پایان نامه ارشد رشته حقوق : نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­ الملل بشر

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

گرایش : بین الملل

عنوان :   نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­ الملل بشر 

دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد حقوق بین­الملل

عنوان

نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­ الملل بشر

استادراهنما

دکترفرهادطلایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شودتکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)چکیدهعلم ژنتیک و عملیات دستکاری ژنتیکی، موضوع بسیار مهمی است که در سیر تکاملی خود از گیاهان و حیوانات فراتر رفته و با تحت تاثیر قرار دادن ژن­های انسان منجر به ایجاد آثار مهمی در حقوق اولیه بشر شده است و ابعاد تازه ای را فراروی حقوقدانان به ویژه در حیطه حقوق بین­الملل بشر قرار داده است. چنین فرآیندی بایستی به گونه­ای تحقق پذیرد که هم در برگیرنده­ی دغدغه­های اخلاقی و دینی باشد و هم موجبات حفاظت از موازین حقوق بشری را فراهم آورد. بدین ترتیب است که تغییرات ژنتیکی مطلوب می تواند سبب پیشرفت جنبه­های مثبت این دانش و بهبود زندگی بشر شود. در این راستا یکی از اقدامات عمده، تلاش‏های منطقه‏ای و جهانی برای نظام‏مند کردن تغییرات ژنتیکی بوده است که نشانگر توجه ویژه دولت‏ها و سازمان­های جهانی و منطقه ای به این مهم است. هدف اصلی از تدوین این پژوهش تحلیل نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین الملل بشر و همچنین تاکید بر اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دولتها و نهادهای بین­المللی در حوزه تغییرات ژنتیکی به منظور پیشگیری از نقض حقوق بشر در مسئله­ی دستکاری ژنتیکی می­باشد. درهمین چارچوب دولتها بایستی ساختار حقوقی و کیفری مشخصی را در عرصه­ی ملی برای اینگونه فعالیت­ها تنظیم نمایند، به گونه ای که زمینه­ی نقض حقوق بشر فراهم نگردد. باید بدین نکته اشاره کرد که هنوز ایران چنین ساختاری را ارائه ننموده است، لذا ضرورت دارد اقدامات لازم در شکل گیری ساختارهای مربوطه صورت گیرد. همچنین کشورها بایستی با توجه به سرعت فزاینده­ی پیشرفت­های ژنتیکی در کنار ترسیم ساختار حقوقی و اخلاقی، نسبت به پژوهش، آموزش و انتشار اطلاعات در حوزه تغییرات ژنتیکی اقدام نمایند. این پایان نامه نتیجه می­گیرد که ضمن آنکه دولتها و نهادهای بین المللی ملزم هستند در تقویت قواعد حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی تلاش نمایند؛ می بایست همکاری های لازم را در جهت اجرای رویه های منتهی به تغییرات ژنتیکی مطلوب انجام دهند.کلمات کلیدی: ژن، تغییرات ژنتیکی، حقوق بین­الملل بشر، اخلاق زیستی.فهرست مطالبعنوان                                                                                                                      صفحه فصل اول- مقدمهالف) طرح مسئله....................................................................................................................................... 2ب) سابقه علمی......................................................................................................................................... 6ج) اهداف.................................................................................................................................................. 10د) مراحل و روش تحقیق....................................................................................................................... 15ه) محتوای پژوهش................................................................................................................................. 16فصل دوم- کلیاتمقدمه................................................................................................................................................ 19مبحث اول: ارائه تعاریف و تاریخچه................................................................. 21گفتار اول: تعریف واژه ها و اصطلاحات............................................ 21بند اول: تعریف واژه ها و اصطلاحات مرتبط با موضوع تغییرات ژنتیکی.................. 21الف- ژن..................................................................... 21ب- دستکاری ژنتیکی(تغییرات ژنتیکی) ..................................................................... 22ج- ‌بیوتکنولوژی (مهندسی ژنتیک.................................................................................. 23د- موجودات تغییریافته ژنتیکی  (ترانس‌ژنتیک) ...................................................... 25ه- شبیه سازی...................................................................................................................... 26عنوان                                                                                                                      صفحه بند دوم: تعریف واژه ها و اصطلاحات مرتبط با حقوق بین­الملل بشر.................................................. 26الف- حقوق بشر......................................................................................................................... 26ب- حقوق بین الملل بشر........................................................................................................... 27ج- تعریف کرامت....................................................................................................................... 28د- بررسی تعامل میان حقوق بین الملل بشر  و تغییرات ژنتیکی................................................. 29بند سوم: تعریف قواعد بین­المللی حاکم بر تغییرات ژنتیکی........................................ 31گفتار دوم: تاریخچه تغییرات ژنتیکی، حقوق بین الملل بشر و قواعد بین­المللیحاکم بر تغییرات ژنتیکی............................................................................................................... 32بند اول: تاریخچه تغییرات ژنتیکی........................................................................................ 32بند دوم: تاریخچه حقوق بین الملل بشر.............................................................................. 35بند سوم:  تاریخچه قواعد بین­المللی حاکم بر تغییرات ژنتیکی................................... 36مبحث دوم: نظرات موافقان و مخالفان تغییرات ژنتیکی در چارچوبحقوق بین­الملل بشر ............................................................................................................................. 39گفتار اول: نظریه موافقان تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­الملل بشر............... 39بند اول: نظریه موافقان تغییرات ژنتیکی در نوع انسان................................................... 39بند دوم: نظریه موافقان تغییرات ژنتیکی در نوع گیاه و حیوان.................................... 45گفتار دوم: نظریه مخالفان تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­الملل بشر.............. 47بند اول: نظریه مخالفان تغییرات ژنتیکی در نوع انسان................................................... 47الف- مغایرت تغییرات ژنتیکی با مفهوم کرامت.......................................................... 48ب- نگرانی از تولید انسان به صورت کالا...................................................................... 50ج- نقض استقلال و آزادی افراد...................................................................................... 50د- تهدید احتمالی بنیان خانواده، نسب و روابط خویشاوندی................................. 51ه- فقدان امنیت تکنیکی و فیزیکی................................................................................ 52بند دوم: نظریه مخالفان تغییرات ژنتیکی در نوع گیاه و حیوان................................... 53عنوان                                                                                                                      صفحه مبحث سوم: اصول حقوقی و اخلاقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­الملل بشر..................................................................................................................................... 56گفتار اول: اصول حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­الملل بشر................................................................................................................................ 56گفتار دوم: اصول اخلاقی (اخلاق زیستی) حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین الملل بشر......................................................................................................... 58مبحث چهارم: تغییرات ژنتیکی و اسناد حقوق بین­الملل و حقوق بین الملل بشر.............. 61گفتار اول: اسناد حقوقی جهانی در زمینه تغییرات ژنتیکی................................................. 61بند اول: اعلامیه جهانی ژنوم انسان و حقوق بشر............................................................. 61بند دوم: اعلامیه بین المللی درباره داده‌های ژنتیک انسانی.......................................... 65بند سوم: اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر..................................................... 68بند چهارم: کنوانسیون تنوع­ زیستی..................................................................................... 69بند پنجم: بررسی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا............................................................. 70گفتار دوم: اسناد حقوقی منطقه­ای در زمینه تغییرات ژنتیکی........................................... 73بند اول: کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و کرامت انسان راجع به کاربردهای علوم زیستی و پزشکی.................................................................................. 73بند دوم: پروتکل اختیاری کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و شأن انسان در خصوص کاربرد زیست شناسی و پزشکی........................................................... 74نتیجه­گیری.................................................................................... 76عنوان                                                                                                                      صفحه فصل سوم- حقوق و تعهدات دولت­ها و دیگر نهادهای بین­المللی در زمینه تغییرات ژنتیکیمقدمه......................................................................... 79مبحث اول: حقوق و تعهدات دولت­ها و نهادهای بین­المللی در زمینه تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی....................................................................................................... 80گفتار اول: حقوق و تعهدات دولت­ها در زمینه تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی............ 80بند اول: حقوق و تعهدات دولت­ها در حقوق بین الملل بشر......................................... 80بند دوم: حقوق و تعهدات دولت­ها در زمینه تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی........ 86گفتار دوم: حقوق و تعهدات سازمان­های بین­المللی در زمینهتغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی................................................................................................... 89بند اول: حقوق و تعهدات سازمان های بین المللی در حقوق بین الملل بشر.......... 89بند دوم: حقوق و تعهدات سازمان­های بین­المللی در زمینه تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی........................................................................................... 91گفتار سوم: حقوق و تعهدات شرکت­های بیوتک در زمینه تغییرات ژنتیکیدر ژنوم انسانی................................................................................................................................... 93مبحث دوم: حقوق و تعهدات دولت­ها و نهادهای بین­المللی در زمینه تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان.................................................................................................... 95گفتار اول: حقوق و تعهدات دولت­ها در زمینه تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان........ 95گفتار دوم: حقوق و تعهدات سازمان­های بین­المللی در زمینه تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان.............................................................................................................................. 98گفتار سوم: حقوق و تعهدات شرکت­های بیوتک در زمینه تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان.............................................................................................................................. 99عنوان                                                                                                                      صفحه مبحث سوم: مسئولیت دولت­ها و دیگر نهادهای بین­المللی ناشی ازعدم رعایت قواعد بین­المللی حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی................................. 101گفتار اول: مسئولیت دولت­ها ناشی از عدم رعایت قواعد بین­المللی حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی................................................................................. 101بند اول: مفهوم کلی مسؤولیت بین المللی......................................................................... 101بند دوم: مفهوم مسؤولیت بین المللی دولت­ها................................................................. 102بند سوم: مسئولیت دولت­ها ناشی از عدم رعایت قواعد حقوق بشریدر زمینه تغییرات ژنتیکی...................................................................................................... 107گفتار دوم: مسئولیت سازمان­های بین­المللی ناشی از عدم رعایت قواعدبین المللی حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی............................................................ 116بند اول: مفهوم مسئولیت سازمان­های بین­المللی............................................................ 116بند دوم: مسئولیت سازمان­های بین­المللی ناشی از عدم رعایت قواعدبین­المللی حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی........................................................ 117گفتار سوم: مسئولیت شرکت­های بیوتک ناشی از عدم رعایت قواعد بین­المللی حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی................................................................................. 120نتیجه­گیری ............................................................................................................................................ 124فصل چهارم- اقدامات بین­المللی و ملی صورت گرفته در حمایت از حقوق بشر در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکیمقدمه........................................................................................................................................................ 127مبحث اول: اقدامات سازمان­های بین­المللی دولتی جهانی در حمایت از حقوق بشردر مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی.................................................................................................. 129گفتار اول: اقدامات سازمان ملل متحد....................................................................................... 129عنوان                                                                                                                      صفحه بند اول: عملکرد سازمان ملل متحد در موضوع دستکاری ژنتیکی و شبیه­سازی انسان................................................................................................................. 129بند دوم: بررسی اعلامیه ملل متحد در خصوص شبیه‏سازی‏ انسان........................... 131بند سوم: بررسی پروژه ژنوم انسان و اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفتدر زمینه علم و فن آوری به نفع صلح و برای مصلحت نوع بشر..................................... 136الف- بررسی پروژه ژنوم انسان........................................................................................ 136ب- بررسی اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت در زمینه علم و فن آوری به نفع صلح و برای مصلحت نوع بشر....................................................... 137گفتار دوم: اقدامات سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)................. 138گفتار سوم: اقدامات سازمان بهداشت جهانی (WHO) ........................................................ 141بند اول: تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی و عملکرد سازمان بهداشت جهانی......... 141بند دوم: تغییرات ژنتیکی در ژن­های گیاهی و حیوانی و  عملکرد سازمان بهداشت جهانی......................................................................................................... 146الف- نحوه ارزیابی ایمنی غذاهای اصلاح ژنتیک شده  ......................................... 146ب- نحوه برچسب اطلاعات فرآورده های اصلاح ژنتیک شده............................... 147گفتار چهارم: اقدامات سازمان خواروبار جهانی (FAO) ...................................................... 148بند اول: بررسی عملکرد سازمان خواروبار جهانی در تغییرات ژنتیکیدر ژن­های گیاهی و حیوانی.................................................................................................. 148بند دوم: بررسی ایمنی زیستی در کدکس الیمنتاریوس.............................................. 149بند سوم: بررسی نشست های تخصصی مشترک سازمان خواروبار جهانی و سازمان بهداشت جهانی..................................................................................................... 151بند چهارم: بررسی معاهده بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهیبرای غذا و کشاورزی................................................................................................................ 152گفتار پنجم: بررسی اقدامات دیگر سازمان­های جهانی......................................................... 153عنوان                                                                                                                      صفحه مبحث دوم: اقدامات سازمان­های بین­المللی دولتی منطقه­ای در حمایت از حقوق بشر در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی...................................................................... 156گفتار اول: اقدامات سازمان بهداشت قاره آمریکا..................................................................... 156گفتار دوم: اقدامات شورای اروپا.................................................................................................. 157گفتار سوم: اقدامات اتحادیه اروپا................................................................................................ 161بند اول: اقدامات پارلمان اتحادیه اروپایی........................................................................... 161بند دوم: اقدامات شورای اتحادیه اروپایی........................................................................... 163مبحث سوم: بررسی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در حمایت از حقوق بشر در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی................................................................................................ 164گفتار اول: ارزیابی عملکرد ایران در فرآیند تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی................ 164گفتار دوم: ارزیابی عملکرد ایران در فرآیند تغییرات ژنتیکی در ژن­هایگیاهی و حیوانی.............................................................................................................................. 168گفتار سوم: ارزیابی قانون ایمنی زیستی در ایران.................................................................. 171بند اول: تعریف قانون ایمنی زیستی................................................................................... 171بند دوم: سیاست تقنینی حاکم بر قانون ایمنی زیستی.................................................. 172بند سوم: سیاست کیفری در قبال جرائم ایمنی زیستی................................................. 175بند چهارم: الزامات قانون ایمنی زیستی در هاله­ای از ابهام............................................ 180گفتار چهارم: ارزیابی نظام مسئولیت کیفری و مدنی ناشیاز دستکاری ژنتیکی در ایران....................................................................................................... 184بند اول: نظام مسؤولیت کیفری ناشی از دستکاری ژنتیکی در نظام حقوقی ایران.. 184بند دوم: نظام مسؤولیت مدنی ناشی از دستکاری ژنتیکی در نظام حقوقی ایران... 187الف) مسئولیت قراردادی.................................................................................................. 187ب) مسؤولیت خارج از قرارداد........................................................................................ 189عنوان                                                                                                                      صفحه مبحث چهارم: عملکرد برخی دیگر از کشورها در حمایت از حقوق بشردر مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی.................................................................................................. 193گفتار اول: بررسی عملکرد ایالت متحده آمریکا...................................................................... 193گفتار دوم: بررسی عملکرد انگلستان.......................................................................................... 197گفتار سوم: بررسی عملکرد کشورهای اسلامی....................................................................... 198نتیجه­گیری ............................................................................................................................................ 202نتیجه گیری نهایی................................................................................................................................... 205فهرست منابع............................................................................................................................................ 222 فصل اولمقدمهالف) طرح مسئلهیکی از مسایل نوینی که در سال‏های اخیر در حیطه حقوق بین­الملل و به طور اخص حقوق بین­الملل بشر مطرح شده است، مسئله­ی تغییرات ژنتیکی و ساختار حقوقی حاکم بر آن به منظور حمایت از نوع بشر می­باشد. امروزه فناوری ژنتیک هم در سطح ملّی و هم در سطح بین­المللی توسعه یافته­است، در پرتو سرعت پیشرفت این فناوری، احترام به اصول اولیه حقوق بشری هم به یک ضرورت تبدیل شده­است. درواقع، پیدایش امکان دستکاری­ ژنتیکی در ساختار اولیه نوع انسان، حیوان و گیاه و انجام بسیاری از اقدامات نو و بعضا حیرت‏انگیز در این زمینه، ضرورت تنظیم و کنترل این اقدامات را به منظور رعایت ملاحظات حقوق بشری آشکار ساخته­است. ازاین‏رو دولت‏ها در رویارویی با این مسئله، به بهره‏مندی از ابزارهای حقوق بین­الملل و به عبارت‏ دقیق‏تر سازمان‏های بین­المللی روی آوردند. در ابتدا مسئله مزبور نزد چندین سازمان‏ منطقه‏ای و بین­المللی مطرح گشت و فعالیت هریک از این سازمان‏ها در این زمینه به تصویب‏ اسنادی مهم انجامید. در این راستا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) خود را ناگزیر از مداخله در فرایند واکنش به این‏ پدیده دید. اقدامات این سازمان در خصوص موضوع تغییرات ژنتیکی را می‏توان در قالب اعلامیه جهانی ژنوم انسان و حقوق بشر،[1] اعلامیه بین‌المللی داده‌های ژنتیک انسانی[2] و اعلامیه جهانی بیواتیک و حقوق بشر[3] مورد بحث و بررسی قرار داد.کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1997 میلادی با توجه به اهمیت‏ موضوع ژنوم انسان[4] ‏و ساختار حقوق بشری حاکم بر آن اعلامیه جهانی ژنوم انسان و حقوق بشر را به تصویب رساند. این اعلامیه در بردارنده نکات مهم در خصوص ژنوم انسان و ارتباط آن با حقوق بشر و کرامت انسانی[5] است. اعلامیه در ماده 10 تصریح می‏کند که در هر تحقیق مربوط به ژنوم انسان به خصوص‏ در زمینه‏های بیولوژی، ژنتیک و پزشکی باید بیشترین احترام به حقوق بشر و آزادی‏های‏ بنیادین و حیثیت افراد و گروه‏ها مدنظر قرار گیرد. از اصول قابل توجه این اعلامیه که به بحث ما باز می‏گردد، اصل حمایت از نسل آینده‏ است. به موجب این اصل تاثیر علوم زیستی بر نسل‏های آینده، از جمله در ساختار ژنتیکی‏شان، نیاز به توجه ویژه دولتها در جهت حمایت از حقوق بشر دارد(ماده 16).در ارزیابی اجمالی این اعلامیه می‏توان گفت که یونسکو با توجه به شتاب گرفتن‏ پیشرفت‏های علمی که از جمله‏ی مهم‏ترین آنها تغییرات ژنتیکی است و احتمال بروز مسایل‏ و چالش‏های انسانی ناشی از آن، توانسته است در قالب یک اعلامیه، اصول کلی را نسبت به‏ همه موارد زیان‏بخش برای حقوق بشر تنظیم نماید. همچنین کمیته بین­المللی اخلاق زیستی یونسکو،[6] مطابق ماده 24 این اعلامیه ملزم است در رابطه با شناسایی و تعیین روش‌‌‌‌‌هایی که می‌تواند مغایر با کرامت انسان باشد نظیر مداخله برای تغییر ژن‌‌‌‌‌ها، نظر مشورتی بدهد.در ادامه فعالیت‌های یونسکو برای سامان­دهی مسائل مربوط به پژوهش‌های ژنتیکی و ژنوم انسانی، به منظور تضمین آزادی در امر تحقیق و پژوهش و همچنین حمایت از کرامت انسانی و حقوق و آزادی‌های اساسی بشر و پیشگیری از سوء استفاده احتمالی از تحقیقات مربوطه در این زمینه، این سازمان (یونسکو)، اعلامیه بین­المللی درباره داده‌های ژنتیک انسانی را به عنوان دومین سند مهم بین المللی درباره تغییرات ژنتیکی و مسئله  ژنوم انسانی، در سی و دومین کنفرانس عمومی خود در 16 اکتبر 2003 میلادی تصویب نمود. در بند ب ماده 1 نیز آمده است که هرگونه جمع آوری، استفاده و ذخیره سازی داده‌های ژنتیکی باید سازگار با نظام بین المللی حقوق بشر باشد.دراعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشرکه در سال 2005 میلادی به تصویب‏ یونسکو رسید، در ماده 16 مسئله­ی لزوم حفاظت از نسل‏های آینده و ساختار ژنتیک انسان‏ها نیز مطرح شده است. همچنین در زمینه­ی دستکاری ژنتیکی در گیاه وحیوان می­توان به مقدمه کنوانسیون ۵ ژوئن 1992 میلادی در خصوص تنوع­ زیستی[7] توجه نمود که با تأکید­ بر اینکه حفظ تنوع زیستی مساله تمامی بشریت است، تنوع بیولوژیکی گونه­های گیاهی و حیوانی را با رعایت اصول مقتضی مربوط به تغییرات ژنتیکی به رسمیت می­شناسد. ذکر این نکته ضروری است که تنوع گونه­های زیستی خارج از فرآیند تغییرات ژنتیکی از حقوق همه­ی انسانها می باشد و حمایت از تنوع زیستی حمایت از حقوق بشر می­باشد.با توجه به اهمیت تعامل و تقابل موجود بین فناوری ژنتیک و حقوق بشر، نقش مجامع بین­المللی در پذیرش اسناد مربوطه بسیار حائز اهمیت می­باشد. در میان سازمان‏های بین­المللی، به نظر می‏آید عمده‏ترین فعالیت‏ها را در سطح‏ منطقه‏ای برای ساماندهی مسئله دستکاریهای ژنتیکی و موضوعات مرتبط به آن را شورای اروپا و اتحادیه اروپایی انجام داده‏اند.تصویب کنوانسیون «حمایت از حقوق بشر و کرامت انسان راجع به کاربردهای علوم زیستی و پزشکی»[8] که به صورت خلاصه به آن کنوانسیون حقوق بشر و طب زیستی اطلاق‏ می‏شود، یکی از مهم‏ترین اقدامات شورای اروپا در مورد مسئله تغییرات ژنتیکی است. این کنوانسیون نخستین سند الزام‏آور منطقه‏ای برای حمایت از حقوق بشر در برابر سوء استفاده‏های ممکن از تکنیک‏های جدید پزشکی و زیستی به حساب می‏آید. در مقدمه این‏ کنوانسیون آمده است که استفاده‏ نادرست از علوم زیست‏شناسی و پزشکی ممکن است منجر به اعمالی شود که کرامت انسان را خدشه‏دار نماید. لذا ضمن تاکید بر احترام به کرامت انسان، به این نکته اشاره می­نماید که پیشرفت در این زمینه‏ها باید در راستای منافع نسل حاضر و نسل‏های آینده باشد و تحقق این هدف نیازمند همکاری‏های‏ بین المللی است به نحوی که تمام بشریت از منافع حاصل از علوم زیست‏شناسی و پزشکی‏ بهره‏مند شوند. به عنوان نمونه‏ مطابق ماده 13 کنوانسیون: «مداخله جهت اصلاح ژنوم انسان صرفا می‏تواند برای اهداف‏ پیش‏گیرانه، تشخیصی یا درمانی صورت گیرد». بند 6 پروتکل اختیاری[9] این کنوانسیون تصریح می­کند که ابزار شدن انسان­ها از طریق ایجاد انسان­هایی که از لحاظ ژنتیکی همگن هستند مغایر با شان بشر و متضمن سواستفاده از بیولوژی و پزشکی است.بنابراین مطابق این اسناد و سایر منابع بین­المللی می­توان اذعان نمود تغییرات ژنتیکی به طور گسترده­ای با مبانی حقوق بشری در تعامل و ارتباط تنگاتنگ است. در همین راستا تایید چند­باره کرامت انسانی و حقوق گوناگون بشر در اسناد یاد شده،گویای این است که جامعه بین­المللی از تأثیر دستکاری­ ژنتیکی بر حقوق و آزادی‏های بنیادین بشر آگاه است و قصد حمایت از این حقوق را دارد.با توجه به نیاز بشر به علم ژنتیک و مهندسی ژنتیک از یک طرف و حاکمیت اصل کرامت انسانی بر آن از طرف دیگر، جمهوری اسلامی ایران نیز در موضوعات مرتبط با ژنوم انسانی و همچنین ایجاد تغییرات ژنتیکی در ژن گیاه و حیوان عملکردهایی داشته است که سزاوار بررسی دقیق از سوی علمای حقوق، اخلاق و مذهب می­باشد. گسترش تحقیقات مرتبط با فناوری مهندسی ژنتیک و موضوعات مرتبط با شبیه­سازی انسان در ایران، توسعه چشم­گیری داشته است؛ اما نکته مهم اینجا است که هنوز ایران اسلامی ساختار حقوقی و کیفری مشخصی را در عرصه ملی برای اینگونه فعالیت­ها که با حقوق اولیه بشری ارتباط تنگاتنگی دارند، تدوین نکرده است و تنها می­توان با توجه به نظام مسئولیت کیفری و حقوقی کنونی و با کمک ارکان تحقق مسئولیت، عملکرد افراد و موسسات درگیر و فعال در این موضوع را مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار داد.در پایان باید بدین نکته اشاره کرد که تدوین مقررات و قوانین در چگونگی بکارگیری از این علم و فناوری با در نظر گرفتن فرصتها و تهدیدهای احتمالی در کشور ضروری بنظر می­رسد و برای دستیابی به منافع این تکنولوژی­ها از خطرات آنها اجتنابی نخواهد بود اما با نظارت موثر هم در سطح ملی و هم بین المللی می­توان آنها راکنترل نمود.ب) سابقه علمیحقوق بین­الملل بشر، شاخه­ای از حقوق بین­الملل عمومی می­باشد که نسبت به دیگر شاخه­های حقوق بین­الملل کمتر مورد توجه حقوقدانان داخلی قرار گرفته­­است و در کتب حقوق بین­الملل تنها به صورت عام به مفهوم حقوق بین­الملل بشر اشاره کرده­اند و به مصادیق آن توجه بسزایی نشده­است. آنچه تاکنون در کشور ما در ارتباط با فناوری ژنتیک بیان شده­است در خصوص مبانی اخلاقی، دینی و قوانین داخلی مرتبط با ژنتیک بوده­است و حقوقدانان داخلی بیشتر بر مسئله­ی شبیه­سازی انسان بعنوان یکی از مصادیق دستورزی ژنتیک (تغییرات ژنتیکی)[10] متمرکز شده­اند. بهر حال باید توجه داشت که مباحث ژنتیک به این جنبه­ها محدود نمی­شود و در این خصوص بایستی اصول حقوق بشری را نیز مورد توجه قرار داد. در میان کتب حقوق بین­الملل که توسط حقوقدانان داخلی به نگارش درآمده است، در مباحث مرتبط با حقوق بشر  در زمینه­ی بررسی مسئله­ی پیشرفت بیوتکنولوژی و دستکاری ژنتیک و تاثیری که این فناوری بر انسان به عنوان نوع بشر دارد، بسیار اهمال شده­است. در تالیفات حقوقدانان خارجی نیز هیچ چارچوب حقوقی مشخصی مطابق اسناد بین­المللی حقوق بشری مشاهده نمی­شود بعضی از این حقوقدانان از این فناوری و مصادیق آن حمایت می­کنند و آن را راهی برای پیشرفت بیشتر زندگی بشر می­دانند و برخی دیگر عدم رعایت ملاحظات حقوق بشری را به عنوان مبنای مخالفت با دستکاری ژنتیکی می­دانند. آنچه حائز اهمیت می­باشد آن است که در تالیفات حقوق­دانان داخلی و خارجی رژیم حقوقی حاکم بر مسئله­ی دستکاری ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­الملل بشر بسیار مبهم است و آنچه می­بایست بدان توجه­ای ویژه شود، اسناد حقوق بشری مرتبط با این موضوع می­باشد.از جمله­ی تالیفات موجود در این زمینه که تنها به بررسی مفاهیم حقوق بشری و کرامت انسانی پرداخته و در آن هیچگونه اشاره ای به مسئله تغییرات ژنتیکی و نظام حقوق بشری حاکم بر آن نشده است، می توان موارد زیر را بیان کرد:
  • ذاکریان، مهدی، مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین­المللی، نشر میزان، تهران، 1383.
  • مهرپور، حسین، نظام بین­المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، تهران، 1377.
  • آقایی، بهمن، فرهنگ حقوق بشر، گنج دانش، تهران، 1376.
از دیگر تالیفات داخلی موجود که به صورت موردی به مسئله (موضوع پایان نامه) پرداخته­اند، موارد زیر می­باشند. حال آنکه در این منابع یا تنها موضوع تغییرات ژنتیکی مورد بررسی قرار گرفته­است و یا به قوانین بین­المللی حقوق بشر موجود در این زمینه اشاره شده است و مولفان به بررسی تعاملات و تقابلات میان حقوق بشر و دستکاری­های ژنتیکی و نظام حقوقی حاکم برآن نپرداخته­اند.تعداد صفحه :259قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

5 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.