برای زوجین سند نکاحیه ای صادرنماید که قابلیت استناد در محاکم دادگستری را داشته باشد. در نهایت تا رسیدن به نقطه‌ای که بتوان در آن تمامی جوانب را مد نظر قرار داد راه زیادی باقی مانده است.کلمات کلیدی :ازدواج موقت ، آثار متعه ، ثبت نکاح موقت ، فرزند متعه ، قانون حمایت از خانوادهفهرست مطالبمقدمه. 1الف) بیان مسئله. 2ب) اهداف پژوهش... 4ج) سوالات اصلی پژوهش... 4د) فرضیه های پژوهش... 4ه) روش پژوهش... 5و) پیشینه  پژوهش... 5ز) سازماندهی پژوهش... 7فصل اول: کلیّاتمبحث اول : مفاهیم و تقسیمات... 10گفتار اول : مفهوم نکاح.. 11بند اول : مفهوم نکاح در فقه. 12بند دوم : مفهوم نکاح در حقوق موضوعه. 13گفتار دوم : انواع نکاح.. 16بنداول: نکاح دائم. 17مبحث دوم : مبانی و تاریخچه ازدواج موقت... 19گفتار اول : فلسفه ازدواج موقت... 21بند اول : مبانی عام ازدواج موقت... 22بند دوم : مبانی خاص ازدواج موقت... 24گفتار دوم : پیشینه ازدواج موقت در ادیان. 25بند اول : قبل از اسلام. 25بند دوم : بعد از اسلام. 27بند سوم : ازدواج موقت در یهود. 29بند چهارم : ازدواج موقت  در زرتشتیان. 31مبحث سوم: جایگاه ازدواج موقت در اسلام ودلایل مشروعیت آن. 32گفتار اول :جایگاه ازدواج موقت در اسلام. 33بند اول : ازدواج موقت در قرآن کریم. 33ج ) متعه و ازدواج در قرآن کریم. 36بند دوم : ازدواج موقت در سنت... 40بند سوم : ازدواج موقت از نظرفقها 45بند چهارم : ازدواج موقت و عقل.. 47گفتار دوم: ادله مشروعیت ازدواج موقت از نظر شیعه. 50بند اول : قرآن مجید. 50بند دوم:  روایات.. 56بند سوم : اجماع فقهاء شیعه: 60گفتار سوم : ادلّه ی حرمت ازدواج موقت از نظر اهل سنت... 60بند اول : تحریم خلیفه دوم. 60بند دوم :  مخالفت صحابه و تابعین.. 61بند سوم : اجماع صحابه بر تحریم ازدواج موقت... 63بند چهارم : نسخ ازدواج موقت به آیات قرآن. 65گفتار چهارم: نقد و ارزیابی دلایل موافق و مخالف مشروعیت  ازدواج موقت... 68بند اول : نقد مخالفین بر اساس آیات قرآن. 68بند دوم : نقد مخالفین ازدواج موقت با سنت... 72فصل دوم: پیشینه، جایگاه و شرایط ازدواج موقت در حقوق ایرانمبحث اول : پیشینه و جایگاه ازدواج موقت در نظام حقوقی ایران. 75گفتاراول: پیشینه درحقوق ایران. 75بند اول :‌ قبل از انقلاب.. 75بند دوم : بعد از انقلاب.. 76گفتار دوم :جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران. 78بند اول :‌ سن نکاح منقطع. 78بند دوم : اجازه ولی و مصلحت مولی علیه. 80بند سوم: حدود و قیود در ازدواج موقت... 81مبحث دوم: شرایط شکلی ازدواج موقت... 83گفتار  اول :‌خواستگاری.. 83گفتار دوم:‌ قصد انشاء درازدواج موقت... 85گفتار سوم: الفاظ درازدواج موقت... 86گفتار چهارم :‌ صیغه. 87گفتار پنجم: تعلیق درازدواج موقت... 88گفتار ششم : ثبت نکاح موقت... 88بند اول :پیشینه ثبت... 89بند دوم :‌ اهداف ثبت نکاح.. 89بند سوم: ثبت نکاح در قانون حمایت خانواده 93مبحث سوم: شرایط ماهوی ازدواج موقت... 96گفتاراول: ‌شرایط عاقد درازدواج موقت... 96گفتار دوم :طرفین ازدواج موقت... 97گفتار سوم : مدت در ازدواج موقت... 98بند اول: چگونگی مدت درازدواج موقت... 98بند دوم : تجدید مدت در ازدواج موقت... 99بند سوم : عدم ذکر مدت در نکاح منقطع. 99گفتارچهارم: مهر در ازدواج موقت... 100بند اول :‌اقسام مهر. 100بند دوم: شرایط مهر در ازدواج.. 101بند سوم : تسلیم مهر در ازدواج موقت... 103بند چهارم : تراضی مقدار مهر. 103بند پنجم: تملک مهر در ازدواج موقت... 104گفتارپنجم: احکام مهر در ازدواج موقت... 105بند  اول : تقسیط مهر. 105بند دوم : تلف و عیب مهر. 106بند سوم : حق امتناع زوجه. 107بند چهارم: سقوط حق امتناع در نکاح موقت... 108گفتار ششم : شروط ضمن عقد. 109بند اول : شروط مفسد عقد. 109بند دوم : شروط صحیح عقد. 110بند سوم : شرط خیار در ازدواج موقت... 111فصل سوم: احکام و آثار ازدواج موقت و تحولات ناشی ازاجرای قانون جدید حمایت از خانوادهمبحث اول: آثار ازدواج موقت... 114گفتاراول: حقوق و تکالیف زوجین.. 116بند اول : حسن معاشرت.. 116بند دوم:  تشییدمبانی خانوادگی وتربیت اولاد. 118بند سوم : ریاست خانواده 121بند چهارم : نفقه. 123بند پنجم : توارث.. 127بند ششم: وصیّت... 130گفتار دوم : عده در ازدواج موقت... 131بنداول: عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن. 132بند دوم: عده وفات.. 134گفتار سوم : نسب فرزند حاصل از ازدواج موقت... 135گفتار چهارم: مقایسه آثار ازدواج موقّت با ازدواج دائم. 136بنداول : وجوه اشتراک.. 137بند دوم : وجوه افتراق.. 139مبحث دوم: انحلال ازدواج موقت... 140گفتار اول : فسخ نکاح.. 141بند اول  : خیار عیب... 142بند دوم : خیار تدلیس... 143بند سوم : خیار تخلف وصف... 144گفتاردوم : انقضای مدت.. 145گفتار سوم : فوت.. 145گفتارچهارم: بذل مدت.. 146بند اول : شرایط صحت بذل. 146بند دوم: جایگاه بذل مدت در قوانین ایران. 147گفتارپنجم: مهر وانحلال نکاح موقت... 148بنداول: مهر در مورد فسخ.. 148بند دوم :‌ مهر در مورد انقضای مدت.. 149بند سوم : مهر و بطلان عقد ازدواج موقت... 149بند چهارم : مهر زوجه در صورت فوت در نکاح موقت... 149بند پنجم : مهر زن در صورت عدم نزدیکی تا انقضای مدت.. 150بند ششم : مهر در مورد بذل مدت پس از نزدیکی.. 151بند هفتم : مهر در مورد فوت.. 151گفتارششم : استنکاف شوهراز دادن نفقه و انحلال عقد موقت... 152مبحث سوم : تحوّلات قانونی حمایت از خانواده در موضوع نکاح موقّت... 153گفتار اول : ازدواج موقت در قانون حمایت از خانواده 153گفتاردوم:تفاوت قانون حمایت از خانواده با قانون خانواده گذشته درعقد موقت... 156نتیجه‌گیری و پیشنهاداتنتیجه گیری.. 159منابع و مأخذ. 163ضمیمه: قانون جدید حمایت خانواده مصوب اسفند 1391. 169مقدمهدین اسلام به عنوان یکی از کاملترین ادیان بشری ، همواره تمامی ابعاد زندگی انسان را مد نظر خود قرار داده است در این بین حفظ و بقای نسل انسان ، یکی از مواردی بوده که مد نظر پروردگار متعال قرار گرفته است و بر همین اساس، در آئین اسلام ، یک قالب و چارچوب اساسی به جهت هدفمند نمودن غریزه جنسی تدوین گردیده است که بر اساس آن ، انسان به جهت حفظ بقاء و نسل و سپس در مرحله دوم کنترل و هدایت غریزه جنسی در مسیر صحیح ، ازدواج را مد نظر قرار داده به گونه ای