پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق

با عنوان : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش فقه و مبانی حقوق

عنوان:

مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا عبدلی

 استاد مشاور:

دکتر مهدی ذوالفقاری

 نگارش:

محمود اشرفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرستچکیده 1مقدمه. 21- بیان مسئله: 2سوال اصلی.. 2سوالات فرعی.. 2فرضیه اصلی: 2فرضیه های فرعی: 33- اهداف تحقیق. 3فرضیه های تحقیق. 34- سابقه و پیشینه تحقیق. 45-ضرورت تحقیق. 46- روش تحقیق. 4سازماندهی تحقیق : 5بخش اول. 7کلیــــات.. 7فصل اول. 7گفتار اول: واژه شناسی(کفر، شرک، اسلام، ایمان) 8کفر در لغت.. 8کفر در اصطلاح. 9مشرکان. 10گفتار دوم: تعریف لغوی اسلام. 11مفهوم اصطلاحی ایمان از دید  صاحبنظران. 12تفاوت اهل کتاب با مشرکین: 13گفتار سوم: تعریف لغوی و اصطلاحی ازدواج. 14گفتارچهارم :اقسام ازدواج در فقه شیعه. 16تفاوت بین ازدواج دائم و موقت : 16گفتار پنجم :اقسام ازدواج در فقه عامه وحقوق کشورهای سنی مذهب.. 18تعریف نکاح مسیارویومیه. 18آشنایی بیشتر با صورت های نکاح مسیار و یومیه. 20نکاح لیلیات و نهاریات : 21جهات اشتراک و افتراق (نکاح دائم ، نکاح مسیار و متعه) 21جهات مشترک.. 21جهات افتراق. 22جهات افتراق نکاح دائم و نکاح مسیار با ازدواج موقت.. 23ارث در ازدواج موقت.. 25نظریه ی علمای عامه. 29اقوال قائلین به جواز و یا اباحه ی با کراهت و ادله ی آنها 29حاصل کلام موافقین: 30قائلین به صحت اشتراط میگویند: 31نظر مخالفین و ادله ی آنان. 31مخالفت با مقتضی عقد نکاح: 32عدم تحقق اهداف شرع : 32ظلم به زن و اهانت به شخصیت وی : 33نظریه متوقفان: 33نظریه حضرت آیت الله مکارم شیرازی: 34فصل دوم. 37پیشینه بحث ازدواج با غیر هم کیش... 38گفتار اول :ازدواج با غیر هم کیش در آیین یهود. 41گفتار دوم :ازدواج با غیر هم کیش در مسیحیّت.. 43گفتارسوم: ازدواج با غیر هم کیش در دین زرتشت.. 45گفتار چهارم: پیشینه تاریخی ازدواج در مذهب صابئین.. 45گفتار پنجم: پیشینه تاریخی ازدواج در جاهلیت.. 48ازدواج صداق: 50متعه: 50ازدواج اماء: 50ازدواج شغار : 51ازدواج رهط: 51ازدواج با اختین: 51ازدواج مخادنه: 51ازدواج استبضاع: 51ازدواج تعویضی: 52بخش دوم. 53ازدواج با غیر مسلمان. 53فصل اول. 53طهارت یا نجاست اهل کتاب و تأثیر آن در ازدواج با آنان. 54گفتار اول: دلائل قائلین به نجاست کفار. 54بند اول: آیه شریفه سوره توبه. 54استدلال بر نجاست اهل کتاب.. 55محورهای اختلاف استنباط.. 56دلایل عدم شمول. 59بند دوم : آیه سوره انعام ونظر فقیهان شیعه درباره دلالت آیه. 64شواهد عدم دلالت آیه برنجاست کفار. 67بند سوم: اجماع. 68اهمیت اجماع در این موضوع. 68نقد دلیل اجماع. 70عدم فتوای صریح قدما به نجاست ذاتی بدن اهل کتاب.. 73عدم کاشفیت قطعی فتاوای فقهای متقدم و اجماع آن ها از رأی معصوم علیه الاسلام، 74مدرکی بودن اجماع. 75بند چهارم: روایات.. 76گفتار دوم: دلایل طهارت اهل کتاب.. 84بند اول: آیات قرآن ( سوره مائده ) 84دلایل اختصاص طعام به گندم و نقد آن ها 86لزوم تخصیص عموم آیه با ادله نجاست اهل کتاب.. 90دلایل عمومیت معنای طعام. 91بند دوم: روایات دلالت کننده بر طهارت اهل کتاب.. 92طهارت اهل کتاب در روایات.. 92بند سوم: قاعده طهارت و اصالت برائت.. 97گفتار سوم : ازدواج با غیر مسلمان از دیدگاه اسلام. 101بند اول: ادله این نظریه. 102بند دوم : مفهوم شناسی واژگان آیه. 103بند سوم : بررسی و نقد دلیل. 104گفتار چهارم : آیا اهل کتاب هم تحت عنوان مشرک قرار می گیرند؟. 105بند اول : بررسی استدلال به مفهوم آیه. 106بند دوم : تفسیر(1) 107بند سوم : نقد و بررسی: 111گفتارپنجم : دسته دوم: 114دلایل قائلین به این نظریه از آیات قرآن. 114بند اول : مفهوم شناسی واژگان آیه. 115بند دوم : نقد و بررسی روایات در باب نسخ آیه. 116بند سوم : دیدگاه فقهاء (اهل سنت و شیعه) درباره آیات ازدواج با غیرمسلمان. 117گفتار ششم : دسته سوم: 130گفتارهفتم : دسته چهارم: گفتار ششم : دسته سوم: 131فصل دوم. 132ازدواج با غیر مسلمان از دیدگاه روایات.. 133روایت حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام، 138روایت زراره از امام باقر علیه السلام، 148روایت اسماعیل بن سعد الأشعری.. 149روایت ابن سنان از امام رضا علیه السلام، 150روایت حسن تفلیسی.. 150نتیجه بحث از روایات.. 151راه حل صاحب حدائق. 152راه حل تعارض بر پایه انقلاب نسبت.. 153استدلال به عمومات نکاح. 154فصل سوم. 156ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان. 157دلائل حرمت: 157اجماع. 157نفی سبیل. 157فصل چهارم. 159ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غیر کتابی.. 160الف:از نظر علمای اهل سنت.. 160ب:از نظر علمای شیعه. 160ادله حرمت این نوع ازدواج. 161فصل پنجم. 163ازدواج با غیر مسلمان از نظر حقوقی.. 163گفتار اول: ازدواج با غیر مسلمان از دیدگاه قوانین حقوقی ایران. 164مفهوم بیگانه و غیر مسلمانی در قانون مدنی و قوانین شرعی.. 164ازدواج با بیگانگان و غیر مسلمانان در قانون ایران. 165مرجع صدور جواز ازدواج با غیر مسلمانان و بیگانگان. 167گفتار دوم :ازدواج با غیر مسلمانان در قوانین مدنی دیگر کشورهای اسلامی.. 169نتیجه. 171فهرست منابع. 173منابع کتابخانه اینترنتی.. 180چکیدهدر جهان امروز که دنیای ارتباطات به سرعت در حال رشد و گسترش است ، ارتباط با کافران از مسایل اجتناب ناپذیر است و بر دانشمندان علوم اسلامی لازم است که ابعاد این موضوع را مورد توجه قرار داده و به پرسش های نو پیدای آن پاسخ دهند.یکی از مهمترین مسایل مربوط به این موضوع ازدواج با غیر مسلمانان است که از مسائل ریشه دار در فقه اسلامی است و در دوره تدوین فقه و عصر استنباط نیز همواره مورد توجه فقها و دانشمندان شیعه و سنّی بوده است. در عصر حاضر با توجه به گسترش ارتباط بین ملّت ها و اقامت مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی و برخی مهاجرت های اجباری اقوام مختلف از منطقه ای به منطقه ای دیگر در جهان و اختلاط گسترده مسلمانان با پیروان سایر ادیان موجب شده است که مسئله ازدواج با غیر هم کیش برای مسلمانان به مسئله ای مطرح و مورد ابتلا تبدیل شود که لازم است پژوهشی جامع درباره آن صورت گیرد و با توجه به دیدگاه مذاهب اسلامی و جمع بندی میان آیات و روایات و بررسی و بحث نظریه ها، دیدگاه اسلام در این باره روشن شود که به یکی از مسائل مهم مورد ابتلای جامعه نسبت به جواز یا عدم جواز آن پرداخته ایم .لذا در این رساله بر آنیم که این موضوع را از دیدگاه مذاهب اسلامی نقد و بررسی کنیم.کلید واژه ها : ازدواج ، مسلمان ، غیر مسلمان ، اسلام ، فقهمقدمه 1- بیان مسئله:*از آنجا که ارتباطات انسانی در جهان کنونی موجب اختلاط نژادی و نزدیکی فرهنگها به یگدیگر گردیده ، جوامع مسلمان نیز از موضوع مستثنی نبوده و ازدواج فرد مسلمان با غیر مسلمان به کرات صورت پذیرفته و در آینده نیز تکرار خواهد شد. لذا ضروری است ابعاد فقهی این موضوع در منابع فقهی اسلام مورد کاوش و تحقیق قرار گرفته تا راه حل مناسبی برای این موضوع ارائه و تدوین گردد و این پژوهش در پی انجام این مهم بوده و سوالات زیر دراین خصوص مطرح و مورد بررسی قرار میگیرد.سوال اصلی *ازدواج فرد مسلمان با غیر مسلمان در فقه اسلامی چگونه است؟ سوالات فرعی1- پیشینه ازدواج در ادیان الهی همچون مسیحیت ، یهودیت و ....... چگونه بوده است؟2- ازدواج با غیر مسلمان از دیدگاه فقه امامیه و عامه چگونه است ؟3- ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب چگونه است؟4- ازدواج زن مسلمان با مردغیراهل کتاب چگونه است؟2- فرضیات:فرضیه اصلی:هرچند در منابع فقهی امامیه و اهل سنت نظرات مختلفی در این باره وجود دارد ولی به نظر میرسد که ازدواج با غیر مسلمان تحت شرائطی جایز باشد.فرضیه های فرعی:1- با بررسی ازدواج در ادیان الهی گذشته ، هرچند این ادیان اکثر اصول آن تحریف شده است ولی به نظر میرسد نظام خانواده بر اساس قوانین موجود در آن دین ها صورت گرفته و دستوراتی درباره اباحی گری در این زمینه داده نشده است . لذا این ادیان نیز به طهارت در میلاد معتقدند.2- چنین به نظر میرسد که در فقه اسلام از اهل تسنن و شیعه ، ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان تحت شرائطی قابل اجراست ولی عکس آن صادق نیست.3- چنین به نظر میرسد که فقه اسلام در تمام مذاهب گوناگون آن ازدواج زن مسلمان با اهل کتاب را جایز نمیداند.4- چنین به نظر میرسد که ازدواج زن مسلمان با غیر اهل کتاب به هیچ جایز شمرده نشده است. 3- اهداف تحقیق* تبیین دیدگاه فقه اسلامی ( اعم از اهل سنّت و اهل تشیّع) در خصوص احکام راجع به ازدواج با غیر مسلمان.* تبیین دیدگاه قرآن و روایات در خصوص ازدواج با غیر مسلمان.* بیان و تشریح قوانین مدنی ایران در موارد ازدواج با غیر مسلمانان.فرضیه های تحقیق* ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب صحیح است.* ازدواج مرد مسلمان با زنان غیر مسلمان و غیر اهل کتاب صحیح نمی باشد.* ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان اعم از کتابی و غیر کتابی صحیح نمی باشد.4- سابقه و پیشینه تحقیقاین موضوع در قرآن و روایات مورد بحث واقع شده است و در کتب فقهی شیعه و اهل سنّت نیز بحث شده است، بطوری که در میان قُدما نیز این بحث مطرح بوده است در کتاب های متقدّمین از جمله در فِقهُ الرّضا که منسوب به امام رضا علیه السلام، است و همچنین در کتاب المقنعه از شیخ مفید و کتاب الانتصار از سید مرتضی و کتاب المبسوط از شیخ طوسی بحث ازدواج با غیر مسلمانان مطرح شده است همچنین در میان متأخّرین شیخ یوسف بحرانی در الحدائق الناظره و فهد حلی در المهذب البارع فی شرح المختصر النافع این بحث را مطرح کرده اند.در میان اهل سنّت نیز این بحث از قدیم مطرح بوده است بطور مثال در امام شافعی در کتاب الام و ابن قدامه حنبلی در المغنی و مالک بن انس در الموطأ این بحث را مطرح کرده اندکه اینها همه نشان می دهد این موضوع از همان صدر اسلام مطرح بوده است که باعث شده این افراد در این زمینه بحث و بررسی کنند.5-ضرورت تحقیقهم اکنون با توجه به اینکه در عصر ارتباطات قرار داریم و از سویی روابط گسترده میان ملتها و فرهنگها را شاهد هستیم و همچنین موج مهاجرت افراد به مناطق گوناگون عالم باعث شده تا مسئله ازدواج با غیر هم کیش جزو مسائل مستحدثه قرار بگیرد.6- روش تحقیق* روش علمی تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی می باشد.* روش تحقیق از جهت ابزار و جمع آوری کتابخانه ای می باشد که با مراجعه به کتب فقهی و حقوقی و تفاسیر و معاجم روایی مطالب مورد بحث جمع آوری شده است.* سازماندهی تحقیق :این پژوهش با مقدمه، اهداف و فرضیات، پیشینه وروش تحقیق شروع شده است در بخش اول کلیات تحقیق است که شامل دو فصل می شود وهر فصل شامل پنج گفتار است.در فصل دوم به بررسی پیشینه تاریخی ازدواج باغیر هم کیش پرداخته که در پنج گفتار شامل: پیشینه تاریخی ازدواج دریهود، مسیحیت، زردتشت، صابئین و جاهلیت است.در بخش دوم از این تحقیق ازدواج با غیر مسلمان که به صورت جداگانه در پنج فصل آمده است در فصل اول طهارت یا نجاست اهل کتاب و تاثیر آن در ازدواج با آنان که در دو گفتار مورد بررسی قرار گرفته استدر فصل دوم ازدواج با غیر مسلمان از دیدگاه روایات که در دو بخش : الف: دیدگاه فقهای اهل سنت و ب: دیدگاه فقهای امامیه است مورد بررسی قرار گرفته است.در فصل سوم از این بخش به بررسی ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان و در فصل چهارم در مورد ازدواج با زن کافر غیر کتابی از نظر علمای اهل سنت و شیعه وادله حرمت این ازدواج پرداخته و در فصل پنجم ازدواج مسلمان با غیر مسلمان از نظر حقوق کشورها مورد بررسی قرار گرفته که خود شامل دو گفتارمیباشد گفتار اول: حقوق کشور ایران و گفتار دوم: از نظر حقوق کشورهای اسلامی ، بخش پایانی نتیجه بحث است که با توجه به این نوشتار صورت گرفته است.در راستای جمع آوری این تحقیق از131 منبع که شامل 124 منبع از منابع کتب فارسی و عربی زبان و 7 منبع از کتابخانه دیجیتالی و سایتهای مرتبط استفاده شده است .نتایج کلی که از این تحقیق به دست آمده است به شرح ذیل است:ازدواج با زنان غیر مسلمان از نظر اهل سنت در صورتی که اهل کتاب باشند یهود و نصارا طبق چهار گروه اهل سنت صحیح است اما در فقه امامیه چهار نظریه وجود دارد، بعضی عدم جواز ازدواج را بیان داشته که خود دارای دلیل و مدرک قرآنی هستند و دسته دوم جواز مطلق این ازدواج و دسته سوم قائل به جواز این ازدواج در حال اضطرار جایز و در حال اختیار حرام است.دسته چهارم قائل به جواز ازدواج با زنان مستضعف اهل کتاب در حال اختیار هستند، طبق این نظر در حال اضطرار می توان با کلیه زنان اهل کتاب ازدواج کرد.اما در مورد ازدواج زن مسلمان بامرد کافر، در هر صورت ازدواج حرام است چه کافر کتابی باشد یا غیرکتابی و علمای تمام مذاهب اهل سنت بر این مسئله اتفاق نظر دارند و لذا فرمودند:ازدواج زن مسلمان با مرد کافر چون موجب تسلط و برتری مرد کافر بر زن مسلمان است باطل است به طور کلی ازدواج زن مسلمان با کافر کتابی و غیر کتابی از نظر فقه اسلام حرام است.طبق قانون مدنی ایران ازواج با بیگانگان خارجی مجاز و بلا مانع است جز در مورد کارمندان دولت به خصوص کارگزاران وزارت خارجه ولی ازدواج زنان ایرانی را با مردان غیر ایرانی مطلقاً منوط به اجازه ی مسئولان کشوری ایران دانسته است.به طور کل می توان نتیجه گرفت:ازدواج زنان مسلمان ایرانی با مردان غیر مسلمان اعم از -ایرانی و غیر ایرانی- چه کافر کتابی وغیر کتابی و ازدواج مردان مسلمان با زن غیر مسلمان غیر کتابی -اعم از ایرانی و غیر ایرانی- به اعتقاد فقهای اسلام واز همه مذاهب اسلامی باطل می باشد.گفتار اول: واژه شناسی(کفر، شرک، اسلام، ایمان)از آنجا که بحث درباره­ی ازدواج با غیرمسلمانان است، ابتدا باید مراد از غیر مسلمان روشن شود. با توجه به اینکه غیر مسلمان را غالباً با عنوان کافر می شناسیم لذا لازم است که ابتدا این واژه را توضیح دهیم:کفر در لغتدر زبان عربی کفر در معانی متعدّدی به کار رفته است:پوشاندن و مخفی کردن: کسی که چیزی را می پوشاند و از دید مخفی می کند کافر نامیده می شود. به همین دلیل به کشاورز که دانه را در زمین مخفی می کند کافر گفته می شود.[1]ناسپاسی: زیرا ناسپاسی سرپوش گذاشتن بر نعمت است.[2] همانند آیه شریفه که می‌فرماید: ( وَاشْکُرُوا لِی وَلا تَکْفُرُونِ) [3] ( سپاس مرا بجا آورید و ناسپاسی نکنید)بیزاری جستن (مجمع البحرین، ذیل ماده کفر): همانند آیه شریفه قرآن که می فرماید: (ثُمَّ یَوْمَ الْقِیَامَهِ یَکْفُرُ بَعْضُکُمْ بِبَعْضٍ وَ یَلْعَنُ بَعْضُکُمْ بَعْضًا) [4] ( در روز قیامت هر یک از دیگری بیزاری می جوید و به یک دیگر لعن و نفرین می کنند.)نافرمانی و شورش: هنگامی که گفته می شود اهالی فلان منطقه کافر شدند یعنی شورش کردند.[5] که در آیات قرآن هم این معنا به کار رفته است: (وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلا وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ) [6] (و بر هر کس از مردم که توانایی رسیدن به خانه کعبه را داشته باشد حج آن خانه واجب است و هر کس نافرمانی کند و حج به جا نیاورد به خود زیان زده که خدا از طاعت خلق بی نیاز است.)   انکار: کسی که چیزی را انکار می کند نسبت به آن کافر شده است لذا به همین جهت است که به منکران خدا کافر گفته می شود. (مجمع البحـرین و لسان العرب ذیل ماده کفر) در آیه شریفه چنین می فرماید: (فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَهِ الْوُثْقَی) [7] (هر کس طاغوت را انکار کند و به خدا ایمان آورد به دستگیره‌ای محکم چنگ زده است.)کفر در اصطلاحواژه کفر در علم کلام در مقابل ایمان به کار می رود. اما این واژه در اصطلاح علم فقه در مقابل اسلام به کار می رود و در این علم بیشتر درصدد تعیین احکامی است که بر اساس ادلِّه بر اسلام و کفر مترتّب می شود. محقّق حلّی، کافر را اینگونه تعریف کرده است:(ضابطه کلی در شناخت کافر این است که کافر کسی است که از دین اسلام خارج باشد یا با اینکه خود را مسلمان می داند یکی از ضروریّات دین را انکار کند، مثل خوارج و غالیان) [8]شهید ثانی: (کافر کسی است که خدا یا نبوّت یا یکی از ضروریّات دین را انکار کند.)[9]امام خمینی(ره) در تعریف کافر چنین گفته اند: (کافر کسی است که بر دینی غیر از اسلام باشد یا اسلام را بعنوان دین برگزیند ولی یکی از ضروریّات دین را به گونه ای که انکار آن به انکار رسالت یا تنقیض شریعت مطهّره برگردد یا گفتار و کرداری از او سر زند که مقتضی کفر باشد.)[10]از نظر اصطلاح فقهی، کافران چهار گروهند:اول اهل کتاب، دوم مشرکان، سوم مادیون، چهارم مرتدین و منکران ضروریّات دین.هر کدام از عناوین بالا نیازمند بحث توصیفی و مبسوط است، ولی چون این بحثها بویژه مبحث مربوط به مادّیون و مرتدین از موضوع اصلی این رساله خارج است (با توجه به قبول طهارت برخی از کفّار که در فصلهای آینــده به آن خواهیم پرداخت). لذا فقط به صورت گذرا به مشرکان می پردازیم.مشرکان1)معنای شرک در لغت و اصطلاحشرک در لغت به معنای شریک قرار دادن است.[11]شرک در اصطلاح به معنای شریک قرار دادن موجود دیگری با خدای بزرگ در یکی از مقامات و شئون مخصوص به خالق هستی است. [12]تعداد صفحه :196قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید