پایان نامه ارشد گروه فقه و الهیات رشته فلسفه دین: لوازم اصل آسان‌باوری در معرفت‌شناسی و باور دینی آلستون و سوئین‌برن

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

 

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد فلسفه دین

 

عنوان

لوازم اصل آسان‌باوری در معرفت‌شناسی و باور دینی آلستون و سوئین‌برن

 

 

استاد راهنما

دکتر مهدی اخوان

 

استاد مشاور

دکتر قاسم پورحسن

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

این رساله کوششی است برای بررسی لوازم و نتایج به کارگیری اصل‌ آسان‌باوری در حوزه معرفت‌شناسی باور دینی،که امید است این مقصود حداقل تا حدی حاصل شده باشد.

در فصل اول درصدد پاسخگویی مناسب به پرسش‌هایی بوده­ایم که در زمینه این اصل ذهن هر خواننده‌ایی را به خود مشغول می‌دارند. نمونه‌ای از این پرسش‌ها از این قراراند: آیا این اصل یک نوع نظریه اساسی تلقی می‌شود یا صرفاً رویکرد پیشنهادی است برای ارائه برهان تجربه دینی ؟ چه کسی اولین بار این اصل را مطرح کرده و هدف اصلیش از بیان آن چه بوده است؟ و یا اینکه این اصل در آثار چه کسانی به شکل کمرنگ‌تری جلوه‌گر بوده که بعدها چنین اصلی از دل آن بیرون آمده است؟ و به طور کلی چه عواملی باعث گرایش فلاسفه دین به سمت این نگرش شده است؟ در فصل دوم و سوم فیلسوفانی که این اصل را به شکل متقن‌تری مطرح نمودند و تمام هّم خود را برای بسط و گسترش آن در زمینه توجیه باور دینی و تقریر برهان تجربه دینی بکار گرفته‌اند، معرفی و به شرح آرای آن‌ها پرداخته­ایم. در فصل چهارم به بهره‌مندی‌های مثمرثمر فیلسوفان در حوزه‌های گوناگون معرفت‌شناسی دینی پرداخته شد تا به اهمیت و کارکرد آن در این حوزه پی برده شود. در آخر نیز به سیل انتقادات و ایراداتی که متوجه چنین نگرشی شده است مطرح گردیده  تا بتوان به تا به شکل آسان­تری بتوان درباره دفاع عقلانی از این اصل صحبت نمود.

کلید واژه:

اصل آسان‌باوری، معرفت‌شناسی دینی، باور دینی، تجربه دینی، سوئین‌برن، آلستُن، رویه باورساز، توجیه در نگاه نخست

 

                                                                                                               فهرست

مقدمه. 9

فصل اول. 14

پیشینه اصل آسانباوری.. 14

1_1 اصل آسان‌باوری   16

1_2 نظریات فهم عرف عام  18

1_3 علل گرایش فلاسفه به سمت اصل‌ آسان‌باوری   23

1_4 تجربه دینی   36

1_5 نتیجه‌گیری   41

فصل دوم. 43

جایگاه اصل آسانباوری در معرفت شناسی دینی سوئین‌برن  43

2_1 توجیه باور از دیدگاه سوئین‌برن  45

2_2 تجربه‌ی دینی از دیدگاه سوئین‌برن  50

2_3 سوئین‌برن و اصل آسان‌باوری   52

2_3_1 دلایل سوئین‌برن بر اصل آسان‌باوری   54

2_3_2 اشکالات احتمالی به اصل آسان‌باوری و پاسخ سوئین‌برن  56

2_3_3 محدودیت‌های اصل آسان‌باوری از منظر خود سوئین‌برن  60

2_3_4 ویژگی‌های اصل آسان‌باوری از منظرسوئین‌برن  63

فصل سوم. 69

بازسازی دیدگاه آلستُن در قالب اصل آسانباوری در عرصه مباحث معرفتشناسی دینی   69

3_1 کتاب ادراک خدا 71

3_4 محورهای اصلی دیدگاه آلستُن   73

3_4_1 تجربه عرفانی   73

3_4_2 نظریه ظهور  77

3_4_3 اعتقادات  M    78

3_5 مقایسه ادراک حسی و ادراک عرفانی   80

3_6 شرایط اعتبار ادراک    81

3_7 دلایل اعتمادپذیری ادراک حسی   85

3_8 آلستُن و توجیه معرفتی   87

3_9 ماهیت روال باورساز  89

3_9_2 معقولیت مشارکت در روال‌های باورساز  95

3_9_3 اعتمادپذیری روال‌های باورساز  98

3_10 رابطه اصل آسان‌باوری با معرفت‌شناسی آلستُن   99

فصل چهارم. 103

بهره‌مندی‌ها از اصل آسان‌باوری   103

4_1 اصل آسان‌باوری راهی جدید برای اعتبار بخشیدن به تجربه‌ی دینی   105

4_2 اصل آسان‌باوری و راهی جدید برای اثبات وجود خدا 108

4_2_1 سوئین‌برن و اثبات وجود خدا 109

4_2_2 آلستُن و اثبات وجود خدا 112

4_3 اصل آسان‌باوری و کثرت ادیان  116

4_3_1 کاربرد اصل آسان‌باوری در نظریه کثرت‌گرایی دینی جان هیک    118

4_3_2 موارد اختلاف دیدگاه جان‌هیک، آلستُن وسوئین‌برن  125

فصل پنجم. 131

نقد و بررسی   131

5_1 انتقادات به اصل آسانباوری   132

5_1_1 انتقاد ویلیام راو به اصل آسان‌باوری   132

5_1_2 انتقادات به تفاوت‌های دو تجربه  134

ارزیابی و نتیجه‌گیری   144

منابع فارسی.. 148

منابع انگلیسی.. 154

 

مقدمه

طرح مسئله

در نیمه دوم قرن اخیر برخی از فیلسوفان دین کوشیده­اند از معقولیت باورهای دینی مبتنی بر تجربه‌های دینی دفاع کنند و خصوصاً در دهه­های اخیر صورت­های مختلفی از این برهان عرضه شده است آنچه به برهان تجربه دینی معروف است به بیان ساده، خدا وجود دارد زیرا کسانی او و صفاتش را به نحو تجربی ادراک کرده­اند. و تجربه خدا می­تواند در نظر اول دلیل و بیّنه­ای غیرگزاره­ای برای وجود خدا باشد. درون مایه اصلی این تفکر و الگوی حاکم برآن الگوی ادراک حسی است و تمامی بیّنه اصلی تجارب دینی مبتنی بر قابلیت اعتماد و معرفت بخشی تجربه حسی خواهد بود.

پروفسور ریچارد سوئین­برن استاد فلسفه دین دانشگاه اکسفورد، یکی از مهم­ترین فیلسوفان دین معاصر انگلستان در دهه­های اخیر از جمله فیلسوفانی است که تجربه دینی را از سنخ ادراک می­داند و بر همین اساس آن را معرفت بخش و واقع‌نما می‌داند. وی برای ارائه تقریری جدید از برهان تجربه دینی و به هدف توجیه‌ باور به‌ وجود حقیقتی‌ غایی، به دو اصل «آسان باوری» و «اصل گواهی» تمسک می‌کند. اصل آسان باوری ناظر به حجیت تجربه دینی و ارزش معرفتی آن است و اصل گواهی ناظر به حجیت گزارش­های صاحبان این تجارب می‌باشد. بنابر اصل آسان‌باوری، شخص در فقدان شرایطی خاص در باور به این‌که x  حاضر است، موجه خواهد بود. سوئین­برن با تعمیم این اصل به‌ حیطه­ی تجربه‌ دینی‌ رهیافتی نوین برای اثبات ادراک وجود حقیقتی‌ ماورای‌ دست یافت تا به دور از استدلالات و براهین گزاره‌ای ادراک حضور خداوند را اثبات و عقلانیت اعتقاد به آن را توجیه نماید. بر این اساس به زعم سوئین­برن در فقدان ملاحظات خاص، همه تجارب دینی باید از سوی فاعل آنها واقعی دانسته شود و بنابراین به عنوان دلائلی استوار برای باور به وجود متعلق آنها باشد.

ویلیام، پی.آلستُن هم یکی از مهم­ترین معرفت شناسان معاصر است که ادراک حسی را یک رویه معرفتی و یا یک رویه باورساز می‌دانست. یک رویه باورساز مجموعه­ای از مکانیسم­ها، رفتارها، روش­ها، عادت­ها و گرایش­هایی است که با گرفتن ورودی‌های معینی، باورهایی را به عنوان خروجی می‌دهند. وی با اذعان به تفاوت‌های میان تجربه عرفانی و تجربه حسی، بر این باور است که شباهت­های اساسی و مهمی میان آن دو وجود دارند مانند از یک سنخ واحد بودن، دارای قابلیت توجیه در نگاه نخست و همچنین مؤلفه مشترک ظهور موجب می­شوند که آنها را در یک دسته قرار داده و از یک سنخ بدانیم .

تفاوت آلستون با سوئین­برن در این است که سوئین­برن تجربه دینی را دلیل و بیّنه‌ایی برای وجود خدا و به طور کلی بیّنه­ای به نفع باور دینی می­دانند که صورتی از استدلال از راه تجربه دینی برای وجود خداست. در این حالت دلالت تجربه دینی غیرمستقیم است اما آلستون معنای محدودتری از تجربه دینی را مدنظر دارد که همانا مواجهه مستقیم و ادراک تجربی و بی­واسطه خداست. آلستون تجربه دینی را تجربه ادراکی و باور حاصل از آن را نیز نه باوری استنتاجی بلکه باوری ادراکی می­داند پس طبق نظر آن تجربه دینی نه فقط دلیل بلکه علت باور دینی نیز هست.

بسیاری فلاسفه دیگر در حوزه معرفت شناسی و باور دینی از این اصل دفاع کرده و آن را برای اثبات مبانی فکری خود به کار گرفته­اند از جمله سی­دی براد، جان هیک، ویلیام وین رایت ، مایکل مارتین و پلنتینگا که در فصل چهارم به برجسته­ترین آن­ها خواهیم پرداخت.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 156

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

7 پاسخ

ترک بک و پینگ بک

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.