که پیامبر عظیم الشان اسلام آن را سنت حسنه خویش نامید. اما با توجه به این که در پاره ای از مواقع در برخی از افراد جامعه ، حضور زن دیگری در تکمیل نمودن اغنای جنسی فرد اثر گذار بوده و در این بین ، عدول و تخطی از قوانین اسلامی به هیچ عنوان پذیرفته نمی باشد، بحث وجود ازدواج موقت مطرح می گردد ، شاید زمینه سازی این نوع ازدواج بازگشت به دوران صدر اسلام است که تاجران و برخی افراد به جهت طول مسافت محل کارشان تا محل زندگی شان ، یا به جهت لشکر کشی قوای اسلام به بلاد دوردست ، وجود نهادی که بتواند علاوه بر شرعی بودن و پرهیز از هرگونه گناه و بی نظمی در جامعه اسلامی ، توانایی ارضای نیاز جنسی مسلمین را بنماید بسیار پر اهمیت به نظر می رسید ،  کما اینکه در طول تاریخ پس از رحلت پیامبر (ص) برخی از خلفای جهان اسلام حکم بر حرام بودن آن صادر کرده و مهمترین دلیل خویش را به جهت ورود سربازان به اروپا و اختلاط بین نژاد مسلمین عرب با غیر عرب می دانستند که البته مولی متقیان علی (ع) ، چنین فتاوی را مورد نکوهش و انتقاد قرار می داد. علی هذا امروزه به جهت گستردگی جوامع و پیچیدگی آن ، و لزوم ارتباط نزدیک بین آحاد جامعه، وجود چنین نهادی به جهت جلوگیری از فساد در جامعه در پاره ای از مواقع به عنوان یک داروی موقت شاید عملی مناسب به نظر برسد که اگر بخواهیم به نفس گفتار ائمه در اسلام بنگریم ، آنان ازدواج دایم را همواره بر ازدواج موقت ارجح تر دانسته و اهتمام آنان بر این بود که مسلمین در نهایت در صورتی که احساس آلوده شدن به گناه را بنماید، به عنوان آخرین چاره و راهکار ازدواج موقت را پیشنهاد می نمودند .در تحقیق حاضر ، با عنایت به وجود مشکلاتی از قبیل اینکه در حوزه ازدواج موقت و مباحث مربوط به آن کتب مستقل انگشت شمار می باشد کتب معروف فقهای شیعه که در زمینه ازدواج موقت اظهار نظر فرموده اند به فارسی ترجمه نشده و یا ترجمه فارسی آن نایاب است و از همه مهمتر بحث و تفسیر در خصئص نقاط ضعف و قوت قانون جدید حمایت از خانواده در سطح علمی کشور به صورت کتاب چاپ شده وجود ندارد. تمام تلاش محقق بر آن است که بحث ازدواج موقت را در حقوق ایران مورد بحث و بررسی قرار دهد تا بدین وسیله ضمن بررسی همه جانبه آن ، مسیر بحث را به نقطه ای ختم نماید که قانون حمایت از خانواده در ایران در مورد آن سخن رانده و متاسفانه با وجود تمامی سفارشات اسلام و علمای دین به ازدواج موقت برای پیشگیری از فساد، هنوز جایگاه واقعی خود را در جامعه ایران و قوانین موضوعه نیافته و اختصاص یک بند در قانون حمایت از خانواده به ازدواج موقت خود بیانگر این حدیث مجمل می باشد.الف) بیان مسئلهنهاد خانواده به اندازه ای اهمیت دارد که همواره کاتبان قانون وقتی وارد حوزه آن می شوند دست به عصا بوده و همه موارد و ابعاد آن را مد نظر قرار می دهند. زیرا پویایی و سلامت خانواده ، پویایی جامعه را به همراه خواهد داشت. ازدواج موقت یکی از نهادهایی حقوقی است که روح آن در قوانین مدنی از فقه اسلامی نشأت گرفته است، و اگر بخواهیم به نفس عمل در این نهاد بنگریم ، آن را مانعی در افزایش فساد و پیشگیری از بسیاری وقایع تلخ در حوزه خانواده خواهیم دید اما با تاسف در مرحله اجرا به گونه ای با آن برخورد نموده ایم که علاوه بر دیدگاه منفی جامعه به زوج و زوجه در این نهاد ، عدم برخی حمایت ها و مشکلات پس از پایان مدت نکاح موقت ، موجبات ایجاد مشکلات ، و عدم استقبال از این نهاد را بوجود آورده است ، البته نکته قابل ذکر این است که این نگاه منفی در صورتی می توانسته بار مثبت به همراه داشته باشد که جامعه سوق به سوی ازدواج دائم داشته و اهداف خود را در راستای آن نهاد برنامه ریزی نمایند. اما متاسفانه به جهت عدم برخورداری لازم سازه ازدواج موقت از یک اسلوب و چارچوب مناسب، برخی از طرفداران این طیف به رابطه های جنسی پنهانی روی آورده ، و در این میان قانونگذاران صرفا صورت مسئله را پاک نموده اند و حل مسئله همچنان در وادی فساد و تباهی غوطه ور است.توجه به موارد فوق خود گویای منظور اصلی محقق در این زمینه می تواند باشد ، زیرا فقه اسلامی نیز برخی کاستی ها را در قوانین خود نسبت به ازدواج موقت ملاحظه می نماید ، به عنوان نمونه دیدگاه جامعه به زن صیغه ای به عنوان یک ابزار به جهت ارضای جنسی مردان ، به عنوان یک ابزار و وسیله ، که هیچ گونه حمایتی نیز در مرحله اول از او نخواهد شد ، مشکلی است که متاسفانه علمای فقه نتوانسته اند با کنکاش در این خصوص ، آن را حل و فصل نمایند در صورتی که در سایر حوزه های فقهی هم چون معاملات، خمس ، زکات ، و.... همواره بحث های جدیدی انجام پذیرفته و افق های روشن تری ارائه می گردد.بنابراین مسئله ای که مطرح می گردد این است که قوانین حقوقی ایران تا چه اندازه توانسته اند از فقه اسلامی بهره ببرند.؟ و بررسی نقاط ضعف قانون حمایت از خانواده که بر اساس نام آن ، وظیفه و حمایت از خانواده اصلی ترین هدف آن است ، که نتوانسته نهادی به مهمی نکاح موقت را جز در ماده 22 در سایر مواد مورد بحث قرار دهد.؟  اهتمام محقق بر آن است که با مطالعات انجام شده پاسخی مناسب در این زمینه ارائه دهد.ب) اهداف پژوهش1- بررسی این مطلب که فقه اسلامی آیا برای نکاح موقت ارزش قائل بوده است2- بررسی این موضوع که قوانین مدنی ایران تا چه حد از ظرفیت های فقه اسلامی در این خصوص بهره برده اند. ج) سوالات اصلی پژوهش1)جایگاه ازدواج موقت در حقوق ایران به‌ویژه موضع قانون‌گذار در قانون حمایت از خانواده دراین خصوص چیست؟2) پیامدهای ناشی از ازدواج موقت در حقوق ایران چه می باشد.د) فرضیه های پژوهش1- در فقه امامیه ازدواج موقت مشروع می باشد و قانونگذارایرانی که به پیروی از فقه ، قوانین را وضع نمود. از این‌رو به این نهاد  نیز رسمیت  بخشیده است  ودرچارچوب  قانونی خواستار حمایت از ازدواج موقت شده است.2- اهتمام قانونگذار ایرانی در قانون حمایت از خانواده مصوّب 91 برآن است که به تدوین قوانینی بپردازد که به تمامی ابعاد ازدواج موقت پرداخته شود و حقوق زوجین در ازدواج موقت حفظ گردد.ه) روش پژوهشجهت مطالعه پژوهش حاضر از روش توصیفی- تحلیلی با بکارگیری منابع کتابخانه ای  استفاده شده است.و) پیشینه  پژوهشجوزی(1389) در پژوهشی باعنوان ازدواج موقت در فقه امامیه عنوان می دارد ازدواج موّقت از جمله ازدواجهایی است که در دوران جاهلیت وجود داشته و اسلام با اعمال تغییراتی در مقررات و شرایط آن، این نکاح را امضا و تأیید نموده است. در این که این نوع ازدواج در صدر اسلام وجود داشته هیچ اختلافی میان مسلمین وجود ندارد و تمامی مسلمین بر این عقیده اجماع دارند که در ابتدای اسلام پیامبر(ص) صحابه را به انجام این ازدواج امر فرمودند.حسینی(1370) در پژوهشی با عنوان نکاح موقت در اسلام هدف از نوشتن این رساله، اثبات یا نفی چیزی نیست ، متعه یک حکم مباح اسلامی است که از صدر اسلام تاکنون وجود داشته و با شدت و ضعف مورد توجه قرار گرفته است و همه مفسران و فقهای بزرگوار شیعه در کتب خود مفصلا راجع به قوانین و مقررات آن صحبت نموده‌اند و از نظر فقهی و احکام شرعی مربوط به آن هیچگونه نقطه ابهامی از گذشته تا بحال وجود نداشته و ندارد.نوذری(1388) در پژوهشی با عنوان حکم ازدواج موقت در اسلام و اثار حقوقی آن عنوان میدارد مقدمه کتاب زیبای هستی بر اساس اصولی دقیق و نظمی عمیق با قلم قدرت و بر پایه حکمت نگارش یافته است و قانونگذار خلقت ، سرشت طبیعت را بر پایه قوانین خاص بنیان نهاده، که به رغم تحولات و تطورات دائمی و حاکمیت حرکت های گوناگون، یکی اصول ثابت و سنن لایتغیر را بر آن حاکم ساخته است. از جمله آن اصول که سیطره اش بر عالم طبیعت سایه افکنده «اصل زوجیت» و پیوند و ارتباط دو جنس مخالف استپسندیده (1389) بررسی مبانی فقهی و حقوقی ازدواج موقت و احکام آن عنوان می دارد با توجه به این که ازدواج موقت از نظر فقه شیعه مباح می باشد و مستندات قرآنی و روایی آن را تائید می کند . اما در مقام عمل و اجرایی شدن آن در جامعه اسلامی با مشکلاتی روبرو می باشد که در این تحقیق سعی شد مبانی فقهی و حقوقی آن مورد دقت نظر قرار گیرد و مستندات قرآنی و روایی آن بررسی گردد. همه ی فقهای شیعه در کتب فقهی و تفسیری خود در مورد ذیل آیه ی شریفه ی 24 سوره ی نساء متفق القول می باشند.رضی(1389) در پژوهشی با عنوان مطالعه تطبیقی ازدواج های نوپیدا در اهل سنت و فقه امامیه عنوان می دارد اخیراً در برخی جوامع اهل سنت ازدواج‏های جدیدی رواج یافته و در حال گسترش است. ازدواج مسیار، نکاح عرفی و نکاح سرّی از جمله این ازدواج‏ها هستند. در پژوهش حاضر، ماهیت این ازدواج‏ها و آراء فقهای اهل سنت راجع به آن، به دقت بررسی گردیده است و ادله و مستندات هر گروه با موازین فقه و حقوق امامیّه مورد تحلیل و نقد قرار گرفته استرضایی(1388) در پژوهشی باعنوان بررسی تطبیقی احکام دائم و موقت ازدیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران عنوان میدارد این تحقیق راجع به احکام و اهداف ازدواج دائم وموقت از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران که با بررسی تطبیقی احکام و ارکان عقد نکاح دائم و موقت ضمن اینکه اختلافات این دو نوع عقد را مشخص میکند رسالت تبیین اهداف والای ازدواج را از دیدگاه شریعت مقدس اسلام عهده دار بوده و با بررسی تطبیقی اهداف انواع ازدواج (دائم وموقت و مسیار ) برجستگیها وپیامدهای انها را بیان میکند.تعداد صفحه :187قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.