پایان نامه ارشد رشته حقوق : علت شناسی جرایم خشونت آمیز در جمعیت زندانیان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

با عنوان :  علت شناسی جرایم خشونت آمیز در جمعیت زندانیان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

گروه حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « L.L.M»

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان:

علت شناسی جرایم خشونت آمیز در جمعیت زندانیان شهرستان‌آمل

 استاد راهنما:

دکتر محمدحسن حسنی

استاد مشاور :

دکتر بهنام یوسفیان شوره­دلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده................................................................................................................................. 1مقدمه ................................................................................................................................. 2الف) بیان موضوع ................................................................................................................ 4ب) سؤالات تحقیق .............................................................................................................. 4پ) فرضیه­های تحقیق .......................................................................................................... 5ت) اهداف و کاربردهای تحقیق ............................................................................................ 5ث) روش تحقیق ............................................................................................................... 6ج) معرفی پلان و ساختار تحقیق............................................................................................ 6فصل نخست : مفاهیم مقدماتی............................................................................................. 8مبحث اول : جرم ................................................................................................................. 8گفتار اول : مفهوم جرم و بزه ................................................................................................ 8بند اول : مفهوم حقوقی جرم ................................................................................................. 9بند دوم: مفهوم فقهی جرم .................................................................................................. 10بند سوم: مفهوم جرم شناختی و جامعه شناختی جرم ............................................................. 11گفتار دوم: جرم و قانون ..................................................................................................... 12بند اول : رابطه جرم و قانون ............................................................................................... 12بند دوم : روند شکل گیری قانون ........................................................................................ 13مبحث دوم: خشونت .......................................................................................................... 14گفتار اول : مفهوم خشونت.................................................................................................. 14بند اول : معنای لغوی و اصطلاحی خشونت ......................................................................... 14بند دوم: مفهوم خشونت از دیدگاه صاحبنظران علوم مختلف................................................... 17گفتار دوم: انواع خشونت .................................................................................................... 20بند اول : خشونت شخصی (رفتاری) و خشونت ساختاری...................................................... 21بند دوم: خشونت قانونی و خشونت غیرقانونی ..................................................................... 24بند سوم: خشونت مشروع و خشونت غیر مشروع ................................................................. 27بند چهارم: خشونت مجرمانه ( انضباطی ) و خشونت غیر مجرمانه ......................................... 30بند پنجم : خشونت فیزیکی و فرا فیزیکی............................................................................. 34بند ششم : سایر عناوین خشونت ......................................................................................... 34گفتار سوم: خشونت و حقوق کیفری ................................................................................... 36بند اول : خشونت و جرم ................................................................................................... 40الف: محدود نبودن خشونت به جرم..................................................................................... 40ب: جرم نبودن هر گونه خشونت.......................................................................................... 44بند دوم: خشونت و مجازات ............................................................................................... 48الف: مجازات، خشونت است............................................................................................... 49ب: مشروعیت مجازات در سایه رعایت اصول حاکم بر آن..................................................... 54مبحث سوم : آمار جنائی ..................................................................................................... 57گفتار اول : تعریف، انواع و معایب آمار جنایی....................................................................... 57بند اول: تعریف و انواع آمار جنایی....................................................................................... 57بند دوم: معایب آمارهای جنایی............................................................................................ 58گفتار دوم: تکنیک­های جدید سنجش بزهکاری ..................................................................... 60بند اول: تحقیقات مبتنی بر اقرار بزهکاران خودمعرف ............................................................ 61بند دوم: تحقیقات از بزهدیدگان .......................................................................................... 62فصل دوم: دیدگاه­های جرم شناختی در زمینه جرائم خشونت آمیز........................................... 64مبحث اول : دیدگاه­های جرم شناسی کلاسیک ...................................................................... 66گفتار اول : تئوری «تیپ جنایی» لومبروزو (1909-1835)...................................................... 66گفتار دوم: مکتب محیط اجتماعی «لاکاسانی »........................................................................ 69گفتار سوم: نظریه تعدد عوامل فری....................................................................................... 71بند اول : عوامل بزهکاری از دیدگاه فری............................................................................... 72بند دوم: طبقه بندی بزهکاران .............................................................................................. 73گفتار چهارم: نظریه بهنجاری یا بی­هنجاری امیل دورکیم ........................................................ 75بند اول : جرم‏، پدیده­ای عادی و بهنجار ............................................................................... 75بند دوم: تشریح آنومی یا بی­هنجاری از دیدگاه دورکیم .......................................................... 77گفتار پنجم: نظریه­ی بی­هنجاری مرتون ................................................................................. 82بند اول : تبیین بزهکاری از دید مرتون ..................................................................................... 82بند دوم: طبقه بندی واکنش افراد جامعه نسبت به معضل بی­هنجاری ....................................... 83گفتار ششم: نظریه معاشرت­های ترجیحی ساترلند.................................................................. 86گفتار هفتم: نظریه تعارض فرهنگی سلین ............................................................................. 88مبحث دوم: دیدگاه­های جرم شناسی نوین یا واکنش اجتماعی ................................................ 89گفتار اول : نظریه برچسب زنی............................................................................................ 90بند اول : کلیاتی پیرامون تئوری برچسب زنی ....................................................................... 90بند دوم: ماهیت جرم و بزهکاری از دیدگاه تئوری بر چسب زنی ........................................... 92بند سوم: انحراف بدوی و ثانوی........................................................................................... 94بند چهارم : ارزیابی نظریه برچسب زنی ............................................................................... 95گفتار دوم: تئوری تعارض اجتماعی .................................................................................... 97بخش دوم :مطالعات میدانی تجزیه و تحلیل داده­ها در زمینه بزهکاری خشونت آمیزدر زندانیان آملفصل نخست: بررسی آمار ظاهری و قانونی جرائم خشونت­آمیز در زندانیان آمل............... 102مبحث اول : بررسی آمار ظاهری جرایم خشونت آمیز در شهرستان آمل ................................ 102گفتار اول : جرائم علیه اشخاص و اموال ............................................................................. 102گفتار دوم: جرائم منافی عفت و مخل نظم عمومی و آسایش عمومی ..................................... 103مبحث دوم: بررسی آمار قانونی جرایم خشونت آمیز فیزیکی ............................................... 103گفتار اول : جرایم خشونت­آمیز بدنی ................................................................................. 103بند اول : قتل نفس............................................................................................................ 103بند دوم: ایراد ضرب و جرح و قطع عضو .......................................................................... 103بند سوم: سقط جنین ........................................................................................................ 104بند چهارم: آدم ربایی ....................................................................................................... 105بند پنجم: بازداشت و حبس غیر قانونی .............................................................................. 105گفتار دوم: جرایم خشونت آمیز جنسی .............................................................................. 106بند اول : تجاوز به عنف ................................................................................................... 106بند دوم: اذیت و آزار و سوء استفاده­ی جنسی..................................................................... 106بند سوم: نمایشگری بی­شرمانه ........................................................................................... 107گفتار سوم: جرایم مالی خشونت­آمیز .................................................................................. 107بند اول : ورود به عنف به ملک غیر ................................................................................... 107بند دوم: کیف قاپی و جیب بری........................................................................................ 108بند سوم: تخریب و اتلاف مال غیر...................................................................................... 108بند چهارم: سرقت به عنف ................................................................................................ 108مبحث سوم: بررسی آمار قانونی جرائم خشونت­آمیز فرافیزیکی ............................................ 109گفتار اول : تهدیدات جانی، مالی و شرافتی ........................................................................ 109گفتار دوم: هرزه گویی و فحاشی........................................................................................ 109گفتار سوم: افترا، قذف و نشر اکاذیب................................................................................. 110فصل دوم : بررسی و تحلیل داده­های آماری........................................................................ 111مبحث اول: تحلیل داده­های آماری حاصل از مطالعه­ی پرونده قضایی..................................... 111گفتار اول: جنس و سن .................................................................................................... 111بند اول : جنس ................................................................................................................ 112بند دوم: سن ................................................................................................................... 115گفتار دوم: وضعیت تحصیلات و اقامت.............................................................................. 118بند اول: وضعیت تحصیلات ............................................................................................. 117بند دوم: وضعیت اقامت ................................................................................................... 119مبحث دوم: تحلیل داده­های آماری حاصل از تکمیل پرسشنامه­ها........................................... 147گفتار اول: جنس، سن، ملیت و وضعیت اقامت.................................................................... 148بند اول: جنس.................................................................................................................. 148بند دوم: سن..................................................................................................................... 148بند سوم: ملیّت ................................................................................................................. 149بند چهارم : وضعیت اقامت .............................................................................................. 149بند پنجم: تأهل یا تجرد .................................................................................................... 150گفتار دوم: تحصیلات، شغل، مسکن و مذهب...................................................................... 150بند اول: تحصیلات............................................................................................................ 150بند دوم: شغل و درآمد آن ................................................................................................ 151بند سوم: مسکن ............................................................................................................... 152بند چهارم: مذهب و میزان تقید به آن.................................................................................. 152گفتار سوم: جرم و محکومیت کیفری................................................................................... 153بند اول: نوع جرم ارتکابی ................................................................................................. 153بند دوم: سابقه­ی محکومیت کیفری .................................................................................... 153بند سوم: عادلانه بودن محکومیت کیفری از دید خود فرد...................................................... 154بند چهارم: تجربه­ی مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی.................................................... 154بند پنجم: عامل یا عوامل بزهکاری از دید خود فرد.............................................................. 156الف: علل فردی بزهکاری ................................................................................................. 156ب: علل جامعه­ شناختی بزهکاری ...................................................................................... 162گفتار چهارم: بررسی نموداری داده­ها.................................................................................. 163نتیجه و پیشنهادها............................................................................................................ 179الف: نتیجه گیری ............................................................................................................. 180ب: پیشنهادات ................................................................................................................. 183فهرست منابع .................................................................................................................. 185ضمیمه/ پرسشنامه............................................................................................................. 192چکیده انگلیسی................................................................................................................ 194چکیده سیر جرایم در جامعه روند پرشتابی به خود گرفته است و انجام اقداماتی برای پیشگیری در این زمینه را اجتناب­ناپذیر می­نماید نخستین گام در این ارتباط شناخت شرایط موجود است. هدف از این بررسی همانگونه که از عنوان انتخابی­اش پیداست علت شناسی جرایم خشونت آمیز در جمعیت زندانیان شهرستان آمل می­باشد که بر اساس روش میدانی و توصیفی اکتشافی خواهد بود. علل ارتکاب جرایم خشونت آمیز به شرایطی اطلاق می­گردد که فرد در آن رشد و نمو یافته، مشاهده کرده، آموخته و به طور کلی مسیری را پیموده که سرانجام این راه به زندان، تحت عنوان یک مجرم و عناوین مجرمانه­ای با اوصاف خشونت آمیز ختم شده است. شرایطی از قبیل معضلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... بر مبنای نظریه برکویتس که معتقد به یادگیری مشاهده­ای خشونت و پرخاشگری در دوران کودکی و نوجوانی است و همچنین یادگیری مشاهده­ای بندورا طرح مقاله و ساخت آزمون طراحی گردید. جامعه­ی پژوهشی این بررسی شامل کلیه­ی مجرمین با اوصاف خشونت آمیز در زندان شهرستان آمنل در سال 1391 می­باشد که نمونه گیری تصادفی 80 نفر از آنها انتخاب و آزمون همبستگی در مورد آنها اجرا و پرونده­ی محکومینی و مددکاری آنها مورد مطالعه قرار گرفت. فرضیه­ی اصلی پژوهش معناداری میان وجود عوامل فردی و اجتماعی در وقوع جرایم خشونت آمیز را تأیید کرده است. و نیز رابطه­ی معناداری میان کاهش سطح سواد مجرمان و گسترش سطح خشونت در جرایم ارتکابی­شان مشاهده شد. به دلیل شرایط خاص اجتماعی و اهمیت دهی والدین به موقعیت دختران بخش اعظم نمونه­ها مرد بوده­اند. ضریب پایانی پرسشنامه­ی محقق ساخته و درصد نمرات سؤالات مورد بررسی در میان آزمودنی­ها بالاتر از سطح میانه (60%) بوده است در پایان نیز چندین پیشنهاد از جمله ایجاد یک ساختار مددکاری گسترده با اهرم­های قدرتمند قانونی – قضایی ارائه گردید.واژه­های کلیدی : خشونت، جرایم، علل ارتکاب، نظم اجتماعی ، مجازاتمقدمه چنانچه میزان ابتلاء جوامع بشری به یک موضوع خاص را یکی از معیارهای اهمیت آن موضوع بدانیم به جرأت می­توان ادعا کرد که پرخاشگری و خشونت از جمله مسائل عمده و با اهمیتی است که انسان­ها از گذشته­های دور تاکنون به صورت گسترده­ای با آن سرو کار داشته و دارند. نگاهی گذرا به آمار خیره کننده و روز افزون جنایات و درگیری­هایی که در جوامع انسانی به وقوع می­پیوندد – که بخش عمده­ای از آنها ناشی از رفتارهای پرخاشگرانه است- مؤید این ادعا است.به جاست در این جا گفتار یکی از نویسندگان (مونتاگو‏، 1976) را ذکر نماییم که می­گوید: «اغلب معتقدند که پرخاشگری انگیزه­ای است که باید درباره آن بیش­تر بدانیم؛ ما به یکدیگر حمله می­کنیم، آسیب می­رسانیم، و گاهی هم دیگر را می­کشیم، در واقع ما با دشنام دادن یا کوشش در جهت بی­آبرو کردن دیگران به صورت کلامی پرخاشگری می­کنیم..»به موازات پیشرفت صنایع و علوم و متحول شدن زندگی بشری، روابط انسانی نیز نسبت به قبل پیچیده­تر شده است. در این راستا، مشکلات و معضلات روحی و روانی فراوانی در جوامع انسانی به وقوع پیوسته که این امر ضرورت بررسی گسترده و دقیق موضوعات روان شناختی نظیر پرخاشگری را ایجاب نموده است. به طوری که امروزه پرداختن به موضوع پرخاشگری منحصر به کتب روان­شناسی نیست بلکه در دیگر حوزه­های علمی هم چون روان پزشکی، آسیب شناسی روانی، روان شناسی اجتماعی و حتی جرم شناسی که یکی از شاخه­های حقوق کیفری است، از جهات متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است.خشونت و پرخاشگری به یکی از مسایل اجتماعی مهم و در خور توجه جوامع تبدیل شده است. افراد و گروه­های زیادی به دلایل و بهانه­های گوناگون با درگیر شدن در فرآیندهای خشونت آمیز آسیب­های فراوانی را به خود و سایرین وارد می­کنند. در بسیاری از درگیری­های خشونت آمیز، لاجرم نیروی انتظامی مداخله می­کنند و خشونت و درگیری وارد مرحله متفاوتی می­شود.مواردی نیز به دنبال مداخله پلیس و خاتمه درگیری­ها، پدیده خشونت جمعی در زمان­ها و مکان­های دیگری و گاه در ابعادی بسیار گسترده­تر بروز می­کند که نتیجه آن، تخریب اموال عمومی، صدمات جانی و مالی افراد ماجراجو و حتی بی­طرف و یا عابران و غیره است. از این رو، شناخت همه جانبه پدیده خشونت، بویژه از ابعاد روان شناسی اجتماعی و جامعه شناختی، به منظور دستیابی به راهکارهای اصولی برای پیشگیری و نیز کنترل آن از دغدغه­های اساسی جوامع دموکراتیک است.عوامل متعددی می­توانند در شکل گیری رفتارهای مختلف جوانانم که صورت خشونت به خود می­گیرند مؤثر و نقش آفرین باشند. شناخت علمی این عوامل به منظور رسیدن به یک درک جامع از ماهیت این مسأله بسیار مهم است. همچنین، ضروری است عواملی که می­توانند بستری مناسب برای مراقبت و حمایت از جوانان در جهت احتزاز از خشونت فراهم آورند به خوبی شناسایی شوند.تحقیقات زیادی حاکی از آنست که وجود یک عامل ریسک (Risk factor) در یک فرد به تنهایی نمی­تواند موجب بروز رفتار ضد اجتماعی و خشونت بار بشود.عوامل متعددی لزوماً باید با هم ادغام شوند تا دریک دوره زمانی مربوط به رشد فرد و تحول به دوره بلوغ و بزرگسالی رفتار وی را شکل ویژه­ای بخشند. عوامل ریسک به عواملی اطلاق می­شوند که شواهد قوی برای ارتباط علمی آنها با یک مسأله یا پدیده خاص عواملی چون : بیکاری و فقدان درآمد کافی برای زندگی، به ویژه برای تأمین امکانات ورزشی، تفریحی و گذران سالم اوقات فراغت برای نوجوانان و جوانان که نیاز مبرم و انکارپذیری برای آن به مانند نیاز گیاه به آب ، دارند. و یا شرایطی چون غربتی بودن، طرد شدگی، اخراج از مدرسه و یا اجبار درترک تحصیل، احساس بی­عدالتی، بی­قدرتی اجتماعی نبود خانواده حمایت­گر و قابل اتکا، احساس محرومیت / ناکامی در برآورده شدن خواسته­ها و آمال کوچک و بزرگ و عواملی نظیر اینها می­توانند فرد را در مسیر حوادث و شرایط نامطلوب وخطرآفرین قرار دهند. به ویژه اگر الگوهای یادگیری اجتماعی و گروههای نقش­آفرین مناسبی در اختیار نباشد، احتمال الگوپذیری و مدل سازی منفی و ناسالم برای جوان فراهم­تر می­شود و زمینه مناسبی برای رفتارهای نابهنجار و ضداجتماعی فراهم می­گردد.عوامل حمایت کننده، از طرف دیگر ، عواملی هستند که بالقوه احتمال درگیر شدن در رفتار خطرآفرین را کم می­کنند. این عوامل می­توانند در سطح و ابعاد خطری که یک فرد آن را تجربه می­کند تأثیرگذار باشند و یا می­توانند در سطح و ابعاد خطری که یک فرد آن را تجربه می­کند تأثیر داشته باشند و یا می­توانند رابطه بین ریسک و بازده یک رفتار را تعدیل کنند، وجود دارد.یکی از راه­های درک و شناخت پویایی بین عوامل ریسک و حمایت کننده امنیت که این عوامل رادر چارچوب اکولوژیک یا زیست محیطی مورد توجه قرار دهیم و با استفاده از یک مدل اکولوژیک می­توان تشخیص داد که هر فرد در چارچوب شبکه پیچیده­ای از زمینه­های فردی، خانوادگی، اجتماعی و محیط زندگی خود عمل می­کند که روی ظرفیتش برای احتراز از ریسک تأثیرگذار است.الف) بیان موضوع بروز جرایم خشونت بار و رشد تصاعدی آن در مقایسه با سایر جرایم وعناوین مجرمانه در مازندران به یک چالش و یک مسأله­ی اجتماعی بدل شده است به طوری که دومین الگوی مجرمانه از لحاظ حجم درصدی بزهکاران نوپا و تازه کار در کانون اصلاح و تربیت شهرستان آمل را بعد از سرقت تشکیل می­دهد.عمده دلیل نگارش این تحقیق آسیب شناسی جوانان خشونت­گراست. بدین معنا که دریابیم جوانان با توجه به متغیرهای مختلفی نظیر ویژگی­های فردی، خانوادگی و اجتماعی در چه مواردی و تحت چه شرایطی و با تأثیرپذیری از کدام عوامل مداخله گر، چه نوع رفتارهای خشونت­آمیزی را مرتکب می­شوند.ب) سؤالات تحقیق سؤالات اصلی تحقیق عبارتند از :1) آیا میان عوامل فردی و اجتماعی در ارتکاب جرایم خشونت آمیز و میزان خشونت ابرازی اشخاص مرتکب به این دست جرایم ارتباط معناداری وجود دارد؟2) آیا می­توان سطح سواد مجرمین و میزان گرایششان به خشونت در جرایم ارتکابیشان رابطه معناداری یافت؟3) آیا می­توان میان عوامل محیطی و گرایش مجرمین به ارتکاب جرایم خشونت آمیز رابطه معناداری یافت؟پ) فرضیه­های تحقیق 1) عوامل فردی و اجتماعی در ارتکاب جرایم خشونت آمیز مؤثر است.2) با کاهش سواد افراد شدت خشونت ابرازی مجرمین افزایش معناداری می­یابد.3) عوامل محیطی می­تواند تأثیر بسزایی در ارتکاب جرایم خشونت آمیز داشته باشد.تعداد صفحه :214قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید