پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی جرم شناختی کلاهبرداری از طریق سکه های تقلبی در شهرستان الیگودرز

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان :  بررسی جرم شناختی کلاهبرداری از طریق سکه های تقلبی در شهرستان الیگودرز 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A

رشته : حقوق

گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی جرم شناختی کلاهبرداری از طریق سکه های تقلبی در شهرستان الیگودرز

استاد راهنما :

دکتر ایرج گلدوزیان

استاد مشاور :

محمد تقی اکبری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالبصفحه
چکیده 1
مقدمه 3
فصل اول : کلیات 11
1-1-بیان مسئله 12
1-2-ضرورت و اهمیت تحقیق 12
1-3-اهداف تحقیق 13
1-4-پیشینه تحقیق 13
1-5-نوع و روش تحقیق 13
1-6-روش گرد آوری اطلاعات 13
1-7- سؤالات تحقیق 14
1-8 فرضیات تحقیق 14
فصل دوم : بررسی جرم کلاهبرداری 15
2-1- رکن قانونی 16
2-2- رکن معنوی 22
2-2-1- سوءنیت عام 23
2-2-3- سوءنیت خاص 25
2-2-4- انگیزه 26
2-3- رکن مادی 27
2-3-1- رفتار مجرمانه(رفتار مادی فیزیکی) 29
2-3-2- وسیله ارتکاب جرم 33
2-3-2-1- خصوصیات وسیله 34
2-3-2-1-1- متقلبانه بودن وسیله 34
2-3-2-1-2- اغفال مجنی علیه 35
2-3-2-1-3- رابطه سببیت 37
2-3-2-2- مصادیق وسایل متقلبانه 38
2-3-2-2-1- وسایل متقلبانه معین 39
2-3-2-2-2- وسایل متقلبانه نامعین(مانورهای متقلبانه) 40
2-3-2-3- اهداف مانورهای متقلبانه 43
2-3-2-3-1- مغرور کردن به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها و یا موسسات موهوم 44
2-3-2-3-2- مغرور کردن و فریفتن مردم به داشتن اموال و اختیارات موهوم 44
2-3-2-3-3- امیدوار کردن دیگران به امور غیر واقع 46
2-3-2-3-4- ترساندن دیگران از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع 47
2-3-2-4-1- مانورهای متقلبانه 48
2-3-2-4-1-1- استمداد از شخص ثالث 49
2-3-2-4-1-2- وسایل و اشیاء مادی 50
2-3-2-4-1-3- مهیا کردن اوضاع و احوال مادی یا مظاهر خارجی 51
2-3-2-4-2- اهداف مانورهای متقلبانه 52
2-3-2-4-2-1- مغرور کردن دیگری به وجود امر مشروع کاذب 53
2-3-2-4-2-2- ترساندن دیگری به وجود واقعه دروغی 53
2-3-2-4-2-3- امیدوار کردن به حصول سود وهمی و موهوم 54
2-3-4-2-4- امیدوار کردن مجنی علیه به افزایش مبلغی که از طریق تقلب اخذ شده 54
2-3-2-4-2-5- فریفتن به وجود سند تعهد آور یا مفاصا حساب جعلی 55
2-3-2-4-2-6- تصرف در اموال منقول یا غیر منقول متعلق به غیر و بدون اجازه تصرف در آن 56
الف : تصرف در مال منقول یا غیرمنقول 56
ب : فقدان مالکیت یا اجازه تصرف یا سوء استفاده از چنین حقی بر فرض وجود 57
2-3-2-4-2-7- اتخاذ اسم یا صفت خلاف واقع 59
2-3-3- نتیجه مجرمانه 60
2-3-3-1- تسلیم 62
2-3-3-2- اضرار به غیر 63
2-3-3-4- موضوع جرم 65
2-3-4- رابطه سببیت 67
2-4- شروع به جرم کلاهبرداری و ارکان آن 69
2-4-1- رکن قانونی 69
2-4-2- مطالعه تطبیقی 70
2-4-3- رکن معنوی                                               71
2-4-4- رکن مادی 71
2-4-5-1- رفتارمجرمانه 73
2-4-5-2- وسیله 74
2-4-5-3- نتیجه مجرمانه 76
2-4-5-4- رابطه سببیت 80
2-4-5-5- شروع به جرم 80
فصل سوم :بررسی جرم شناختی کلاهبرداری از طریق سکه های تقلبی در شهرستان الیگودرز 83
3-1- پیشینه تاریخی و فرهنگی الیگودرز 84
3-1-1 ویژگی طبیعی و زیست محیطی 84
3-1-2- جمعیت نیروی انسانی و اشتغال 85
3-1-3 عوامل ارتکاب جرم در شهرستان الیگودرز 86
3-1-4 شیوه های ارتکاب جرم 86
3-2 سکه شناسی ایران 88
3-2-1- چگونگی ضرب سکه 89
3-2-2- سکه تقلبی 90
3-3- بررسی علل ارتکاب جرم کلاهبرداری از طریق سکه های تقلبی 91
3-3-1-جدول شماره یک 92
3-3-2-جدول شماره دو، وضعیت تأهل 93
3-3-3-جدول شماره سه، وضعیت ابتلاء به اعتیاد 93
3-3-4-جدول شماره چهار، سن مجرمین 93
3-3-5-جدول شماره پنج، سطح سواد 94
3-4-معضل آلبوم مجرمین 95
3-4-1-نقش مال باخته در بروز بزه 96
فصل چهارم 97
نتیجه گیری 99
پیشنهادات 100
منابع

چکیده انگلیسی

101 

 104

 

چکیده:

این پایان نامه بررسی جرم شناختی کلاهبرداری از طریق سکه های تقلبی در شهرستان الیگودرز را مورد پژوهش قرار داده .

کلاهبرداری از طریق سکه های تقلبی هوشمندانه ترین جرم علیه مالکیت در شهرستان الیگودرز است و اقشار مردم را با روش های جدید و هوشمندانه درگیر خود کرده ،این تحقیق با توجه به پایه های علمی در زمینه شناسایی جرایم در محیط شهرستان الیگودرز و بررسی روشها و راهکارهای جرم کلاهبرداری و توضیح چگونگی ارتکاب جرم ،منبع علمی و مطالعاتی برای پیشگیری بهتر و آگاهی رسانی برای کم کردن جرم است. هدف از این تحقیق کمک به مراجع دست اندرکار انتظامی و اجتمایی جهت بهبود وساماندهی امکانات برای پیشگیری بهتر است .و تا کنون در خصوص این موضوع رساله یا کتابی نوشته نشده این تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی از طریق مصاحبه و پرسش نامه در بین 60 نفر از محبوسین زندان الیگودرز سعی شده به سوالات تحقیق پاسخ داده شود . و فرضیاتی آورده شده :

-نقش فرهنگی و باستانی الیگودرز و آثار کشف شده .

-عدم اطلاع رسانی و آشنایی مردم با این جرم و اینکه افرادی که با سکه های تقلبی مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند دارای جایگاه و تحصیلات بالایی هستند.

– نیروی انتظامی و مراجع قضایی توانایی و کارایی لازم را در پیش گیری و اطلاع رسانی ندارند.

-بنظر میرسد این عوامل در بروز جرم نقش داشته باشند و سوالاتی برای تحقیق بیان شده از جمله :

الف- چرا الیگودرز مرکز کلاهبرداری از طریق سکه های تقلبی در کشور شده ؟

 ب- چرا این جرم با توجه به فراوانی ارتکاب دوباره تکرار میشود ؟

ج- دلیل گرایش اهالی الیگودرز به این جرم چیست ؟

د- چرا آگاهی و اطلاع رسانی مراجع قضایی تاثیری در کم کردن جرم ندارد ؟

روش گردآوری اطلاعات از جامعه 60 نفری هدف از طریق پرسش نامه و مصاحبه حضوری صورت گرفت که نتایج زیر حاصل شده که میتواند مهمترین عوامل بروز و روش ارتکاب آن را توضیح داد.

الف- بیکاری با 67%.

ب- تاهل و تاثیر بیکاری و عدم توانایی در اداره خانواده و تاثیر بد روانی آن در سوق پیدا کردن بسوی جرم .

ج- امار 60% ابتلا به اعتیاد.

د- میانگین سنی 27 سال و عدم توانایی در تصمیم گیری و تجربه ناکافی.

در پایان پیشنهاداتی مطرح شد که امید است راهکارهای آن در پیشگیره از جرم مفید واقع شود.

  • اطلاع رسانی از طریق رسانه های جمعی و بروشور های تبلیغاتی.
  • استفاده از عوامل متخصص در امر تحقیقات مقدماتی و بازجویی.
  • کم کردن مدت حبس و بکارگیری مجرمین در کارگاه های صنعتی و کشاورزی .
  • قانون گذار تمهیدی بیندیشد تا مجازات و اقدامات قانونی باز دارنده ای برای زیان دیده این جرم که خود آگاهانه باعث تکمیل و تشکیل این جرم شده در نظر گرفته شود.

کلید واژه : جرم شناختی ،کلاهبرداری ، سکه تقلبی ، شهرستان الیگودرز .

مقدمه

برخی کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن بوسیله آنها خود نوعی حماقت است. [1]

کلاهبرداری تحت عنوان جرم جدید یا بحران قرن 20 ( 20 th century crisis ) یاد می شود و شاید دلیل آن باشد که در قدیم این جرم استقلال نداشته است. برای مثال در حقوق روم کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه اموال از قبیل سرقت ، خیانت در امانت ، تحت عنوان واحدی یعنی « فور تورم » قابل مجازات بود که شامل هر نوع تصاحب نامشروع مال متعلق به غیر می شد. در فرانسه نیز کلاهبرداری تا قبل از 1810 نوعی سرقت تلقی می شد و در کامن لای قدیم تحصیل مال غیر با خدعه و فریب در ابتدا اساساً جرم نبود و پس از آن نیز جرم چندان شدیدی محسوب نشد. لیکن این جرم با هویت مستقل در سال 1757 وارد قوانین انگلستان شد و در حال حاضر بخش 15 قانون سرقت مصوب 1968 را تشکیل می دهد ( the ftact ).

نباید تصور کرد که کلاهبرداری نیز مانند جرایم راهنمایی و رانندگی جرمی جدید است. چرا که برخی از انواع آن مانند جعل و قلب سکه[2] در امپراتور روم قدیم و بیزانس به عنوان جرم شناخته شده و این جرایم از سال 1292 میلادی در کشوری مثل انگلستان ممنوع اعلام شد.

قلب و جعل سکه به سال 550 قبل از میلاد در حکومت لیدی برمی گردد و تا زمان حاضر از طریق روشهای هوشمندانه قصه ای تکراری است که مشتاقان گنج را به سوی خود می خواند و آنها را با برنامه ریزی دقیق و تکراری در شمار مالباختگان قرار می دهد. بیشتر کلاهبرداری ها از طریق سکه های تقلبی در لرستان با مرکزیت الیگودرز و در اصفهان ، قزوین باز با مهوریت شهرستان الیگودرز روی داده که به شمال خوزستان ، فریمان و مرکزی کشیده شده که غالباً از جنس مس و برنج با روکش طلا می باشد. الیگودرز بعنوان مرکز تولد این جرم که به کل کشور سرایت کرده و اقشار مختلفی را درگیر خود نموده و با روش های جدید و نقشه های قبلی و هوشمندانه صورت می پذیرد و باعث بروز جرایم دیگری در این شهر از جمله زورگیری و نزاع شده.لذا با مطالعه موردی طرفین و روش های ارتکاب و شناسایی ابزار ارتکاب میتوان به نتایج مثبتی در جهت راه گشایی و برنامه ریزی در جهت پیشگیری در خصوص این جرم دست یافت.

وجه مشترک جرایم علیه اموال یا جرایم مالی آن است که همه ی این جرایم مشمول نقضی حقوق مالکانه در شخصی می شوند تردیدی وجود ندارد که مفهوم مال و مالکیت از تأسیسات اصلی جامعه و حمایت از آن ها از اهداف مهم دولت می باشد. و همانطور که افراد جامعه از آزادی فیزیکی برخوردارند حقوق و منافع آنها نیز باید مورد احترام قانونگذار قرار گیرد و از تعرض مصون بماند از این رو تعرض به منافع مالی اشخاص را می توان تعرض و تهاجم به جسم او تشبیه کرد زیرا در هر دو مورد حریم وی مورد تهاجم قرار گرفته بعلاوه جامعه نیز از این نظر مورد تجاوز قرار گرفته و زیان می بیند که علاوه بر سست کردن پایه های اقتصادی نظام اجتماعی موجب می شود که منابع عظیمی صرف جلوگیری از جرم و نیز تعقیب و مجازات مجرمین علیه اموال گردد و این خسارت نهایتاً به جامعه یا بخشی از آن وارد می شود. با توجه به اینکه جرایم مالی به نقض حقوق مالی اشخاص مربوط می شود با حقوق مدنی و قراردادها ارتباط تنگاتنگی دارد و برای محکوم کردن شخص به ارتکاب این جرایم ابتدا باید با استفاده از مفاهیم حقوق مدنی ثابت نمائیم که کسی از حقی مالی برخوردار بوده و این حق توسط مجرم نقض شده است.

برای مثال برای محکوم کردن شخص به ارتکاب سرقت باید تعلق مال ربوده شده به شخص دیگر اثبات شود که این امر تحلیل مبانی و مفاهیم حقوق مدنی در مورد مالکیت را ایجاب می کند و با توجه به ارتباط زیاد حقوق مدنی با جرایم علیه اموال و مالکیت که در سایر جرایم کمتر مشاهده می گردد بحث و بررسی جرایم علیه اموال نیازمند ظرافت و دقت نظر خاصی بیش از آنچه در سایر جرایم لازم است می باشد و هر نظام حقوقی باید بداند در مقابل صدماتی که به منافع اشخاصی وارد می شود تا چه اندازه باید از ضمانت اجراهای جزایی استفاده کند.

نکته دیگر که توجه به این جرم را بصورت خاصی ایجاب می کند کثرت وقوع آن است. سهولت ارتکاب بسیاری از جرایم مالی در مقایسه با سایر جرایم و محسوس بودن منفعت حاصلی از آنها مجرمین را که معمولاً افراد حسابگری بوده و قبل از ارتکاب جرم منافع و مضررات ناشی از آن را با هم مقایسه می کنند بیشتر به ارتکاب این نوع جرم ترغیب می کند. بنابراین یک حقوقدان هم به لحاظ این که از نظر حرفه ای با این جرایم بیشتر از سایر جرایم سر و کار دارد و هم از نظر این که به عنوان انسانی که در جامعه بشری زیست می کند بیشتر در معرض خطر این جرایم می باشد ، نمی توان به جرایم مالی و عناصر متشکل آن کم توجه بود.

در جرم کلاهبرداری ضرری بر خود مال زده نمی شود بلکه صدمه به حقوق مالکانه اشخاصی وارد می آید و به این دلیل شاید اصطلاح ( جرایم علیه حقوق مالی ) اصطلاحی صحیح تر نسبت به جرایم علیه اموال باشد [3]

آنچه کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد و آن را بصورت استثنایی درآورده این است که کلاهبردار بصورتی عمل می کند که مالک یا متصرف مال فریب خورده و خود از روی میل و رضا و چه بسا با التماس به امید کسب منافع سرشار ، مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد. تحقق این امر ، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای این که مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد احتیاج به مانور متقلبانه دارد ، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم . از این رو برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر معمولاً کلاهبردارها از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار بوده و چه بسا مناصب اجتماعی یا اقتصادی مهمی نیز در جامعه داشته باشند.

 آنان از این هوش و ذکاوت ، تحصیلات عالیه ، موقعیت اجتماعی و چرب زبانی بعنوان ابزار کار خود برای به دام انداختن قربانی استفاده می کنند و این خصیصه ها معمولاً تعقیب و دستگیری را مشکلتر از تعقیب و دستگیری سایر مجرمین می کند.

کسی که می تواند با هوش و استعداد و سایر توانایی هایی که دارد رد پایی از خود باقی نگذاشته و کشف جرم را برای مأمورین مشکل سازد و عدم رغبت قربانیان جرم به گزارش کردن این جرم دستگیری مجرمین را مشکل می کند. که این بی میلی می تواند دو دلیل داشته باشد. اول اینکه وقوع کلاهبرداری نشانگر ساده لوحی قربانی جرم است چه بسا قربانیان جرم از بیم آن که مورد استهزاء واقع شوند ترجیح دهندکه موضوع را فراموش کنند و پی گیری نکنند.

دلیل دیگر این که کلاهبرداری های بزرگ معمولاً در مؤسسات بزرگ مالی – شرکت ها ، بانک ها وقوع می یابد که مدیران و صاحبان این گونه مؤسسات که حیات اقتصادی آنها در گرو اعتماد و اطمینان مردم است و مطلع کردن پلیس و درز کردن موضوع به مطبوعات موجب سلب اعتماد مردم از مؤسسات بانک ها خواهد شد و به این دلیل از خبر وقوع آن جلوگیری می کند چون باعث پی آمدهایی سوء سیاسی – اقتصادی دو کشور خواهد شد. لذا بیشتر کلاهبرداری ها تحت پوشش بیمه ها قرار نمی گیرد تا فاش شدن آن سودی برای مال باخته داشته باشد.

جرم کلاهبرداری ریشه دیرینه ای در قوانین رم قدیم و الواح دوازده گانه و مجموعه قوانین حمورایی دارد. در تاریخ حقوق جزا بردن مال غیر فقط از طریق سرقت صورت می گرفته و جرم بود. تجاوز به مال غیر غالباً جنبه ی مدنی داشته است . بر طبق قوانین این دوران اگر کسی مرتکب سرقت می شد و در حین ارتکاب سرقت دستگیر می شد در اختیار صاحب مال قرار می گرفت و مرتکب موظف بود که دو برابر مال مسروقه را به مالباخته بپردازد. اگر به همکار دین خود را ادا نمی کرد ، بستانکار می توانست با اجازه ی حاکم شصت روز او را در خانه خود زندانی کند و اگر شخص دیگری ترتیب پرداخت بدهی او را نمی داد و این حق را داشت که مدیون را بکشد و یا در خارج از مرز کشور بعنوان برده بفروشد [4]

در حقوق اسلامی احکام متعددی در خصوص کلاهبرداری و غیره تحت عنوان ( اکل مال بالباطل ) ذکر شده است. همچنین در آیه شریفه 188 سوره بقره – اشاره به منع تحریم استفاده اموال یکدیگر به طریق باطل و ناحق نموده و یا در حدیث نبوی ( نهی بنی عن الغرور لایمل امر مسلم الا به طیب نفسه ) که دلالت بر منع و تحریم تصاحب و ربودن مال غیر به ناحق و برخلاف میل و رضای صاحب آن دارد [5]

ریشه کلاهبرداری از نظر شریعت اسلام به تدلیس و گاهی غبن مربوط می شود منتهی باید توجه نمود که از نظر حقوق اسلام عناصر تشکیل دهنده تدلیس مدنی از تدلیس جزایی متفاوت بوده و در تدلیس جزایی شخص با وجود پیش بینی جوانب احتیاط و رعایت ضوابط و معیارها باز هم مغرور عملیات متقلبانه طرف مقابل می شود.

به عبارتی تدلیس جزایی از باب اغفال است که در واقع نوعی کلاهبرداری است به نحوی که کلاهبردار به بکار بردن وسایل متقلبانه در اراده شخصی مجنی علیه مستقیماً نفوذ کرده و او را مغرور عملیات خود می سازد. در حالی که در تدلیس مدنی بحث اغفال مطرح نیست ، بلکه از باب غفلت است زیرا یکی از طرفین معامله نسبت به مورد معامله که عین خارجی است مرتکب عملیات می شود که طرف دیگر معامله فریب خورده و این فریب به صورت غیر مستقیم بوده و صرفاً معلول سهل انگاری و بی دقتی و بی توجهی طرفی است که فریب خورده است و این فریب به صورت غیر مستقیم بوده و صرفاً معلول سهل انگاری و بی دقتی و بی توجهی طرفی است که فریب خورده است [6]

بدیهی است که احکام فوق در شریعت اسلام به صورت کلی جاری شده و شامل کل صور ( اکل مال بالباطل ) می باشد. منتهی عنوان خاصی که در متون فقهی مورد اشاره قرار گرفته و تقریباً معادل جرم کلاهبرداری ( احتیال )است. در واقع محتال کسی است که حال مردم را به حیله ببرد مانند آن که سند دروغی درست کند و بدین وسیله مال دیگران را ببرد ، پس باید تعزیر شود[7]

صاحب شرایع نیز درباره ی تعریف جرم احتیال می فرمایند. « آن کس که مال مردم را به حیلت ، مکر و فریفتن و نامه های مزوّر نوشتن و گواهی باطل و پیغامهای دروغ دادن و آنچه مانند اینهاست ببرد بر امام واجب است به آنچه که صلاح باشد وی را تعزیر کند و غرامت بگیرد و در شهر مجرم وی را بگرداند تا دیگران عبرت بگیرند [8]

امام راحل ( ره) نهایتاً برای محتال مجازات تعزیری قائل شده و می فرمایند : « اگر مال را بدون محاربه بردارد حکم محاربه بر او جاری نمی شود کما این که اگر مال را بردارد و فرار کند یا به زور و بدون کشیدن سلاح ، بگیرد یا در گرفتن اموال به وسایل حیله نماید مانند تقلب در اسناد یا نامه ها و مانند اینها. پس در اینها حد محارب و همچنین حد سارق ، جاری نمی شود لیکن طبق نظر حاکم باید تعزیر شود. [9]

با مقایسه فقهی جرم احتیال با کلاهبرداری می توان چنین نتیجه گرفت که محتل کسی است که با توسل به حیله و فریب و نیرنگ ، موجب اغفال مجنی علیه شده و بالنتیجه مجنی علیه با طیب خاطر و به دست خویش مال خود را در اختیار محتال قرار می دهد.

به همین ترتیب کلاهبردار کسی است که با انجام اعمال متقلبانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و برحسب اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری را تحصیل و می برد. بنابراین در انجام اعمال متقلبانه مسأله جلب اعتماد ، اغفال ، اخذ مال و نهایتاً بردن مال باید تحقق یابد تا کلاهبرداری واقع شود.

تعداد صفحه :111

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.