پایان نامه با موضوع اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

عنوان :

اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حسن سلیمانی

شهریور 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالبچکیده 1مقدمه 2بیان مسئله 2پیشینه تحقیق. 3ضرورت بحث.. 3اهداف تحقیق. 4فرضیه ها 4روش تحقیق. 5ساختار تحقیق. 6فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران. 7مبحث اول : کلیات و مفاهیم. 7گفتار اول : مفهوم اجرا 7گفتار دوم : تعهدات.. 8گفتار سوم: عین تعهد. 10گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات.. 11بند اول: نظرات.. 11بند دوم: نقد و بررسی نظرات.. 12بند سوم:جمع بندی. 13گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات.. 14مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد. 16گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه 16گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران. 16گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات.. 18بند اول : ناممکن شدن تعهد. 18گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. 19گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد. 20مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 20گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها) 21بنداول : اجرای مستقیم. 211- تسلیم. 212- پرداخت وجه 223-  تعهد در انتقال مالکیت.. 224- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترک فعل. 225- اجرای بدل تعهدات.. 235-1- تعهدات تخییری : 235-2- تعهدات اختیاری : 236-  اجرا در اسناد تجارتی. 23بند دوم: اجرای غیر مستقیم. 241-  ضمانت اجرای مدنی. 252-  ضمانت اجرای کیفری. 253- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض... 254-  وجه التزام 265- محدود کننده ها و معاف کننده ها 276- استثنائات.. 28گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات.. 28بند اول: بطلان. 28بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. 29بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها 30بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات.. 30بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها  و فورس ماژور 31گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه 33فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. 35مبحث اول:کلیات و مفاهیم. 35گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36گفتار سوم : ایجاب و قبول. 38گفتار چهارم: عین تعهد. 40گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات.. 45مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. 47گفتار اول : تعهدات.. 47گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات.. 49گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات.. 52مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 53گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53بند اول: تسلیم. 53بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها 55گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در کشور انگلستان. 56بند اول : عقیم شدن تعهدات.. 56بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58بند سوم: بطلان. 59مبحث چهارم :رویه قضایی  در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. 64گفتار اول: رویه قضایی. 64بند اول: قرارداد (توافق) 64بند دوم: صحت ایجاب.. 65بندسوم: ایجاب از طریق پست.. 65بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد 66بند پنجم: ایجاب و تجارت الکترونیکی. 66بند ششم: جهل. 67بند هفتم :اشتباه 68بند هشتم: اکراه 70بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس... 71بند دهم: عوض... 71بند یازدهم: وجود عوض... 72بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. 73بندسیزدهم: قطعیت و کامل بودن شروط قراردادی. 76بند چهاردهم: توافق برای مذاکره 76بند پانزدهم: شروط ضمنی. 77بند شانزدهم : تفسیر. 78بند هفدهم: حسن نیت.. 78بند هجدهم: حقوق بشر. 80بند نوزدهم: اشتباه مشترک.. 81بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. 82بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت.. 84بند بیست و دوم : جبران خسارت.. 85بند بیست و سوم: تدلیس... 87بند بیست و چهارم: سکوت.. 87بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. 88بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد 89بند بیست و هفتم: جبران خسارت.. 90بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91بند بیست و نهم: تکلیف زیان دیده برای کاهش زیان ناشی از نقض قرارداد 92بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر 93فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. 95مبحث اول: اجرای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و اینکو ترمز. 95گفتار اول: بیع بین المللی کالا 1980. 95گفتار دوم : اساس اینکو ترمز. 96مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. 98گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و کنوانسیون های بین المللی. 98گفتار دوم: پیشنهادات کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی. 99فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در  حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 100مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس... 100گفتار اول: شباهت ها 100گفتار دوم: تفاوت ها 109مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. 115گفتار اول: شباهت ها 115گفتار اول: تفاوت ها 116فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 118پیشنهادات.. 120فهرست منابع و ماخذ. 121 ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 136 صفحه قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید